Home > > Wereldliteratuur in het winkelcentrum

Wereldliteratuur in het winkelcentrum

Bewakingscamera's in winkelcentrum Ganzenpoort
Ik kan het niet ontkennen: winkelcentrum Ganzenpoort is er de laatste tijd flink op vooruit gegaan. Er wordt op straat niet meer op grote schaal gehandeld in drugs en gestolen waar, en de middernachtelijke schreeuw- en vechtpartijen lijken ook een stuk zeldzamer te zijn geworden. Is dat gewoon seizoensinvloed? Komt het doordat de politie beter zijn werk doet? Doordat er meer opvangplaatsen zijn? Of heeft het misschien toch te maken met de enorme batterij camera's?
Stadsdeel Zuidoost lijkt in ieder geval overtuigd te zijn van dat laatste. Het cameratoezicht in het winkelcentrum is fors uitgebreid: om de paar meter staat inmiddels hoog op een paal een elektronisch oog om zich heen te loeren - beveiligd door metalen spijlen, want ook bewakingscamera's moeten bewaakt worden.

Zuidoost heeft een oogje op u!
Veilig of niet, ik krijg ondertussen de indruk dat ik boodschappen doe op de luchtplaats van de Bijlmerbajes. En blijkbaar moet dat gevoel nog worden aangewakkerd ook: bij vrijwel iedere camera wappert trots een banier van het stadsdeel. "Zuidoost heeft een oogje op u!" juichen de vaandels. "...wonen, winkelen en werken... Zuidoost heeft er kijk op!"

Persoonlijk woon ik liever onbespied. Niet in London, Air Strip One, maar in Amsterdam. Maar je moet het ze nageven: die feestelijke vlaggen blijven in ieder geval dicht bij de grondtekst.

(Meer foto's hier)

twintig reacties op "Wereldliteratuur in het winkelcentrum"

Werner Toonk
-1-  Werner Toonk:
Liever bespied en veilig dan onbespied en onveilig. Ik snap dat gedoe om die camera's niet. Als je niets te verbergen hebt, waar maak je je dan druk op?
Katrien
-2-  Katrien:
Beste Werner. Camera's zijn gewoon niet nodig. Een verschuiving van het probleem, plus door de camera's krijg je altijd het gevoel dat het dus kennelijk niet veilig is. Juist die verschuiving maakt dat straks heel Amsterdam vol hangt met camera's. Niet prettig. Zorg gewoon voor een goede toegangkelijke Openbare Ruimte, geen geprivatiseerde openbare ruimte. Zorg gewoon voor schoon, heel en veilig. En dat is meer dan een camera ophangen. De beganegrondruimtes open ook in de avond. Kortom, er is meer dan een camera!
Als bestuurder zou ik niet zo staan te juichen om meer camera toezicht, maar om een goede ingerichte ruimte. Maak je daar eens wat harder voor Werner. Argument u heeft toch niets te verbergen slaat werkelijk nergens op. Gewoon een aantrekkelijke omgeving waardoor mensen meer buiten zijn.
Werner Toonk
-3-  Werner Toonk:
Niets mis met een aantrekkelijke omgeving en daar zou Amsterdam zich inderdaad harder voor in mogen spannen. Het item ging echter over camaratoezicht, en als dat de veiligheid vergroot dan is daar naar mijn idee ook helemaal niets mis mee. Zeker niet als blijkt dat het er veiliger is geworden.
Wiard
-4-  Wiard:
Ik denk dat Werner en Katrien allebei gelijk hebben. De ruimte moet zodanig zijn ingericht dat men zich er veilig *voelt*. Dat hoeft overigens niets te zeggen over de daadwerkelijke veiligheidssituatie (net zomin als een onveilig gevoel dat doet). Camera's zouden in alle gevallen aanvullende maatregelen moeten zijn die de veiligheid verhogen en niet de ultieme en enige oplossing. Overigens werkt dat in de praktijk al zo.
-5-  :
Mogelijk is de criminaliteit gedaald door dat cameratoezicht, maar is het gevoel van veiligheid ook vergroot? Ik vind dat deze overdaad juist uitstraalt dat het op deze plek heel erg onveilig is: 'Het is hier eng, kijk maar uit'.

