Home > > Verkeerloze binnenstad

Verkeerloze binnenstad

Geparkeerde auto's op de stoepen. Langs scheurende jonge mannen, boenkie boenkie uit het sensuround systeem. Yuppenmoeders in hun SUV, twee koters op de achterbank, die je van het zebrapad af jagen. Zebrapaden waar niet over te steken valt omdat er auto's op staan. Stoplichten die zo kort op groen staan, dat een voetganger de overkant niet haalt. Zultkoppen met een lading Red Bull in de nek die tegen je achterbumper hangen. Rechtsom inhalen. Drie maal zo hard rijden als dat mag. Met invoegen anderen naar de linker weghelft duwen. Stinken en dampen in een blauwgrijze wolk. En maar vloeken en tieren dat er een hobbeltje in de weg zit waardoor chassis en banden slijten.

Als u bovenstaande woorden mag geloven, pleit Luud Schimmelpennink niet voor niets voor een autoloze binnenstad en voert wethouder Hester Maij een terechte strijd tegen de SUV. Maar dit speelt helemaal niet in Amsterdam. Nee, zo is het in Boedapest. Daar is het tenminste duidelijk. Een voetganger is er niets waard. Niet meer dan een vliegje tegen de voorruit. Zit je in je auto, dan zit je op je paard. In galop over de poesta, de vrije wereld in. Voetgangers kunnen het daar schudden.
In september maakte ik in Boedapest de autoloze zondag mee. Eén grote straat was afgezet voor het autoverkeer. Terwijl eco-burgers zich vermaakten met culturele activiteiten, hing de smog gewoon een paar straten verder. Het autoverkeer moest toch ergens doorgang vinden.
Hier in Amsterdam centrum lijkt het altijd autoloze zondag. Wie al auto rijdt, gedraagt zich meestal keurig. Een fietsloze zondag daarentegen, dat zou mij wel wat lijken. Want zij gedragen zich hier zoals daar de automobilisten. Tiendubbel parkeren op stoepen. Rechtsom inhalen. Taterend met mobieltje in de hand invoegen en je dan boos aankijken. Met kindertjes achterop voetgangers van het zebrapad af jagen. Gevaarlijk spatbordhangen. Plastic rozen op het stuur en tulpen uit de mand kunnen het niet verbloemen. Wegpiraten zijn het, roekeloze ridders op een gestolen paard.

Laat ze maar komen die karren, de smog en de files. Kom maar op met die roetdeeltjes. Gooi de binnenstad open voor alle stinkerds. Dan weten fietsers weer wat bescheidenheid is en is er maar één de sterkste. De verhouding is hier zoek. Want zelfs voetgangers gedragen zich tegenwoordig agressief. Als waren óók zij onaantastbaar, borst vooruit en priemende blik, bonken ze je zomaar van je sokkel. Misschien ook eens een voetgangerloze zondag?

achttien reacties op "Verkeerloze binnenstad"

Sigi
-1-  Sigi:
Iets verkeerds gegeten?
Maarten
-2-  Maarten:
Hoe goed een automobilist zich in de auto gedraagt, hij blijft per definitie asociaal, want:
* hij vervuilt
* hij verspilt onnodig fossiele brandstoffen
* hij neemt ruimte in
En dat terwijl in Amsterdam de auto echt niet nodig is.
jp
-3-  jp:
Ik hoop dat je dat nog steeds blijft beweren wanneer:

* Je een eigen zaak ergens in Amsterdam hebt
* Je een kast, bed of ander ingewikkeld bouwpakket bij IKEA zult kopen
* Je dagelijks oma/opa/moeder/vader in het bejaardentehuist wilt opzoeken
* Je kinderen voor het werk naar school moet brengen

Ik kan nog wel even door gaan. Alles heeft twee kanten.
-4-  :
*iedereen vervuilt
*iedereen verspilt onnodige brandstoffen
*iedereen neemt ruimte in.

