Home > > Eerwraak

Eerwraak

Moord! Foto van Thomas Schlijper. Dank!
Vandaag komt de PvdA in Amsterdam met een eigen onderzoek over eerwraak in Amsterdam. Volgens dat onderzoek zijn het voornamelijk de Afghaanse, Pakistaanse en Hindoestaanse vrouwen die er het meeste onder te lijden hebben: seks voor of buiten het huwelijk wordt onder die bevolkingsgroepen bestraft met uitstoting en soms zelf de dood.

Dat wekt de Geert Wildersen en Ayaan Hirsi Ali's van deze wereld enige verbazing: hoe kunnen het nou niet de Marokkanen zijn?
De veelgeplaagde en naar eigen zeggen veelgediscrimineerde Marokkanen kunnen opgelucht adem halen. Hoewel alle andere bevolkingsgroepen kwaad denken over de Marokkanen (net zoals de Marokkanen zelf over zichzelf, trouwens), zijn het deze keer niet zij, maar een andere groep 'allochtonen' die een multiculturele misser begaat: nog erger voor de 10% racistische Nederlanders, het betreft hier de bevolkingsgroep die men cultuurhistorisch bezien met recht 'de échte Ariërs' zou mogen noemen.

Goddank voor de moslimhaters onder u zijn Afghanistan en Pakistan Islamitische landen, dus onder die groepen zal het waarschijnlijk Moslims betreffen, maar blijkbaar vind het dus ook onder Hindoestanen plaats - en als die een geloof hebben, zijn ze eerder Hindoe dan Moslim, hoewel er natuurlijk ook Hindoestaanse Moslims voorkomen. Evengoed blijft het volgende punt staan: terwijl Geenstijl-lezend Nederland moord en brand schreeuwde om het maatschappelijke, maar kleinburgerlijke leed van overlast door 'allochtone' (lees: Marokkaanse) jongens, bekommerde vrijwel niemand zich om het hartverscheurende, maar individuele en daarom oh zo eenzame leed van 'allochtone' (lees: Afghaanse, Pakistaanse, Hindoestaanse en overige) meisjes.

Eerwraak is natuurlijk een ontzettend verkeerd iets - de vraag is wat er dan aan gedaan moet worden. De PvdA pleit voor meer opvanghuizen. Maar zouden die genoeg helpen? In de jaren '70 hielpen opvanghuizen heel goed. Door naar een stad aan de andere kant van het land te vluchten werd je nagenoeg onvindbaar voor je kwaadwillende man en familie: immers, in de jaren '70 had nog niet iedereen een auto en internet bestond ook nog niet. Maar in de 21ste eeuw lijkt dat steeds minder opgeld te doen: na 2 minuten googlen vond ik al het telefoonnummer van een Blijf-van-mijn-Lijf-huis in Amsterdam: het zal me niets verbazen als een ziedende, zich in de steek gelaten voelende echtgenoot na een hele dag lang heel gemotiveerd googlen gewoon het adres tevoorschijn tovert. De zorginstellingen staan hier voor een dilemma van Homerische proporties: aan de ene kant moeten ze vindbaar genoeg zijn voor de vrouwen die ze nodig hebben, aan de andere kant moeten ze zo onvindbaar mogelijk zijn voor de mannen die die vrouwen achterna zitten.

Opvanghuizen zijn daarom slechts een nood-oplossing. De langdurige oplossing is het uitroeien van het fenomeen 'eerwraak'. Een belangrijke rol daarin wordt mijns inziens gespeeld door de rechter. Wanneer de rechter een uitvoerder van eerwraak moet bestraffen, dan staat hij/zij voor een probleem: het Nederlandse strafrecht 'snapt' eerwraak niet. Volgens het Nederlands recht plegen mensen moorden óf omdat ze koude kikkers zijn die zo hun eigenbelang dienen (denk aan roofmoord) óf omdat ze door emoties bevangen zijn en verkeerde dingen doen (denk aan crime passionelle) - daarbuiten kent de rechter geen andere verklaringsgronden. Juriste Hermine Wiersinga probeerde in 2001 dan ook al om 'eerwraak' als motivatie voor moord te duiden binnen het Nederlands strafrecht. Haar conclusie was dat rechters uitvoerders van strafrecht lichter zouden moeten bestraffen: de uitvoerders staan namelijk onder druk van de rest van de familie en groep, en staan daarom niet geheel en al voor zichzelf in. De culturele achtergrond van de pleger moet zodoende als verlichtende omstandigheid aangemerkt worden.

