Home > > Dat nieuwe stadsdeelkantoor komt er wel

Dat nieuwe stadsdeelkantoor komt er wel

De nieuwe locatie van het stadsdeelkantoor: het Oosterdokeiland
Volgens specialisten bestaat er geen stof die bij langzittende politici het zelfcorrigerend vermogen aantast. Jammer, want het Stofje van Oudkerk zou zoveel verklaren en ons een nieuwe mogelijkheid bieden in te grijpen wanneer er fouten gemaakt worden. Elke politicus met buitensporige plannen zouden we op doktersadvies de WAO in kunnen sturen.

Het zou ons bijvoorbeeld de discussie besparen over het nieuwe kantoor van stadsdeel Centrum, die 17 november in de stadsdeelraad gevoerd gaat worden. Het bestuur wil 48 miljoen uittrekken voor een nieuw kantoor op het Oosterdokeiland. Of eigenlijk zelfs 57,4 miljoen, want in het eerste bedrag wordt er van uitgegaan dat de Centrale Stad bijdraagt aan de kosten van de grondprijs, volgens een regeling die inmiddels niet meer schijnt te bestaan. Er is al overeenstemming met een projectontwikkelaar, dus het lijkt er op dat er op die plannen niet meer veel valt af te dingen.
Nu is het moeilijk vast te stellen hoeveel geld wel aanvaardbaar is voor de huisvesting van een stadsdeelkantoor, noem een bedrag van vele miljoenen en er wordt toch wel gesputterd, maar vergelijking met andere stadsdelen geeft toch te denken. Zo wordt voor stadsdeel Zuideramstel een kantoor neergezet voor 13 miljoen euro, al is niet helemaal duidelijk of hier nog inrichtingskosten bij komen of niet. Omgerekend naar het oppervlak dat het Centrum-kantoor moet krijgen, is dat 18,2 miljoen euro, wat zelfs wanneer dit exclusief inrichtingskosten is, slechts de helft is van de plannen op het Oosterdokeiland.

Het kan niet zo zijn dat de grond in stadsdeel Centrum zoveel duurder is dan die in Zuideramstel, dat daarmee het prijsverschil van 18 miljoen euro gerechtvaardigd wordt. Dat kan dus goedkoper, zodat er minstens 10 tot 15 miljoen euro overblijft voor andere projecten. Maar helaas. Zonder het Stofje van Oudkerk zijn we afhankelijk van het oordeel van de stadsdeelraad en dat zal waarschijnlijk na het plaatsen van wat kritische kanttekeningen gewoon overgaan tot steun van de bestuursplannen.


68 reacties op "Dat nieuwe stadsdeelkantoor komt er wel"

Rob Zachte
-1-  Rob Zachte:
Hoi Zus,

AT5 cijfers kunnen ook geheel anders gelezen worden. Sowieso raar dat ze huur- en koopprijzen optellen. Je vergelijkt Centrum met Zuider-Amstel maar qua ambtenaren is dat een factor 2:1 en qua nieuwbouwprijs 3:1! Aangezien grond veel duurder is in Binnenstad valt dat me mee. Ik vraag me af waarom Zuider-Amstel 10.000 m2 wil hebben voor 416 ambtenaren en Centrum 'maar' 14.000 m2 voor 888 ambtenaren. En waarom valt niemand over Zuid-Oost met 13.000 m2 voor 610 ambtenaren voor 33 miljoen?
Centrum doet het goed beschouwd beter dan deze 2 andere deelraden. Dus rumoer is eerder reflectie van rumoerzin van binnenstadters dan objectieve spilzucht bestuur dunkt me. En vergeet niet dat onroerend goed in Binnenstad later meer dan zijn geld waard is. Het lijken kosten, maar uiteindelijk is het gewoon een lucratief spaarbankboekje (grootgrondbezit loont!).

Maar weet je wat ik wel erg vind? Nu zit geheel in Stopera. Als ze weg gaan zal de Stopera zich vanzelf weer vullen met nieuwe centrale types. Kijk dat zijn de verborgen kosten van dit plan. En dat kost miljoenen per jaar. Het 'dubbelgebruik' van de Stopera zette rem op groeizucht Centrale Stad. Nu is er weer ruimte voor 100-en FTE's.
Jelle Houtsma
-2-  Jelle Houtsma:
Misschien moeten we gewoon afspraken dat stadsdeel Centrum nieuwe huisvesting voor het stadsdeelkantoor mag zoeken als ze daarmee -ten opzichte van de huidige uitgaven aan huisvesting- ieder jaar een besparing van pak hem beet ¤ 200.000 op de huisvesting kunnen realiseren. Geld dat ze dan weer ten goede moeten laten komen aan de bewoners en ondernemers van de binnenstad !
Jelle Houtsma
-3-  Jelle Houtsma:
Voor diegene die de ins en outs over het nieuwe stadsdeelkantoor voor stadsdeel Centrum niet precies weet: Mijn vorige reactie is bedoeld als cynisch commentaar op al die raadsleden van de gemeenteraad die de mond vol hebben van 'megalomaan'.

Het was wel de gemeente Amsterdam die het stadsdeel Centrum al in 2002 liet weten dat het stadsdeel vriendelijk doch dringend werd verzochten op te krassen uit het stadhuis.

De stadsdeelraad heeft zich achter de oren gekrabt en heeft besloten om dan maar rond te kijken. Maar wel met de volgende voorwaarden: sober en doelmatig.

Nu er een optie voor het stadsdeelkantoor bekend is zijn er raadsleden die roepen dat we best samen in het stadhuis kunnen blijven zitten (hoe dat dan moet is me een raadsel, tenzij we als raad nu ineens besluiten dat we lak hebben aan de werkomstandigheden van de ambtenaren (oftewel: de heilige en terecht ARBO-regels die we in Amsterdam proberen na te leven).

Er zijn raadsleden die roepen dat er wel goedkopere panden te vinden zijn in de binnenstad, “want er staan zoveel kantoren leeg”. Toevallig weet ik de prijs die op tafel moet worden gelegd voor een geschikt kantoorpand. Dit pand staat overigens al jaren in de top 10 van 'lelijkste kantoren van de binnenstad'. Je kan van het prijsverschil met alle bewoners uit je straat voor de rest van je leven op wereldreis gaan.

Wat een mededeleven ineens voor ons stadsdeel.

De allergoedkoopste oplossing is nog altijd dat de hele gemeenteraad ergens in een loods in het Westelijk havengebied gaat zitten. 't Schijnt erg goedkoop te zijn om daar een braakliggend stuk grond te bebouwen.
-4-  :
Nee, de allergoedkoopste oplossing is om stadsdeel Centrum gewoon weer op te heffen. Als ik zie dat de (ver)bouwplannen van de diverse stadsdelen de komende tijd in totaal ruim negentig miljoen euro gaan kosten, vraag ik me nog sterker dan voorheen af of dat hele stadsdelenstelsel geen enorme verspilling oplevert.
Laten we wel wezen: de stadsdelen zijn - ondanks alle mooie verhalen over 'de politiek dichter bij de burger brengen' - voornamelijk opgericht als eerste stap voor de opsplitsing van Amsterdam in zelfstandige gemeentes binnen de stadsprovincie. Nu die er (goddank) niet komt, zitten we ineens met een verzameling dorpsraden, die onsmakelijke ruzietjes uitvechten met elkaar, hun inwoners en de centrale stad. En die, als het er op aan komt, helemaal geen donder te vertellen blijken te hebben. Zie - bijvoorbeeld - de bebouwing van de sportvelden in Oost-Watergraafsmeer.

Volgens mij is Amsterdam veel beter af als die hele extra bestuurslaag weer wordt opgeheven. Laten we vooral niet doen alsof we in Londen of Parijs wonen: Amsterdan heeft nog geen 800 duizend inwoners. Zo'n stad hoef je helemaal niet in veertien stukken te knippen om haar bestuurbaar te houden. Een loketje in de buurt waar je je paspoort kunt verlengen of een parkeervergunnin kunt aanvragen, daar heb je als Amsterdammer iets aan. Maar dat hoeft niet zoveel geld te kosten, dunkt me. Die negentig miljoen euro kan volgens mij veel nuttiger besteed worden. Bijvoorbeeld aan Mi Oso Es Mi Kas, dat nu verdrukt wordt in een potje zwarte-pieten tussen stadsdeel Zuidoost en de centrale stad - en dat gewoon open zou kunnen blijven als onze bestuurders elkaar niet de verantwoordelijkheid zouden toeschuiven.
Jelle Houtsma
-5-  Jelle Houtsma:
Ja dat wat jij beschrijft is de allergoedkoopste oplossing. Je hebt gelijk Wieland.

Je kan alle stadsdelen opheffen, of bijvoorbeeld zeggen: we heffen alleen stadsdeel Centrum, Oost-Watergraafsmeer en Zuidoost weer op.

En daarbij kan je zelfs ook nog bedenken dat je een stad als Amsterdam gemakkelijk met een gemeenteraad van 19 leden en zo'n 400 ambtenaren kan 'runnen'. Het is maar wat je als stadsbestuur wilt. Je kan zo ongeveer alles privatiseren (onderhoud van de straten, huisvuilverzameling, welzijn in de buurten, of overlaten aan anderen (soort woningen en prijsklasse laten we over aan de markt) óf gewoon niet meer aanpakken (alle plantsoenen overdragen aan bewoners of dichtstraten).