De binnenstad is de laatste tien jaar autoluw genoeg geworden. Auto's zijn gewoon een noodzakelijk kwaad, daar moeten we niet spastisch over doen.
En ik moet er niet aan denken dat alles met een bakfiets zal moeten gebeuren of in een kratje op het stuur. Zie me oude vader al zitten met z'n kont in het kratje tussen de plastic tulpen! ;-)
Maarten
-5-  Maarten:
@ jp
- Voor eigen zaak heb je alleen een auto nodig als je veel spullen moet vervoeren, dan heb je inderdaad een auto nodig.
- De IKEA heeft een bezorgservice waar ik al vele malen naar tevredenheid gebruik van heb gemaakt.
- Een bejaardentehuis kan je niet per openbaar vervoer bezoeken?
- Je kinderen kan je niet per openbaar vervoer naar school brengen of per fiets? (Dat doen fatsoenlijke mensen)

@ Tom
Dat is nooit een reden om nog meer te verspillen, nog meer te vervuilen en nog meer ruimte in te nemen (en dat doen auto's buitensporig veel op straat en op de stoep (parkeerplaatsen))
Huub Verweij
-6-  Huub Verweij:
Ik ben blij dat een aantal reacties iets genuanceerder zijn dan het 'njet' van Maarten. Natuurlijk ben je tegen auto's dat is ondertussen duidelijk maar je ontkent gewoon dat auto's een onderdeel van het leven zijn geworden. Soms moeten gemeentes maatregelen nemen om de overlast van auto's af te remmen maar soms moet ook gewoon ruimte worden gepland voor vervoer met de auto. Natuurlijk moet er alles aan gedaan worden om de auto schoner te krijgen en daar zijn al veel middelen voor bekend, hybride auto's of auto's op andere energievormen (wie heeft er nog slaolie over?).
Met het voortdurend maar wat roepen over de auto en met nadruk over het verdwijnen van de auto ontkent Maarten het bestaan en draagt hij niet bij aan een oplossing. Polarisatie is in deze kwestie niet constructief. Iedereen deelt de visie dat het milieu in Amsterdam belangrijk is maar focust nu wel op een heel klein onderdeel van die vervuiling. Met wethouders als Hester Maij weet ik niet of de problematiek werkelijk wordt opgelost. We richten ons lekker op de SUV's en dan lost het zichzelf wel op. Het zou een grotere kans bieden als de centrale regie van de wegen en vooral de doorstroom daarop in handen komt van de centrale stad. Stilstaande auto's en vrachtverkeer leveren vervuiling op en soms is het voorkomen van het stilstaan gewoon ouderwetse regie die niet door deelbelangen moet worden geschaadt.
Deze week nog probeerde ik via het Amstelstation binnendoor te komen naar de Oostelijke eilanden. De omleidingen waren compleet, rechtdoor naar de directe verbinding met de JAVA straat..afgesloten wegen werkzaamheden, linksaf langs de Linnaeuskade naar de Linneausstraat richting Tropenmuseum..helaas wéér werkzaamheden. Uiteindelijk weer binnendoor thuis gekomen.Bij een betere coordinatie had dat heel wat kilometers gespaard. En ja Maarten ik moest met de auto want ik had een vracht spullen bij me van de groothandel.
Dus accepteer de auto en zoek naar betere alternatieven om de echte vervuiling tegen te gaan.
Huub Verweij, kandidaat Raadslid Volkspartij voor Vrijheid en democratie.
Sigi
-7-  Sigi:
@Huub Ik vond de reactie van Maarten - donderdag 24 november 2005 20:14:48 bijzonder genuanceerd.
Auto's zijn een onderdeel van het leven, ok, maar moeten ze daarom het leven bepalen? Slaven van de heilige koe zullen dit niet leuk vinden maar dat “ik kan echt niet zonder” om wat voor reden dan ook is 9 van de 10 keer meer een geestelijke instelling dan een echte noodzaak.
jp
-8-  jp:
Ik put uit eigen voorbeeld Maarten. Mijn oma betekende bijzonder veel voor mij en zonder auto konden wij haar niet dagelijks bezoeken, vind ik toch wel zo fatsoenlijk. Dit was niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Hulde.

