Home > > Beeldenstorm in de Bijlmer

Beeldenstorm in de Bijlmer

Anton de Kom
Op de brede trappen die naar de Bijlmerdreef leiden, blikt een krachtige gestalte over het marktplein dat zijn naam draagt: Anton de Kom, verzetsman, Surinamer, onvermoeibaar strijder tegen onrecht. Het beeld geeft het plein een on-Nederlandse allure. Hier wordt een held geëerd, onverzettelijk, trots en standvastig. Sinds een maand heeft de Bijlmer een nieuwe allermooiste plek.

Toch is niet iedereen het daar mee eens.
Het comité 'Een waardig standbeeld van Anton de Kom' vindt het kunstwerk van Jikke van Loon te bloot. De Kom ging altijd goed gekleed. Naakt afgebeeld en met gestileerde knuisten lijkt hij een slaaf van wie de handen zijn afgehakt, vinden de demonstranten, die tijdens de onthulling in april luidruchtig (video hier) de aandacht op zich vestigden. Het stadsdeel, beducht voor de zoveelste zwart-witrel in de woelige Bijlmermeer, heeft inmiddels een onderzoek toegezegd naar de stemprocedure waarbij het ontwerp van Van Loon als winnaar uit de bus kwam.

Ik voel mij, als blanke, autochtone Hollander, wat bezwaard om te beoordelen of Surinamers zich door het beeld gekwetst mogen achten. Ieder mens heeft immers zijn eigen gevoeligheden, en wie ben ik om te zeggen of die legitiem zijn? Maar het vermeende verband met slavernij was mij in ieder geval volkomen ontgaan. Integendeel: hier staat een vrijgevochten, zelfstandig man, voor de duvel niet bang en zeker niemands voetveeg. Dat vindt trouwens ook de familie van De Kom. Bovendien vind ik het beeld gewoon erg mooi. Wat ook de uitkomst van het onderzoek moge worden, ik hoop van harte dat het blijft staan.

negentien reacties op "Beeldenstorm in de Bijlmer"

Lilian
-1-  Lilian:
Ik heb, naar aanleiding van de commotie ook eens naar het beld gekeken en net als Wieland vind ik het een zeer mooi beeld. Gewoon een fiere man. Nu ben ik natuurlijk ook wit en wellicht behept met andere gevoeligheden, maar wat mij betreft staat het beeld daar op de trappen, uitkijkend over Zuidoost, heel erg mooi. Een geweldig symbool.
-2-  :
Het is in samenspraak met de nabestaanden van De Kom gemaakt- het lijkt me dat familie het beste weet hoe iemand tot zijn recht komt. Zij zijn heel blij met het beeld en vinden het een eerbetoon aan de kunstenaar- dan is het toch klaar? Het is een prachtig beeld, en alhoewel smaken verschillen, vind ik het zeer vergezocht om in dit beeld een verband met de slavernij te zien.
Arnoud de Jong
En ook hier geldt: mooi bloot is niet lelijk. ;-)
een trotse surinaamse vrouw
-4-  een trotse surinaamse vrouw:
altijd hebben mensen wat te klagen , was er geen beeld geplaats dan zouden ze dat ter discussie brengen met het hoe en waarom niet ,nu is er een mooie beeld zonder fratsen dan is het weer niet goed ,de meeste mensen die klagen hebben zelf niets in het leven te doen ,waarom hebben ze niet zelf iets bedacht zodat het daar kwam te staan stelletjes ondankbare.
Woestijnvis
-5-  Woestijnvis:
Ik vind het goed dat er een debat is over het beeld en over kunst in het algemeen.

De mening van Anton de Kom's familie is natuurlijk erg belangrijk, maar andere leden van de Surinaamse gemeenschap hebben uiteraard ook recht op een mening en dienen ook gehoord te worden.

Als witte Bijlermbewoner kan ik wel rationeel gaan doen over de slavernij, maar ik moet ook onderkennen dat ik de pijn die sommigen nu nog voelen nooit op dezelfde manier kan ervaren.

Aan de andere kant, moeten mensen uitkijken dat ze niet teveel in de slachtoffer rol gaan zitten.