Je kan de inspraak en medezeggenschap van bewoners en ondernemers uitbreiden, maar je kan het ook flink inperken. Dat laaste scheelt heel veel ambtenaren.

Je kan het zo goedkoop maken als je zelf wilt.

Maar je hebt gelijk:
De gemeenteraad huisvesten in het Westelijk Havengebied is de op één na goedkoopste oplossing.
-6-  :
Dat is een beetje een flauwe reactie, Jelle. Om niet te spreken van een stromandrogreden. Ik schrijf namelijk helemaal nergens dat ik vind dat er massa's ambtenaren ontslagen moeten worden, dat de gemeenteraad moet inkrimpen of dat allerlei gemeentelijke voorzieningen geprivatiseerd moeten worden. Ik schrijf alleen dat de extra bestuurslaag die we in Amsterdam hebben, volgens mij een hoop overhead oplevert, de politiek minder transparant maakt voor burgers, en ongewenst gehakketak tussen stadsdelen en Stopera uitlokt.
Met de neoliberale marktfilosofie die jij me nu toedicht, heeft dat helemaal niets te maken. Of werd het huisvuil in de jaren tachtig, toen Amsterdam zichzelf nog niet met dit stelsel had opgezadeld, soms niet opgehaald? Werd er geen parkeergeld geïnd? Waren er geen scholen in Amsterdam, voordat ieder stadsdeel een eigen onderwijswethouder kreeg? Onzin natuurlijk. Sterker nog: nog altijd zijn er tal van zaken op gemeentelijk niveau geregeld, zoals het openbaar vervoer, het hoofdwegennet, de watervoorziening, de openbare orde en veiligheid, de GGD, de sociale dienst en een flink deel van het huisvestingsbeleid. En natuurlijk alles wat de centrale stad tot “grootstedelijk project” uitroept om dwarsliggende stadsdeelbesturen buiten spel te zetten, zoals bij de woningbouw in de Watergraafsmeer. Dat ik, kortom, kritisch ben over het bestuursmodel in Amsterdam, wil niet zeggen dat ik alles aan de markt wil overlaten. (Integendeel, zelfs.)

Ik wil best erkennen dat de oprichting van de stadsdelen de mogelijkheden voor inspraak heeft vergroot, en dat stadsdeelbesturen soms dichter bij de burger staan dan wethouders aan de Zwanenburgwal ook. Maar als vervolgens blijkt dat het stadsdeel, als puntje bij paaltje komt, een papieren tijger is (Science Park), vergroot dat de frustratie bij wijkbewoners uiteindelijk alleen maar.

Bovendien staat er tegenover dat de extra bestuurslaag een efficiënt en slagvaardig bestuur soms juist ook behoorlijk in de weg staat, en zo de kloof tussen burger en politiek versterkt. Ik vind de situatie rond Mi Oso Es Mi Kas wat dat betreft exemplarisch: iedereen vindt dat die instelling moet worden gered, maar als het er op aan blijken alle bestuurders naar elkaar te wijzen. Het opvanghuis moet nu sluiten, niet vanwege een gebrek aan draagvlak, niet omdat het overbodig is geworden, maar omdat twee Amsterdamse bestuurders het niet eens kunnen worden over de verdeling van verantwoordelijkheden. De tienermoeders staan op straat, en de burger kan nergens zijn beklag doen, want niemand erkent schuld. Een fraai voorbeeld van een voorziening die dankzij het stadsdelenstelsel NIET van de grond komt. Nee, dát is pas een goedkope oplossing.
Jelle Houtsma
-7-  Jelle Houtsma:
Dag Wieland,
Nee ik had niet de bedoeling om jou een neoliberale neiging in de schoenen te schuiven. Geenszins.

Ik beschreef die “neo-liberale stad Amsterdam” omdat een deel van de tegenstanders van de stadsdelen wél een neo-liberale stad voorstaan.

Goed, verder nog even dit over je reactie:

Ik kan niet goed oorden over de situaties in Oost Watergraafsmeer en Zuidoost. Ik kan wel redelijk goed oordelen over stadsdeel Centrum.
En dan constateer ik toch een paar zaken:

a. het stadsdeel heeft als één van de eerste maatregelen het schoonmaken van de binnenstad gewijzigd. Het resultaat is: met dezelfde inzet van ambtenaren is de stad aanmerkelijk schoner geworden.

b. de bewoners in de binnenstad oordelen positief over het stadsdeel. (onderzoek O+S)

c. Toen het stadsdeel officieel van start ging lag er nog een beetje 'achterstallig onderhoud' te wachten. Onderhoud dat de gemeente Amsterdam niet had opgepakt. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is ongeveer 150 miljoen Euro. En dan gaat het niet over goudomrande wensen van het stadsdeel. Dan gaat het over regulier onderhoud wat door de gemeente Amsterdam had moeten worden gedaan, maar nooit is gedaan. Overigens heeft het stadsdeel een deel van dat achterstallig onderhoud maar weggewerkt. Bijvoorbeeld het achterstallig onderhoud bij alle 14 basisscholen in het stadsdeel.

Betaald uit eigen stadsdeelmiddelen overigens

c. Lastige dossiers zoals 'Haarlemmerplein', 'Vernieuwing Welzijnswerk' en de herinrichting van de Nieuwmarkt zijn aangepakt. Samen met de bewoners/ondernemers. De eerste paal voor het nieuwe Haarlemmerplein gaat hopelijk -eindelijk- dit jaar nog de grond in. het Welzijnswerk is -samen met de welzijnsinstellingen- grondig vernieuwd. De Nieuwmarkt krijgt een grote opknapbeurt. Samen met de ondernemers en bewoners van de Nieuwmarkt is dit plan in elkaar gezet.

En dan nog een dossier: Amsterdam als Homostad. Je zou tegen zeggen dat dát onderwerp een aangelegenheid is van de Centrale Stad. Hoe komt het dat dit onderwerp nu pas aarzelend op de politieke agenda van de Centrale Stad is gekomen door onvermoeibaar werk van deelraadsleden uit stadsdeel Centrum? Deelraadsleden waaronder ik.

Misschien heeft dat te maken met de volgende uitspraak van een voormalig wethouder van de Centrale Stad:

De binnenstad? Oh, die deden wij er met gemak op een middag bij.
Wieland ik snap je frustratie. Ik snap ook heel goed de frustratie over de vechtpartijen tussen wethouders van Centrale Stad en van stadsdelen. Soms gaat het goed, het lijkt vaker niet goed te gaan. Je noemt een opvanghuis in Zuidoost.

Ik ken uit het stadsdeel Centrum de ervaringen rondom de aanpak van drugoverlast. Een Bethaniënklooster vol met wanhopige en boze Wallenbewoners. 'Onze bewoners' die het moeten doen met sprekers en toezeggingen van de Centrale Stad. Maar het zijn dan wel weer de bewoners die bij 'ons' komen inspreken. Om hun gal te spugen over de doorgaande ellende met verslaafden.

Inderdaad, soms is het tenenkrommend.
En hierbij kan ik aanhaken voor wat betreft het eigenlijke onderwerp: het stadsdeelkantoor.

Ik vond het tenenkrommend om de raadsleden te horen oreren over de plannen voor het stadsdeelkantoor. Het gemak waarmee termen als 'megalomaan' over de buis vlogen was verbijsterend.

Het ontging die raadsleden schijnbaar dat ze daarmee 27 raadsleden van een stadsdeel te kakken zetten.

Er waren in ieder geval 27 raadsleden die het zagen en dachten: hier wordt geouwehoerd zonder kennis van zaken.

Met kennis van zaken had de reactie kunnen zijn: knap van dat stadsdeel. Knap dat ze zo'n goede locatie hebben gevonden én ook nog eens tonnen per jaar besparen op de huisvesting. Knap dat ze binnen drie jaar een goede oplossing hebben gevonden nadat we ze hadden gevraagd om op korte termijn het stadhuis te verlaten.

Zo had de reactie kunnen zijn.
joris van hoogenberg
-8-  joris van hoogenberg:
Kan iemand Jelle Houtsma terugfluiten? Deze man heeft in 3,5 jaar stadsdeelraad nog helemaal niets gedaan.
Of toch... Jelle is volgend jaar van plan een bordje aan de gevel van het stadhuis te hangen.
Voor dit soort “politici” hoeven we toch als gemeenschap geen 60 miljoen euro aan huisvesting te dokken?
En wat te denken van 180 miljoen euro structureel, voor de “politieke spelletjes”.
Laten we een loket maken voor paspoorten en rijbewijzen. In de Stopera. Heel goedkoop.
Jelle Houtsma
-9-  Jelle Houtsma:
Helemaal niets gedaan behalve dan dat hij van plan is om volgend jaar dat bordje op te hangen.

En dan moet je weten dat Jelle Houtsma heeft gezegd:

“Hé, dat bordje is maar een ideetje. Ik zie er de voordelen van in. En als jullie zeggen 'goed idee, gaan we doen', verwacht dan niet dat ik het bordje ook nog eens ga ophangen. Zoek daar maar een ander voor. Iemand die wél geschikt is voor die klus”.

En dus zal Jelle Houtsma dus gewoon helemaal niets gedaan hebben in vier jaar tijd.

En toch zoveel aandacht van Joris.
jp
-10-  jp:
Een paar jaar geleden, tijdens mijn eindexamen Nederlands, las ik een leuke tekst. Het had de volgende strekking: grootheidswaanzin onder lokale bestuurders.

