Home > > Een plek voor ontmoeting

Een plek voor ontmoeting

Het is rond, in Oud Zuid is het nieuwe Dagelijks Bestuur geïnstalleerd. De coalitie bestaat uit de PvdA en GroenLinks. Egbert de Vries (PvdA) is de nieuwe stadsdeelvoorzitter. Het programma-akkoord draagt de titel: "Een plek voor ontmoeting." Geheel in lijn met het motto van de centrale stad en doordrenkt van goedkope politieke retoriek, maar desalniettemin een mooie kennismaking met het toekomstige beleid.
"Een plek voor ontmoeting" is een akkoord op hoofdlijnen. Concrete beleidsmaatregelen worden niet uitgewerkt. De Vries legt het uit op de website van stadsdeel Oud Zuid: "Dit is geheel in de geest van het dualisme. Zowel coalitie- als oppositiepartijen krijgen tijdens deze bestuursperiode ruimschoots de gelegenheid hun eigen partijprogramma in te brengen." Maar leidt een open akkoord niet tot onduidelijkheid? Waar wordt globaal op ingezet?

Zoals gezegd laat het programma-akkoord veel ruimte open, de grote lijn wordt uiteengezet en een aantal, voor de coalitie, belangrijke thema’s worden behandeld. De kracht van mensen en hun gemeenschappelijkheid staat voor het bestuur centraal. Daarom zal er worden geïnvesteerd in de openbare ruimte, de deelraad zal zich inzetten voor meer groen en gemengde buurten. Van winkeliers tot werklozen, iedereen moet bij elkaar worden gebracht in het kader van de ontmoeting.

Het leidt tot een summier aantal voorstellen. Zo moeten welzijnswerkers, ambtenaren en andere professionals een duidelijke visie krijgen over de manier waarop ze samenwerken en kennis uitwisselen. Ook veiligheid is een belangrijke prioriteit, het stadsdeel wil inzetten op preventie. En dan is er natuurlijk nog de auto, onder de kopjes ‘parkeren’ en ‘parkeerprijzen’ wordt duidelijk dat men uit de auto moet. Gebruik van openbaar vervoer wordt bevorderd en het aantal parkeergarages zal toenemen. Om de financiering van de parkeergarages rond te krijgen wil de coalitie in de periode tot en met 2010 de tarieven van parkeervergunningen met zo’n 180 euro verhogen.

"Een plek voor ontmoeting" schetst inderdaad de grote lijnen. De komende bestuursperiode zal pas blijken hoe het beleid precies wordt ingevuld. De burger speelt daar ook een belangrijke rol in: "We willen als stadsdeelbestuur de burgers vaker en eerder ontmoeten. Initiatieven van burgers zijn niet lastig, maar goud waard. Vragen van burgers zijn belangrijk en moeten snel worden afgehandeld." Een intikkertje, al zeg ik het zelf. Het bestuur is bij dezen uitgenodigd voor de discussie!

Een reactie op "Een plek voor ontmoeting"

Peter
-1-  Peter:
Een intikkertje. Deel dan ook wat tikken uit, straf vage termen af.
“De kracht van mensen en hun gemeenschappelijkheid ...”

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.