Mijns inziens is dat nu nét de verkeerde conclusie. Een constitutionele democratie is gebaseerd op respect voor de basisrechten van het individu, en die basisrechten zijn er juist weer voor bedoeld om de keuzevrijheid van het individu te beschermen. De culturele dwang die er bestaat om 'de familie-eer' hoog te houden, is een grove schending van dat fundamentele recht op individuele keuzevrijheid: vanwege de familie-eer mag een jongedame niet uitgaan met de jongeman op wie ze verliefd is, vanwege de familie-eer mag een jongedame niet naar bed gaan met wie ze wil, en vanwege de familie-eer mag een jongedame niet trouwen met wie ze wil. Het culturele instituut 'familie-eer' en de bijbehorende eerwraak als afdwingingsmechanisme is een rechtvaardigheidsopvatting, en die gaat regelrecht in tegen het constitutioneel gegarandeerde recht op individuele keuzevrijheid. Daarmee is eerwraak niet alleen een bedreiging voor deze jongedames, maar als concurrerende rechtsorde ook een bedreiging voor de basisrechten van de constitutionele democratie.

Daarom dus moeten er niet alleen maar meer opvanghuizen komen: zowel de politie, als justitie, als de rechterlijke macht, moeten er veel meer tijd en moeite in steken om eerwraak te bestrijden. Niet alleen maar omdat het hier het zoveelste failliet van onze multiculturele samenleving betekent, of omdat het een bedreiging voor onze rechtsorde betekent, maar vooral omdat de slachtoffers van eerwraak niet uit zichzelf uit de problemen komen: de met de dood bedreigde, door hun cultuur onderdrukte slachtoffers van eerwraak verdienen onze hulp. Wat dat betreft heeft Geert Wilders het gelijk dus al in ieder geval een jaar aan zijn zijde.

24 reacties op "Eerwraak"

GJ Klaver
-1-  GJ Klaver:
Nou, Allah zij dank.

Niks Moslim terrorisme, moorden, verkrachtingen, diefstal of overlast.

Allemaal incidenten, hoort u?

Niet zo racistisch allemaal, hoor.
We hebben een vreedzaam geloof in ons midden.

Insallah.
-2-  :
'The woman is the nigger of the world', quote van John Lennon. Er zijn nog veel meer culturen waar de vrouw gewoon als object wordt beschouwd dat als bruid nummer zoveel mag dienen, zoutzuur in haar gezicht krijgt als ze een potentiele echtgenoot afwijst, mee wordt gecremeerd als de echtgenoot overleden is of zelfs niet mag blijven leven na geboorte omdat het hebben van een dochter geen status heeft.
Het bestrijden van deze uitwassen van cultuur en religie gaat nog heel lang duren en ik heb zelfs weinig hoop op het verdwijnen ervan.
Astrid
-3-  Astrid:
Natuurlijk helemaal gelijk dat aan dit redelijk onbekende fenomeen iets gedaan moet worden. Alleen laat ik me daardoor niet in de hoek van de PvdA drijven, die nu heel strategisch met dit rapport om de hoek komt kijken. Ook laat ik me niet in de hoek van Wilders drukken. Nee, het is gewoon een verhaal waar wij met elkaar wat mee moeten doen. Heb eens wat meer oog en oor voor uw niet-nederlandse buren. Laten we signalen beter oppakken en daar met elkaar wat mee doen. Huisartsen moeten beter toegerust worden, buurtwerk heeft hier een schone taak. Woningcorporaties moeten hun bewoners beter in de gaten houden etc.etc.. Opvanghuizen is niet alleen de oplossing. Nee, wij moeten als burger eens heel goed nadenken hoe we hier anderen mee kunnen helpen in plaats van ze te veroordelen en de rug toe te keren. Ik zou liever zien dat we een hand uitsteken dan komen met alleen repressieve maatregelen. Immers, hoe repressiever hoe minder open een en ander zal zijn. Ik kan niets met reacties a la GJ Klaver. Misschien een lange weg Esther maar wel eentje die de moeite waard is.
-4-  :
Hey maar Klaver, wat is uw mening nu over eerwraak in Afhgaanse, Pakistaanse en Hindoestaanse kringen? Uw stokpaardje over de Boslims kennen we nu wel - maar er zijn meer maatschappelijke problemen die op uw scherpe tong en venijnige analyse zitten te wachten! Onthoudt uw wijze woorden niet van dit onderwerp!
f.bol
-5-  f.bol:
De eerste link was wel even schrikken: Alle bevolkingsgroepen denken negatief over marokkanen ( gemiddeld 48 % of zoiets), inclusief zijzelf (30 %).

