Home > > Strafblad geen bezwaar

Strafblad geen bezwaar

Slotervaartziekenhuis vanuit de lucht
Stel u heeft een groot dienstverlenend bedrijf en u zoekt daarvoor een nieuwe directeur. Er solliciteert iemand met de volgende kwalificaties en achtergronden: Mavo, propedeuse HBO en een strafblad met veroordelingen wegens uitkeringsfraude, belastingontduiking en het arrangeren van schijnhuwelijken. De sollicitant meldt echter enthousiast een streep onder dit verleden te hebben gezet en met een schone lei te gaan beginnen.
De meeste personeelsfunctionarissen voelen zich geen reclasseringsambtenaar en dus volgt er waarschijnlijk een honende afwijzingsbrief. De sollicitant wordt veel succes gewenst met de verdere pogingen en krijgt terloops het advies om de ambities enigszins bij te stellen naar een wat lager instroomniveau.
Toch is dit precies het profiel van de nieuwe bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis, Aysel Erbudak. Zij redde het ziekenhuis van het faillissement door met haar investeringsmaatschappij Meromi Holding meer dan tien miljoen euro in het ziekenhuis te steken. Hiertoe werd zij in staat gesteld door zakenpartner en miljonair Jan Schram, zo heb ik uit mijn avondblad mogen vernemen. Het Slotervaart ziekenhuis werd daarmee het eerste hospitaal in Nederland dat functioneert als private onderneming.
Inmiddels heeft het Slotervaartziekenhuis alweer het nieuws gehaald met plannen om de aloude klassenverpleging nieuw leven in te blazen. Wie meer betaalt krijgt een luxere behandeling. Die bestaat uit een éénpersoonskamer, vast personeel, een diner dat beter te eten is, internet en kabeltelevisie op de kamer en naar mijn inschatting dagelijks bezoek van de specialist zélf in plaats van een co-assistent met babyface.
Het leidde tot enige commotie, want als het gaat om gezondheidszorg is Nederland graag voor gelijke behandeling.

Ik gun mevrouw Erbudak graag een nieuwe ronde met nieuwe kansen en het voordeel van de twijfel. Zij mag zich wat mij betreft ten volle bewijzen, zolang er maar geen dooien vallen door mismanagement.
Toch viel mij iets eigenaardigs op. In Amsterdam woedt al geruime tijd een heftige discussie over het sluiten van sekshuizen op de wallen. Op grond van de wet Bibop (Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) heeft de overheid de mogelijkheid om lieden met een criminele reputatie te weren uit het ondernemerscircuit. Vanwege haar strafblad valt dus aan te nemen dat mevrouw Erbydak geen schijn van kans heeft om ooit een bordeel te runnen als zij dit zou willen. Maar dus kennelijk wél een ziekenhuis!
Dit biedt ongekende mogelijkheden! Ik zie de krantenkoppen al voor me: 'Dikke Charles Geerts neemt AMC over!'.
Ik ben benieuwd wat er dan allemaal nog méér onder die 'klassenverpleging' gaat vallen...

29 reacties op "Strafblad geen bezwaar"

Werner Toonk
-1-  Werner Toonk:
Interessant. Kan iemand die geen bordeel mag runnen dan wel een ziekenhuis besturen. En wat vinden we daarvan?

Vooropgesteld: ik ben blij dat de markt het Slotervaart gered heeft. Zonder deze privatisering was het ziekenhuis nu waarschijnlijk failliet geweest. Fijn dat er een private partij is die durft te investeren in de gezondheidszorg en die wil laten zien dat het beter kan. Daar mogen we met elkaar wel wat positiever over zijn.

Regelmatig verbaas ik me over de inefficiëntie van onze ziekenhuizen. Van het kastje naar de muur gestuurd worden, 5 x doorverbinden voordat je de juiste persoon te pakken krijgt, eerst ponsplaatjes laten maken voordat je geholpen kunt worden, etc. De nieuwe eigenaar van het Slotervaart wil dat verbeteren. En iedereen die er komt, krijgt ongetwijfeld de goede service die we in dit land verwachten en waar we voor betalen. Daarnaast bieden ze extra service, voor extra betaling. Daar is niets mis mee. Dat kan zelfs in communistisch China ongetwijfeld al heel lang.

