Home > > Weerwoord!

Weerwoord!

...en doordeweeks verwerkt ze bouwvergunningen. Plaatje van Amsterdam.nl.
Komende week vind het Weerwoord-Festival plaats. Ik wist daar niks van tot op vandaag, maar goed,ik zit dan ook niet in de hippe en literaire kringen van Amsterdam. Het programma ziet er echter wel leuk uit: met een Slechte Seks-Prijs, een soort Golden Raspberry voor de slechtste 'literaire' seksscene uit het afgelopen jaar, 2 clubavonden en nog veel meer lijkt Weerwoord een waar literair Bonanza.

Alleen, als je alles wilt volgen, dan kost het nogal wat. En dat moeten ze bij de Gemeente Amsterdam ook bedacht hebben - en daarom deelt deze korting uit. Voor ambtenaren.
Pardon? Voor ambtenaren?

Ja, het staat er echt. Kijk maar op deze pagina van Amsterdam.nl, de website van onze eigen lieve gemeente. Daar staat onder het kopje 'korting voor ambtenaren' dat ze voor de avond in de Paradiso op de 25ste, getiteld 'Lost Love & Lust' welgeteld 2,50 korting krijgen.

Ok, ik geef toe, veel is dat niet, als je de kosten optelt wanneer je het gehele programma bezoekt. En ook die entree van 15 euro is zo best wel te doen. Maar waarom krijgen ambtenaren sowieso een korting, hoe schamel dan ook, voor dergelijke initiatieven, en ten tweede, waarom dan juist voor déze happening? Ik vind dat aan alle kanten onzin.

Ten eerste, waarom ambtenaren sowieso geen kortingen voor festivals en dergelijke dienen te krijgen. Heel simpel gezegd: die korting komt uit uw zak. Nu kunt u zeggen: het betreft hier maar 2,50, en de kans dat er duizenden ambtenaren zijn die er gebruik van maken is nihil. En dat is allemaal waar. Maar bekijk het eens van de andere kant: u betaalt de ambtenaren van uw belastinggeld. Wat wilt u dat ze daarmee doen: feestvieren of nuttige dingen doen voor de publieke zaak? Dat laatste natuurlijk! Waarom moeten ze dan middels een korting aangemoedigd worden naar festivals te gaan?

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik vind dat ambtenaren maar op droog brood moeten leven omdat ze voor de publieke zaak werken. Ik vind echter wel dat de beloning die ambtenaren krijgen voor hun goede en harde werk gewoonweg contractueel geregeld moet zijn, zoals ook uw secundaire arbeidsvoorwaarden gewoon contractueel vastgelegd zijn.

Maar zelfs als we vinden dat we ambtenaren wel naar festivals mogen sturen, waarom dan naar specifiek deze avond? Op 'Lost Love & Lust' gebeurt er het volgende: Katja Schuurman (en ohja, Thijs Römer en Ilja Leonard Pfeijffer, maar vooral Katja Schuurman) leest historische porno voor. Daarna maakt Peter van Straaten daar plaatjes van en vervolgens doet ene La Fille d'O iets, geen idee wat, maar getuige haar website (NSFW) is het iets waar JP Balkenende behoorlijk op tegen zou zijn.

Nogmaals: het programma ziet er leuk uit. Maar waarom sturen we onze ambtenaren met korting naar een intellectueel porno-feestje, terwijl we ze ook nieuwe inzichten over de menselijke aard uit Sarajevo kunnen sturen, naar een speciale editie van de maatschappij-kritische InfoWarroom van De Balie, of een special over onze eigen tram 7? Anders gezegd: waarom geven we ambtenaren de korting op het pornofeestje met Katja, en niet op de voor hun werk relevante lezingen en voordrachten die er óók zijn?