Hoewel mensen doe dat wel doen wel erg goed geïntegreerd zijn, want de Nederlander zelf zit ook graag in die rol met 'de scheidsrechter heeft het gedaan' en het 'Calimero effect richting Duitsland' als recente en prominente uitingen ervan.

Ik vind het beeld mooi. Het feit dat er staat is belangrijk, in de zin dat er erkenning is voor de rol die Surinamers hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Maar nogmaals, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het liever andered weergegeven hadden gezien. Dat is goed en dat mag en ik ben blij dat ze dit op een vreedzame en duidelijke manier kenbaar hebben gemaakt.

Mischien zou de aard van hun grieven op een bepaalde manier tot uiting kunnen worden gebracht bij het beeld. Bijvoorbeeld een uitleg van de kunstenaar en een reactie van de tegenstanders uitgehouwen op de trappen. Als hulde aan het debat en uit respect voor alle standpunten. Ik ben trots op de Bijlmer.
Woestijnvis
-6-  Woestijnvis:
Het is trouwens onzin om dit debat weer te geven als 'de zoveelste zwart-wit rel'. Het is een debat over kunst. Wat zijn mensen toch bang voor debat in Nederland. Nogmaals, ik ben blij en trost dat de Bijlmer 'woelig' is. Als ik saai en aangeharkt wil, ga ik wel in Almere wonen.
Gab
-7-  Gab:
Als betrokken Bijlmerbewoner heb ik zelf voor het beeld gestemd. Helaas was het beeld toen nog niet af (alleen het gezicht) en ik wist niet, dat Anton de Kom er uiteindelijk naakt uit zou komen. De tekst en uitleg van de maker vond ik toen wel krachtig, vooral dat hij met gesloten ogen als symbool van innerlijke kracht zou worden afgebeeld. Er was een nog veel erger beeld: een beeld van een op de grond zittende, gebogen, naakte jongen. Daar zou ik zeker niet op hebben gestemd. Een ander beeld was van een aangeklede Anton de Kom, maar dat beeld vond ik teveel weg hebben van de dokwerker en niet erg origineel.

Helaas is het uiteidelijke beeld heel anders geworden dan ik had verwacht! Eigenlijk stom om te stemmen op een beeld, dat nog niet af is.

Ikzelf ben wit, toen ik mijn briefje in de bus deed merkte ik dat er nog haast geen andere in zaten en daarom twijfelde ik of ik wel moest stemmen. Maar ik dacht: goed initiatief.

Wellicht is er toch te weinig gedaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken voor de stemprocedure, waaronder de verschillende maatschappelijke verzetsorganisaties in de Bijlmer.

Gab
E. Buitenman
-8-  E. Buitenman:
Geachte redactie,

Wij van het comite 'Een Waaardig Standbeeld van Anton de Kom', weten wat de achtergrond liggende gedachte is bij de totstandkoming van dit standbeeld van De Kom in zijn huidige vorm. Trouwens, ik was er jaren bij, heb gekeken wie de spelers waren, met hen gepraat en mijn conclussie kunnen trekken opgrond van mijn persoonlijke orientatieronde.

Ik kwam erbij nadat mevr. Zondervan van het CBK-Ziudoost als coordinator samen met de bewonerscommissie, reeds twee jaren bezig was met de voorbereidingen. En ik kan u vertellen, dat zij niet zo blij was met mijn aanwezigheid omdat ik altijd wat te vertellen had omdat ik De Kom bestudeerd had. En heb ik graag dat er ook maar mij geluisterd wordt als ik mijn zegje doe en dat afspraken vervolgens ook nagekomen worden.

Maar, haal mij er niet bij slechts om zaken naar buiten toe te kunnen rechtvaardigen “we hebben het samen gedaan”.
Niet altijd pakt dat goed uit en ik heb haar ter plekke ontmaskerd, netjes maar effectief. Ze moest het eens toch teweten komen dat niet elke “neger” zich gedwee gedraagd en op mij had zij zich zeker verkeken, heb ik vanuit haar kennissenkring vernomen. Vandaar dat wij er van overtuigd zijn, dat dit een smerig complot is tegen de verzetstrijder Anton de Kom, die uit Suriname verbannen was vanwege zijn houding jegens het Nederlands kolonialisme, maar meer nog tegen allen die gestreden hebben en nog strijden tegen onrecht en onrechtvaardigheid in onze wereld.