Kortom: ik waardeer dit initiatief van de markt.

En wie de betreffende maatschappij dan naar voren schuift als directeur? Ik vind dat niet zo relevant.

Wel zou ik het relevant vinden als de overname van het ziekenhuis betaalt zou zijn met aantoonbaar crimineel geld. Daar heb ik echter niets over vernomen.
Muriel
-2-  Muriel:
Die Werner toch. Ik ben benieuwd hoe Werner zou reageren als bekend zou zijn dat iemand de Hallen overneemt met een vreselijk goed idee maar wel met een smetje op zijn/haar strafblad. Zou werner dan ook enthousiast met die persoon in zee gaan?
Prima inderdaad dat het Slotervaart gered is, maar als je je eens gaat bedenken wat deze nieuwe directie dan aan voorstellen heeft om het goed te gaan beheren dan val je stijl achterover. Dan wordt het kennelijk een soort van zorghotel voor de beter betaalden. Is dat waar we naarstreven beste Werner.
In mijn optiek moet een ziekenhuis gewoon haar plicht doen en dat is voor iedereen die hulp en zorg bieden die het nodig heeft. Als we nu in Nederland naar een stelsel gaan waar de best betaalde de beste zorg krijgt dan zijn de rapen wel erg gaar.
Trouwens, ik vind het wel belangrijk dat iemand die een dergelijk project gaat oppakken van een onberispelijk gedrag is. Immers, straks is deze directie plots verdwenen met medeneming van alle financiele middelen en is het Slotervaart alsnog verdwenen.
Nee Werner jouw soort van liberalisme spreekt mij toch echt niet aan.
Marktwerking in de zorg, het moet gewoon niet gekker worden in dit land. Laten we vooral niet vergeten waarom we het klassestelsel ooit uit de zorgsector hebben gehaald. Iedereen van hoog tot laag verdient gewoon de beste zorg die noodzakelijk is.
Suffie
-3-  Suffie:
BIBOP is geen middel om iemand een beroepsverbod aan zijn kont te smeren, maar een middel om illegale geldstromen in het bedrijfsleven te temperen (witwassen). Dat betekent dat je iemand die ooit is veroordeeld wegens een misdrijf niet perse bijkomend hoeft te straffen door hem/haar iedere andere vorm van ondernemen onmogelijk te maken. Een ziekenhuis is geen koffieshop, belwinkel of bordeel, kennelijk heeft men geoordeeld dat mevrouw Erdubak het Slotervaart niet gaat gebruiken om winst uit hennepplantages wit te wassen.

Voor wat betreft de klasseverpleging: Het Slotervaart is een commerciëel instituut geworden, met het maken van winst als oogmerk. De vraag is wat wij willen: een ziekenhuis dat dit soort middelen inzet om geld te maken zodat het verder geëxploiteerd kan worden, of gewoon géén ziekenhuis.
-4-  :
sorry hoor, maar ik vind dit een hele flauwe poging om te doen alsof iets als 'klassenverpleging' alleen maar uit een crimineel brein kan voortkomen. Als je kritiek hebt op het differentieren van het aanbieden van verpleging als product, kom dan direct met die kritiek maar probeer het niet zwart te maken via dergelijke vuilspuiterij.

Mijns inziens is differentiering een heel goed ding. Dan wel onder één voorwaarde: er is een basishoeveelheid zorg waar iedereen recht op heeft, of je het nu kunt betalen of niet. Dat wil zeggen dat iedereen recht heeft op een bed, eten, aandacht, et cetera. Maar wanneer iemand het geld heeft en meer wil betalen om bijvoorbeeld daarbij extra zachte lakens te willen hebben, of een uitgebreid entertainment-pakket met een game-console en digitale televisie tijdens de ziekenhuisopname, wat is daar dan op tegen?

