Home > > Nieuwe spelling? Likmereet.

Nieuwe spelling? Likmereet.

ut nieuwste groene-boekje
De nieuwe spel-lingregels [spellingsregels], opgesteld door de Taalunie [taalunie of Taal-unie] die vanaf 1 augustus [Augustus] 2006 verplicht zullen zijn, worden nu al geboycot [geboicot]. Door de Volkskrant en door tal van andere uitgeverijen en krantenredacties [kranten-redacties of krantenredaksies of kranteredacties].
Waarom? Omdat de nieuwe regels niet meer te begrijpen en niet meer uit te leggen zijn. Omdat slimme mensen die soms al amper de regels uit 1995 snapten, nu helemaal het spoor bijster zijn en geen enkele logika meer zien in de nieuwste regels. Wij krijgen een spelling opgedrongen die voor niemand meer te doorgronden is.

Wij correspondenten [korrespondenten] van amsterdamcentraal hadden eindelijk, na toch zeker twee jaar soebatten, een soort consensus [konsensus] over de spelling op dit log.
Sommigen van ons streden voor de nieuwste spelling: een spelling zonder regels. Ze wilden t heel modern, spreektaal is schrijftaal dus niet al te moeiluk doen. Vrijheid, blijheid en diversiteit is t motto. Niets is errugger dan de ander opleggen hoe je spellen moet.
nDoorn in het oog van sommigen onder ons. Zij pleitten voor het hanteren van een consequente [konsekwente] spelling en gebruik van de spellingregels uit 1995.

De modernen, de anarchisten [anargisten] hebben zich er uiteindelijk bij neergelegd, we waren in de minderheit. En nu trachten wij allen te schrijven volgens de regels der kunst uit 1995. Zo hebben een aantal van ons zitting genomen in het orgaan genoemd "spellingspolitie". Zij kunnen ten alle tijden de spelling corrigeren [korrigeren] voorzover [voor zover] zij dat zelf [zelluf] noodzakelijk 8en.

Tot nu toe leek het duidelijk waar wij ons als korrespondenten aan dienen te houden, maar per 1 augustus breekt natuurlijk de pleur is uit.
kDenk dat onze spellingspolitie het superdruk gaat krijgen. En kvraag me af of ze wel zo slim zijn dat zij de nieuwe regels kunnen snappen.

Wij hebben er nog niet over vergaderd (gesoebat) en wij hebben nog geen standpunt ingenomen [in genomen]. Dat gaat 17 januari [Januari] gebeuren.
Maar, wat vinden jullie, trouwe lezersters van AmsterdamCentraal: moeten wij meedoen en ons onderwerpen aan de nieuwste ondoorgrondelijke regels van de oude heren van de taalunie? Zeggut ons. En kies voor Ja, voor Nee of voor HetMaaktMeGeenRukUit.

twintig reacties op "Nieuwe spelling? Likmereet."