Schrijnend. Ik zou niet weten hoe je als bestuurder zou moeten handelen bij deze cijfers. “zie je wel” zeggen is zinloos en maakt het alleen nog erger. Melden dat bij andere bevolkingsgroepen ook wel wat mis is, zoals Daniël hier dapper probeert, is goed voor de balans maar helpt ook niet. Net zomin als negeren of ontkennen. Ik weet het niet. De consequente koppeling met de Islam is ook al niet behulpzaam.
De vraag is: hoe pak je de criminele, gewelddadige houding van een deel van de groep hard aan terwijl je ondertussen probeert het zelfbeeld binnen de groep wat op te krikken?

En eerwraak moet volgens mij helder en zwaar bestraft worden, zonder “culturele verzachtende omstandigheden” .
Anders houdt het nooit op. Behandelen als moord met voorbedachte rade dus.
annonline
-6-  annonline:
Mooi en interessant! Ik spreek je wel bij Synthese!
yanny scutt
-7-  yanny scutt:
Goed stuk Daniel! Inderdaad schijnt het ineens een speerpunt te zijn van politieke interesse. Vandaag waren er nogal wat kranten die er een 'main issue' van maakten op de voor, of 2-de de pagina.

Eerwraak is al 20 jaar een probleem, al 20 keer aangekaart, en 20 keer NIETS mee gedaan. Zo vlak voor de verkiezingen hebben politieke partijen kennelijk een een verhaal nodig en zijn op zoek gegaan naar de 'onderste la' want DAAR ligt nog iets!

Zou dat de reden zijn van die aanslag op de drukkerij van onze kranten? (“Hmmm”, Het geeft te denken!)

In jouw stuk mis ik de rol van de Turkse gemeenschap die, wat het onderwerp betreft, toch echt de kroon spant..

Het wordt hoog tijd dat ELK meisje onder de 18 gewoon eens even lekker verliefd kan worden MET ouders die snappen wat dat inhoudt, en hun kind daarin weet te steunen!

Culturele 'verzachtende' omstandigheden zijn geen hulp voor zo'n verliefd kind. De verliefdheid verbieden op- straffe van dood- door ouders en/of andere familie- mag niet meer worden getolereerd.

