Home > > Stadsdeel Propaganda

Stadsdeel Propaganda

amstelveld
In het Parool van afgelopen woensdag stond een verhaal over de grote hoeveelheid communicatieadviseurs die de stadsdelen in dienst hebben. Stadsdeel Centrum heeft er 11 in dienst die samen 10,4 FTE (arbeidsplaats) innemen. De teneur van het stuk is eigenlijk dat die communicatieadviseurs niet voor de voorlichting zijn, maar voor het sturen van mening van de burgers over het beleid van de stadsdelen. Kort door de bocht: de adviseurs leveren eigenlijk meer propaganda dan informatie.
Een voorbeeld van propaganda is het blaadje Stadsdeel nieuws van Stadsdeel Centrum dat sinds begin dit jaar bij iedereen in het Centrum in de bus valt. Het bevat ook wel wat voorlichting: de bekendmakingen zoals die vroeger altijd op pagina 2 en andere pagina’s van het Amsterdams Stadsblad verschenen. Dat waren bekendmakingen zoals Kennisgeving vergunning woonboten, Aanvraag evenementen en dergelijke. Prima, die hadden overigens best in het Stadsblad kunnen blijven staan, had dat tenminste nog wat advertentie inkomsten. Het stadsdeelblaadje wordt trouwens niet eens door die communicatieadviseurs zelf volgeschreven, daar hebben ze een bedrijf voor nodig Movement, wat tegen uurtarieven tussen de 65 en 125 euro per uur, het krantje mag realiseren. Wat zou dat allemaal kosten?

Propaganda van het Stadsdeel Centrum vinden we in een stuk dat op pagina drie van het Stadsdeel nieuws van de afgelopen week staat: Groot onderhoud Amstelveld, Toelichting aangevraagde kapvergunning. Kapvergunning! Omhakken van bomen! Altijd een heikel onderwerp, daar moet voorlichting aan te pas komen. In het stuk lees ik onder andere dat ‘ de op het oog gezonde bomen niet in een optimale conditie verkeren’. ‘Door jaarlijks wortelhakken en kroonsnoei ontstaat sterke conditie vermindering, onvoorspelbare levensverwachting en mogelijke stabiliteitsproblemen.’ Het verhaal wordt geïllustreerd met de foto van een heel scheve boom, die suggereert oei, die heeft wel heel erge stabiliteitsproblemen, denk je dan.

In de Binnenkrant, een 'onafhankelijke' uitgave van bewoners en voor bewoners van de binnenstadsbuurten lees ik een heel ander verhaal over de bomen en de kapvergunning. Dit stuk wordt ook geïllustreerd met een heel recente foto van het Amstelveld. Daarop zie je prachtige, rechtopstaande bomen, en je kunt zien hoe gezichtsbepalend ze zijn voor het Amstelveld. In de verte zie je een scheve boom. Dat zal dan wel de boom zijn die in het propagandablaadje van het stadsdeel zo prominent wordt afgebeeld. In een nota van de gemeente werd in 2003 over de bomen geschreven: ‘Wat de conditie van de bomen betreft krijgen er 35 het predikaat redelijk krijgen, 11 goed en geen een matig of slecht.’ Op een voorlichtingsavond op 27 maart jongstleden, had Wethouder Iping het over ‘terminale’ bomen en werd het de bewoners duidelijk dat de bomen gewoon gekapt moesten worden.

Wat is waarheid? Ik heb de neiging het stuk van de Binnenkrant eerder te vertrouwen dan het stuk van het Stadsdeel nieuws. Beide bedrijven ze natuurlijk propaganda. De een wil zorgen dat de bomen blijven, de ander wil duidelijk maken dat ze om moeten. Het lijkt er echter op dat het stadsdeel de bomen wel erg graag weg wil hebben...