Ik noem ook maar enkele voorbeelden, automobilisten hoef je niet per definitie te schofferen. Gelukkig ben jij in de situatie dat je geen auto nodig hebt.
f.bol
-9-  f.bol:
@ verweij: de doorgaande wegen zijn al een veranwtoordelijkheid van de centrale stad.

@ maarten : nu ben je dus niet meer fatsoenlijk als je in een auto wilt rijden of je kinderen ermee naar schoolbrengt. We moeten allemaal precies zo leven als maarten en sigi en anders zijn we slecht en vooral onfatsoenlijk.

Overigens, de luchtkwaliteit is er de laatste 30 jaar alleen maar op vooruit gegaan, de parkeerdruk in Amsterdam-C is de laatste jaren fors verkleind, er ijden minder auto's rond en er gebeuren véél minder ongelukken per capita dan 10 jaar, of 20 of 30, terug.

Maar ja dat mag natuurlijk niet over het voetlicht anders loopt de milieukerk straks leeg. Wèg zullen ze, die auto's.

Ik haat fietsen, maar je mag van mij best fietsen hoor, zo tolerant ben ik wel, als je je een beetje aan de regels houdt en een lichtje opdoet.
Arnoud de Jong
@ f.bol:
De luchtkwaliteit is de afgelopen dertig jaar inderdaad verbeterd. Maar dat is nu juist het gevolg van stringente maatregelen, mede op voortdurend aandringen van de 'milieukerk' zoals u dat noemt.
Dat je uitstoot strikt moet reguleren blijkt wel uit de volgende cijfers van ECN:
“Door de Europese brandstofeisen is sinds 1990 de SO2-uitstoot van het wegverkeer met ruim 60% afgenomen, ondanks een groei van het verkeersvolume met bijna 36%. Voor de scheepvaart en (landbouw)werktuigen gelden minder strenge brandstofeisen. De SO2-emissie door deze bronnen nam in dezelfde periode dan ook met 16% toe.”
Let vooral op die laatste twee zinnen! ;-)
Sigi
-11-  Sigi:
@f.bol
als je zo zou leven als ik zou dat in ieder geval niet slecht zijn. Ik weet niet of het beter is want ik ken u niet. Hoewel zo'n uitdrukking als de “milieukerk” is wel een hint in een bepaalde richting. Auto's hoeven niet helemaal weg van mij maar het is onzin om te denken dat ze altijd overal zouden moeten kunnen rijden. Het is behoorlijk goor om uitlaatgassen te moeten happen. In de buurt van scholen wordt geklaagd over de gevaarlijke situaties die door auto's worden veroorzaakt - vaak de auto's van mensen die hun kinderen naar school brengen. Maar van mij mag je best auto rijden hoor, so tolerant ben ik wel, mij hoor je zelfs niet zeggen dat ik auto's haat, als je je maar een beetje aan de regels houdt en richting aangeeft.
f.bol
-12-  f.bol:
@Arnoud: Je hoort mij niet zeggen dat milieumaatregelen onzin zijn. Het huidige gesteggel gaat mij echter veel te ver. De luchtkwaliteit is toegenomen, dat weten we nu, maar dat houdt niet per sé in dat we dus maar steeds verder moeten gaan totdat we 0 benaderen, ten koste van economie en vrijheid. Bij het vinden van een balans moet je in mijn ogen niet allemaal met elkaar meehuilen dus probeer ik een beetje tegengas in de discussie te geven, waarbij ik ook wat chargeer zoals meerdere schrijvers.
@sigi: Ik wist dat de term “milieukerk” haren zou doen overeindstaan, daarom gebruikte ik deze ook, verder niet mijn gewoonte en zeker geen reden om het als definitieve “hint” over mijn levensinstelling te zien. Verder ben ik blij dat je je eigen leven goed vindt en aan te raden voor anderen.
Ik val over de felheid waarmee men z'n eigen gelijk kracht bij zet. Met name over de stelling “als je in Amsterdam auto rijdt ben je per definitie asociaal want je vervuilt en je gebruikt ruimte” . Als je zo gaat redeneren gaat datzelfde ook op voor mensen die een appartement groter dan 40 m2 hebben, want zij gebruiken meer ruimte dan strikt noodzakelijk en verwarmen ook nog meer m3 dan noodzakelijk. Überhaupt je huis meer dan een graad of 12 verwarmen is asociaal. Ja zelfs 1e klas in de trein zitten is asociaal: te veel ruimte en dus teveel electriciteitsverbruik per m2. En zo kun je doorredeneren tot iedereen in een soort sovjethuisje woont, de statrein neemt en de kachel uit laat. Dan zijn we retebewust bezig, maar worden we gelukkig? Ik heb een kleine zuinige auto, ben niet jaloers of boos op mensen die een grote auto hebben en kijk altijd goed uit. Redelijk sociaal.
Sigi
-13-  Sigi:
@ f.bol
Ik wist dat de term “milieukerk” haren zou doen overeindstaan, daarom gebruikte ik deze ook, ????????
Tja, laat maar denk ik dan.
f.bol
-14-  f.bol:
constructief
Huub Verweij
-15-  Huub Verweij:
Even een kleine aanvulling op de opmerking van dhr f.Bol.
het is inderdaad zo dat de centrale stad op het hoofdwegennetwerk de regie heeft. Meestal is die regie er dan ook wel, maar voor de zijstraten en soms dus ook de omleidingsstraten ligt de regie toch echt bij de stadsdelen.
f.bol
-16-  f.bol:
Precies,dat zei ik ook (en u in eerste instantie niet maar dat geeft niet), bij doorgaande wegen kan de centrale stad regisseren of de deelraad overrulen en die stadsdelen zijn vaak oorzaken van allerlei verkeers-onzin. Jaren geleden, toen stadsdeel de Pijp ons leven nog verrijkte, hadden ze daar bedacht om de Stadhouderskade, tussen Ferdinand Bolstraat en Amstel (!) tot 30 km zône met drempels om te vormen... Daar stak de centrale stad uiteraard direkt een stokje voor, want dat had een permanent verkeersinfarct veroorzaakt.