En dat is gewoon het hele probleem, Wieland verwoord het uitstekend. In Oud-Zuid is het ook allemaal te klein. Hoe kan dat nu in godsnaam? Het is mij als burger totaaaaal niet duidelijk wat daar allemaal gebeurt.

Het is zelfs zo erg dat tweede kamerleden eerder reageren op vragen, dan de politici uit de stadsdeelraad (Oud-Zuid). Lokale politiek, dicht bij de burger? Grootheidswaanzin dus.
Pauline van Velzen
-11-  Pauline van Velzen:
Behalve Jelle Houtsma (raadslid pvda) houden de overige 26 (!?) stadsdeelraadsleden zich behoorlijk gedeisd.
Uit schaamte waarschijnlijk. Schaamte voor zo weinig prestaties in zo veel tijd. Op kosten van de burgers van de binnenstad. Om het “bestuur” dichterbij de burger te brengen. Nou ik heb liever dat deze bestuurders ver uit de buurt blijven. Het archief van negatieve berichtgeving staddsdeel centrum puilt uit. Grenseloos is de schaamteloze zelfoverschatting van de bestuurders.
brenda
-12-  brenda:
ha Jelle, last van de komende verkiezingskoorts? Wel een beetje arrogante en aanmatigende toon hoor. Wat minder zou je echt sieren. Lijkt echt een beetje op die regentenhouding waar de PvdA de afgelopen jaren van heeft gedacht dat ze het daarmee wel zouden redden. Ik had altijd gedacht dat juist door het instellen van een stadsdeel Centrum de politiek en tranparanter zou worden en dat men dichter bij de burger wou staan. Toch vreemd dan dat er nu plots het verhaal van dat nieuwe stadsdeelkantoor om de hoek komt kijken. Kan me niet voorstelen dat dat vorige maand bedacht is. Waarom hebben de burger uit het centrum niet eerder vernomen dat men van plan was een nieuw stadsdeelkantoor te bouwen dan wel te verkrijgen? Nu is er al een intentieovereenkomst met de projectontwikkelaar. Ongelooflijk, waarom geen referendum hierover, tenslotte gebeurt dat wel met andere onderwerpen. Nu is het argument dat kopen van het gebouw goedkoper is dan huren, hoezo? Is het niet een beetje beschamend om nog binnen vier jaar jezelf al zo op de borst te kloppen, ik heb nauwelijks nog maar iets gezien wat dat stadsdeelbestuur dan heeft geprestreerd. Het is tot nu toe alleen maar een opsomming van flaters geweest waar niet het structurele maar de emoties de boventoon voeren. Hebben we wel zoveel ambtenaren in de binnenstad nodig? Ik dacht dat er bekeken zou worden hoe efficienter en effectiever er gewerkt zou worden. Nooit meer iets over gehoord. Nee, het is nog steeds een grote lobbyclub, toch Jelle. Als je goedgebekt bent en je wilt iets, dan bestook je raadsleden gewoon om ze voor je karretje te spannen. Riekt dat niet naar clientelisme? Mij lijkt dat het Oosterdok heel erg ver buiten het centrum ligt en niet voor iedereen even makkelijk bereikbaar. Is deze plek wellicht uitgezocht om de projectontwikkelaars een handje toe te steken omdat anders dit deel van de stad moeilijk bebouwd wordt? Nog een winkelcentrum met natuurlijk een Albert Heijn, nog meer hotels, nog meer van hetzelfde. Zitten we daar als stad/centrum nu echt op te wachten? Ga toch eens het bestaande goed op orde brengen. Geen kantoor te vinden die deze hele club kan huisvesten, laat me niet lachen. Is dat niet hetzelfde argument wat al die bouwers hanteren om maar geld te kunnen verdienen aan nog meer nieuwbouw/leegstand. Ga eens flexwerken want de helft van de tijd zijn die ambtenaren niet op hun werkplek. Hoezo ARBO-eisen, Bejaarden hebben toch ook maar slechts recht op 6 m2 en dan moeten ze er permanent verblijven. Misschien gewoon eens een tijdje (vier jaar) niet van alles erbij bouwen en gewoon inschikken. Besteedt dat geld maar aan een goede ouderenzorg, daar hebben we de komende jaren heel erg veel behoefte aan. Schandalig gewoon en dan ook nog eens over de hoofden van de kiezers heen. En mensen zoals Jelle, tja die kunnen we de komende vier jaar missen als kiespijn. Ga eens werken jongen!!
Anton der Kinderen
-13-  Anton der Kinderen:
Stadsdeel Centrum kan best in de Stopera blijven zitten - als ze dat wil. Dat althans is, hoor ik uit betrouwbare bron, de mening van Duco Stadig. Die was inderdaad in 2002 anders - maar er kan heel wat gebeuren in de tussentijd nietwaar? Bovendien valt het met die ARBO eisen wel mee. Lees het raadsadres er maar op na. Alleen de publieksruimten op de begane grond moeten worden aangepast. Dus niet piepen over mensonterende arbeidsomstandigheden: dat valt op een werkplek of 7, 8 na best mee.

Met een meewerkende centrale stad, architect en facilitaire dienst (kan Maij nog even leuk mee scoren) kan het prima daar in de Stopera. Maar je moet wel wíllen. En dat is de crux: het DB wil een eigen stekje. Want: dan zijn we beter herkenbaar voor Burger, Ondernemer en Bezoeker (de zg. BOB, ik bedenk het niet, het staat in datzelfde raadsadres). En dat noem ik ook megalomaan: alleen in de richting denken van je zelfbedachte marketingmix en niet aan wat goed is voor de stad.

Ondertussen zijn de rapen helemaal gaar en stuurt Van der Stoel persberichten rond waarin staat dat het nieuwe stadsdeelkantoor slechts 36,8 miljoen gaat kosten. Wat inderdaad klopt als je er niet bij vertelt dat je dan een lege huls koopt en nog miljoenen extra begroot hebt om er een kantoor van te maken. En nóg eens 9,4 miljoen extra op tafel moet leggen omdat de zogenaamde grondkorting voor stadsdelen a) is afgeschaft en b) alleen opgaat voor specifieke stadsdeelnieuwbouw en niet een kavel van een projectontwikkelaar.

Alle kritiek is in mijn ogen terecht. Laat Van der Stoel c.s. maar proberen in de Stopera te blijven!
johan paardekooper
-14-  johan paardekooper:
jelle is veel te grootsom in stopera te blijven. voor politici van zyn grandeur is witte huis nog te klein.
Marleen Zachte
-15-  Marleen Zachte:
Ik zal met mijn afsluitende 'de stadsdeelraad zal […] wel overgaan tot steun' de gebruikelijke anti-centrum-reacties wel uitgelokt hebben, maar wil me daar toch even van distantiëren. Ik bestrijd niet dat er een stadsdeelkantoor nodig is en het zou me niets verbazen als inderdaad de Centrale Stad daar ooit een aanzet toe gegeven heeft, terwijl nieuwe bestuurders nu opeens gaan sputteren wegens de kosten, maar wil toch graag even terugkeren naar het genoemde prijsverschil met andere stadsdelen en mogelijke alternatieven.

Uiteraard is de grondprijs in het centrum duurder dan elders in de stad, en inderdaad is het opmerkelijk dat stadsdeel Centrum veel minder vierkante meters per ambtenaar uittrekt dan Zuideramstel gedaan heeft. Blijft staan een verschil van 18,4 miljoen voor het geheel (op de pure bouwkosten), wat neerkomt op 1.300 euro per vierkante meter, tenzij ik een enorme rekenfout maak.

Ik kan helaas niet meer terugvinden waar ik het gelezen heb, maar ik las van de week dat het stadsdeel wel onderzoek heeft laten doen naar alternatieven binnen bestaande leegstand, maar dat het daarvan nog geen uitslag had. Jelle Houtsma schrijft hier in een reactie “Toevallig weet ik de prijs die op tafel moet worden gelegd voor een geschikt kantoorpand. Dit pand staat overigens al jaren in de top 10 van 'lelijkste kantoren van de binnenstad”: Jelle, je illustreert hier heel goed het communicatieprobleem waar stadsdeel Centrum mee kampt. In plaats van de publiciteit te zoeken en de oordelen van 'centrale politici' en onroerend goed-eigenaren met harde feiten te weerleggen - 'ja, dat hebben we onderzocht, maar dat kost ons xxx euro, iedereen die goedkoper is mag zich melden' - kom je met een verongelijkte reactie, waaruit alleen maar blijft hangen dat je je niet serieus genomen voelt door politici uit de centrale stad en ook andere kritiek alleen maar opvat als de gebruikelijke centrum-bashing, pvda-bashing or whatever. Als er binnen stadsdeel Centrum een brede, gefundeerde steun is voor deze plannen, wil ik graag weten waarop die steun gebaseerd is en misschien laat ik me daardoor wel overtuigen.

Even ter herinnering, met name in de reacties op deze site mogen dan regelmatig ongenuanceerde oordelen over de politiek doorklinken, de opzet van de site is een podium te bieden waarin een dialoog tussen inwoners en politici kan plaatsvinden. Binnen zo'n podium kun je op meer sympathie en begrip rekenen wanneer je open uitlegt waarom je een bepaald beleid verdedigt, dan wanneer je automatisch in de verdediging schiet. Die uitleg heb ik tot dusver niet gezien van iemand die volmondig achter de plannen voor het stadsdeelkantoor staat, niet hier, niet elders. Daarmee wordt op zijn minst de indruk gewekt dat de kritiek die op de plannen geuit wordt, steekhoudend is. Zo werkt dat nu eenmaal.
benno
-16-  benno:
Jelle schrijft:
“Met kennis van zaken had de reactie kunnen zijn: knap van dat stadsdeel... Knap dat ze binnen drie jaar een goede oplossing hebben gevonden nadat we ze hadden gevraagd om op korte termijn het stadhuis te verlaten.”

