Home > > Het picknickbesluit

Het picknickbesluit

Oud Zuid - Sinds kort heeft Stadsdeel Oud Zuid er een officieel recreatiegebied bij: de picknickstrook aan de Stadionkade. Het idyllische plekje wordt met een hek beschermd tegen loslopende honden en ander schorriemorrie. Bij besluitvorming in de wijken lijken heel wat democratische stapjes te worden overgeslagen, nu is het de hondenbezitter die benadeeld wordt. Dat ligt aan de manier van inspraak. Schiet de stadsdeelfilosofie zijn doel voorbij of zijn het incidentele voorvallen?
De recreatiestrook is een mooi voorbeeld. In dit specifieke geval ligt er een voorstel van een aantal mensen bij de Wijkraad Zuid-West, dat instemt met het plan en subsidie verleent. "De Wijkraad besloot hiertoe omdat hij dergelijke initiatieven van bewoners, die zich verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving en daar op constructieve wijze uiting aan willen geven, toejuicht," aldus Coen Tasman van Amsterdam Anders/De Groenen in de Echo. Een kleine groep buurtbewoners oefent zo dus wel erg veel invloed uit, zonder dat er ook maar een haan naar kán kraaien. Pas toen de bouwvakkers het hek plaatsten, kon ik een mening vormen.

Dat Coen Tasman het gesteggel rondom de recreatiestrook in de Echo "een storm in een glas water" noemt is onterecht. Dat is het namelijk allerminst, een 'onbenullig' probleem als dit toont juist de aard van de stadsdeeldemocratie. Tasman haalt uit naar de hondenbezitter die zich niet betrokken zou voelen bij de woonomgeving, terwijl deze groep geen kans heeft gehad zich te mengen in het debat(je). Tal van groepen voelen zich juist betrokken bij hun woonomgeving.

Zo is het ook op lokaal niveau ons kent ons, wie de weg eenmaal kent kan invloed uitoefenen. De vergelijking met de landelijke politiek is zo gemaakt: let je even niet op, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Schiet de stadsdeelfilosofie zijn doel dus voorbij? Inspraak lijkt alleen maar goed voor een specifieke groep mensen. Tal van buurtbewoners weten namelijk niet eens wat er speelt, door tijdgebrek bijvoorbeeld. Het idee van een vertegenwoordigende democratie is daarom zo gek nog niet, stemmen en de besluitvorming uit handen geven.

drie reacties op "Het picknickbesluit"

Arnoud de Jong
Ik ken het artikel uit de Echo niet, maar ik neem aan dat de controverse omtrent het gebruik van de recreatiestrook zich toespitst op de vraag: poepen of picknicken?

Wie ik wél ken is Coen Tasman. Althans uit de tijd dat ik zelf in dit stadsdeel woonde. Ik praat nu over 20 jaar geleden. Hij manifesteerde zich toen als een bijzonder integere en betrokken buurtbewoner. Hij zette zich onder meer in voor woonbebouwing op het Stadionterrein, voorkwam mede dat Amsterdam de Olympische Spelen kreeg en hielp samen met Jan Pestman het Stadionplein aan een markt.

Ik ben dus wel benieuwd wat eigenlijk precies het punt is bij de recreatiestrook, want niet iedereen in Amsterdam krijgt dezelfde editie van de Echo.
-2-  :
Dan komt het neer op poepen of picknicken ;-) Het is een korte reactie op een artikel, maar op zich is dat het punt niet. Of dat hek er nu wel of niet staat, hondenbezitters hebben nog genoeg ruimte.

Het punt is: je moet bijzonder goed op de hoogte zijn wil je ook een zegje kunnen doen. En daar zit ergens een kronkel, gezien dit voorbeeld. Maar zo zijn er nog tal van hekjes en andere hinderlijke obstructies die ook zomaar geplaatst worden.
yanny scutt
-3-  yanny scutt:
Een DIER is hier nodig om leefruimte op te eisen. t'Liefst een die lekker laat merken dat ie de 'baas' is over de ruimte. En dat hoeft geen GROTE te zijn... Dit is belachelijk natuurlijk; het lijkt wel of er in onze groenvoorzieningen alleen mensen gewenst zijn... Hangen er nog geen bordjes met de mededeling: Verboden voor Vlinders! Kom nou! Deze wereld begon als eencelligen(amoebes)en de tweebenige idioten die daaruit zijn voortgekomen zullen bepalen dat elk ander leven ongewenst is?! Ammehoela! Yanny

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.