Enkele jaren geleden had de deelraad centrum een nieuw, raadsbreed gedragen plannetje: grote zônes in het centrum uitsluitend voor bewoners-parkeren. Wethouder van der Horst destijds: zijn ze hélemaal gèk geworden?

Dus, meneer Verweij, niet betere regie vanuit de centrale stad, maar àlle regie vanuit de centrale stad graag. Zou dat niet het beste zijn ?
Huub Verweij
-17-  Huub Verweij:
Geachte heer Bol,ik deel in deze geheel uw mening, maar er is nu eenmaal gekozen voor stadsdelen en het opheffen daarvan of doorgaan is een andere discussie. Maar ik zou al erg blij zijn met een 'betere' regie, soms het hoogst haalbare. En als in die regie blijkt dat stadsdelen hun eigen willetje doorzetten ten koste van het geheel dan is er gelukkig altijd nog de wettelijke mogelijkheid om de taken terug te nemen. Want uiteindelijk is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het geheel van de gemeente en hebben stadsdelen een gemandateerde verantwoordelijkheid die het geheel niet mogen beschadigen.
R.de Vries
-18-  R.de Vries:
Veel stop/verkeerslichten werken vervuilend doordat zij elkaar tegenwerken waardoor er verkeersinfarcten onstaan en dus veel stilstaande auto's. Een auto vervuilt het meest als ie stilstaat met stationair draaiende motor. Ik heb uit zeer betrouwbare bron vernomen dat veel verkeerslichten bewust, zowel door de centrale stad als door de stadsdelen, zogenaamd verkeersontmoedigend worden afgesteld. Het gevolg is veel kunstmatig veroorzaakte opstoppingen. Gevolg: hinder voor omwonenden, voetgangers, fietsers en automobilisten. Ik kan d.m.v. video aantonen dat bij een aantal plekken in Amsterdam de verkeersdoorstroming veel beter verloopt bij uitgeschakelde verkeerslichten. Het is daar dan ook veel rustiger en dus veiliger op de weg, vooral voor voetgangers en fietsers.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.