Ben je nu ironisch? 3 jaar om te bedenken dat je een projectontwikkelaar een kantoor kan laten bouwen? Of is dat tempo een van de zegeningen van het stadsdeelbestuur?
Jean van Waardenburg
-17-  Jean van Waardenburg:
Jelle zwijgt.
Jelle zwijgt al drie en een half jaar.
Wat valt er ook te zeggen.
Zo veel gemiste kansen.
Zo weinig resultaat.
Zo veel vermorst geld.
Zo veel gedupeerden.
Marian
-18-  Marian:
Kijk, het plan om nu op de proppen te komen met een eigen stadsdeelkantoor is erg voorbarig. Willen we immers na de ervaring van de afgelopen jaren wel door met een stadsdeelcentrum. Was het niet legitiemer geweest om eerst als huidige Bestuur je dit af te vragen. Waarom niet bijvoorbeeld een enquete/referendum hierover.
Welke gebouwen heeft men dan allemaal bekeken. Inderdaad zoals Marleen al verwoorrde, geef eens wat meer inzicht in die locaties en afwegingen. Dat zou nou echt getuige van die beloofde transparantie. Waarom krijgen andere zoekers naar kantooruimte wel korting op de huurprijs het komende jaar. Kan het stadsdeel niet uitwijken naar het ABN gebouw bij het Rembrandtplein? Hoeveel ambtenaren moeten er eigenlijk gehuisvest worden in dit nieuwe stadsdeelkantoor. Kun je bijvoorbeeld de afdeling burgerzaken niet huisvesten in de stopera (laten waar het zit) en wellicht het niet operationele deel elders huisvsten. Kortom veel vragen die nu absoluut niet beantwoord zijn. Vergaderen, kun je daarvoor niet een zaal huren oid. Moeten al die politieke fracties wel samen op een kantoor gehuisvest worden. In een tijdperk waarin de burger steeds meer wordt gevraagd zaken per internet op te lossen moet je je dus afvragen of een dergelijk oppervlak wel noodzakelijk is.
Ik denk dus eerder dat er sprake is van een deal. Het bebouwen van het Oostelijk deel van de binnenstad is wellicht moeilijk. Geen projectontwikkelaar die hier zomaar staat te trappelen. Dat doe je alleen als je potentiele kopers hebt. Voila geregeld. Immers, toch vreemd, dat het niet alleen gaat om een kantoorgebouw voor het stadsdeel, maar er komt gelijk een heel winkelcentrum plus hotel. Is dat nodig daar?
Beste meneer Houtsma. U bent kennelijk goed op de hoogte, kunt u de lezers wellicht wat meer inzicht verschaffen?
f.bol
-19-  f.bol:
Goed betoog van Marian. Haar verhaal spoort wel erg met het gegeven dat het stadsdeelbestuur zich rot rent om de Oostelijke Binnenstad in hoger tempo te ontwikkelen. Nieuwe hotels, nieuwe horeca, alles moet daar en liever elders niet. De geschiedenis leert dat zo'n geforceerde ontwikkeling niet vaak erg gelukkig verloopt. En wat dat stadsdeelkantoor betreft, Marian, je hebt gelijk. De meeste centrumbewoners willen, in tegenstelling tot wat het bestuur roept, dat stadsdeel nog steeds niet ( hooguit is de verpletterende meerderheid tegen wat afgenomen ) en daarbij, de deelraad vergadert maandelijks en de commissies ook, een enkele keer tweemaal/maand. Operationele ambtenarij scheiden van bestuur en deelraad, dat is de oplossing. Kan de ambtenarij in de Stopera blijven ( die zonder service-afdeling volgens mij ineens wel weer èrg groot zou worden ). De deelraad kan dan samenkomen in b.v. een zaaltje in Artis. En dan kunnen de drie wethouders wat mij betreft in hun glazen toren in de Stopera blijven zitten met de deur op slot of een kantoortje op het oosterdokseiland huren. 3 kamers graag.
Met een beetje geluk hebben we straks de facto de Dienst Binnenstad terug en als we dan iets serieus hebben stappen we gewoon naar de centrale stad.....
leo k.
-20-  leo k.:
Aha F.Bol. Ook iemand van de oude stempel en ervaring met de voormalige Dienst Binnenstad. Was inderdaad niets mis mee. Raar gewoon, sinds dat er geen sprake meer is van projectgroepen stadsvernieuwing, het privatiseren van woningcorporaties, het afkalven van de Wijkopbouworganen etc.etc. zijn er is vreemd genoeg steeds meer ambtenaren bij gekomen. De Dienst Ruimtelijke Ordening zit tegenover de Stopera. De Millieudienst op de Wibautstraat, de herhuisvesting elders in de stad, een projectmanagementbureau op de Weesperzijde evenals het kantoor waar nu de voormalige grondzaken medewerkers gehuisvest zijn (OGA), de sociale diensten met wijkkantoren verspreidt over de stad. Stadstoezicht heeft een apart kantoor, de NUON zit elders, UPC zit elders, DWR geprivatiseerd, de reiniging heeft een aparte locatie etc.etc. Zijn de nu nog aanwezige diensten (lees ambtenaren) nu niet heel erg uitgedijdt met sectoren, afdelingen, sub-afdelingen en daar weer sub-sub afdelingen, secretariaten, spreekkamers, rookkamers, kantines etc.etc. Centraal wordt nog heel veel besloten, want de bevoegdheden van de stadsdeelraden, zeker daar waar het grootstedelijke zaken betreft, zijn zeker in het Centrum toch maar heel beperkt. Is het dan niet beter dat de Centrale Stad (hoeveel mensen werken daar dan eigenlijk?) verplaatst naar een andere kantoorlocatie? Ik zou wel eens inzicht willen hebben in die hoeveelheid ambtenaren en wat ze dan allemaal doen. Of hanteren we hier het zogenaamde voormalige oosteuropese model, goed voor werkgelegenheid maar nauwelijks werkbaar. zinvol laat staan noodzakelijk.
Jelle Houtsma
-21-  Jelle Houtsma:
Jelle was gistermiddag bezig met iets anders: een gesprek over de vraag 'welke hivpreventie is effectief? is ook belangrijk. maandag a.s. 21 november Avro radio 1. De hele middag te beluisteren.
Maar ik zal vandaag es een lijstje maken van de gegevens die bekend zijn over de zoektocht naar een locatie voor het stadsdeelkantoor (die gegevens zijn openbaar, kan iedereen zelf ook opzoeken).

En verder: Hier lopen drie (misschien wel meer) discussies door elkaar heen: de discussie over de prijs voor een stadsdeelkantoor (en daarachter de drie jaar die gebruikt zijn om een locatie te creeren/te vinden), de discussie of er wel een stadsdeel voor het Centrum moet zijn (de wens om het stadsdeel/de stadsdelen op te heffen).

Ik beperk me tot de discussie over de prijs en de daarbij horende zoektocht.
benno
-22-  benno:
Jelle, misschien kun je een collega zo gek krijgen in te gaan op de andere vragen. Er zijn vast politici te vinden die eens met burgers willen communiceren.
Jelle Houtsma
-23-  Jelle Houtsma:
Over de bedragen voor het nieuwe stadsdeelkantoor:

¤ 36,5 miljoen (fixed price) voor het pand inclusief de afkoop van de erfpacht op de commerciële grondprijs voor 100 jaar.

Over de zoektocht:
2002
het College van B&W laat in 2002 weten dat het nieuwe stadsdeel moet omzien naar huisvesting buiten het stadhuis.
2003:
Nogmaals die bevestiging van de wens tot vestiging van het stadsdeel buiten het stadhuis.
OGA krijgt de opdracht om uit te zien naar externe huisvesting voor het stadsdeel.

Vanaf 2002:
Huisvesting van het stadsdeel in het stadhuis heeft te maken met marktconforme huurverhogingen. Marktconform wordt ook wel omschreven als ‘schrikbarende’.
Gesprekken met Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA) waarin verbouwmogelijkheden in het stadhuis worden doorgenomen. Deze opties worden allemaal door het FBA verworpen.

Stadsdeel kan in het stadhuis blijven als de postkantoorruimte gebruikt kan worden voor publieksfunctie en voor het oplossen van ARBO-problemen. FBA verlengt -nadat dit bekend is- het contract van het postkantoor met 10 jaar zonder deze mogelijkheid aan het stadsdeel aan te bieden.

Vanaf 2002 zijn verschillende gebouwen bekeken en beoordeeld (samen met OGA)
ABN-AMRO-gebouw Vijzelstraat, Fortis-gebouw-Rokin. Om verschillende redenen –waaronder financiële - niet geschikt en afgewezen.
DRO / dienst Wonenkantoor Jodenbreestraat: te klein en leent zich moeilijk voor de publieksfuncties. Noortse Bosch-Vijzelgracht. Prima pand, voldoet aan alle eisen. Behalve de prijs. Alleen de aanschaf gaat ¤ 60 miljoen euro kosten.

2005: er wordt bekend gemaakt dat er een optie buiten het stadhuis is gevonden: oosterdokseiland.
Een berekening levert op dat deze huisvesting een jaarlijkse besparing op de huisvesting kan opleveren van 200.000 Euro.