En dat mevr. Annet Zondervan zich heeft laten lenen, stemt mij beslist niet prettig, ze heeft gelogen gedurende de gehele procedure voor zover ik erbij was, en dat noem ik bedrog.

'Roodkapje' zou hieraan een trauma aan hebben overgehouden, maar wij gaan dit varkentje beslist wassen, deze smerige zaak blootleggen en vooral het racisme ontmaskeren, zo niet aan de kaak stellen.

Maar laat men onze zienswijze niet merkwaardihg vinden, want onze hele Surinaamse geschiedschrijving is een grote leugen geweest zoals ook dit beeld is. Mevr.Zondervan heeft ook tijdens de gang van zaken met gespleten tong gesproken en persoonlijk reken ik haar dat zwaar aan omdat De Kom dit niet verdient.

En hoelang wil je mensen een leugen blijven aansmeren. Philomena Essed schreef haar boek Allerdaags Racisme, maar dit zaakje is racisme ten voeten uit.

Ik heb het beestje met en zonder masker gezien, geloof mij maar,

eng !.
E. Buitenman
-9-  E. Buitenman:
Geachte redactie,

Na het besmeuren van het zogenaamd standbeeld van Anton de Kom in Amsterdam-Zuidoost in de nacht van 23 en 24 april 2007, waarbij wij van het comite sterke vermoedens hebben verkregen dat dit door het stadsdeel i.s.m. de politie station Flierbosdreef zelf geregiseerd is geworden, is vervolgens door de Bewustzijnsbeweging DyaDyaman een flyer uitgebracht, waarop tezien is hoe blijverheugd drie politici uit Amsterdam-Zuidoost, poseren bij HUN racistisch beeld, onder wie de Stadsdeel voorzitter mevr. Elvira Sweet.

Intussen hebben wij naar aanleiding van vele telefoontje begrepen, dat menigeen geschokt is geworden omtrent deze flyer, waarop het zogenaamd standbeeld van Anton de Kom, voorzien is van een legergroene pet en een Hitlersnorretje.

“Zo had ik het nimmer bekenen” was een van de vele schokkende reacties die wij mochten inlezen. Want, moest dit beeld volgens de kunstenaar Jikke van Loon, Anton de Kom voorstellen of moest het infeite op een verkapte manier toch maar een standbeeld van Adolf Hitler worden, de vijand van velen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog waaronder 6.000.000 joden, zigeuners en Papa Anton de Kom zelf.

Kent u de pentekening, waar vanuit een afstand het gezicht van een man afgebeeld staat met een snorretje, terwijl je van dichtbij geconfronteerd wordt met een naakte vrouw? Deze kunstenaar heeft zijn tekening zodanig gemaakt, dat je van dichtbij geconfronteerd wordt met een naakte vrouw in het gezicht van die man. Als opschrift bij de tekening staat vermeld: ‘WHAT IS IN A MAN’S MIND’.

En het is dezelfde techniek die de kunstenaar Jikke van Loon uitgeprobeerd heeft bij dit zogenaamd standbeeld van Anton de Kom, terwijl anatomisch het een beeld is van Adolf Hitler. Slechts een legerpet en een Hitlersnorretje, en je ziet zonder enige twijfel, direct de overeenkomst van het kunstwerk met Hitler.

WIJ VAN HET COMITE; 'EEN WAARDIG STANDBEELD ANTON DE KOM', ZIJN VAN MENING DAT MET DIT BEELD ER HIER IETS VEEL ERNSTIGER AAN DE HAND IS.

En de Burgemeester van Amsterdam Dhr. Job Cohen, zal vroeg of laat die realiteit onder ogen moeten zien, dat Amsterdam onder zijn leiding een Hitlerbeeld gekregen heeft i.p.v. een waardig monument van Anton de Kom.
Het Bestuur van Amsterdam heeft zich hier zwaar in het ootje laten nemen.