Het resultaat is heel simpel: rijke mensen kopen dit soort rare producten toch wel, waardoor er met weinig moeite meer geld binnenkomt op de rekening van het ziekenhuis. Dat geld kan dan weer gebruikt worden om de armlastige hulpbehoevenden te verplegen. Me dunkt dat niemand daar op tegen kan zijn.
Suffie
-5-  Suffie:
Daniel, kun jij mij die vuilspuiterij in het stuk even aanwijzen? Ik zie het niet. Maak desnoods even een kopietje van jouw referentiekader als dat helpt.
Arnoud de Jong
@Suffie:
Hopelijk ontgaat je de satire niet, want ik weet natuurlijk ook wel dat de wet Bibob voornamelijk betrekking heeft op sekshuizen en horeca. Maar volgens mij is het breder dan alleen de bestrijding van illegale geldstromen.
In de toelichting staat: 'De wet moet voorkomen dat de gemeente ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt door het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht (aanbesteding).'
Toch blijft het verschil in benadering van verschillende bedrijfsvormen wel saillant. ;-)

@Daniel:
Ik neem maar aan dat je het niet tegen mij hebt, want wat je in je eerste alinea opschrijft lees ik niet uit het stuk. Zelfs niet als je bedenkt dat ik het zelf geschreven heb. ;-)
Suffie
-7-  Suffie:
Flauw hoor, Arnoud! Als je alles meteen als satire herkent maak je toch nooit kans op een lekkere discussie?? ;-)
-8-  :
misschien is vuilspuiterij een te harde term,maar een woord als 'klassenverpleging' om gewoon een heel simpel, voor de hand liggend en mogelijk erg goed werkend beleidsinstrument te omschrijven is ook nauwelijks neutraal te noemen.

verder is ook de zin “want als het gaat om gezondheidszorg is Nederland graag voor gelijke behandeling.” interessant: want waar is dat precieze onderzoek waar uit zou blijken dat heel Nederland dat wil?

Dan ten derde de associatieve topos aan het eind van het stuk, waarbij de angst wordt gewekt dat seksbazen ziekenhuizen kunnen gaan runnen. Vooral de slogan “Dit biedt ongekende mogelijkheden! Ik zie de krantenkoppen al voor me: 'Dikke Charles Geerts neemt AMC over!'” wekt allerlei suggesties die nauwelijks onderbouwd of te onderbouwen zijn.

Iets te kort door de bocht en ongefundeerd tendentieus dus, dit stuk. Ik heb daar natuurlijk niks op tegen want ik doe dat zelf ook, maar het mag wel gezegd worden.
Suffie
-9-  Suffie:
Daniel, nu maak je jezelf een beetje belachelijk! Als er iemand is die de gewoonte heeft om ongefundeerd en tendentieus uit de hoek te komen (of te reageren), dan ben jij het wel! Zodra het ook maar enigszins links is of tot de overheid behorend, krijgt het van jou links en rechts om de oren! Ook niet perse verwerpelijk, maar kijk dan een beetje uit dat je niet uit je rol valt als je op een ander stuk reageert.
Michiel
-10-  Michiel:
Tendentieus of niet, Arnoud maakt juist dat er wordt nagedacht over een en ander. Ik vind alleen 1 ding niet kloppen aan de reacties. Er is niets op tegen om klasseverpleging in te stellen. prima, behalve als het een lucratieve bussines worst. Als je daar namelijk geld mee kan verdienen dan zal men liever de hogere klasse opnemen en dan staat Jan met de Pet mooi voor langere wachtelijsten. Dat lijkt me nu net niet wat we zouden mmoeten willen. Ziekenzorg is geen ding wat je moet aandienen als commerciele activiteit. Ziekenzorg is gewoon broodnodig.
-11-  :
@ Suffie:

welk gedeelte van de zin:

“Ik heb daar natuurlijk niks op tegen want ik doe dat
zelf ook, maar het mag wel gezegd worden.”

begrijp je niet? Arnoud en ik hanteren inderdaad erg dezelde schrijfstijl (tendentieus), alleen met een andere politieke kleur - wat dus betekent dat ik wel zeker iets te reageren heb op wat Arnoud zegt.