A.s. Donderdag 17 november staat dit onderwerp op de agenda van de stadsdeelraad.
Dan komen deze gegevens vast weer allemaal op tafel. Dan zal waarschijnlijk ook de vraag op tafel gelegd worden om een bedrag uit te trekken voor een volgende stap op weg naar huisvesting van het stadsdeel. En uiteindelijk komt er een keer de beslissing: doen we het of doen we het niet.
paul
-24-  paul:
De bewoners van de binnenstad worden belazerd door Jelle Houtsma en AnneLize Van der Stoel. Op basis van 36 miljoen aan kosten rekenen Houtsma en Van der Stoel uit dat er een besparing van 200.000 euro zou zijn.Het nieuwe pand kost echter in totaal 57 miljoen i.p.v. de door hen aangehaalde 36 miljoen. Want de door de gemeente te betalen subsidie en de kosten van het inrichten moet je natuurlijk gewoon bij de kosten meetellen. Dus reken maar uit wat de werkelijke extra kosten zijn. Daarbovenop komen extra kosten voor beveiliging, kantine, concierges etc. die tot nog toe door de centrale stad betaald werden en waar het stadsdeel lekker van kon meeprofiteren. En vanaf verhuizing zelf moet gaan betalen.
Het Stopera pand staat er overigens al, dat kost niets meer, hoogstens wat verbouwingskosten om aan Arbo-eisen te voldoen. Dus blijven waar je zit is het meest voordelig. Dat er extra ruimte nodig is, komt alleen maar omdat er steeds meer beleidsambtenaren en deelraadspolitici bij moeten komen, laten we stoppen met deze bureaucratische groei. Dan is iedereen blij.
Overigens, Houtsma klopt zich op de borst omdat het stadsdeel aan homobeleid doet. Ik kan me alleen maar ruzies rondom regenboogvlaggen en canal prides herinneren, dus zoveel goeds brengt dat homobeleid blijkbaar ook niet voort.
De deelraad heeft een motie aangenomen dat het paleis op de Dam weer een witte kleur moet krijgen, te betalen door anderen. Kan de deelraad niet in dit witte paleis gaan zitten dat illustreet dan heel goed in welke ivoren toren te menen te meten plaatsnemen.
paul
-25-  paul:
Nabrander: Van der Stoel eist (niet eens: vraagt) 150 miljoen euro van de centrale stad i.v.m. achterstallig onderhoud. Dat staat in het Stadsblad. De centrale stad zal wel gek zijn om dit bedrag op te hoesten nu de deelraadspolitici besluiten eerst maar eens 57 miljoen euro op te maken voor hun eigen, luxe huisvestingsplannen.
Serge van York
-26-  Serge van York:
Jelle, reageer nu eens op de bedragen die Paul noemt.

Tot nog toe papegaait Jelle slechts het persbericht van Annelies van der Stoel na. En van Annelies is bekend dat ze nogal creatief met de feiten omspringt.
Jelle Houtsma
-27-  Jelle Houtsma:
Jelle denkt bij z'n eige: het is wel goed hier.
Amsterdamcentraal lijkt de 'schiettent' met 'altijd prijs'. lachuh!!!!

Een podium voor debat van burgers en politici zoals Marleen zei.

Jelle heeft deze kermis verlaten. Op weg naar podia waar het veel interessanter is om je bek open te doen. Waar debat is, in plaats van dit anonieme gemuts.

absoluuut niet transparant
laf
regentesk
arrogant
vul maar in
heerlijk rustig
zonde van mijn tijd.
Jelle
Jelle Houtsma
-28-  Jelle Houtsma:
en een 'sorry voor mijn beslissing' voor diegenen die hier wel serieus proberen te discussieren. voor hen geldt mijn opmerking over 'anoniem gemuts' natuurlijk niet.
Arnoud de Jong
@Jelle Houtsma
Nou, niet zo snel aangebrand, Jelle. De woordkeus van je opponenten is niet altijd even fijnbesnaard, maar dat behoort tot de rijke Amsterdamse folklore.

Ik ben overigens zeer benieuwd welke 'andere podia' je dan in gedachten had. In vergelijking tot andere internet-fora gaat het er hier nog beschaafd aan toe.
Maar misschien had je internet niet in gedachten als podium. Maar dán ben je weer aangewezen op de ouderwetse rokerige zaaltjes waar je nooit kunt uitpraten. Hier tenminste wél! ;-)
petra
-30-  petra:
Waar we heengaan Jelle zal wel zien! Ach Wim Kan zong het jaren geleden al. Jelle krijgt van mij het predikaat onbekwaam deelraadslid. Waarom? Jelle wil gelijk hebben, Jelle kan niet tegen zijn verlies, Jelle vind de burgers die hij vertegenwoordigd maar dom, Jelle praat liever met zijn “maatjes”. Jelle heeft al eerder op deze site aangegeven dat hij liever in zijn veilige hokje wil blijven zitten. Maar Jelle, als wij nu niet snappen hoe het zit met dat nieuwe stadsdeelkantoor dan mogen wij jou als volksvertegenwoordiger toch wel vragen of je het ons kan uitleggen. Dat is toch niet teveel gevraagd. Je verduidelijkt ons namelijk niets maar leest gewoon het persbericht voor waarvan wij al kennis hebben kunnen nemen. Is dit nu de nieuwe lijn van de PvdA? Jammer he, dat wij niet helemaal op ons achterhoofd zijn gevallen, moeilijk discusieren met gelijk gestemden qua intelligentie wellicht? Jammer, maar wellicht rekenen wij dan af met de PvdA in 2006. Ik doe dat wel hoor, mijn stem ben je in ieder geval kwijt. Ik neem het je kwalijk dat je zo een loopje met me neemt. Succes met je radio presentatie, dat schijn je kennelijk belangrijker te vinden.
Hans van der Wereld
-31-  Hans van der Wereld:
Jelle gaat liever in de achteraf kamertjes beslissingen van zijn annelies aanhoren. Alsof dat transparant is.
Gerard Bolwerter
-32-  Gerard Bolwerter:
IN het Parool staat inderdaad dat Van der Stoel de fractievoorzitters in een achterafkamer heeft uitgenodigd. De PvdA s geen voorstander van de megalomane dure bouwwerken van Van der Stoel. Jelle luisters altijd al te veel naar zijn Lies.
paul
-33-  paul:
Zodra er hun niet welgevallige feiten op tafel komen geven de politici van stadsdeel Centrum niet thuis. Dat blijkt maar weer uit de reactie van Jelle Houtsma. Is er kritiek, dan is het in hun ogen de schuld van de boodschapper. Deze deelraad moest er komen omdat er democratisch bestuurd moet gaan worden. Daar is dus helemaal niets van terecht gekomen. Laat die Jelle Houtsma desnoods onder pseunoniem reageren als hij niet aangesproken wenst te worden op zijn daden. Er zijn weliswaar zo weinig fans van de deelraad, dat anderen waarschijnlijk direct zijn reactie zullen herkennen, maar hij kan het allicht proberen.
pieter
-34-  pieter:
Onder pseudoniem reageren? Ja zeg, het moet niet gekker worden! Als je zo slecht tegen kritiek kunt (ook als is het opbouwend) dan moet je vooral ver van dat pluche blijven. Het is toch al te dol dat je de heren/dames politici dus alleen maar blij en goedgemutst tegemoet kan/mag treden. Zij wilden toch dichter bij de burger staan en horen wat er zoal bij mensen speelt? Nee hoor, als Jelle niet op deze site wil reageren dan nodigt hij ons gewoon uit. Mag hij een zaaltje regelen, eens kjken of hij dan ook gaat weglopen. Eens kijken of hij dan kan uitleggen hoe het nu zit met dat nieuwe stadsdeelkantoor. Snap er toch niets van hoor, ik lees dat de PvdA wil bezuinigen, er moeten wellicht banen verdwijnen. Hoe rijm je dat nu met dat nieuwe kantoor en de kosten die daarmee gemoeid zijn? Tot nu toe kan ik die hele becijfering niet helemaal volgen. Oh ja, er is toch ook een voormalige ROC gebouw in de Jordaan wat is aangekocht en waarvan men niet goed weet hoe dit nu goed in te vullen, laat ze daar dan gaan zitten. Of is dit niet smaakvol genoeg?
Anton der Kinderen
-35-  Anton der Kinderen:
Niemand kan de becijfering volgen. Sterker nog: de ambtenaren volgen het zelf ook niet. Het stuk is zo warrig geschreven dat er inderdaad een avondje voor uitgetrokken werd om uit te leggen hoe het nou echt zit. En nog weet niemand het.