Er is dan wel een omslag nodig in het 'denken' van onze juristen. Groet; Yanny
dunja gagluska
-8-  dunja gagluska:
graag wil ik reageren op het fenomeen eerwraak.....de dames worden geacht ongeschonden het huwelijk in te gaan, maar uit betrouwbare bronnen blijkt dat de 'jongemannen' bij benzinepompen veel condooms kopen om elders ervaring op te doen en met name bij de niet moslima...
Dit mag dus wel? Als zij zelf verwachten dat hun (toekomstige) vriendin geen sex hebben (gehad) waarom kunnen zij dan wel 'vrij' hun gang gaan? Verbeter de wereld en begin bij uzelf zou ik zeggen.
JEAN-PIERRE
-9-  JEAN-PIERRE:
Heel lang geleden (nou heel lang) kon en mocht je de minnaar van je vrouw doodschieten/steken als je daar achter kwam. Dit heette dan crime passionel. Het verzachte de omstandigheden van de daad. Dat was (is) Frankrijk. Een Europees land weet je nog. Eerwraak is echt klote,maar denkt iedereen nou echt dat wij dat in Nederland zomaar in een paar jaar kunnen oplossen en/of tegen kunnen houden?? Dit soort daad heeft een oorsprong van honderden jaren. Daar hebben we wat meer voor nodig dan een Wilders die een paar jaar (?) zijn zegje mag doen.
Jan Stender
-10-  Jan Stender:
Dat eerwraak moet zeker zwaar bestraft worden
Net als het besnijden van jonge meisjes
Onlangs is een 13 jarig meisje overleden,bij een besnijdenis
Diegene die deze ingreep heeft verricht,mag voor mijn part ook wel verminkt worden
anoniem
-11-  anoniem:
Jullie zijn allemaal fucking rasciste en kunne de kk krijge jullie tering kaaskoppe wat moet je de moislims zo hate en die geerttje byby afz appaman bitch
JEAN PIERRE
-12-  JEAN PIERRE:
@anoniem Kun je misschien samen met je leraar Nederlands het bovenstaande stukje vertalen? Ik (we )willen best reageren, maar ik snap mijn God niet wat er staat.
Jan Stender
-13-  Jan Stender:
Vandaar anoniem
Vuile schijtbak,ik zeg helemaal niet dat ik een hekel aan moslims heb
Ik heb over de besnijdenis van jonge meisjes
Even een verkeerde ingreep,koste een jong meisje het leven
Dat vind je zeker normaal he?
Wat je taal gebruik betreft,ben je zeker een bitch
Als je op deze wijze lekker door gaat,dan zal er zeker wel racisten op je reactie,s reageren
Ik denk niet dat je daar op staat te wachten
Wil je zo graag een grote bek geven,stuur dan fijn een e mailtje aan de heer Geert Wilders
Die man is nu een beetje doorgedraaid,niet wij!
rudipensionado
-14-  rudipensionado:
Ben van mening dat de webmaster de inzending van anoniem dient te verwijderen.
Dit gaat anders escaleren.......
JEAN-PIERRE
-15-  JEAN-PIERRE:
Nee hoor...lekker laten staan..weet je nog ? Vrijheid van meningsuiting!! En het is toch niet te lezen zolang er geen vertaling is. Jan heeft er IETS van proberen uit te halen. En liet zichzelf gelijk over de rooie halen. Toch Jan?
Jan Stender
-16-  Jan Stender:
Eh....ja,ik barste een beetje uit van woede
Ik werk zelf met mensen van buitenlandse afkomst,waaronder er ook moslims zijn
Ik heb helemaal geen problemen met die mensen,maar ga mij niet uitschelden voor fucking racist en tering kaaskop
Want vroeg of laat duld ik deze mensen niet meer bij mij aan de werktafel,mochten ze dezelfde gedachtes hebben
En ik weet zeker,dat dat andersom ook het geval is,als ik mij negatief uit laat over mijn allochtone collega,s
Ik ben gewoon kwaad,dat een jong meisje overleden is bij een operatieve ingreep,wat eigenlijk niet nodig is
Mocht dat meisje een lichaamlijk afwijking hebben,waar een operatieve ingreep nodig is,en ze komt dan te overlijden,dan kan dat gebeuren
Maar ze mankeerde helemaal niets,en toch is ze overleden
JEAN-PIERRE
-17-  JEAN-PIERRE:
@Jan Stender
Ik lees dat je nog steeds een beetje boos bent,zo niet woedend! Het punt is dat we (zie topic) dat we met een eeuwen oude cultuur te maken hebben die er maar moeilijk uit is te praten cq bannen. Ik was een paar jaar geleden in Marokko (Agadir) en heb er daar met de stadse mensen ook over gesproken. Die zien de besnijdenis als iets wat alleen nog maar op het platteland voor komt, en absoluut niet meer van deze tijd (!)
Jan Stender
-18-  Jan Stender:
Okay JP
Ik leg me er bij neer
Het is hun cultuur,het zij zo
rudipensionado
-19-  rudipensionado:
Heel juist. Het is hun cultuur en dit is Nederland dus.....................
JEAN PIERRE
-20-  JEAN PIERRE:
@Rudi
Het is hun cultuur en dit is Nederland dus...
Dus het net zo moeilijk is om die 1e generatie (en misschien 2e ook) uit hun hoofd te lullen dat het niet meer van deze tijd is. Dit probleem doet zich ook voor in andere Europese landen. Het is de taak van de huidige generatie (waar ik mee gesproken heb) om door te geven dat dit soort rituelen
uit de tijd is (zijn)!! Wij als westerlingen kunnen hooguit onze verontwaardiging uits spreken, maar het is toch aan de (jonge) Moslims de taak om dit te doen inzien richting oudere(n) !!!
Jan Stender
-21-  Jan Stender:
En vaak is de oude generatie koppig,dus dat ritueel zal toch niet gauw verdwijnen
tripleX
-22-  tripleX:
voor de volledigheid:
vrouwen besnijdenis en eerwraak hebben niks met de islam te maken (zelfs verboden)
het stamt nog uit de tijd vóór islam, christendom, enz
sheila
-23-  sheila:
Haha Hindoestanen en eerwraak zijn jullie gek geworden ofzo echt hoor de grap van de eeuw! (ben zelf hindoestaans) en dit is echt bullshit
sheila
-24-  sheila:
hahah hindoestanen en eerwraak zijn jullie gek geworden dit is de grap van de eeuw( dit is de grrotste bullshit ben zelf hindoestaanse dus kan het weten)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.