Wat wil je nu precies zeggen, Suffie?
-12-  :
@Michiel: dat zou een terecht bezwaar zijn, als het echt zo zou gaan. Maar zoals ik al zei: een bepaalde basishoeveelheid zorg moet gewoon gegarandeerd worden. Zo gauw dat gedaan is (en jouw bezwaar dus volledig weggenomen is) wat is er dan op tegen om extra inkomsten te generen door mensen die het willen en ervoor willen betalen, extra comfort aan te bieden? De inkomsten komen namelijk weer ten goede aan het ziekenhuis, en dus de zorg zelf. ZO helpen de rijken indirect de armen: zij krijgen één of ander voor de genezing niet-essentieel product (zeg, een holistische regressietherapeut om over hun problemen te praten), betalen daar dik voor, en van dat geld worden dan weer voor de genezing wél-essentiele producten ingekocht waar dat ziekenhuis anders de middelen niet voor had gehad.
Arnoud de Jong
@Suffie:
Nou die discussie komt zo te zien ook zó wel lekker op gang. ;-)

@Daniel:
De term 'klassenverpleging' is een officieel begrip en geen waardeoordeel mijnerzijds. Het dateert uit de tijd dat ziekenhuizen nog wél verschillende verpleegklassen hanteerden.
En om op je onderzoeksvraag in te gaan: waar is het onderzoek dat aantoont dat Nederland dat niet wil? ;-)
Wat betreft 'tendentieus': ben jij dus dat mannetje dat bij cabaretvoorstellingen e.d. altijd vanuit de zaal begint te roepen: 'Tendentieus, ongefundeerd, kort door de bocht!!'
En wij hebben niet dezelfde schrijfstijl: mocht je willen! ;-)
Suffie
-14-  Suffie:
Daniel, eigenlijk begrijp ik die hele zin niet. Dat komt vermoedelijk omdat het niet klopt. Jij hakt woest, hatelijk en verachtelijk om je heen, Arnoud pleegt satire op een manier die opgepikt wordt. Het “ik doe dat zelf ook” krijgt dan een wel heel pathetisch karakter...
estherd
-15-  estherd:
Ik heb nog op ziekenhuisafdelingen gewerkt waar 'klassenbedden' waren; dat betekende dat iemand idd een eenpersoonskamer kreeg bijvoorbeeld, maar 'klassenverpleging' bestaat niet. Ik heb een eed af moeten leggen bij mijn afstuderen dat ik iedereen op gelijke wijze verpleeg. Ieder mens heeft recht op dezelfde zorg, en dus op een verpleegkundige die zowel technische als menselijke kwaliteiten bezit, en dezelfde glimlach heeft voor iedereen, ongeacht zijn portemonnee.
yanny scutt
-16-  yanny scutt:
Ik sluit me bij Muriel aan. De ziekenhuizen horen er in de eerste plaats gewoon voor iedereen te zijn. De basisvoorzieningen zouden als eerste onder de loep genomen moeten worden.

Ik heb er niet zo'n probleem mee als iemand luxe 'liflafjes' op z'n bord wil hebben maar laat de rest dan gewone aardappelpuree krijgen gemaakt van aardappelen i.p.v. met water aangemaakte zetmeel..De eenpersoonskamers horen in de eerste plaats gegeven te worden aan hen die het nodig hebben; zeer ernstig zieken en stervenden. Voor het hebben van telefoon en tv betaal je zowiezo al!