En als deze Burgemeester van Amsterdam dhr. Job Cohen, de Gemeenteraad van Amsterdam en het College van Burgemeesters en Wethouders, nog niet door hebben wat hier aan de hand is, dan hebben wij als bewoners van Amsterdam, in het bijzonder die van Amsterdam-Zuidoost, hier een ernstig probleem op de hals gehaald, namelijk 'een eerbetoon aan racisme' in ons midden, en ook nog op een voetstuk.

En wij denken niet dat het de bedoeling van Amsterdam kan zijn, om zich op deze wijze aan andere steden voor te stellen, als tezijn zich te willen onderscheiden van andere wereldsteden.

Maar laten wij het Bewustzijnsproces haar gang laten gaan, omdat niets voor zijn tijd komt, wordt weleens gezegd. Misschien heeft deze overheid toch wat meer tijd nodig om dit 'geslepen bedrog', wat men noemt 'het sluipend racisme', onder ogen te kunnen zien.

Wij van het comite, zullen hen daar zeker bij helpen.

Namens het comite ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom,
E. Buitenman
E. Buitenman
-10-  E. Buitenman:
Geachte redactie,

Intussen heeft ons het bericht berijkt, dat twee universiteitsstudenten, momenteel bezig zijn met het treffen van voorbereidingen omtrent een ‘afstudeerscriptie’ met als titel:

“DE TOTSTANDKOMING VAN HET ‘MONUMENT VOOR ANTON DE KOM’ IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN”.

De bedoeling van deze studenten is, dat hun 'onderzoeksresultaten' in een later stadium in boekvorm op de markt zal worden uitgebracht.

Daarbij zullen zij proberen om de gemeenschap een gedetailleerde toelichting te gegeven, opgrond van bestaande documenten en intervieus met belanghebbenden achter de schermen, inzake:

De ’schaduwzijde’ (Het Verraad) van voornamelijk personen (zogenoemde opbouwwerkers) binnen de eigen doelgroep en het Westers/Nederlandscomplot, welke achter dit zogenaamd ‘Monument voor Anton de Kom’ schuilgaat.

Ook wij kijken benieuwd uit naar deze nieuwe ontwikkeling.

Het laatste woord hierover, is dus nog niet gezegd.

Namens de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya,
yanny scutt
-11-  yanny scutt:
Nou meneer E. Buitenman, Ik ben naar het beeld gereisd (per metro) en zag daar een heel TROTSE zwarte man die Anton de Kom heet.

Minpuntje vond ik wel dat de gebouwen om zijn beeltenis heen, hoger waren.

Er is niets mis met het beeld van Anton de Kom maar wellicht was hij geen 'buitenman'..(-;

Groetjes, Yanny
e. buitenman
-12-  e. buitenman:
Geachte redactie,

Wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya en het Comite ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom, wensen u en uw staf een succesvol jaar toe.

Ook willen wij u bedanken voor de gelegenheid ons geboden om via uw ‘net’, inhoud te kunnen geven aan het ‘Bewustwordingsproces’.

Vooral willen wij al onze gemeenschappen, zowel die in onder andere Afrika, India, Indonesie en in het bijzonder die in de Republiek Suriname als in het Koninkrijk der Nederlanden, veel succes, vooruitgang en vooral veel ‘bewustwording’ toewensen in het nieuwe jaar, alles in naam van de Almachtige Anana.

Zij die aan onze ‘bijdragen’ veel aanstoot hebben mogen nemen, bedanken wij hartelijk voor hun reacties, welke wij zeker ter harte zullen nemen, en hopen wij een ieder verder veel kracht, liefde en wijsheid toe.

Voornamelijk alle inwoners woonachtig in het binnenland van Suriname, onze zogenoemde Marron broeders en zuster en hun verwanten woonachtig in Paramaribo, willen wij veel warme en liefde en wijsheid toewensen, in de hoop dat ook zij ‘nog meer’ zullen gaan begrijpen dat onze ‘Gemeenschappelijk Moeder’, nimmer de bedoeling had om haar kinderen te scheiden, opdat zij tot de dag van vandaag van mekaar vervreemd zouden raken.

Maar zullen beseffen dat juist omdat een deel van ons naar het ‘woeste binnenland’ van Suriname getrokken is, terwijl het ander deel haar post in Paramaribo strijdvaardig bezet heeft weten te houden, het mogelijk heeft kunnen worden dat wij het ‘koloniale beest’ vanuit twee fronten, ‘deels’ het land Suriname hebben weten uit te jagen.

