Home > > Is integratie wel zo nodig?

Is integratie wel zo nodig?

Beit Sha'an, Israël.
Verblijf in andere landen en tussen andere culturen leidt dikwijls tot een ander perspectief op Nederland. Tenminste, als je je niet beperkt tot rondhangen op terrassen en bruinen op het strand. Zelf ben ik net weer terug uit Israël, waar ik met enige regelmaat vertoef.
Israël vertoont in bepaalde opzichten een gelijkenis met Nederland: het is een kleine, westers geöriënteerde multiculturele staat. De verschillende manier waarop de multicultuur in Israël en Nederland is ontstaan en de wijze waarop ermee wordt omgegaan geeft aanleiding tot interessante overpeinzingen. Bijvoorbeeld: is volledige integratie eigenlijk wel nodig?

Het belangrijkste verschil tussen beide landen is dat in Nederland de autochtonen de dienst uitmaken en in Israël de allochtonen. Dat staat heel raar als je dat zo opschrijft, maar feitelijk is het natuurlijk juist. Sinds de vestiging van de staat Israël 1948 is de oorspronkelijke, grotendeels Arabische bevolking, geconfronteerd met de massa-immigratie van Joden vanuit de hele wereld. Vanwege de religieuze wortels en claims op het land van zowel immigranten als oorspronkelijke bewoners voelen alle culturele groepen zich daar thuis en beschouwen ze het als hun eigen land. Driekwart van de bevolking is tegenwoordig Joods, de rest Arabisch, Druzisch of Christen.
slappe zak
De integratie beperkt zich hoofdzakelijk tot het algemeen maatschappelijk verkeer. Men leeft samen, maar toch in belangrijke mate apart. Wie met de auto door Israël rijdt passeert veelvuldig Arabische en Druzische dorpen. Daar spreekt men Arabisch en men zou een Israëlische minister Verdonk honend het dorp uitjagen als die van hen verlangde dat ze op straat Hebreeuws zouden spreken. Arabieren en Druzen handhaven zonder hoog oplopende nationale discussies hun eigen cultuur. De Arabische man vindt de gemiddelde Israëlische man maar een slappe zak als hij merkt dat diens vrouw thuis ook het nodige te zeggen heeft. De niet-orthodoxe Israëliërs halen hier hun schouders over op: hun principe van gelijkheid tussen man en vrouw is economisch en intellectueel succesvoller gebleken, dus als die Arabieren zichzelf tekort willen doen moet zij dat weten.

sluipende immigratie
In Nederland kwamen de allochtonen naar een land dat wél oorspronkelijk van de Nederlanders was. Feitelijk was er sprake van 'sluipende' immigratie. Immers, van de eerste gastarbeiders was de verwachting dat ze zouden terugkeren naar het land van herkomst. Daarom was er weinig aandacht voor het aspect van de integratie. Geleidelijk kwam het tot 'gezinshereniging', verkrijging van de Nederlandse nationaliteit en het laten overkomen van bruiden uit het thuisland. Pas tegen de tijd dat Pim Fortuyn stennis begon te schoppen, leek de overheid erachter te komen dat hier grote groepen nieuwe Nederlanders woonden en ook zouden blijven. Toegegeven, ietwat gechargeerd, maar een werkelijk integratiedebat dateert pas van de laatste jaren, met alle krampachtigheid van dien.

bij elkaar houden
Deze kleine verhandeling is natuurlijk verre van volledig en volmaakt. Toch zouden we in Nederland -en in het bijzonder in onze eigen stad Amsterdam- misschien eens moeten kijken naar de manier waarop de multiculturele samenleving in andere landen in elkaar steekt. De goede aspecten daarvan zouden we kunnen overnemen. Van Israël zouden we bijvoorbeeld kunnen leren dat integratie misschien niet dieper hoeft te gaan dan het algemeen maatschappelijk en economisch verkeer. In hoeverre moeten we eigenlijk 'de boel bij elkaar houden'? En hoezo 'houden'? Laten we eerst maar eens proberen de boel globaal een beetje bij elkaar te krijgen.

Foto: Door antieke Romeinse en Byzantijnse allochtonen achtergelaten historische bouwwerken in Beit Sha'an, Israël.

zestien reacties op "Is integratie wel zo nodig?"