Ik voel me het veiligst op plekken waar ik er helemaal niet over nadenk of het wel veilig is. Dat heeft ondermeer te maken met de inrichting van de ruimte, de aanwezigheid van mensen (soms toezichthouders). Ik zou wel eens willen weten wat het kost om op zo’n cameraloze manier dezelfde terugname aan criminaliteit te bereiken.

Het streven moet een veilige en veilig voelende stad zijn, niet een onveilige, maar beveiligde stad.
Werner Toonk
-6-  Werner Toonk:
@Marleen: zoiets verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Eind jaren 90 reisde ik met een rugtas door Peru en andere landen in Zuid Amerika. In vrijwel alle grote steden stonden in het centrum op de hoek van ieder blok een militiair / againt met een wapen. Geen seconde onveilig gevoeld met al die controle op straat. Maar of het er ook echt veilig was?
-7-  :
@Werner: daarom pleit ik ook niet alleen voor een veilig voelende stad ;-)

Om ook een vergelijking te maken: ik heb me in Amsterdam Centrum 's nachts op straat altijd al veel veiliger gevoeld dan in Hoorn waar ik vroeger woonde en waar 's nachts na tweeën alleen dronken uitgaanspubliek op straat was, of - verder fietsend richting nieuwbouwwijk - helemaal niemand. En ik ben er van overtuigd dat het daar op die momenten ook onveiliger was.
Henk
-8-  Henk:
Wat blijkt? Daar waar camera's hangen is een probleem opgelost, maar verschoven naar een gebied waar geen camera's hingen. Dus, hup ook daar camera's opgehangen. Er zit dus een verschil tussen subjectief en objectief. Ik ben het niet met Werner Toonk eens dat camera's de veiligheid hebben bevorderd. Waaruit blijkt dit dan? Trouwens het is geen vergelijking om dan nu bij dit onderwerp te betrekken dat je eind jaren 90 met een rugzak reisde etc.etc.. Het gaat om de situatie nu waar naar mijn mening mensen een onveilig gevoel wordt aangepraat. Dan kunnen er namelijk heel repressieve maatregelen ingesteld worden. Dat is een omdraaiing van feiten. Mensen hebben de mond vol over onveilige gevoelens, maar als je daadwerkelijk doorvraagt of ze iets hebben meegemaakt dan blijkt dat men elkaar napraat. Ik heb gehoord dat en die wist te vertellen dat etc.etc...Dat doet Werner Toonk dus ook. Eigenlijk een beetje zoals dhr.Welten zijn toespraak heeft gehouden. De grote stad is zoooooooooooo erg, geen agent wil er meer werken. Maar wat blijkt nu, op dorpen en kleine steden is er een grotere “onveiligheid”.
-9-  :
@Werner: Mijn stukje gaat in feite over twee dingen. Enerzijds inderdaad over de naar mijn mening ver doorgeschoten veiligheidsmanie, maar anderzijds ook over het punt dat Marleen aanroert: dat ik, en ongetwijfeld veel mensen met mij, me behoorlijk unheimisch voel door de uitstraling die het “gezellige” winkelcentrum sinds een paar weken heeft.
Ik maakte de vergelijking met de luchtplaats van een gevangenis niet voor niets: letterlijk om de drie meter hangt een camera op een grote, van metalen staken voorziene paal het winkelend publiek te filmen. En aan de meeste van die palen hangen enorme banieren met de teksten die ik aanhaal (en die bijna moedwillig uit Orwells bekendste boek lijken te zijn vertaald). Wie op station Ganzenhoef uit de metro stapt, ziet onmiddellijk dat hij kennelijk op het punt staat een levensgevaarlijk oorlogsgebied te betreden. Of een totalitaire staat.