Dat zo'n ziekenhuis geleid gaat worden door iemand met een fraudeverleden vind ik ook niet kunnen en ik begrijp de rol van de overheid hierin ook helemaal niet! Want ex-taxidirecteur Grijpink moest toch ook weg? En dat terwijl het taxi-bedrijf een commerciele instelling is? Groet; Yanny
Ingrid
-17-  Ingrid:
Ik heb liever Arnoud die heel subtiel kan schrijven met een vleugje satire, emmersvol humor, een rake boodschap en behoorlijk wat reflectie. Daniel vind ik erg holistisch, zelf ingenomen en vind zichzlf vooral erg goed. Daniel laat nauwelijks ruimte voor anderen want zodra er een reactie komt slaat Daniel verbaal wild om zich heen.
Zo, jongens (haantjes), vechten jullie je compentative vete lekker ergens anders uit, kunnen we terug naar het onderwerp.
Ik zou geen moeite hebben met verschil in zorg (als er extra voor betaald wordt)als die extra inkomsten dan inderdaad zouden terugvloeien naar verbetering van de zorg voor de mensen die het wel zouden willen maar niet kunnen betalen. Als er inderdaad beter eten zou komen in plaats van die vreselijke zooi dan ook geen moeite. Maar daar geloof ik nu juist niet in. Ik zie juist gebeuren dat dan elk ziekenhuis graag mensen wil opnemen die extra gaan betalen voor zorg, want dan geeft meer inkomsten. Betekent ook vaak dat daar de betere verzorgers komen want het werkt toch een stuk makkelijker met de nieuwste technieken in plaats van patienten bijvoorbeeld van een bed versjouwen zonder dat daar de juiste middelen voor aanwezig zijn. Het klopt dat verpleegkundigen elke zieke naar beste willens en wetens moeten behandelen, maar Eesterd als jij de keuze zou hebben om in een hypermodern goed toegerust ziekenhuis te werken en in een ziekenhuis waar het maar behelpen is, dan weet ik waar mensen voor gaan kiezen. Want juist die keuze is vrij.
Dan heb ik er toch moeite mee dat deze mevrouw nu op deze post terecht is gekomen. Immers, er is toch geen controle op haar handelen. Wie zegt mij dat ze er straks niet met een hele grote pot geld vandoor gaat als de buit voldoende binnen is. Dit zal heel legitiem zijn, maar je laat een ziekenhuis dan gewoon klappen. Wie is de instantie die toekijkt op dergelijke particuliere initiatieven. Ik denk dan ook dat Arnoud dit bedoeld.
estherd
-18-  estherd:
@Ingrid: ik heb jarenlang gewerkt in verpleeghuizen waar het vaak maar behelpen is, want dat zijn pas echt de ondergeschoven kindjes van de zorg, dus ik weet precies hoe het is om met weinig middelen heel veel te moeten doen. Dat is vaak juist de kracht van een verpleegkundige. En gelukkig is er tegenwoordig een Arbo-wet en zijn er heel veel tiltechnieken, dus hoef je als verpleegkundige niet altijd in dat grote ziekenhuis met al die fantastische foefjes te gaan werken om een fijne baan te hebben.
Arnoud de Jong
Estherd: dank voor de corrigerende nuance.
Ingrid: kusje voor de complimenten, als ik zo vrijpostig mag zijn. ;-)

Er schoot mij trouwens nog iets te binnen tijdens deze discussie: mijn moeder lag jaren geleden eens in het Lucasziekenhuis. Toevallig lag de buurman in die periode daar ook, maar hij vertoefde op de klassenafdeling. Mijn moeder kreeg droge nasi te eten, de buurman een uitgebreide rijsttafel. Ze heeft het er nóg over, want zoiets geeft natuurlijk scheve ogen. Vooral als je die extra luxe niet kúnt betalen. En dat wordt doorgaans uit het oog verloren: het is geen kwestie van willen betalen voor extra's, maar meestal van kunnen . Daarom heb ik toch maar liever gelijkheid.
Werner Toonk
-20-  Werner Toonk:
@Arnoud: Omdat de een het dus niet kan betalen, mag de ander er ook niet voor betalen? Ook niet als de extra inkomsten er juist weer toe leiden dat het voor iedereen beter wordt?