Er is gelukkig één mazzeltje. Op de kortingspagina staat dat je korting krijgt als je de pagina uitprint. Dat kunnen we allemaal, daar hoef je geen ambtenaar voor te zijn. Dus: veel plezier de 25ste met Katja. En als u daar een ambtenaar tegenkomt, laat ze u dan trakteren - dan heeft u uw 2,50 ook weer terug.

UPDATE: de korting die er vanochtend bij het verschijnen van deze column nog stond, is nu (17:49) ineens verdwenen. Dat kan óf te maken hebben met het feit dat deze korting geldig was tot en met de 23ste, óf dat de gemeente zelf ook vond dat er iets niet in de haak was. Uw correspondent heeft de webredactie hierover een email gestuurd maar vooralsnog geen antwoord gekregen.

zestien reacties op "Weerwoord!"

theo
-1-  theo:
Helemaal gelijk Daniel. Ik vind dat er helemaal geen korting gegeven kan/mag worden aan ambtenaren. Ik vind het helemaal van de zotte dat het stadsdeel daar reclame voor maakt. Ongelooflijk toch dat stadsdeel? Ik ga in ieder geval ook aannemen dat deze activiteit op verschillende manieren gesubsidieerd zal zijn, dus......
Kortom ronduit belachelijk. Dadelijk gaat het stadsdeel amtenaren korting geven bij bepaalde winkels, organisaties etc.etc.. Ik durf te wedden dat al die ambtenaren vandaag verschillende sites hebben bezocht en daardoor wederom nauwelijks bereikbaar waren vandaag.
Brulaap!
-2-  Brulaap!:
Is het niet zo dat dit door de stad Amsterdam gesponsorde festival goedkoper voor de stad uitvalt als er meer mensen komen? Is het niet zo dat er meer mensen komen als ze een korting krijgen? Is het dan niet zo dat deze actie ons (u weet wel, de belastingbetalers) juist geld scheelt?
-3-  :
@Brulaap:

U vraagt: “Is het niet zo dat dit door de stad Amsterdam gesponsorde festival goedkoper voor de stad uitvalt als er meer mensen komen?”

Dat lijkt me een interessant punt, maar ik snap het niet helemaal. Kunt u het even uitleggen?
Michiel
-4-  Michiel:
Brulaap je hebt de essentie niet begrepen. Ambtenaren worden opgetrommeld door hun werkgever met korting dit evenement te bezoeken. Het gaat er om of dat klopt. We hebben het wel over de publieke sector. Of evenementen wel/niet goedkoper worden is wat anders. Hoe kan een evenement nu goedkoper worden als een bepaalde groep (die betaald wordt van bebelastinginkomsten) korting krijgt. Dat betekent dat er indirect nog meer belastinggeld naar dit evenement gaat.
Het zal wel de nieuwe stijl van besturen zijn. Graaien noem ik dit gewoon.
-5-  :
De korting die er vanochtend stond, is nu verdwenen: zie update in de tekst.
Weerwoord
-6-  Weerwoord:
Die korting betalen wij zeer waarschijnlijk niet als belastingbetaler. Zo'n festival draait voor een deel op gemeentesubsidie. Waarschijnlijk heeft de gemeente bedongen dat - in ruil voor subsidie - ambtenaren korting krijgen op de toegangsprijs. Festival blij, Gemeente blij, Amsterdammers blij.
-7-  :
@Weerwoord: je stelt: “Waarschijnlijk heeft de gemeente bedongen dat - in ruil voor subsidie - ambtenaren korting krijgen op de toegangsprijs.”

Dat wil zeggen dat als de gemeente die korting NIET had gekregen, dat de gemeente dan OOK NIET een subsidie gegeven had?