Je tegenwerping dat mensen die niets te verbergen hebben geen last van al dat toezicht hebben, is een klassiek argument in de hele discussie over privacy-bescherming, maar daarom niet minder onzinnig. Je hebt zeker geen bezwaar als ik vanavond even in je kasten kom snuffelen? En als ik foto's kom maken als je je kinderen maandag naar school brengt? Je hebt immers niets te verbergen, toch?
Bovendien (en ik realiseer me dat ik vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog of de Sovjet-Unie al gauw grotesk worden): niemand wéét precies of hij iets te verbergen heeft. Wie in Duitsland in 1932 joodse literatuur in zijn kast had staan, had niets te verbergen. Een jaar later was dat al anders.
Niemand die in 1939 bij de burgerlijke stand opgaf dat hij joods was, had iets te verbergen. Maar dankzij die punctuele Hollandse administratie, zaten die mensen in 1943 in een trein naar het oosten. Wie in Rusland in 1918 bevriend was met Trotski, had niets te verbergen. Een paar jaar later werkten Trotski's vrienden bij min dertig in een kolenmijn bij Wladiwostok.
Recentere voorbeelden uit Zuid-Amerika of het Midden Oosten mag je er zelf bij bedenken. Of uit de Verenigde Staten natuurlijk, waar je al het gevaar loopt als terrorist op een no-flylijst te belanden als je geen varkensvlees blieft.

Nee, ik ben ook niet serieus bang dat dergelijke scenario's zich in het hier en nu zullen voordoen. Maar die voorbeelden geven wél aan dat er wel degelijk alle reden is om uiterst terughoudend te zijn met dit soort maatregelen. En dan heb ik het niet alleen over cameratoezicht, maar ook over de bewaarplicht van telecom- en internetgegevens, de identificatieplicht en de preventief-fouilleeracties, om maar eens wat recente voorbeelden te noemen. Om dat allemaal maar af te doen met “je hebt toch niets te verbergen” is veel te kortzichtig, en in potentie levensgevaarlijk.
Manfred
-10-  Manfred:
En ik kan me in hetgeen Wieland schrijft dan ook helemaal vinden. Wieland legt precies de vinger op de zere plek. Het gaat er niet om of je iets te verbergen hebt. Het gaat om privacy bescherming. Ik vind dat mensen tegenwoordig te makkelijk maar doen of dit normaal is. Ik vind dat dus helemaal niet vanzelfsprekend dat ik me overal moet legetimeren. Kreeg vandaag nog een brief van de bank, dat ik me nog steeds niet gemeld had om mijn gegevens te laten registreren. Dit was vooral om onduidelijke transacties tegen te gaan. Wat zijn dat toch voor kul argumenten. Erge is ook nog, dat als ik me nu niet meld, mijn rekening wel eens geblokkeerd kan worden. Pfffff, maar ik heb dus helemaal niets te verbergen!! Ik zou zeggen: beste Werner slaap lekker. Wel een erg foute reactie van een politicus.
Werner Toonk
-11-  Werner Toonk:
Ik vind dat we in dit land nogal eens te bekrompen doen als het gaat om privacywetgeving. Laat ik één voorbeeld geven waar ik de afgelopen jaren tegen aangelopen ben: Als iemand overlijdt die een parkeerplaats op kenteken heeft (gehandicaptenparkeerplaats), dan is het gewenst dat het stadsdeel die plaats zo snel weer vrijgeef voor algemeen gebruik. Het stadsdeel registreert of iemand overlijdt. Datzelfde stadsdeel mag echter niet weten dat die persoon overleden is, om te controleren of 'ie wellicht een gereserveerde parkeerplaats had... Resultaat: plaats blijft maandenlang ongebruikt, terwijl bewoners steen en been klagen over het tekort aan parkeerplaatsen. Zelfs bij overledenen wint de privacy het kennelijk van het algemeen belang. (Ondertussen hebben we hier trouwens eindelijk een oplossing voor gevonden).

