Home > > Gekken in de stad

Gekken in de stad

Amsterdam - Amsterdam herbergt een groot aantal psychiatrisch patiënten. Het zijn mensen die op het eerste gezicht niets mankeren. Ze wonen zelfstandig, zijn geestelijk ziek, maar vallen pas op als hun situatie verergert. Op de grens tussen zelfstandig wonen en psychiatrische begeleiding ontstaan er als gevolg nogal eens wat problemen. Zodra hulpverleners geen vat meer hebben op hun patiënten start de ellende voor de patiënt zelf, maar ook voor de omwonenden. En wat doe je dan als stad? Kun je die mensen dwingen hun huis te verlaten? En zoja, waar moeten die mensen dan heen?
Een goed voorbeeld is een voormalig buurman. Een ogenschijnlijk rustige, enigszins timide, man trok een aantal jaren geleden in de ondergelegen woning. Dat hij toen al onder psychiatrische begeleiding stond bleek pas later. Al snel begon de overlast. Op luide muziek danste hij de nachten aaneen, tot zijn stemming omsloeg en de agressiviteit de overhand nam. Alles in zijn directe omgeving werd dan kapotgeslagen, deuren en ruiten sneuvelden. Dat levert gespannen en angstige situaties op, temeer omdat de jonge kleuter van de buren onder de man extreem angstig werd en nauwelijks nog sliep. Toen de man de (wekelijks terugkerende) hulpverleners aan de deur weigerde, verslechterde de situatie met de dag.

Wat moet je doen in die spagaat? Als buren kun je weinig, dergelijke mensen zijn niet voor rede vatbaar. Woede slaat op die momenten zelfs om in medelijden. Politie en woningbouwvereniging kunnen pas actie ondernemen als de man maanden achter elkaar overlast veroorzaakt. Tot die tijd kunnen de verschillende instanties weinig anders dan praten, praten en nog eens praten. "U moet eens weten wat voor gekken er in Amsterdam wonen" zei een man van Vangnet & Advies van de GGD eens in een gesprek over de onderbuurman. "Sommige mensen zien spoken, anderen durven hun badkamer niet in omdat er monsters in de badkuip zwemmen." In veel gevallen staan deze hulpverleners machteloos.

Dat de hulpverlening in veel gevallen ook wel werkt wil ik niet ontkennen. Maar wat doe je nu als mensen doorslaan? Het recht op zelfstandig wonen is een goed recht. Maar waar ligt de grens? En wat moet je dan met dergelijke mensen aan? Zelf heb ik daar nog steeds geen idee van, na jaren van overlast is mijn onderbuurman zijn huis uitgezet. Naar het schijnt woont hij nu ergens onder permanente begeleiding. Misschien is dat voor meer mensen een goede oplossing.

21 reacties op "Gekken in de stad"

Wessel C
-1-  Wessel C:
De idealistische gedachte die zich met name een aantal decennia terug voordeed (en eigenlijk een verkapte bezuinigingsoperatie was) om mentaal gestoorden uit de klinieken te halen en weer 'deel uit te laten maken van de samenleving', moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Er moet geld beschikbaar gesteld worden voor klinieken om deze mensen in op te vangen / op te sluiten.
Iedereen heeft het recht om te proberen zelfstandig te wonen, maar niet als dat serieus ten koste gaat van het woongenot van anderen.
f.bol
-2-  f.bol:
Inderdaad. En nog erger, het is een schande dat er grote aantallen schizofrene mensen op straat lopen/alleen wonen zonder hulp te krijgen. Schizofrenie is één van de ergste rampen die een mens kan overkomen en ik vind het van een misdadige nalatigheid als je deze mensen niet helpt, desnoods onder dwang. Met relatief eenvoudige medicatie is de ziekte onder contrôle te houden. Niet ingrijpen bij schizofrenie lijdt onherroepelijk tot zelfmoord en soms tot moord en doodslag.
En dit dan nog helemaal los van de inderdaad hemelschreiende, bijkans gekmakende overlast die deze mensen kunnen veroorzaken als ze geen pilletjes slikken.
estherd
-3-  estherd:
Veel van deze mensen worden nu opgesloten in de ISD, onder het mom van 'lastige veelplegers van de straat halen.' Maar je kunt je in veel gevallen afvragen wat er eerder was, de ziekte of de misdaad. In het penitentiaire wezen zijn deze mensen wel onderdak op deze manier, maar een gevangenis is geen zorginstelling en ook hier ontberen zij dus de broodnodige zorg. Ik vind het schandalig dat zieke mensen in de gevangenis belanden, omdat ze gedwongen zijn op straat te leven en niet de hulp krijgen die nodig is.
Dr.D
-4-  Dr.D:
Er wordt niet adekwaat genoeg gereageerd.
Omdat er simpelweg nergens nog een plaatsje bestaat
voor mensen met een acute psychose.
Ook al doet de naaste omgeving van alles om politie,
RIAGG of GGZ ervan te overtuigen dat de situatie
uit de hand dreigt te lopen.
De veroorzaker van de gasexplosie was psychotisch/suïcidaal en het mag een wonder heten dat er geen slachtoffers
zijn gevallen.
http://www.staatskrant.com/...
-5-  :
@ f.bol