En dan de vergelijking met andere panden: “Ja, daar staat een plusje, maar het moet een minnetje zijn eigenlijk” ging diezelfde avond over tafel. En Init: nee, daar gaan we niet zitten. Da's onbereikbaar. Dat we daar een tram 10 hebben aangelegd en de Oostelijke Handelskade de enige nog bereik- en bereidbare grote weg is in de stad wordt maar even daargelaten.
richard
-36-  richard:
@Anton, werk je bij de gemeente of heb je via via vernomen dat er een uitleg voor de ambtenaren was. Ben wel benieuwd naar die toelichting. Tja, als zelfs het eigen personeel niet snapt waar het over gaat, wie dan wel. Ik ben namelijk heel benieuwd naar al die andere locaties die bekeken zijn. Een bekend gezegde is nog altijd voorrekenen is narekenen. Toch raar hoor dat er dus kennelijk niemand (bedrijven) zijn die een nieuw kantoorgebouw willen in Amsterdam maar het stadsdeel wel. Kijk een bedrijf calculeert zijn investeringen in opbrengsten van de producten die verkocht worden. Dat ligt dan toch anders voor het stadsdeelkantoor lijkt mij. Dat is geen producerend bedrijf. Ik hou mijn hart dus vast voor al die verhogingen als ze straks in dat nieuwe gebouw stappen. Want wees gerust, ook de huisvestingslasten worden aan burgers doorgerekend. Je ziet nu al dat er weer een forse verhoging aankomt voor de afvalstoffen, daarnaast de energieprijzen. Begrijp toch niets van die verhogingen. De afvalstoffen verhoging ligt aan het feit dat systemen van bovengronds naar ondergronds zijn gegaan, hoezo. Burgers betalen toch al belasting dus moeten die burgers nu ook al die kosten dragen voor die verbeteringen. Waar blijft toch al dat belastinggeld. Zit dat dan in al die nieuwe kantoren. Ik ben benieuwd of al die verhogingen aan de orde waren geweest als die stad niet was opgesplitst in al die deelraden. Is er wellicht iemand die uit kan leggen hoe dat nu zit.
Rik van den Nekker
-37-  Rik van den Nekker:
At5 bericht dat Van der Stoel opnieuw heeft zitten liegen. Weer kiezersbedrog. Dit keer loog Van der Stoel dat Stadig haar niet langer welkom heetin het stadhuis van Amsterdam. Integendeel zelfs. Stadig wil niet dat Van der Stoel dure panden elders betrekt, op kosten van de centrale gemeente.
Anton der Kinderen
-38-  Anton der Kinderen:
@richard: Ik hoor die dingen via-via. De uitleg was overigens voor de fractie-voorzitters. Die kregen tekst en uitleg van de ambtenaar over zijn onduidelijke bestuurlijke context.

Vandaag ook AT5 gezien en Stadig horen zeggen dat hij Van der Stoel al in 2003 had gezegd dat ze kon blijven zitten. Echt verbijsterend!

Mooi in dat verband ook de proza van Jelle Houtsma:

[i]Het was wel de gemeente Amsterdam die het stadsdeel Centrum al in 2002 liet weten dat het stadsdeel vriendelijk doch dringend werd verzochten op te krassen uit het stadhuis.

De stadsdeelraad heeft zich achter de oren gekrabt en heeft besloten om dan maar rond te kijken. Maar wel met de volgende voorwaarden: sober en doelmatig.
[/i]

Welkom in stadsdeel Centrum!
Sober, doelmatig en slecht ingelicht.
Hugo van Laarhuis
-39-  Hugo van Laarhuis:
Opnieuw blijkt dat Van der Stoel onwaarheid spreekt. Bestuurders die de burgers van Amsterdam voorliegen moeten volgens mij het pluche zo snel mogelijk vrij maken voor meer integerder bestuurders.
Uit de eerdere reacties van Jelle Foutsma blijkt ook nog eens dat hij zich uitleent als buikspreekpop van Van der Stoel. Een deelraadslid onwaardige situatie.
paul
-40-  paul:
De leugens die van der Stoel en Houtsma verspreiden zijn ronduit ontluisterend. Ik heb AT5 ook gezien, Stadig zegt echt dat hij in 2003 al aan Van der Stoel geschreven heeft dat stadsdeel in Stopera mag blijven, maar deze brief heeft Van der Stoel achtergehouden. Wat mij het meest verbaasd is dat dit door iedereen maar geaccepteerd wordt.
Net zoals haar onzin over de kosten: De kop in het persbericht is 48 miljoen, als je de bedragen in het persbericht optelt kom je uit op 57 miljoen, Van der Stoel schrijft in het Parool dat de kosten 36 miljoen zijn en daarna vertelt zij het Parool dat het in totaal 50 miljoen gaat kosten. Zij raaskalt dus en probeert iedereen te misleiden. Dit is allemaal “Alcides revisited”. En nogmaals, niemand grijpt in. Dat is bijna net zo idioot.
Hester
-41-  Hester:
Van der Stoel blijft liegen en draaien. AT5 zendt opnieuw uitspraken van Duco Stadig uit. Van der Stoel kan gewoon inwonen op de Stopera.
Als de plannen van Stoel doorgaan dan moet iedere burger van de binnenstad 700 euro pp betalen, om haar verhuisplannen mogelijk te maken.
Van der Stoel wijst goedkopere varianten af.
Van der Stoel zal en moet haar eigen zin doorzetten, in weerwil van alle mogelijke andere argumenten.
f.bol
-42-  f.bol:
Op de website van het stadsdeel staat dat de verhuizing “jaarlijks 2 ton euro” op de begroting zal schelen. Ik snap dat niet... Als je een gebouw van 57 miljoen moet financieren moet je toch een rente schokken die vele malen hoger is? Of is die huur Stopera dan 2 miljoen of zo? Dat gegoochel met cijfers van die van der Stoel, ik word er doodsbenauwd van. Ze heeft haar financiële “deskundigheid” wel lekker aangetoond, maar niet heus, als toezichthouder Alcides. En dat wegmoffelen van brieven van Stadig die juist uitdrukkelijk melden dat het stadsdeel van harte is uitgenodigd op de Stopera te blijven zijn al helemaal van god los. En de deelraad? Die heeft alles geaccordeerd. Je blijft je verbazen
harold
-43-  harold:
En dan de kwaliteit van de lijsttrekkers voor de komende vier jaar. Lijsttrekker VVd A v.d. Stoel. Lijstrekker PvdA is Els Iping (let wel er hebben 260 leden (van de meer dan 900 (!)van de PvdA binnenstad gekozen, 140 op Iping). Volgens mij willen we die deelraadsleden dus laat staan het stadsdeel centrum helemaal niet meer hebben. Dus ook geen kantoor. Waarom dan maar doorhollen?
Dr.D
-44-  Dr.D:
Al vaker gezegd;
'Waarom niet halverwege gekeerd,
dan later verdwaald???'

Misschien iets voor een spandoek...
Paul
-45-  Paul:
Die Stopera staat er al. Stadsdeel betaalt huur, en de centrale stad ontvangt deze huur. Per saldo is dat voor de balastingbetaler neutraal. Zet je echter een peperduur nieuw pand neer op het Oosterdok, dan kost dat 57 miljoen euro. Te betalen aan projectontwikkelaar en de rekening wordt uiteindelijk bij de belastingbetaler neergelegd. Dus die twee ton vermeende bezuiniging slaat werkelijk nergens op. Het meest enge is dat de VVD-fractievoorzitter Van der Burg (centrale stad) opeens ook gaat roepen op AT5 dat een nieuw te bouwen stadsdeelkantoor 200.000 euro gaat besparen. Is er bij de VVD dan niemand met een beetje gezond rekenverstand meer over? Zij waren toch altijd de partij van verstandig omgaan met belastingcenten? Moet de redding komen van de PvdA? Stadig die zijn poot stijf houdt en Asscher die de megalomane plannen van een mislukt stadsdeel afwijst?
-46-  :
Ik vind dat jullie allemaal niet zo moeten zeuren. Met die besparing van 200.000 euro per jaar hebben we die 57 miljoen over 285 jaar terugverdiend.
Henk
-47-  Henk:
het zijn en blijven dus gewoon ambtenaren en geen bedrijfsanalisten. Las vandaag in de krant dat hoogleraren economie zich ernstig zorgen maken over de structurele leegstand van kantoorpanden in Amsterdam. Zelfs de nog te bebouwen kantoren in Zuid is kennelijk onverantwoord bezig zijn. De komende jaren is er echt geen enkel potentieel om al die leegstaande kantoren in te vullen. Dus...Daarnaast, ook heel opvallend, het blijkt dat er een notitie is waar wordt gemeld dat het met het ontwikkelen van de oostelijke binnenstad niet echt opschiet. Er is te weinig animo om daar kennelijk wat te gaan doen. Nou geen wonder dus dat men het nieuwe stadsdeelkantoor plus de winkels plus een hotel wil gaan bouwen aan deze kant van de stad. Het gaat dus helemaal niet om het feit dat er nergens anders wat te vinden is maar dat het stadsdeelbestuur een ontwikkelaar dus ter wille zal willen zijn. Kijk, als je het stadsdeel als afnemer hebt dan wil je ook de rest wel gaan bouwen. Zijn er nog meer winkelcentra nodig, nog meer hotels? Ik betwijfel dat ten zeerste. Kom op mensen laten we nu toch eens gewoon nuchter blijven nadenken. Ik geef Stadig gelijk dat hij zijn poot stijf houdt en Asscher dat hij het plan megolomaan vindt. Zijn vast geen partijpolitieke uitgangspunten maar gewoon nuchtere afwegingen.
Wat mij betreft, gewoon 1 centrale politiek aangestuurde organisatie en daarnaast een paar aparte wijkkantoren waar je informatie kunt halen over bouwplannen en andere buurtinformatie plus het halen van een rijbewijs/paspoort of een in/uitschrijving in/uit het bevolkingsregister. Moet je eens kijken wat een enorme bespraring dit de stad opleverd. Enne....het werk loopt toch wel door hoor. Wat is er nu uiteindelijk zoveel beter verlopen nu met al die politieke stadsdeelkoninkrijkjes. Geloof er geen snars van. Het ambtenarenapparaat is alleen maar heel erg uitgedijt. Kunnen we er dan als burgers toch niet voor zorgen dat dit allemaal in 2006 wordt afgeschaft?
f.bol
-48-  f.bol:
Mee eens, helemaal mee eens. Helemaal geen nieuw kantoor, gewoon opheffen. Om aan de stadsdeel-onzin een einde te maken zou eerst het nieuwste stadsdeel, centrum, moeten verdwijnen. Daarna zou je de bestaande stadsdelen kunnen “uitkleden” tot service-kantoren zoals Henk zegt, of schaalvergroten en 3 stadsdelen maken: Centraal, Zuid-Oost en Noord. Moet je eens kijken wat dat scheelt. Al die volstrekt overbodige en schadelijk gebleken “politieke aansturing” kan dan worden opgeruimd. Scheelt een berg amateuristisch gemekker, want nu hebben ze bij de stadsdelen ook al weinig te beslissen dus gaan ze neuzelen, geld uitgeven of elkaar c.q. de centrale stad voor de voeten lopen. Ten koste van de burger.