Helaas beseffen vele van onze strijdbroeders en zuster nog onvoldoende het gevaar, welke zich momenteel in ons midden gehuisvest heeft, juist als teken dat die Bevrijdingsstrijd, nog lang niet gestreden.

Wij behoren allen heel goed te beseffen, dat wij nog een lange weg te gaan hebben en zoals onze held Anton de Kom dat verwoorde:

“GEEN VOLKS KAN TOT VOLLE WASDOM KOMEN, DAT ERFELIJK MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL BELAST BLIJFT”.

EN HET IS DAT ‘MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL’, WELKE WIJ ALS BEWUSTZIJNSBEWEGING EN ALLEN DIE ZICH TOT DIE STRIJD AANGETROKKEN VOELEN, MOETEN ZIEN WEG TE WERKEN, OP DAT WIJ ALLEN VRIJ KUNNEN ZIJN, ZOALS WIJ EERDER IN VRIJHEID GEBOREN WAREN.

wij wensen u allen tenslotte een gezegend en vooral strijdvaardig nieuwjaar toe.

Namens de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya en het Comite ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom’,

E. Buitenman
John
-13-  John:
Meneer Buitenman,

U gebruikt zoveel woorden
dat u steeds onduidelijker wordt.
Wat is nu eigenlijk uw probleem?

Hoezo strijd? Wat kwam u in Amsterdam doen?
Vechten? Waartegen? Waarom?

In Paramaribo en omstreken zijn veel kansen verloren gegaan.
Kijk eens naar het recente verleden en blijf niet steeds in diezelfde oude groef hangen.

Er valt in de Republiek Suriname nog veel orde op zaken te stellen. Het wordt tijd dat zij die daar wat aan kunnen doen en zeggen dat land lief te hebben, de daad bij het woord voegen.

Wijsheid en liefde zijn mooie woorden, maar met die uit te spreken alleen kom je niet verder.

Verder lijkt me dit Amsterdams forum niet de meest voor de hand liggende plek om onduidelijke grootse Surinaamse idealen te promoten.

Ik wens u en uw 'beweging' een goed en vredig 2008. Dat mooie beeld, waarmee een moedig man terecht wordt geëerd, kan met trots of met minderwaardigheidsgevoel worden bekeken. Ik wens u het eerste toe, en zie: wat een vrede zal er dan in uw hart neerdalen.
E. Buitenman
-14-  E. Buitenman:
http://www.waterkant.net/su... republiek-suriname.

Geachte blaka bakra,

Zowaar u uzelf noemen mag, lijkt het ons niet alleen toepasselijk, maar typerend voor mensen die onvoldoende zelfbewust zijn en over weinig historisch besef beschikken.
Toen de bewoners van Amsterdam Zuidoost het initiatief namen om te komen tot een waardig standbeeld van Anton de Kom, hadden ook zij het niet gedacht dat hen een naakt object in de strot geduwd zou worden.

En wat hoorden wij nota bene een witte vrouw op het plein zeggen, “dat het een mooi kunstwerk was”. Maar toen haar verteld werd wie Anton de Kom was, reageerde zij vervolgens verbaast met de woorden: “Oh nee, ik begrijp het nu, dit kan niet, een vrijheidsstrijder? Maar trouwens dit is een kunstwerk, toch geen standbeeld?”.

Een kinderhand is gauw gevuld. Vandaar dat ouders hun kinderen vaak genoeg ook waarschuwen om geen snoep van onbekende volwassenen aan te nemen, hoe aardig ze je ook mogen benaderen.
Tegenwoordig is de kloof tussen de burgers en politici zo groot geworden, dat de burgers het niet meer weten waar zij met onze hedendaagse politici aan toe zijn. Burgers worden tegenwoordig door politici zovaak van het kastje naar de muur gestuurd of wordt hen regelmatig een kat in de zak verkocht, dat zij hun vertrouwen in de politiek steeds meer verliezen. Het lijkt wel alsof zij slechts dienen als stemvee, meer niet.