Pieter
-1-  Pieter:
Ik ben het met je eens dat volledige integratie onmogelijk is en niet nagestreefd dient te worden, maar het voorbeeld van Israel is denk ik niet het ideaalbeeld waar we naar moeten kijken. Denk je nu echt dat je het maatschappelijke en economische verkeer los kunt zien van andere zaken zoals religie en levensovertuigingen? Aangezien je altijd met een veelheid aan eigenschappen te maken hebt, moet je het ook als een veelheid blijven beschouwen en niet de eenheden eruit pikken waar wij wat kunnen leren. Dat werkt niet. Zolang er fundamentele verschillen van mening bestaan die ervoor zorgen dat twee groepen elkaar voortdurend in de weg zitten (zoals bijvoorbeeld in Israel), kun je niet van een gezonde samenleving spreken. Ik denk dat de enige oplossing is een erkenning van de waarde van de andere cultuur en een uitwisseling daarvan, zodat de combinatie van twee (of meer) culturen kan leiden tot een nieuwe, meer gedifferentieerde cultuur. Pas als we de turkse kleermaker in Oost gaan zien als deel van onze gemeenschappelijke cultuur, kun je spreken van een geslaagde integratie, waarin diversiteit behouden blijft.
herman
-2-  herman:
Pieter: als we niet mer spreken van een turkse kleermaker maar gewoon van een kleermaker dan zijn we al een heel eind. Daarom ben ik een voorstander van ondernemers gewoon ondernemers te noemen. De term allochtone ondernemer vind ik al stigmatiserend genoeg.
Erken simpel dat we in Nederland met heel veel verschillende culturen samenleven maar hang er geen waarde oordeel aan vast. Probeer veel meer te zien dat deze culturen een meerwaarde leveren en ons wereldbeeld verrijken. We noemen ons graag wereldburger maar blijven zo klein in het uitdragen daarvan. Zie diversiteit inderdaad als meerwaarde en niet als bedreiging.
Steven
-3-  Steven:
Ik vind dit toch wel een vreemde bijdrage.
Er zijn in Israel vast en zeker positieve voorbeelden van naast en met elkaar leven. Maar als er iets in Israël in het oog loopt, dan is het toch wel het grote fiasco van het niet samenleven van verschillende volkeren...
Het lijkt me dus niet zo vruchtbaar om het voorbeeld Israël in deze toch al moeilijke discussie in te brengen
Arnoud de Jong
@Steven:
Het gaat hier natuurlijk over de binnenlandse situatie in Israël, niet over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Dat moet je niet door elkaar halen.
Pollewop
-5-  Pollewop:
Joden die na WO II naar Israël emigreerden werden in de landen vanwaaruit ze emigreerden ook beschouwd als allochtonen. Waar kwamen ze dan oorspronkelijk vandaan, Arnoud?
f.bol
-6-  f.bol:
Volgens mij uit Israël, maar er is enige tijd overheen gegaan.
Steven
-7-  Steven:
@Arnoud

t.a.v. “de binnenlandse situatie in Israël, niet over de I-P kwestie” het volgende:

Volgens mij bestaat er nog niet echt een duidelijke 'binnenlandse situatie' in Israël:

-de naam “Palestina” voor een duidelijk begrensd en bestaand(!) land is nog lang geen gemeengoed
-Hamas -nu toch de regerende partij van de Palestijnen - wil Israël niet erkennen
-diverse kolonisten zijn nog steeds zeer 'ontstemd' over de recente landteruggave.

M.a.w: Waar hebben we het in godsnaam (jawel, in godsnaam) over?

En vervolgens: De moslims in de rest van de wereld identificeren zich -terecht of onterecht- in sterke mate met de I-P kwestie, met de bijbehorende gevolgen. (bijv: vreemde verbandlegging tussen de Deense cartoons en 'De Joden'

Daarom nogmaals: dit lijkt mij geen vruchtbare toevoeging aan de discussie, eerder zelfs contraproductief.
Arnoud de Jong
@Steven:
Tja, als je weigert die andere invalshoek te kiezen is de discussie inderdaad weinig vruchtbaar. Je blijft de Palestijnse kwestie er maar bij slepen, terwijl het daar nu even niet over gaat. Israël is méér dan alleen het conflict met de Palestijnen. Wanneer je het land binnenkomt moet je toch echt door de douane en daarna ben je in het 'binnenland'. En in dat land wonen vele ethnische bevolkingsgroepen die volwaardig staatsburger zijn.
Woestijnvis
-9-  Woestijnvis:
Ik denk niet dat wij in Nedereland veel te leren hebben van Israël als we het hebben over integratie.

Het is hooguit een goed voorbeeld van hoe machtwellustelingen de boel zo kunnen manipuleren dat alleen hun eigen machtspositie ermee gediend is.

Wij moeten terug naar de universele waarde van respectvolle dialoog.
yari
-10-  yari:
Israel kan op zich volgens mij wel als redelijk goed voorbeeld gebruikt worden als je “alleen” even kijkt naar de integratie van nieuwe joodse immigranten. Elk jaar komen nog van over de hele wereld nieuwe groepen Israel binnen, sinds het einde van de sovjetunie zowat een miljoen russen bijvoorbeeld. Elke nieuwe immigrant krijgt een uitgebreide en intensieve introductie in land, taal en geschiedenis. Daarnaast wil langdurige dienstplicht (3 jaar voor mannen, 2 jaar voor vrouwen) ook wel helpen bij het integreren van mensen met verschillende achtergronden (joods russisch, joods ethiopisch, joods europees, joods arabisch etc)
Woestijnvis
-11-  Woestijnvis:
het zijn natuurlijk wel allemaal joden, dus dat integreert een stuk makkelijker. niet echt een relevant voorbeeld voor onze multi-ethnische-culturele-religieuse samenleving. en ze hebben een gemeenschappelijke vijand: scheelt ook een hoop.
GJ Klaver
-12-  GJ Klaver:
Nee, integratie is straks helemaal niet meer nodig.

Van het CBS:

Volgens het CBS vindt er op dit moment een emigratiegolf onder jonge Nederlanders plaats, waardoor de groei van de autochtone bevolking op het punt van kantelen staat. Voor elke autochtoon die er in Nederland bijkomt, komen er bijna dertig allochtonen bij.

.
Woestijnvis
-14-  Woestijnvis:
dat is goed nieuws. nog even en we zijn van het hooghartige, racistsische gezeik af.
copycat
-15-  copycat:
Integratie is een stukje opvoeding :)
turk
-16-  turk:
mmmmmmja zieke discussie hier:O

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.