Een stadsdeel kan niet zomaar worden ogeheven. Maar het stadsdeel centrum zou zichzelf wel kunnen opheffen. Dat kan alleen maar als er een beweging op gang zou komen die de kiezer vertelt dat ze maar één ding gaat doen: indien de absolute meerderheid in de deelraad wordt verkregen heft deze zichzelf op. En geeft alle bevoegdheden terug aan de gemeenteraad. Weg stadsdeel, weg amateurpolitici, weg duur stadsdeelkantoor. Moeilijk? Misschien maar wel uitvoerbaar. En de ambtelijke infrastructuur blijft gewoon bestaan en noemt zich weer “dienst binnenstad” . Je hakt alleen dat politieke waterhoofd af. Simpel maar smakelijk.
Paul
-49-  Paul:
Lodewijk Asscher heeft mij een beetje teleurgesteld. Ik zag gisteren de herhaling van de AT5 uitzending over het nieuwe stadsdeelkantoor, en het leek mij dat hij zich slecht voorbereid had en Van der Stoel weg liet komen met allemaal onvolledigheden. Zo liet hij het over zich heen komen dat van der Stoel het door haar achterhouden van een relevante brief van Stadig gewoonweg “buiten de orde” verklaarde, waardoor er niet meer over gesproken mocht worden. Ook ging hij niet in over de beschuldigingen die Van der Stoel eerder op AT5 deed richting Stadig, dat deze zijn vriendjes zou willen bevoordelen. Van der Stoel beschuldigde Stadig dus feitelijk van corruptie, en Lodewijk Asscher zegt hier niets over. Dat is erg vreemd. Of zou Stadig soms inderdaad aan vriendjespolitiek doen en wil Asscher daar verder geen aandacht aan schenken?

Maar juist ook feitelijk liet hij het afweten. Zo wil hij zelf dat de wethouder Griffith voor 500 miljoen euro aan bezuinigingen treft. Dit o.m. om tekorten op de grondexploitatie van de centrale stad op te vangen. Maar zelf wil hij eventueel wel de eis inwilligen van stadsdeel centrum om 9 miljoen euro bijdrage t.b.v. nieuwe stadsdeelkantoor uit die toch al te krappe pot van de grondexploitatie. Enkel en alleen omdat enkele andere stadsdelen ook geld zouden hebben gehad. (Veel kleinere bedragen overigens, en hurende stadsdelen kregen sowieso niets).

Ook verdedigde hij Stadig’s huurverhoging niet. Van der Stoel heeft het zelf altijd maar over “de vervuiler betaalt” en gebruikers van het centrum moeten van haar daarom marktconforme prijzen betalen. Daarom heeft Van der Stoel de huren van culturele instellingen zoals de Kleine Komedie zo’n beetje verdubbeld en die instellingen vertelt dat ze om deze huurverhoging op te vangen maar hun bedrijfsvoering moeten wijzigen. Datzelfde principe kunnen Stadig en Asscher dan toch ook van toepassing verklaren op stadsdeel Centrum?

Asscher wil dus dat 500 miljoen bezuinigt wordt, o.m. door minder ambtenaren. Van der Stoel heeft het extra grote kantoor nodig om de almaar uitdijende groep ambtenaren op te vangen. Waarom vertelt Asscher dan stadsdeel Centrum niet om maar een beetje in te krimpen, hebben ze ook geen extra ruimte nodig. En dan is Asscher zelf consequent bezig.

Die zogenaamde bezuiniging van 200.000 euro heeft Van der Stoel berekend doordat ze zegt dat wanneer ze een eigen pand heeft, ze minder geld kwijt is aan kopiëren, conciërges etc. Dat staat dus feitelijk helemaal los van de normale huisvestingskosten. Daar heb je geen nieuw pand voor nodig, dat kan je uit onderhandelen met Stadig, of desnoods zelf nieuwe leveranciers zoeken en wel gewoon in Stopera blijven. Dan kost het ook geen 56 miljoen (of 50 miljoen, of 36 miljoen, of 48 miljoen. Tekenend voor de rommeligheid is het feit dat niemand meer weet waar het omwel bedrag het gaat)

Ik hoop maar dat Lodewijk Asscher de komende gemeenteraadsvergadering iets helderder is, en de 9 miljoen subsidie blokkeert. Dat geld kan beter besteed worden aan kinderen dan aan de luxueuze huisvesting van een groepje politici en ambtenaren.
f.bol
-50-  f.bol:
Amen
Wijnand
-51-  Wijnand:
Als die stadsdelen (als ze zo nodig zijn!) nu eens beter zouden samenwerken dan zou dat ook al heel veel geld besparen. Waarom voor elk stadsdeel een aparte personeelsafdeling, waarom allemaal een eigen kantineservice, waarom allemaal een eigen stadsdeelwerf, waarom allemaal een eigen reinigingsdienst, waarom allemaal een eigen website, waarom allemaal een eigen stadsdeelkrant, waarom geen gebruik maken van elkaars expertise en dus ambtenaren, waarom allemaal .......etc etc. etc. Bezuinigingen? ik zou het wel weten hoor. Maar ja, wie ben ik? Slechts een inwoner van deze stad zullen we maar denken!
Jan van Veldkamp
-52-  Jan van Veldkamp:
Van der Stoel krijgt geen geld van Stadig en de grote stad.
En terecht.
Waarvoor dient het stadsdeel centrum nu eigenlijk?

AUB afschaffen die ellende. En zo snel mogelijk servicepunten plaatsen, zonder “politieke laag”.

Bij de servicepunten moet je je paspoort, ID en rijbewijs kunnen halen. Kunnen trouwen. Een simpele vergunning halen. En verder niks.

De rest is absoluut overbodig. Die overbodige rest kost ons ieder jaar wel 180 miljoen euro. En dat is zonder die 55 miljoen euro die Van der Stoel wil uitgeven aan d'r eigen paleisie.
margot
-53-  margot:
maar ales nu zoveel mensen tegen die stadsdelen zijn waarom worden ze dan niet opgeheven? Ik snap dat dus niet. Waar blijft de inspraak, het verzet oid van al die burgers? Laten we in maart 2006 een duidelijke stem horen of laten we het toch allemaal maar gebeuren? Ik ben heel benieuwd hoor.
Fjodor Molenaar
-54-  Fjodor Molenaar:
Aankoop Oosterdok onvoldoende doordacht

Onder grote druk van stadsdeelvoorzitter Van der Stoel (VVD) besloot de stadsdeelraad Centrum tot uitgave van 47 miljoen voor een nieuw kantoor aan het Oosterdok. Mits de gemeenteraad daarvan 10 miljoen voor zijn rekening neemt. Een bizar besluit. Waar andere stadsdelen tien jaar tijd nemen voor de realisatie van een nieuw stadsdeelkantoor, keurde de deelraad Centrum dit plan in luttele uren goed. GroenLinks is tegen dit voorstel vol boterzachte aannames en financiële risico’s.

Waarom? Nog geen half jaar geleden werd de deelraad vertrouwelijk geïnformeerd over een lopend onderzoek naar mogelijke nieuwe locaties voor een stadsdeelkantoor. Ondanks aandringen van diverse fracties werden de plekken niet genoemd, want dat zou maar kunnen uitlekken. In oktober blijkt Van der Stoel plotseling op het punt te staan te tekenen voor de aankoop van een kavel op het Oosterdok. De deelraad moet vóór 18 november akkoord gaan met een krediet van 47 miljoen. Daarna “vervalt het aanbod”. Of de deelraad, die een half jaar lang niet eens mocht weten om welke panden het ging, nu maar even snel wil besluiten!

Deze gang van zake is tekenend voor dit Dagelijks Bestuur van VVD, PvdA en D66. Noch de deelraad, noch de bewoners en ondernemers van de binnenstad zijn bij de plannen betrokken. Ons lijkt het zaak eerst eens na te denken, en de wensen van de deelraad vooraf in het plan te passen. Wij zouden dan graag een Stadsdeelhuis van en voor de inwoners zien. Daarbij denken wij aan mogelijke gezamenlijke huisvesting met sociaal-maatschappelijke instellingen, aan bundeling van loketten en aan gedeelde voorzieningen. Nu wordt er zonder enig onderzoek of inspraak een kantoor voor ambtenaren en bestuurders neergezet, waarvan we maar moeten afwachten of alle wensen er ook nog in passen.