En wanneer je het als burger zou durven om politici op het matje te roepen, dan breekt de pluris uit, want zou je als burger die bevoegdheid niet hebben vinden sommige politici. M.a.w.: het moment dat de politici d.m.v. democratische verkiezingen door de burgers gekozen zijn, geloven deze politici zij er zelf ook heilig in dat jou verantwoordelijkheid als burger bij de stembusuitslag ophoud. Vandaar dat wij in het kader van het bewustzijnsproces de eerste stap gezet hebben om als burgers de politiek duidelijk te maken dat het zo niet verder kan. Wij slepen dit incompetent bestuur van Amsterdam Zuidoost gewoon naar de rechter, als ze dat nou leuk vinden of niet. Dit omdat dit bestuur een vals object dat Anton de Kom moet voorstellen, via bedrog en stemmingsfraude op zijn Anton de Komplein geplaatst hebben d.m.v. een vergunning die zelf ook onwetmatig was, heeft de rechter zich op 25-04-2008 jl. over uitgesproken.

HET NAAKT OBJECT VAN ANTON DE KOM STAAT MOMENTEEL ILLEGAAL OP HET ANTON DE KOMPLEIN IN AMSTERDAM ZUIDOOST.

Maar het zelfde als met het standbeeld van Henk Arron. Omdat de politieke stroming Venetiaan (NPS) nog steeds in vijandschap leeft met de stroming Henk Arron, zelfs na zijn dood nog, werd het tijd voor ‘pay time’, om hem terug te pakken. De zogenaamde ‘negerziekte’ die in vele van onze gemeenschappen regelmatig opduikt, een Westers experiment ten tijde de Afrikaanse Holocaust (lees ook: de reactie van EBU-Akademiya; ‘ANO WAN BLAKAMAN SANI’).

Trouwens, zegt deze zelfde stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost bij het introduceren van haar zogenaamde ‘lesbrief’ om kinderen meer over Anton de Kom te laten weten, dat ook ‘tegenstanders’ van haar beeld (zelf durft zij geen namen te noemen), het met haar zogenaamde lesbrief eens zouden zijn.
Wanneer je als pedagoog een naakt object van een gerespecteerde vrijheidsstrijder die nota bene op jou lijkt, een waardig monument durft te noemen, wie is dan degene die hier een lesbrief nodig heeft. En zo worden de eigen kinderen, vervolgens andermans kinderen, vervolgens een hele gemeenschap het slachtoffer van politici wiens competentie ver te zoeken is.

Een strijder die zijn leven waarachtig gegeven heeft voor onze Vrijheid en Onafhankelijkheid, hoort door de gehele gemeenschap altijd waardig geëerd te worden, zowel in uiterlijk als t.a.v. van de locatie waar zo’n strijders hoort te staan, als waarachtig eerbetoon aan zijn verdiensten voor land en volk.

En wanneer wij als generatie dat verzuimen te doen, geeft dat slechts blijkt van wat de werkelijk intentie is van sommigen in ons midden ter herinnering van deze strijders,
meer niet.
EBU-Akademiya Amsterdam
Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya
-15-  Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya:
http://www.waterkant.net/su...
September 12th, 2009 at 6:23 pm

Geachte redactie Waterkant.net,

Het zal u niet moeten verbazen, wanneer u eendaags in het dagblad de Ware Tijd Suriname en het Nederlands Dagblad de Telegraaf deze advertentie ziet staan:

“DIT IS EEN OPROEP TER HERREGISTRATIE
VAN NAZATEN VAN SLAVEN”!

MIDDELS DEZE ADVERTENTIE DELEN WIJ U MEDE, DAT VANAF 25 NOVEMBER 2009 A.S. ALLE SURINAMERS MET EEN PORTUGESE , ENGELSE, DUITSE, FRANSE OF NEDERLANDSE ACHTERNAAM, ZICH ONHERROEPELIJK IN DE REPUBLIEK SURINAME DIENEN TE MELDEN OP DE PLANTAGE VAN HUN VOOROUDER-AFKOMST.

M.B.T. VISUM AANVRAAG VANUIT HET BUITENLAND, ZAL EEN SPOEDPROCEDURE IN HET WERK GESTELD WORDEN. UW VISUM ZAL TEVENS GRATIS VERSTREKT WORDEN.