Bij dwang is het alleen zo moeilijk om de grens te trekken, in jouw voorbeeld misschien wat meer. In het voorbeeld van mijn onderbuurman is het weer anders. Hij was in het begin goed in staat op zichzelf te wonen. Later niet meer, dus dan wordt het makkelijk om te zeggen: “neem maar op die man.” Maar wanneer mag je zo iemand weer “loslaten”?

@ esther

Enig idee van het aantal mensen? Ben ik wel benieuwd naar.
estherd
-6-  estherd:
@Jeff: zoveel, dat er een speciale unit ingericht moest worden voor psychiatrisch zieke gedetineerden die zich op 'gewone' afdelingen niet konden handhaven. Op de gewone afdelingen zitten verder nog zorgmijders die ertussendoor glippen qua aandacht, net als buiten, en mensen met behoorlijke gedragsstoornissen of een verstandelijke beperking. Bijna allen zijn verslaafd aan drugs/alcohol.
Dr.D
-7-  Dr.D:
Alcohol en/of drugsverslaving heet 'zelfmedicatie' in vakjargon...
Dus zegt de verslavingszorg dat de problematiek psychische oorzaken heeft en zegt de GGZ dat de problematiek veroorzaakt wordt door de verslaving.
Ze dronken een glas en deden een plas....
yanny scutt
-8-  yanny scutt:
Heel langzaam begint er iets te veranderen in het overheids beleid. En dat had al veel eerder gemoeten natuurlijk.

Het hoort niet alleen te gaan over de overlast die deze mensen de samenleving bezorgen. Het zou alleerst moeten gaan over het feit dat deze mensen ziek zijn en recht hebben op ZORG! De zorg was er wel, d.w.z. van 9.00-17.00 u. Maar het was bovendien heel vrijblijvend. Iemand met een ernstige psychose gaat niet (altijd) zelf hulp zoeken.

Ik heb meegemaakt hoe een mooie jonge moeder door het falen van de hulpinstanties uiteindelijk 'zelfmoord' heeft gepleegd met achterlating van een 5 jarige tweeling. Ik blijf vinden dat zij nog bij ons had kunnen zijn als er s'nachts hulp was geweest! De politie had ook meer kunnen doen door b.v. de raad van kinderbescherming in te schakelen omdat er geen vader aanwezig was. Zij hadden ,in het belang van de kinderen, alle registers open getrokken om direct hulp te krijgen voor de moeder!

Een buurman van ons is manisch depressief. Mijn man gaat af en toe een avond met hem praten, tv kijken etc. om er voor te zorgen dat hij zijn medicijnen neemt en het bij 1 biertje houdt. Hij denkt zelf dat hij geen zorg nodig is, dus gaat hij niet..(en vanuit het RIAGG niemand die hem bij de les houdt)Hij had ooit iets te doen via de sociale werkplaats, maar daar had hij geen zin meer in dus zit hij nu de 'godganse'week thuis. Dus tja, het gaat zo nu en dan flink mis.

Natuurlijk moeten er niet meer van die enge 'gestichten' komen zoals in het verleden (Santpoort). Maar een buurtje met zelfstandige huisjes waar er zorgemedewerkers aanwezig zijn ,voor wanneer dat nodig is, lijkt mij een goede oplossing! Want laten wij wel wezen; deze mensen zijn ziek en in de meeste gevallen blijven zij dat. Zij hebben niet om dat gat in hun hersens gevraagd..Zij hebben recht op de beste ,proffesionele, zorg die gewoon nodig is! verdrietige Groet; Yanny
-9-  :
@ Yanny

Daarom de vraag: mag je deze mensen, indien ze weer ernstiger ziek worden, uit huis zetten? Zo liet mijn buurman uiteindelijk de hulpverleners niet meer toe in zijn woning. Ergens is dat heel vreemd.
yanny scutt
-10-  yanny scutt:
Ja Jeff, dat is nu precies zo moeilijk! Daarom moet de wet aangepast worden, zodat bij overlast van een geestezieke hij/zij uit de woning gehaald kan worden EN meteen de juiste hulp krijgt. Nu komen zij op straat terecht of in de gevangenis, terwijl het om zieke mensen gaat!