twintig reacties op "Stadsdeel Propaganda"

pieter
-1-  pieter:
pfff, wat een onzin dit. Niks geen propaganda. Trouwens ook een verkeerd gekozen woord. Misschien bedoel je 'misleiding'? Hoe dan ook: de gemeente/de politiek wil burgers (en MOET burgers) goed inlichten over te nemen besluiten. Zo'n scheve boom is om te laten zien waar het om gaat. En wie zegt dat rechte bomen per definitie gezond zijn? Ik ben geen bioloog. Ik vind het zo flauw dat alles vanuit gemeente/politiek meteen in twijfel getrokken wordt, ongeacht of daar reden voor is. Kritisch zijn om het kritisch zijn. Een beetje zoals dat gezeik altijd op de NS. Je ziet niet meer wat er goed gaat, alleen wat er fout gaat. Beetje makkelijk.
Joris
-2-  Joris:
Beetje kort door de bocht Pieter. Praktisch in elk stadsdeel worden momenteel bomen gekapt om wel heel dubieuze redenen. Ik zal er een paar opnoemen: weghalen van lichtinval bovenwoningen, stoepen breder maken, bouwplannen realiseren, een weg aanleggen etc.etc.. Natuurlijk een legitieme reden van degene die aan de kant staan om iets te realiseren. Als dat nu eens door die voorlichters/communicatie adviseurs genoemd werd, dan wist iedereen waar over te praten.
Wat een beetje door elkaar loopt in het artikel van dhr.Frederiks is het aantal voorlichters, wat doen die voorlichters, het uitbrengen van een eigen krantje en het bericht over de te kappen bomen. Geen idee wat dhr.Frederiks ons eigenlijk wil zeggen.
Oh ja, berichtgeving in de Binnenkrant is ook niet helemaal neutraal. De krant wordt door een aantal bewoners gemaakt die zich er op beroepen de buurt te vertegenwoordigen, het zogenaamde buurtopbouwwerk. Deze organisaties worden doorgaans financieel ondersteund door bijdrages vanuit het stadsdeel. Tegenwoordig kun je je afvragen wie deze bewoners denken te vertegenwoordigen. Artikelen worden vaak op persoonlijke titel geschreven en geven ook vaak een eenzijdige mening weer.
Niks mis mee natuurlijk dat er gelukkig nog steeds mensen zijn die zich verantwoordelijk voelen voor een stukje van hun buurt. Menig bewoner heeft er voor kunnen zorgen dat snode plannetjes van de stadsdelen (lees ambtenaren) zijn gesneuveld waar uiteindelijk minder oplettende c.q. betrokken bewoners uiteindelijk heel blij mee zijn geweest.
Ik vind het gewoonweg belachelijk dat stadsdelen een dergelijke batterij voorlichters hebben. Ik heb al eerder ergens gelzen dat juist deze voorlichters een behoorlijk obstakel kunnen zijn om inderdaad die burger dichterbij het Bestuur te brengen. Ik zou ze geen voorlichters willen noemen maar afschermers. Het wordt onderhand steeds Amerikaanser in Nederland. op dit moment heeft iedere politus praktisch een persoonlijke voorlichter en elke dienst een eigen Persvoorlichter. Nog even en dan is het ambtelijk apparaat zo uitgedijt omdat iedere ambtenaar op zijn/haar beurt weer een eigen voorlichter heeft. Lang leve de gecreeerde werkgelegenheid.
Raar is dan weer wel, als er een burger met een probleem is die zich laat bijstaan door een deskundige deze op zijn/haar beurt dan weer argwanend wordt bekeken.
voorlichter van jan met de pet
-3-  voorlichter van jan met de pet:
Terminale bomen? Els Iping is politiek gezien zelf terminaal!
michiel
-4-  michiel:
Beste voorlichter van. Dit wisten een aantal mensen al heel lang. Echter het overgrote deel van bewoners in het Centrum kennelijk niet. Wellicht heeft haar persoonlijke coach (lees echtgenoot)flink gelobbyd! Wel treurig want wij zitten er maar mee.
Remmert
-5-  Remmert:
Wat een zuur stukje zeg. Ik ben het ook niet altijd eens met wat er in dat krantje staat, maar schaar juist zo'n artikel wel onder voorlichting. Ze stellen zich kwetsbaar op en hadden het ook niet kunnen plaatsen. En in dat artikel lees ik dat er diverse boomconsulenten etc naar de situatie hebben gekeken en tot dezelfde treurige conclusie komen. Jij doet alsof de voorlichters graag willen dat die bomen weggaan. Beetje treurig. Ben je zelf als eens wezen kijken op dat plein? Je valt letterlijk van je fiets door de wortsles op sommige plekken.
daniel S
-6-  daniel S:
ja, gaat dit stuk nou om die bomen of om die voorlichters?
-7-  :
@daniel: over beide lijkt me zo!