Terug naar cameratoezicht
Natuurlijk moet je daar terughoudend mee zijn. Afgaande op de berichten uit de media over dit winkelcentrum ga ik ervan uit dat dat hier een uiterst geval betreft. En als het dan gebeurt, dan is daar naar niets mis mee. Zeker niet als de situatie ook daadwerkelijk veiliger wordt. Ik heb niets te verbergen. Lees: Ik steek geen mensen neer in het winkelcentrum, beroof niemand, etc. Maar als er iemand neergestoken, beroofd etc. zou worden, dan vind ik het erg prettig als de daders via camerabeelden te achterhalen zijn. En als van cameratoezicht ook nog eens een preventieve werking uitgaat - hoe klein dan ook - dan verkleint dat de kans op onnodige slachtoffers.

En nee, dat ik niets te verbergen heb is natuurlijk geen vrijbrief voor een ieder om te doen en laten wat 'ie wil. Dan ruk je het wel erg uit z'n verband.

Ik ben het trouwens eens dat we ook in NL langzaamaan op sommige onderdelen te ver doorschieten als het gaat over veiligheid. Zeker als het gaat over de terreurbestrijding. Maar in dit geval, waarbij het gewoon gaat om camera’s in een winkelcentrum, is dat zeker niet het geval. Voor zover ik mij herinner hangen in de meeste winkels al meerdere camera's. En die hangen daar niet voor niets.

En wat betreft dat onveilig voelen door de prominente camera's, daarover schreef ik dat dat per persoon verschilt. Ik voel me er eerder veiliger door dan onveiliger. Net als indertijd in Peru, waar ik mij juist veiliger voelde door de militaire agenten, terwijl anderen daar juist een onveilig gevoel van kregen. Maar dat is een herhaling van wat ik hierboven al schreef.

Die vergelijking met WOII gaat mij trouwens ook veel te ver. Daar heb ik in ieder geval geen uitspraak over gedaan. Noch over dat er overal maar camera's opgehangen moeten worden of wat dan ook.

@Manfred: slaap ook lekker (?). Als je nog niet slaapt, geef dan eens met inhoudelijke argumenten aan waarom je m'n reactie fout vindt.
alex
-12-  alex:
Het recht op privacy is echt helemaal uit. Er is nog slechts een kleine minderheid die zich daar nog druk om maakt, en dat zijn veelal mensen boven de dertig. Jonge mensen weten niet eens meer wat dit begrip inhoudt. We kunnen ons domweg niet langer anoniem door het leven begeven door de digitalisering van ons persoonlijke leven, van pinpas tot webcam.

In de jaren '80 voerde ik actie tegen de plaatsing van de eerste verkeerscamera's in Amsterdam. Daar was toen nog enig begrip voor te vinden, ook bij de politiek. Maar sinds de mainstream partijen cameratoezicht salonfähig hebben gemaakt, lijkt het een onbegonnen strijd voor de burger om er nog tegenin te gaan. “Als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen”, is de algemene opvatting van vandaag, van links tot rechts.

Wat ik van Wieland graag zou willen weten is of de situatie in Ganzenpoort nu werkelijk veiliger is geworden. Is dat een persoonlijke ervaring, of blijkt dit uit onderzoek? Het enige alternatief voor dit soort repressieve maatregelen, waar ik cameratoezicht onder schaar (vandaar het onbehaaglijke gevoel bij sommigen, ook bij mij, het went nooit!), is meer sociale controle in de straat, waar onder andere Katrien op zinspeelt. Dat is weer een pleidooi voor kleinschaligheid, het opheffen van supermarkten, enz. enz.