Jouw buurman kan alles weigeren omdat ergens in de 80-er jaren de krankzinnigenwet werd veranderd omdat je toen 'Jan en Alleman' oneindig vast kon houden in psychiatrische instellingen. Ook was men er toen van overtuigd dat veel aandoeningen 'tussen de oren' zat en dat ,eenmaal terug in de normale maatschappij, veel mensen vanzelf zouden genezen.

Nu weet men wel beter (na 20 jaar onderzoek) en begint langzamerhand het besef door te dringen dat de opvang van deze mensen beter moet! Het is b.v. weer mogelijk dat de Burgemeester opdracht kan geven om iemand uit huis te plaatsen bij extreme overlast. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Er moet in het belang van de patient nog veel meer gebeuren. Groet; Yanny
-11-  :
Tuurlijk, dat spreekt voor zich. Helaas is het als leek moeilijk om je te verdiepen in dergelijke regelgeving. Ook voor mij werd het pas interessant toen ik er zelf mee geconfronteerd werd...
Dr.D
-12-  Dr.D:
De mensen die in de `70 jaren bedachten dat de meeste vormen van psychiatrische patiënten zich in de samenleving (lees: grote stad)
moesten kunnen “nestelen” is een utopische illusie gebleken.
Psychiatrische behandelingen waren synoniem geworden met platspuiten en electroshocks gesteund met beelden uit de voormalige USSR.
En hip als nederland was werden de eerste klinieken grotendeels gesloten, het eerste opvanghuis verscheen in de Bijlmer van daaruit werkte men aan zelfstandig wonen.
Maar een psychotisch iemand is dat niet altijd 24/7!
Het is net als migraine, je hebt het niet altijd maar als het opkomt zijn de gevolgen allesoverheersend.
Vaak zie je een overgevoeligheid van licht,lawaai en geluid bij de psychotische mensen door een teveel aan indrukken tegelijkertijd. Dit vergroot een kans op een psychose omdat de persoon het gevoel krijgt alle contrôle te verliezen wat juist dàn gebeurt.
En daar word je zelf echt niet blij van.
De vroegere plekken in rustgevende natuurgebieden en kleine plaatsjes met hun rust en regelmaat
zouden voor de mensen zèlf waarschijnlijk veel en veel beter werken
dan een opgejaagde situatie met de hulpverlening en de pharmaceutische industrie.

Maar de bruggen zijn verbrand...
Daar is nog geen tabletje voor.
Dombo
-13-  Dombo:
Helaas weet ik uit ervaring dat een acute opname nog steeds mogelijk is. Als borderline-patient, dus met soms acute buien waarin gekke dingen kunnen gebeuren, kan de politie direct een rechter uit zijn nest sleuren om te kijken of je een gevaar vormt voor jezelf of de omgeving. Het probleem is waarschijnlijk dat veel rechters er niet om staan te springen te pas en te onpas op bezoek te gaan bij mensen die door het lint gaan en de politie geen zin heeft in een nijdige rechter.

Ben dan wel psychiatrisch patient, kan over het algemeen prima zelfstandig (nou ja, woon samen, gelukkig) wonen en bezorg geen overlast behalve voor mijn partner.

Aan de andere kant, als het acuut mis gaat, wat wel eens gebeurt en helaas ook wel meer dan eens, is er meestal behalve de SOS lijn niemand bereikbaar. De GGZ is s'nachts niet direct bereikbaar, moet via de dokterspost of zelfs via de politie en de dokterspost, en dat kost zoveel tijd dat je beter kan wachten tot de volgende dag de GGZ gewoon weer bereikbaar is en de tijd vullen met de SOS lijn die tegenwoordig zelfs een online dienst hebben. En tot die tijd maar een lading tranquilizers nemen, doen tijdelijk in elk geval ook wel wonderen. Of ben ik een van die mensen die begint door te krijgen dat er een crisis aan dreigt te komen en dan op voorhand maar wat extra tranquilizers regel.

En oja, met mijn hersens schijnt weinig mis te zijn, alleen is er onderweg in mijn leventje het nodige fout gegaan waarvan ik en mijn omgeving de gevolgen levenslang mee mogen dragen. Ik alleen al wacht al ruim 2 jaar op adequate zorg. Een voordeeltje is dat ik bekend ben bij de crisisdienst.