@Remmert: Ja, ik ben er wezen kijken toen ik er het fotootje bovenin maakte. Mooie bomen, toch? Beetje hobbelig plein, maar je mag er toch niet fietsen.
Remmert
-8-  Remmert:
@Hans: Prachtige bomen inderdaad. Ik hoop met jou dat ze toch nog tot een andere beslissing kunnen komen.
Maar als het je om de bomen gaat, dan had de kop boven je stukje bijvoorbeeld moeten zijn: Stop kap bomen Amstelveld! En hoe wist jij van die geplande kap? Juist! Doordat het stadsdeel een toelichting heeft gegegeven op de aangevraagde (dus nog niet verleende!) kapvergunningen. Haha, prima stukje voorlichting toch?
sympatisant
-9-  sympatisant:
Van een boomdeskundige heb ik geleerd: iedere boom die niet minstens de omvang van zijn kruin aan grond tot zijn beschikking heeft is een boom die niet optimaal groeit. Dit zijn dus bijna alle bomen in de (binnen)stad.
Er zijn prachtige nieuwe technische snufjes om de problematische combinatie boomwortel vs. weg op te lossen. Kijk bijvoorbeeld op http://www.waterblock.nl (nee, ik heb geen aandelen). Er zijn vast meer opties. Ja, die kosten geld, maar een beetje formaat bomen ook. Kom op, stadsdeel Centrum!
Succes, bewoners van de binnenstad. Jullie zullen er wel zelf achteraan moeten gaan.
rudolf het grachtengordeldier
-10-  rudolf het grachtengordeldier:
Op 20 juli om 20 uur vergadert de stadsdeelraad over 4 plannen voor het 'groot onderhoud' van het Amstelveld.
Vier plannen?
Ja, na kritiek in de commissie Openbare ruimte en in de pers zingt het dagelijks bestuur een toontje lager. Het had teveel vleugelnoten op zijn zang. Een van de vier alternatieven is dat van Thelma Neleman: helemaal niet kappen, wel bodemverbeteren.
Zie http://amsterdam.web-log.nl
rdolf het grachtengordeldier
-11-  rdolf het grachtengordeldier:
Bij het vorige bericht (Amstelveld):

De weblog moet niet zijn http://amsteRDAM,

maar natuurlijk: http://amstelveld.web-log.nl
Fjodor Molenaar
-12-  Fjodor Molenaar:
In deze wat verlate reactie toch even het laatste nieuws uit de Stadsdeelraad Centrum over het Amstelveld:

De stadsdeelraad heeft 20 juli jl. besloten het Dagelijks Bestuur in 2007 alléén ruimte te geven om twee bomenrijen langs de Kerkstraat te kappen en deze te vervangen door nieuwe forse vleugelnootbomen. De Kerkstraat kan daardoor weer goed begaanbaar worden gemaakt. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur om bijna alle 45, veelal meer dan 30 jaar oude bomen te kappen, is daarmee voorlopig van tafel.

Het Amstelveld: een prachtig plein, een parel aan de grachten, met schitterende en volgens sommigen zelfs monumentale bomen. Maar ook met bomen in een slechte conditie en extreem veel wortelopdruk. Op 22 juni verzocht de raadscommissie Openbare Ruimte het dagelijks bestuur om serieus overleg met de buurt om hier gezamenlijk een oplossing voor te bedenken. Dat serieuze overleg had op 20 juli nog niet plaatsgevonden.

Met PvdA en later ook D66 en VVD heeft GroenLinks daarom in de deelraad een oplossing geformuleerd die het Dagelijks Bestuur alleen ruimte laat voor het in 2007 kappen en vervangen van maximaal twee bomenrijen langs de Kerkstraat. In een aangenomen motie wordt het Dagelijks Bestuur verder verzocht deze zomer in constructief overleg te treden met de omwonenden van het Amstelveld over deze aanpak, en over de vraag wat er met de rest van de bomen en het plein moet gaan gebeuren.