Allemaal droge nasi eten, lekker gelijk zijn omdat er anders scheve ogen komen. Zelfs in communistisch China is meer keuzevrijheid. Ik vind het wel een heel hoog 'de overheid weet wat goed voor je is' gehalte hebben.
Nel de Jager
-21-  Nel de Jager:
Helemaal gelijk Esterd. Die verpleeghuizen zijn zwaar onderbedeeld. Diep treurig. Mijn dochter (24) heeft als bijbaantje er eens niet voor gekozen om in de horeca te werken maar na een korte cursus gevolgd te hebben, in verpleeghuizen en bij de thuiszorg (tot vorig jaar). Jeetje wat een in en in trieste verhalen. Een 24 jarige die dan oudere moet wassen, verschonen, tillen, bandages verwisselen etc.etc. En dat alles binnen een beperkt tijdschema. Thuiskomen bij oudere en hulpbehoefende mensen die eigenlijk alleen de hele dag maar in bed liggen. Geen tijd, geen geld etc.etc.. Ik vond het moedig waarop mijn dochter alleen maar kon zeggen: ja, iemand moet het toch doen en wassen van oudere mensen vind ik niet erg, het is voor deze mensen vreselijk om steeds voor anderen in je nakie te moeten verschijnen. Oudere mensen die een respectabel leven hebben geleid maar nu niet meer hun pak aanmogen en hemd met stropdas omdat dat maar lastig is. Niet meer nat scheren want dat duurt lang, hup even snel het apparaat erover. Kortom mensonterend. Ja, waarom schrijf ik dit eigenlijk? Om inderdaad aan te geven dat de zorg opnieuw opdelen in een klassenstelsel mij helemaal niets lijkt. Inderdaad Arnoud, het gaat niet om willen, maar om kunnen.
Michiel
-22-  Michiel:
@Werner. Ik geloof dat je het niet hebt begrepen of gewoon niet wil begrijpen. Het is inmiddels wel klip en klaar Werner dat je er een erg liberale mening op na houdt. Die hoef je hier niet nog een keer te etaleren. Wat wordt bedoeld is willen en kunnen. Je vergelijking met China raakt kant noch wal, maar dat komt wellicht door het voorbeeld van Arnoud over de Nassi. Nee het gaat er niet om dat iedereen gelijk is en gelijk behandeld dient te worden. Wel de basis voor iedereen gelijk en die moet gewoon ontzettend goed zijn. Al die extra toeters en bellen mogen dan van mij. Zoals al door anderen opgemerkt: het is nog maar de vraag of die extra inkomsten dan terugvloeien in de zorg. Bij een particuliere organisatie is dat nog maar de vraag. Nee dat gaat zitten in aannemen van extra personeel om die extra te verwennen patienten in de watten te leggen. Misschien moet dat dan maar goed geregeld worden. Al die extra inkomsten moeten terugvloeien in een verbetering voor de zorg van mensen die willen maar niet kunnen. Dat solidariteitsprincipe zou ik erg toejuichen.
Oh ja Werner, wellicht een aardige vergelijking. De woningcorporaties zijn geprivatiseerd. Duurdere woningen, meer slopen etc.etc. opvallend, de corporatiedirecteuren hebben nog nooit van hun leven zo een riant salaris gehad plus al die extra faciliteiten. Er zijn nog nooit zoveel nieuwe luxueuze kantoren bijgebouwd voor die woningcorporaties die al die extra inkomsten hebben laten terugvloeien naar hun ontwikkelmaatschappijen. Maar beste Werner, dat juich jij volgens mij alleen maar toe. Dat weten wij hier op AC inmiddels, dat is een zeer liberale VVD opvatting van een Oud West Bestuurder.
Suffie
-23-  Suffie:
Yanny, waarom kan iemand met een frauduleus verleden geen ziekenhuis leiden? Okay, hij of zij zal in de publieke opinie de schijn niet bepaald meehebben, maar moet je zo iemand een beroepsverbod opleggen? Eens een dief, altijd een dief? Overigens gaat de vergelijking met Grijpink uiteraard volledig mank! Grijpink maakte er namelijk in zijn functie als directeur van de TCA een potje van, maar werd niet met een strafrechtverleden in die functie benoemd.
yanny scutt
-24-  yanny scutt:
Suffie, juist omdat het om een ziekenhuis gaat en om heel veel gemeenschapsgeld, mag je in zo,n positie de schijn niet eens tegen hebben. Dat is geen beroepsverbod want wat mij betreft wordt ze directeur van Shell! Maar in het geval van een ziekenhuis vind ik dat je mag zeggen sorry, maar dit risico nemen we liever niet.

Toen Grijpink begon in het taxi-bedrijf stond het inderdaad nog helemaal los van de overheid. Sindsdien is er veel veranderd en heeft de overheid grip op alle ,al of niet terechte, misstanden aangepakt en Grijpink weg kunnen werken.

De vergelijking gaat dus niet ,meer, mank want wat betreft publieke instellingen is de overheid wat mij betreft de hoofdverantwoordelijke. En reken maar dat als het misgaat met dat ziekenhuis dat de rapen goed gaar zijn. Groet; Yanny
Suffie
-25-  Suffie:
Yanny, wat is het verschil tussen de particuliere onderneming Shell en de particuliere onderneming Het Slotervaartziekenhuis? Ik zie dat niet! Ik begrijp dat het onbehaaglijk voelt, maar je kan en mag iemand die veroordeeld en afgestraft is niet zonder meer stigmatiseren als ze daarna een bestuursfunctie (samen met een Raad van Bestuur én een Raad van Toezicht) in een particuliere onderneming gaat innemen. De overheid doet niet meer dan controleren of de sanering van het ziekenhuis rondkomt en of de medische procedures worden nageleefd en heeft verder (terecht) geen enkele vinger in de pap voor wat betreft de samenstelling van het bestuur.