Feit is dat het schandalig is dat mensen vrijwel altijd gewoon midden in een normale woonomgeving gedumpt worden, waar amper toezicht is en laat staan begeleiding. Dat kost immers geld. En dat is feitelijk voor die mensen zelf ook helemaal niet prettig. Vaak krijgen ze angsten, soms uitmondend in psychosen, zonder dat er s'nachts iemand is die daar mee om kan gaan. Dat is iets wat de politie in elk geval niet kan en eigenlijk hun taak ook niet is.

Ben zelf wel degelijk een voorstander van de meer grootschalige centra als Santpoort, onder dergelijke omstandigheden kom je wel degelijk meer tot rust dan in de drukke stad, met al de indrukken waar veel mensen moeite mee hebben en die psychosen en anderssoortige crises kunnen oproepen. Dergelijke centra bieden immers veiligheid, een gevoel van bescherming, steun. Met eventueel een tussenstation in de nabijheid van de stad, zodat mensen kunnen wennen aan de drukte en hectiek in een nog steeds beschermde omgeving. Want eerlijk is eerlijk, de constantijn huijgnsstraat is niet bepaald bevorderlijk voor enige rust in je kop. Maar ze verwachten daar wel dat als je acuut hulp nodig hebt je daar wel even bij kan komen.
yanny scutt
-14-  yanny scutt:
Dombo, je moet santpoort niet terug willen. Daar werden de meeste 'zelfmoorden' gepleegd! Maar je hebt wel gelijk als je bedoelt dat een rustige omgeving; bos en strand, heilzaam is voor mensen met een psychische aandoening.

Ik kan niet op haar naam komen, maar een moeder van een 'geesteszieke' heeft het( na jarenlange strijd) voor elkaar gekregen dat er een soort wijkje komt voor deze mensen op een rustgevende plek in Nederland.Precies zoals jij hebt aangegeven. Het heet; 'De huisjes van'( naam van zoon of moeder) en wordt betaald door ons, via de Overheid.

Mensen wonen dan zelfstandig, worden niet 'platgespoten'en houden regie over hun eigen leven. Als het eens misgaat; is er een bekwame hulpverlener in de buurt die de bewoners kent, begrijpt en begeleidt. Dat wens ik voor onze medemens! Groet; Yanny
Jochem Floor
-15-  Jochem Floor:
@ Yanny: Ik snap niet waarom 'zelfmoorden' bij jou tussen aanhalingstekens staat. Er was niets onecht aan, ik heb er op weg van school naar huis ook nog een meegemaakt. Dat heeft niets met Santpoort te maken, voor zover ik weet ook niet met de (schaal van de) kliniek, en alles met de nabijheid van de spoorlijn. De drukte van de Constantijn Hygensstraat lijkt me dan ook voor menig patient een absolute ramp.
yanny scutt
-16-  yanny scutt:
Jochem, ik heb zelfmoord tussen aanhalingstekens geplaatst omdat ik denk dat deze mensen het beslist niet gedaan zouden hebben als zij tijdig hulp hadden gekregen. daar gaat het ,dacht ik, om in deze discussie.

Santpoort was een ouderwets 'gekkenhuis' waar mensen eronder gehouden werden met de 'spuit'.Ongeacht de aard van de ziekte. Bepaalde afdelingen in dat instituut waren berucht!
Dat moeten wij niet meer terug willen hebben en heeft alles te maken met dit onderwerp..Groet; Yanny
rob
-17-  rob:
mag ik het raigg bedanken voor het kapotmaken van mijn liefste vriendin?
 de heer berkenhaag
-18-   de heer berkenhaag:
ik vind dat de ggz beter op de kwaliteit moeten letten
in plaats van kwantiteit en personeel wat afgestompt is en cinische opnieuw testen of ze nog wel geschikt zijn voor het werk
meer heldere kijk op dingen krijgen
OME  DIRKJE
-20-  OME DIRKJE:
geestelijke zieken zijn er nog steeds in iedere stad en door bezuinigingen op de psygiatrie
blijven vele zonder zorg rondlopen in de stad en verpauperen steeds meer als dakloze zwervers
dat is schrijnend men zou daar eens naar kijken .,
co co
-21-  co co:
DE PROBLEMEN VAN JUNKS EN PSYGISCHE ZIEKEN DAKLOZE MENSEN IS NIET hun keuze het is vaak een samenloop van omstandigheden die er voor gezorgt hebben dat mensen ,junk of dakloos worden en psygische ziek ronddwalen door dor pen en steden in nederland..

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.