Als leidraad geeft de motie het Dagelijks Bestuur mee maatregelen aan te dragen om de bomen op de rest van het plein in conditie te houden, en te voorkomen dat er binnen 5 jaar weer ernstige wortelopdruk optreedt. Ook wordt het afsluiten van het zogenaamde tussenstraatje voor regulier autoverkeer bij de uitwerking met de buurt betrokken.

Er komt nu een werkgroep van de buurt die met het Dagelijks Bestuur gaat zoeken naar een breed gedragen uitwerking voor het hele plein. Het is aan de bewoners rond het Amstelveld deze geboden mogelijkheid aan te grijpen. De deelraad zal de verdere ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Fjodor Molenaar
fractievoorzitter GroenLinks
Stadsdeel Centrum
Rudolf het Grachtengordeldier
-13-  Rudolf het Grachtengordeldier:
LAATSTE NIEUWS 04.08.2006: er wordt NIET gekapt. Er wordt eerst beslist op de bezwaarschriften.

De Vereniging Astelveldbuurt heeft de rechtbank, sector bestuursrecht, verzocht om een voorlopige voorziening die de kapvergunning voor 14 vleugelnoten schorst.

Hierop heeft het stadsdeel toegezegd niet te zullen kappen totdat op de - ingediende en nog in te dienen - bezwaarschriften is beslist. Na deze toezegging is het verzoek om een voorlopige voorziening ingetrokken.

De bezwaartermijn loopt tot begin september. Iedereen die meent een 'rechtstreeks belang' te hebben bij de bomen op het Amstelveld, kan een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdedel Amsterdam-Centrum. Een bezwaarschrift is gratis.
schaam me diep
-14-  schaam me diep:
Het spijt mij heel erg, maar ik weet gewoon niet waar ik mijn opmerking moet plaatsen.
Vandaag gelezen dat de Raad Nederlandse Detailhandel graag wil dat er in heel Amsterdam preventief gefouillerd gaat worden. Pardon! Namens wie praat deze club eigenlijk? Dit meldt deze club naar aanleiding van het krantebericht dat Amsterdam kennelijk niet gezakt is op de lijst van toe/afname winkeldiefstallen. Ik zou als ik die club was, gewoon eens beter nadenken. Want, zou het wel eens niet kunnen liggen aan het feit dat er van de winkeliers steeds meer wordt gevraagd aangifte te doen? Misschien zijn daarom wel de cijfers niet gezakt. Ik vind die club die praat namens winkeliers willen vragen eens een keer goed na te denken. Ik dacht dat Amsterdam vriendelijker moest worden? Hou dan eens op om van alles te roepen zonder dat echt onderbouwd te hebben. Kan die club zich eens bekend maken? Ik ben winkelier maar zou me rot schamen als er preventief fouilleren werd ingesteld.
Rudolf het Grachtengordeldier
-15-  Rudolf het Grachtengordeldier:
LAATSTE NIEUWS:
Op 20 september behandelt rechtbank Amsterdam een verzoek om een voorlopige voorziening: schorsing van de kapvergunning, dus een kapverbod, totdat op een bezwaarschrift is beslist. Bezwaarschrift en verzoek zijn ingediend door Mw Eva Cossee, bewoonster van Kerkstraat/Amstelveld.
rudolf het Grachtengordeldier
-17-  rudolf het Grachtengordeldier:
Vleugelnootbomen Amstelveld:Blijf het laatste nieuws volgen op

http://amstelveld.web-log.nl
Rudolf het Grachtengordeldier
-19-  Rudolf het Grachtengordeldier:
Vleugelnootbomen Amstelveld:

Laatste nieuws op http://amstelveld.web-log.nl en http://verenigingamstelveld...

Op 27 oktober behandelt Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, een verzoek om voorlopige voorziening (voorlopig kapverbod) voor 14 vleugelnoten op het Amstelveld.

De behandeling is opebaar. Belangstellenden kunnen de zitting in de zaal bijwonen.
Elmert
-20-  Elmert:
Stadsdeel Propaganda? Leuk, weer een nieuw stadsdeel! Waar ligt het?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.