Donp
-1-  Donp:
Bezoek mijn blog op http://donp.web-log.nl/ en oordeel zelf.
Er is werkelijk geen touw aan vast te knopen; zo onlogisch allemaal.
Strapats
-2-  Strapats:
Neen! Mijdt de nieuwe regels als ware het parasieten! Geeft een signaal af aan de bureaucratische bloedzuigers, de doorgedraaide druiloren, de verdwaasde vernieuwers van de Nederlandse Taalunie. Wij pikken het niet meer. Onze taal is van ons!
Arnoud de Jong
Eh, klein foutje: het is 'te allen tijde' en niet 'ten alle tijden'. ;-)
Dat is héle oude spelling, maar je ziet dat die ook niet makkelijk was. Maar die allernieuwste spelling kunnen ze inderdaad in hun reet steken.
Ondertussen vraag ik mij nog af: wat vinden de bewoners van Appelscha van dit alles?
-4-  :
appelsga
kVind dat t vrij gemakkelijk is; spelling moet een grote anarchistische zooi worden...
maak je ook geen fouten meer bij t groot dictee der nederlandsche taal.
En dat zou ik dan wel weer leuk vinden.
Floor
-5-  Floor:
Die spelling.. ik waag me er niet meer aan! Ik ben spelling(s)moe!
Suffie
-6-  Suffie:
Ik voorzie in het nieuwe jaar de ontdekking van een complot om Gerrit Zalm het Nationaal Dictee te laten winnen...
hansb
-7-  hansb:
voorkeursstelling! is nix mis mee, ook nooit geweest, konsekwent zijn dus.
Sigi
-8-  Sigi:
We houden het gewoon op die van 1995, ongeveer. Fran-krijk, me hoela.
Trouwens, ik eet ook gewoon nog pannekoeken.
joeri
-9-  joeri:
Leve de ECHTE OUDE SPELLING!
Die van voor 1947, met dubbele oo's en veel sch en zoo!
erudiete linguist
-10-  erudiete linguist:
In bescheit op uw aller frasen, duidt ik den nieuwe Spelling als goddelijk.
Den nieuwerwetse spelling met woorden als'kado & buro'was een teistering voor het hoornvlies.
Edoch de frequentie van aanpassing is te pover, iedere maand dient de vaderlandse spelling grondig te worden herzien ter lering ende vermaek!

prof dr ir e.r.u.d.i.e.t.e.Linguist
Stille chocopasta
-11-  Stille chocopasta:
@Verbal Jam: 'Ondertussen' moet 'intussen' zijn. (Als je ergens onder zit, zit je er niet tussen).
Arnoud de Jong
@chocopasta
Als je ergens in zit, zit je er óók niet tussen.
Breng de mensen nou niet verder in de war: ondertussen is gewoon hetzelfde als intussen en onderwijl.
Stille chocopasta
-13-  Stille chocopasta:
@Arnoud: Nee, hoor: als je ergens in zit, zit je per definitie ook altijd ergens tussen.
Harun
-14-  Harun:
Als wij het allemaal al niet meer weten of begrypen! hoe dan de 'nieuwe' Nederlanders. Die zullen waarschynlyk de inburgeringstoets zeker niet halen. Verdonk met vinger in de pap.
Dr.D
-15-  Dr.D:
eh,eh Heb de toets ook niet gehaald...
m swierts
-16-  m swierts:
hoi,is er een tijd geweest dat het woord kontrole zo werd geschreven ipv met een c
D.Glorie
-17-  D.Glorie:
Door al die spellingsveranderingen weet je op een gegeven moment niet meer wat de goede spelling is. Men zou er goed aan doen om de spelling van woorden als paarde(n)bloem niet te veranderen. Je ziet de bomen door het bos niet meer.
yanny scutt
-18-  yanny scutt:
ALLEN, De ,vetbetaalde,taalunie moet worden afgeschaft! Zij staan niet in het leven van alledag. Als dat wel zo was hadden zij kunnen weten dat onze medelanders ,die nu heel bezig zijn om onze taal; Nederlands te leren, bepaald niet gediend zijn van al die bizarre veranderingen in de Nederlandse taal. Ik voel mij gesteund in deze opvatting door onze schrijvers: Jan Wolkers en Harry Mulisch en nog veel meerderden... Er mankeert niets aan het nederlands zo als het nu in elkaar zit. Het voert alleen maar de kosten op voor onze scholieren die de laatste paar jaren steeds weer nieuwe boeken moeten aanschaffen. Waarschijnliik hebben onze "Taalpuristen'een deal gesloten met de uitgevers van boekmateriaal...Tja, een Kartel heet zoiets tegenwoordig. Klinkt leuk, maar is erg opportuun. Dan druk ik mij erg netjes uit. Groet Yanny
yanny scutt
-19-  yanny scutt:
Spellen leer je op school en nergens anders! Lezersgroet; Yanny, Jannie ,Jannny, Janneke, Jannele enzovoort....Kus aan allen..
J-W
-20-  J-W:
HetMaaktMeGeenRukUit

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.