Dan vraag ik me af:
- hoe dient dit festival de Amsterdammers dan?
- waarom dan een specifieke korting op het 'porno met Katja'-gedeelte, en niet op die gedeeltes die relevant waren voor het werk van ambtenaren?
Gerard
-8-  Gerard:
Ik begrijp weerwoord niet helemaal. Net als Daniel vraag ik me dan af of je als publieke sector dus mag bedingen: wij willen wel meebetelen in de vorm van subsidie maar dan willen we wel korting. Uhhhh. Dat mag je volgens mij als bedrijf als je een evenement wilt sponsoren. Dan vraag je een logo of iets dergelijks in ruil voor het feit dat je sponsort. Maar dat is wel de private sector. Als nu een gemeente dit ook doet, dan wordt het wel erg fraai. Immers, die subsidie blijft nog steeds afkomstig van algemene middelen. Laat dan, als je zo nodig korting wil bedingen daar niet-ambtenaren van profiteren. En inderdaad waarom dan niet je ambtenaren naar een leerzaam congres sturen met korting. Ik snap gewoon niet waarom naar een porno-achtige voorstelling. Kennelijk bekijken ambtenaren wel AC want het bericht is dan plots verwijderd. Ik zou nu wel eens willen weten wie het heeft verwijderd en waarom. Dat lijkt mij nu eens interessant.
Weerwoord
-9-  Weerwoord:
@Daniel:
Nee, ik stel niet dat als de gemeente die korting NIET had gekregen, dat de gemeente dan OOK NIET een subsidie gegeven had.

- Het festival dient de Amsterdammers net zoals alle andere festivals: je vindt het festival leuk of niet, en op basis daarvan kan je er naartoe gaan of niet.

- Waarom de korting alleen gold voor het 'Love & Lust'-gedeelte moet je niet aan mij, maar aan de gemeente vragen. (Ik vermoed dat het er mee te maken heeft dat de leiding van dat gedeelte van het festival toeschietelijker was met korting dan de organisatie van de andere onderdelen).

Je stelt verder dat de andere onderdelen relevant zijn voor ambtenaren.
Impliciet bedoel je dat ze relevant zijn voor het WERK van ambtenaren. Hierbij moet je je twee dingen afvragen:

- Moeten ambtenaren altijd met hun werk bezig zijn, of mogen ze ook naar pretentieloos vermaak (waar de meeste mensen liever naartoe gaan dan naar 'zware' informatiesessies)?

- Daarnaast zijn er natuurlijk honderden verschillende soorten banen binnen de gemeente; je kunt alle gemeentemedewerkers niet generaliseren. Wat voor de ene ambtenaar relevant is, is dat niet voor de andere.
Daarnaast ontgaat me volkomen waarom een InfoWarRoom, een sessie over Sarajevo of iets over Tramlijn 7 relevanter zou zijn voor ambtenaren dan een toneelavond over Liefde en Lust. Het lijkt me alleen dat de laatste activiteit iets beter te verteren is.
@Gerard:
Het lijkt me erg sterk dat de gemeente alleen subsidie zou willen geven in ruil voor ambtenarenkorting, dit zou grenzen aan corruptie.
Weerwoord
-10-  Weerwoord:
@Daniel:

Wat me stoort aan je stuk is dat er een afkeer van ambtenaren in doorschemert. Nu mag je ambtenaren vervelend vinden, maar het lijkt erop dat je het stuk vanuit je afkeer geschreven hebt. Dit maakt het er niet sterker op. De ouderwetse demagogie van de 'belastingbetaler versus de weinig productieve ambtenaar' komt al snel om de hoek kijken:
“Maar bekijk het eens van de andere kant: u betaalt de ambtenaren van uw belastinggeld. Wat wilt u dat ze daarmee doen: feestvieren of nuttige dingen doen voor de publieke zaak? Dat laatste natuurlijk! Waarom moeten ze dan middels een korting aangemoedigd worden naar festivals te gaan?”
Wat een ambtenaar in zijn vrije tijd doet heeft niets te maken met wat hij tijdens werkuren doet.
Je stuk zou sterker zijn geweest als je je zonder poeha op de vraag gericht had of deze ambtenarenkorting ons als belastingbetalers geld gekost heeft (en zo ja, of hier regels voor bestaan).