EENMAAL OP DE PLANTAGES IN SURINAME AANGEKOMEN, ZAL U WARM ONTHAALD WORDEN DOOR ‘BUITENLANDSE STAGIAIRES’ TER HERREGISTRATIE.

DE REDE VAN DEZE HERREGISTRATIE IS, DAT RECENTELIJK GEBLEKEN IS, DAT DEZE NAZATEN VAN SLAVEN VOLGENS HET LOGBOEK DER PLANTAGE EIGENAREN EN SLAVENHOUDERS ‘OFFICIEEL’ NOGSTEEDS EIGENDOM EN/OF FAMILIEBEZIT ZIJN VAN VOORMALIGE SLAVENEIGENAREN EN/OF HUN NAZATEN.

OM ER ACHTER TE KOMEN VAN WELKE PLANTAGE EIGENAAR OF SLAVENHOUDER U EIGENDOM BENT OF VAN WELKE PLANTAGE UW VOOROUDERS VAN AFKOMSTIG ZIJN, ADVISEREN WIJ U EERST GEBRUIK TE MAKEN VAN DE ‘DATABASE’ VAN DE WEBSITE VAN ‘ANDA SURINAME’ OP HET INTERNET. NAMELIJK:

http://www.suriname.nu/101/...

U WORDT TENSLOTTE UITDRUKKELIJK VERZOCHT UW ID-KAART OF PASPOORT EN TWEE PASFOTO’S MEE TE NEMEN. HET MEENEMEN VAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN IS NIET NODIG. (GOUDEN SIERADEN ZIJN WEL TOEGESTAAN).

VOOR KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN 5 (VIJF) JAAR, ZAL ER SPECIALE OPVANG GEREGELD WORDEN.

ZIEKE KINDEREN ALS VOLWASSENEN, W.O. GEHANDICAPTEN, HOORT U VOORAF TE MELDEN, OP STRAFFE VAN EEN BOETE.

http://www.slavenhaler.nl/e...

VOOR VERDERE INFORMATIE KUNT U BELLEN MET HET TELEFOONNUMMER VAN HET NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJ VERLEDEN EN ERFENIS (NINSEE) TE AMSTERDAM

NAMENS HET MINISTERIE VAN ‘RUIMTELIJKE ORDENING, GROND EN BOSBEHEER’ I.S.M. BUITENLANDSE AMBASSADES VAN BETROKKEN LANDEN.
Doorstuur bericht van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya
Theo
-16-  Theo:
Niet schreeuwen en iets bondiger alstublieft.
Comité; Een Waardig Standbeeld van Anton
-17-  Comité; Een Waardig Standbeeld van Anton:
CORNELIS GERARD ANTON DE KOM (1898-1945)Een Ware Vrijheidsstrijder InternationaalBOEK ‘WIJ SLAVEN VAN SURINAME’
VAN VRIJHEIDSSTRIJDER ANTON DE KOM, IN VENEZUELE VERTAALD IN HET SPAANS.
http://images.google.nl/ima...

(Klikken op groepsfoto in de reeks van afbeeldingen)

OF

http://images.google.nl/img...

NB. BEROEP 'RECHTZAAK' ANTON DE KOM VERSUS STADSDEEL AMSTERDAM ZUIDOOST INZAKE ILLEGAAL NAAKT BEELD ‘ANTON DE KOM’ OP HET ANTON DE KOMPLEIN IN AMSTERDAM ZUIDOOST,
VINDT PLAATS BIJ DE AMSTERDAMSE RECHTBANK OP:

WOENSDAG 10 MAART 2010

Memre; Demonstratie tegen de aanhouding van Anton de Kom in Suriname in 1933. Waarbij er diverse doden vielen in het kader van het Recht op 'Vrije Meningsuiting'.
http://www.youtube.com/watc...


“Want geen volk kan tot volle wasdom komen,
dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft.”

(Citaat van Cornelis Gerard Anton de Kom/
1898-1945)

http://www.youtube.com/watc...


COMITE; ‘EEN WAARDIG STANDBEELD VAN ANTON DE KOM’
Theo
-18-  Theo:
Lees- en schrijfprobleem?

Een of meer reacties staan in de wachtrij om goedgekeurd te worden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.