Ook wat betreft Grijpink en de TCA bedenk je de overheid een iets te grote rol toe. De mensen van de TCA zelf hebben Grijpink en consorten uit het bedrijf gezet, de overheid heeft alleen een strafrechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van de heren ingesteld. Dat heeft niets te maken met de verantwoordelijkheid van de overheid, gewoon een kwestie van aangifte doen.
-26-  :
@Michiel: mag ik vragen wat je precies bedoeld als je Werner maant zijn 'liberale mening niet nog een keer te etaleren'?

Me dunkt dat als er goede argumenten voor zijn dat hij dan zijn mening júist dient te verkondigen!
yanny scutt
-27-  yanny scutt:
Suffie, sorry voor de late reactie. Mijn bezem had een ondeugend afspraakje gemaakt met windkracht 10..

Als ik jou zo lees bekruipt mij het gevoel dat ik iets heb gemist! Ik leef in de veronderstelling dat ziekenhuizen nog altijd betaald worden uit gemeenschapsgeld (belastingen) en verzekeringspremie's. ( die ook niet echt misselijk zijn) Ziekenhuizen zijn wat mij betreft publiek bezit!.. We steigeren toch ook wanneer de overheid het GVB wil privatiseren? Ergo, het verschil met Shell.

Mevrouw Erbudak's strafblad liegt er trouwens ook niet om; knoeien met de belastingen, uitkeringsfraude en schijnhuwelijken arrangeren. Dat kun je toch echt niet meer zien als de spreekwoordelijke jeugdzonde. Die mevrouw mag zich elders gaan rehabiliteren maar niet in onze gezondheidszorg!

Onze overheid hebben wij ondermeer gekozen ons geld goed en verstandig te beheren ik zie graag dat zij dat ook doen! Als zij hun tanden ,al is het via een aangifte, kunnen laten zien in het taxi-bedrijf, dan moeten zij toch tot veel meer in staat zijn in de gezondheidszorg!

Kijk eens wat een vechtlust B&W toont in het behouden van Schiphol..Groet; Yanny
Dr.D
-28-  Dr.D:
Over een tijdje kan je kiezen voor het EMC of KZ...
Respectievelijk het Etos Medisch Centrum of het Kruidvat Ziekenhuis.
Waar de medische zorg altijd deels een overheidstaak was,
net als onderwijs wordt het verkwanseld aan de hoogste bieder.
Wie de bieder is, is ondergeschikt aan het bedrag.
En de raamambtenaren komen daar mee weg,
misschien zelfs nog wel met een bonusje...

Met al die taken die overheid heeft afgestoten zou je
logischerwijs denken dat dan de belasting naar beneden kan.
Het tegenovergestelde is echter waar.
De aannemers van de N/Z lijn moeten ook nog betaald worden
daar de begrotingscijfers langs flitsen alsof je naar een benzinepomp kijkt.
De erfenis van Dales zal maar zeggen. Een liberaal.
Liberalisme is zo snel mogelijk je zakken vullen tijdens dit leven ten koste van anderen en jezelf daardoor de slimste, de beste vinden.
De kleren van de keizer...

Maar de mensen die altijd plichtsgetrouw, zonder frauderen, hun premie hebben betaald en een beroep doen op de medische zorg krijgen die zorg niet!!!
Dr.D vindt dat schandalig en getuigen van een minachting de bestuurders en politici die z`n weerga niet kent!

Gaat men debateren....
Oftwel wie heeft de vlotste babbel met kretelogie die helemaal nergens over gaat.
Heel concrete zaken nodeloos ingewikkeld maken zonder nedere namen te noemen...
Dr.D
-29-  Dr.D:
O...
als je iets wil verbeteren wordt het opgevat als spam???
nedere = nadere

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.