Dat de ambtenarenkorting ons geld kost is niet zeker. De enige mogelijkheid dat het ons geld zou kosten is als de zaal normaalgesproken vol zou zitten, en ambtenaren dus plaatsen zouden innemen van andere mensen. Andere mensen betalen meer dan ambtenaren, dus zou het 'tekort' dat hier ontstaat opgevuld moeten worden met gemeentesubsidie.

Deze kwestie is zeer relevant. Dat de gemeente de korting van het internet afgehaald heeft, kan twee dingen betekenen:
A) Het is paniekvoetbal van een - erg met de gemeentelijke PR begane - indiviudele ambtenaar.
B) Er is daadwerkelijk iets aan de hand.

Een schone taak voor Amsterdam Centraal!
-11-  :
@weerwoord: dank voor je bijdrage aan de discussie, ik krijg echter wel de indruk dat ik me niet goed genoeg uitdruk. Ik heb namelijk helemaal niet zo'n hekel aan ambtenaren als u nu lijkt te denken. Daarom stel ik ook in dezelfde tekst:

“Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik vind dat ambtenaren maar op droog brood moeten leven omdat ze voor de publieke zaak werken. Ik vind echter wel dat de beloning die ambtenaren krijgen voor hun goede en harde werk gewoonweg contractueel geregeld moet zijn, zoals ook uw secundaire arbeidsvoorwaarden gewoon contractueel vastgelegd zijn. ”

Met name de zinsnede 'goede en harde werk' zou u toch doen vermoeden dat ik onze ambtenare zeker wel waardeer.

Ik bied mijn excuses aan als ik de indruk heb gewekt 'alleen maar tegen ambtenaren te zijn', dat is dus NIET zo. Ik wil alleen maar van de gemeente weten:

1. Hoezo biedt ze sowieso kortingen aan aan haar werknemers?
2. Waarom biedt ze dan een korting aan voor een porno-feestje, en niet voor iets wat relevant is voor het werk van de ambtenaar?

Ik krijg uit uw reacties, Weerwoord, het gevoel dat u diezelfde vragen ook wilt stellen. Klopt dat?
Brulaap!
-12-  Brulaap!:
@Michiel:

Als meer mensen naar dit evenement gaan (of ze dan korting vangen of niet), zal de opbrengst van het evenement groter zijn. De 2,50 die wordt ingeleverd valt immers weg tegen de 12,50 die wordt terugverdient. Netto is de opbrengst per ambtenaar dus een tientje. Dat is natuurlijk minder dan de 15 euro per 'buitenstaander', maar als je niet verwacht dat het festival uitverkocht raakt, zal het beter zijn om mensen korting te geven dan om minder mensen tegen even hoge kosten te laten genieten van dit festival.
-13-  :
maar dat is dus onder de aanname dat:

1) die 2,50 korting een ambtenaar inderdaad aanmoedigt naar en avond in de paradiso te gaan, alwaar een biertje algauw een euro of drie kost, en waar thuis blijven alsnog goedkoper was geweest

en

2) dat wij als burgers het wíllen aanmoedigen dat onze ambtenaren naar Katja-pr0n gaan.
Dr.D
-14-  Dr.D:
So!
Even naar de orde van de dag dus...
CT weer ..
-15-  CT weer ..:
hu?
Ik meen dat er een stukje stond, maar die is weg?

- Dan zal het wel Schuttingtaal zijn geweest.

maar daar ben ik tegen!

- daarom!
Flipper
-16-  Flipper:
Waarom uberhaupt iets organiseren ? Waarom altijd die drang om er uit te moeten. Thuis is het gezellig en warm (eventueel een biertje o.i.d.). Tvtje aan, en genieten maar. 't Is ook veel rustiger en gezonder voor de geest, maar tsja, wij zijn nu eenmaal mensen hé ?! Dussss...
Flipper

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.