Bedankt voor de foto's Wieland, ga Gannenpoort vast een keer zelf bekijken. (en nee, ik ben beslist geen camerafetisjist)
Wiard
-13-  Wiard:
@Werner: Je opmerking “Zelfs bij overledenen wint de privacy het kennelijk van het algemeen belang” raakt de kern van deze discussie. In het geval van de parkeerplaats zou het makkelijk moeten zijn: doe wat iedereen wil en het is opgelost. Maar wat zou jij doen als, zoals Wieland aangeeft, het algemeen belang ineens een andere kant opslaat? Als het individu ondergeschikt wordt gemaakt aan dat algemeen belang (in het triviale geval van een parkeerplaats: als het voor de buurt beter is dat er een extra parkeerplaats is, waardoor een indiciduele gehandicaptenplaats wordt opgeheven)? Bij meer privacygevoelige zaken is het dan niet meer zo prettig als alles over jou bekend is.
Gerard
-14-  Gerard:
De reactie van Werner Toonk schiet alle kanten op. Dat iemands overlijden niet bekend kan worden lijkt mij sterk. Dat is toch gewoon een kwestie van goede communicatie. Ik kan me daarnaast niet voorstellen dat het parkeerprobleem zo heftig is, dat mensen staa te dringen om een plekje welke dan “even” buiten gebruik is. Overlijden, registratie en het onderwerp hier: toename in cameratoezicht zijn volgens mij verschillende onderwerpen. Ik kan me heel goed vinden in hetgeen Katrien meldt, namelijk een beter zorg voor de openbare ruimte. Deze moet meer publiekelijk worden en minder anoniem. Anonimiteit ontstaat namelijk als de openbare ruimte steeds meer wordt afgeschermd met hekken, camera's etc.etc.. Dat er (steeds meer)camera's hangen in winkels heeft volgens mij te maken met het afschuiven van verantwoordelijkheden. De winkelier moet maar hard maken en het liefst dan met beelden wie de winkeldief is geweest. Heeft ook te maken met het feit dat er kennelijk mensen zijn die het verschil niet meer weten tussen “mijn en dijn”.
Om de anonimiteit van de openbare ruimte af te halen moet mensen meer betrokken worden bij die openbare ruimte. Dat kan stukken beter door mensen echt serieus te nemen als het gaat om nieuwe plannen voor de openbare ruimte. En beste Werner vandaag de dag bepalen ambtenaren en bestuurders hoe de openbare ruimte gebruikt moet worden. “zij”weten wat goed is voor de mensen. Kijk maar naar de herprofilering van de Bilderdijk. Daar wisten de ambtenaren en bestuurders het beter en moesten er dus bomen gekat worden, terwijl bewoners/gebruikers de openbare ruimte wellicht anders ingericht zouden willen zien. Ik denk dat daar met name het cruciale punt ligt. Gebruikers zijn net zo goed deskundige en kunnen dus heel goed aangeven wat wellicht beter zou zijn. Kortom, betrek gebruikers/bewoners en ander veel meer bij plannen in plaats van deze in kantoortjes te ontwerpen en dan de inspraak in. Maar ja, dat vereist een andere wijze van besturen. En zo kan ik dan nog wel een hele tijd doorgaan.
beste Werner, kijk voordat je een en ander afdoet met : ik heb niets te verbergen, dus hang maar op die camera's, eens wat beter naar stijlen van besturen.
Jochem Floor
-15-  Jochem Floor:
@ Gerard: daar ben ik het niet mee eens. Ik vind Werners voorbeeld buitengewoon nuttig omdat het de gelaagdheid van de problematiek aantoont; als overheidsdiensten onderling de informatie in openbare registers niet eens delen dan valt daar nog veel vooruitgang te boeken. Dat is een issue van beperking van bureacratie, eerder dan van privacy.

Waar Werner in mijn ogen de fout mee ingaat is de focus op zijn eigen situatie. Hij moet zich niet afvragen of hijzelf niets te verbergen heeft; Werner moet zich afvragen of anderen nog iets verbergen mogen. Dat is ook vrijheid. Als goed liberaal dien je niet alleen te motiveren welk belang je maatregel dient, maar ook welke vrijheid je aantast, en waarom het ene belang zwaarder zou wegen dan het andere. Dat is iets anders dan het te negeren.

Tot slot ervaar ik het als een verademing dat ter rechterzijde eindelijk een politicus erkent dat de focus op veiligheid en tereurbestrijding het recht op privacy aantast. Het is pure winst dat nu ook daar wordt gezien dat we in de voorbije jaren bij het najagen van veiligheid zijn doorgeschoten.
mischa
-16-  mischa:
angst is duidelijk aanstekelijk Werner, jij hebt het ook te pakken.
mischa
-17-  mischa:
De angst wordt gevoed door de onwetendheid. Zijn er ook meningen gepeild van slachtoffers van geweldsdelicten, diefstal e.d.? Ik vindt dat die meningen een stuk meer waard zijn dan het gespeculeer van politici of het plots ontstane 'algemene' gevoel van onveiligheid (waarbij ik ten zeerste betwijfel of dit gevoel wel zo algemeen is). Als er geen aanslag in America zou zijn geweest zou de Nederlandse overheid nu, naar mijn mening, niet in deze mate 'besmet' zijn geraakt met de 'amerikaanse' angst.

Uit een engels onderzoek, waarbij het er over ging waar nou werkelijk naar gekeken werd, is gebleken dat er over het algemeen op 'billen en borsten' wordt ingezoomed. Als dat geen inbreuk op de privacy is...
Robin
-18-  Robin:
Werner Toonk gooit mbt tot veiligheid en het rechtvaardigen van camera's wel heel veel zaken op een hoop. Registratie van geboortes of overlijden is toch wel iets anders dan een camera in de openbare ruimte ophangen. Ik snap de vergelijking dan ook totaal niet. Ook klopt het dat bekeken worden zonder toestemming kennelijk zo een algemeen ingeburgerd iets is geworden dat degene die zich hiertegen blijft verzetten (ik ook) praktisch voor gek worden verklaard. Zo wel te maken hebben met al die klote series zoals Big Brother en die smakeloze artikelen over al die zogenaamde BN'-ers. Kennelijk wil een groot deel van de mensen graag bij andere een inkijkje nemen. daarom zien we camera's in de openbare ruimte niet als inbreuk. En inderdaad mischa, die mannen (want dat zijn het toch voornamelijk) zitten zich te verkneukelen achter die monitoren over die billen en borsten. Er bestaat nog zoiets als objectieve en subjectieve gevoelens van veiligheid. Laat daar gewoon eens goed onderzoek naar doen. Moet je kijken wat eigenlijk de uitkomst is. Heel opvallend, Welten schreeuwt van de daken dat het onveilig is en het CBS meldt simpelweg dat de veiligheid in de grote steden is gedaald. helemaal niets gemeld waar dit door komt. Dus dit soort berichten gaat gewoon weer een eigen leven leiden.
Eigenlijk zouden bestuurders als Werner Toonk zich een beetje moeten schamen om iets persoonlijks als een algemeen iets naar voren te brengen. Dan heb je toch nog niet begrepen wat politiek bedrijven is. Niet het persoonlijke is politiek Werner!
woestijnvis
-19-  woestijnvis:
Henk heeft gelijk.Ganzenpoort is een stuk rustiger, maar de problemen trekken nu de aanpalende vernieuwingsbuurten in.
John Zwart
-20-  John Zwart:
schijnoplossingen en dan leunt de bestuurder weer zelfgenoegzaam achterover. individualisering voedt een mentaliteit die van egocentrisch richting egoïstisch ontwikkelt. de mentaliteit gaat steeds verder achteruit en dat los je niet op met cameratoezicht. hooguit verschuiving. de techniek lost nooit op wat er met de mensen mis is.
in zuid-afrika woont iedereen die het betalen kan achter een hoge muur met elektronische beveiliging en camerabewaking. dusondanks is zuid-afrika het gevaarlijkste land ter wereld geworden. misschien moet men eens wat rondkijken hoe de wereld in elkaar zit, voordat men gemakshalve valt voor de gladde reclame van techniekverkopers.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.