Wij zijn er niet van overtuigd dat het kantoor aan het Oosterdok de enige optie is. De onderhandelingen met de Centrale Stad over de huurprijs van de Stopera zijn nog niet afgerond, en doorrekeningen van alternatieven als het INIT (Storkterrein), ABN/Amro (Vijzelstraat), Fortis (Rokin) en de bibliotheek aan de Prinsengracht ontbreken. Van der Stoel schermt dus met een besparing van 2 ton per jaar, terwijl elke zekerheid daarover ontbreekt. Haar belofte lijkt daarmee meer op wishfull thinking dan een nuchtere berekening.

Zijn de overige risico’s dan wel voldoende doordacht? Waarschijnlijk niet. Een programma van eisen bevat normaliter een raming en een risicoanalyse. Nu niet. Aanvullende zaken als loketten, archieven en technische ruimten zijn nog niet opgenomen en zullen leiden tot meerkosten. Uitsluitsel mist over de belastingen en er ontbreekt een post onvoorzien, gewoonlijk 15% van de aanbestedingssom. Tenslotte zijn het rentepercentage en de afschrijvingstermijn niet in lijn met het advies van de centrale stad om bij de bouw van stadsdeelkantoren uit te gaan van 5% en een afschrijving in 30 jaar aan te houden.

Het Dagelijks Bestuur heeft dus nogal wat stappen overgeslagen, en de deelraad liet zich vorige week forceren tot een overhaast besluit. Zelfs de vraag of het voorstel een onomkeerbaar proces inluidt het pand te gaan verwerven is niet bevredigend beantwoord. In deze tijd van leegstaande kantoorpanden in overvloed is het onzin je te laten dwingen door een projectontwikkelaar om nu te tekenen. De deelraad nam echter genoegen met een bezweringsformule, waarin het definitieve krediet werd opgehangen aan “het positief doorlopen van de ontwerpfase en het bestek”. Alsof je daarmee nog onder de definitieve aankoop uit kan.

Haastige spoed is zelden goed. Amsterdam heeft daarvoor twintig jaar geleden bij de bouw van de Stopera een hard gelag betaald. Ook de Rekenkamer waarschuwt deze week weer dat grote projecten regelmatig uit de hand lopen wegens gebrekkige doorrekeningen en administraties. Het is prima te onderzoeken of het goedkoper kan, maar wij willen niet van een koude kermis thuiskomen. Voor een afgewogen oordeel is een nuchtere doorrekening van alle opties noodzakelijk. Zeker omdat het stadsdeel ook nog op tal van andere terreinen financiële bijstand van de centrale stad verlangt. Alleen als het inderdaad goedkoper wordt, loont het de moeite naar het Oosterdok te verhuizen.

Fjodor Molenaar - http://www.fjodormolenaar.nl
fractievoorzitter GroenLinksfractie Amsterdam – Centrum
Rob S
-55-  Rob S:
nee Fjodor, niet alleen als het inderdaad goedkoper wordt loont het de moeite naar het Oosterdok te verhuizen.
Eerst moet je toch duidelijk hebben of het wel verstandig is de Stopera te verlaten. Immers, willen burgers dat stadsdeel wel. Daarnaast, welke mogelijkheden zijn er onderzocht om te kijken of je wellicht je als stadsdeel centrum kan hergroeperen. Is het nodig om al die ambtenaren te behouden. Ik zou nu toch wel eens willen zien waar die ambtenaren zich voor het centrum dan zoal mee bezig houden. Immers, voor heel veel zaken is besluitvorming van de Centrale Stad nodig. Dat is namelijk ook zo een vertekend beeld. Er wordt gemeld dat je de regie moet voren voor en over veel meer burgers dan andere stadsdelen omdat het het centrum betreft. Oh ja, is dat zo? Kortom, mij is het nog steeds onduidelijk wat er nu eigenlijk speelt, kan het stadsdeel blijven zitten, zoals Stadig meldt? Kloppen de berekeningen dan niet waar v.d. Stoel mee schermt over de Arbo eisen? Moeten de fractiekantoren wel een eigen kantoorplek hebben? Kortom, het is allemaal erg kort door de boscht en wie blijven er straks vol voldongen feiten geplaatst worden? Juist, dat zijn de burgers. Ik hoor niets anders dan overschrijding van budgetten. Is er dan een spaarpot ergens waar die tekorten steeds uit worden gedekt of gaat dit ten koste van iets anders? Waarom geen referendum voorleggen aan burgers of ze wel/niet instemmen met een nieuw stadsdeelkantoor. Waarom geen inzichten in de berekeningen en de zoektocht naar bestaande locaties. Waarom zo heel toevallig dat men alleen schijnt uit te komen op de Oostelijke handelskade. Zou het dan wellicht toch kloppen dat hier een beetje wordt samengespeeld met een projectontwikkelaar (is al eerder aan gerefereerd op deze site). Geef burgers, (heus ze zijn mondig genoeg en er zitten ook doorrekenaars tussen!) eens meer inzicht.
f.bol
-56-  f.bol:
Het verbaast je toch hopelijk niet meer, Fjodor, die overvaltactieken van van der Stoel. In je verder goede betoog laat je nog wat overwegingen achterwege:
Van der Stoel meldt ijskoud dat ze tonnen gaat besparen, heeft klaarblijkelijk geen openheid van zaken over mogelijke alternatieven gegeven, en verdomt het om op welke wijze dan ook zaken open te bespreken met de volksvertegenwoordiging. Die tonnen besparing zijn aperte flauwekul, het is alleen schuiven met belastinggeld, zaols al eerder werd gemeld. En die bijdrage van de centrale stad ( die gelukkig werd geblokkeerd)? Ook belastinggeld. Het gaat er bij mij niet in dat verhuizen goedkoper is. kan eenvoudigweg niet.

Maar nogmaals,het verbaast je toch hopelijk niet meer.
De in mijn ogen dictatoriale handelwijze van van der Stoel blijkt overduidelijk uit transcripties van raads- en commissievergaderingen door de jaren heen. Ik moet toegeven, jullie van GL hebben nog enigszins tegengas gegeven. Maar véél te weinig. Tegen dit dragonderbeleid hadden jullie kei- en keihard oppositie moeten voeren. En niet in de laatste raadsvergadering toch nog even buigen naar HM de Stadsdeelvoorzitter en zeggen dat jullie soms toch wat hard zijn geweest of iets in die trant. Jullie zijn op groteske wijze belazerd tijdens de begrotingsbehandelingen ( aangenomen amendementen die later in de achterkamers werden teruggedraaid, amendementen die een flutbedrag behelsden maar van der Stoel wenste géén democratische bijstellingen van haar begroting te accepteren) en hebben daar maar even een héél klein beetje over gepiept. Het gebrul van van der Stoel en de wedstrijden vèrplassen die ze met iedereen aangaat die het waagt ook maar een beetje kritiek te hebben hebben helaas ook jullie omvergeblazen.

Jullie hebben, al waren jullie nog de minst slechten, vier jaar lang de dragonder van der Stoel willoos over je heen laten denderen bij alle mogelijke onderwerpen.

Er is nog maar één oplossing, helaas: wèg met dat stadsdeel voordat dat idiote paleis er staat. Wèg met dat door onze strotten geduwde bestuurlijke en politieke monstrum. Het lijkt onmogelijk, maar je hoort tegenwoordig zo'n koor van mensen om je heen die de toestand straalzat zijn dat er een beweging op te starten moet zijn die dat stadsdeel democratisch opruimt. Een opkomst van 15 % of minder realiseren zou ook al aardig wat lucht geven. Wie geeft de aanzet?
f. bol
-57-  f. bol:
Nabrander ( sorry ik word hier zó boos over ):

In mijn ogen is het jullie ( deelraad ) democratische plicht om méér informatie te eisen en anders dit akkoord terug te draaien. Je hebt geen enkel bewijs dat het klopt, er is je niets verteld. Zo leg je een besteding van bijna 50 miljoen in handen van iemand die misschien geen enkel gedegen advies heeft ingewonnen, iemand die geen aangetoond gedegen financieel inzicht heeft. Alleen een jaar rechten en bestuursfuncties, bestuursfuncties, gemeenteraad, tweede kamer en nog eens bestuursfuncties. Waaronder die bij Alcides, waar de miljoenen onder haar ogen en mede-verantwoordelijkheid vrolijk het putje inliepen. Wordt wakker, anders heeft die hele deelraad straks misschien wel een enorm schandaal aan z'n broekje hangen. Tegenstemmen is niet voldoende, hierover moet je meer lawaai maken.
Dr.D
-58-  Dr.D:
Probeer toch echt positief te zijn.
Maar kan bij het stadsdeel centrum
werkelijk niets bedenken...

Iets waarvan je zegt:
“Kijk! Daar bewijst het stadsdeel zijn nut...”
paul
-59-  paul:
Deelraad centrum is diep, heel diep gezonken! Dat moet je wel concluderen als je het verhaal van Fjodor Molenaar leest. En niemand doet er iets aan. In tegendeel. Onder leiding van Van der Stoel worden wederom alle democratische fatsoensnormen overschreden. Was er trouwens vorig jaar ook al niet een akkefietje rondom de begroting, toen Van der Stoel weigerde de aangenomen moties uit te voeren en daar gewoon mee weg kwam? Toen is met de coalitiepartijen afgesproken, de PvdA en VVD, dat ze dit jaar op 1 onderwerp mochten scoren (om de democratische schijn op te houden) en tegen de wil van het dagelijks bestuur ingaan. Helaas is dit onderwerp niet het afblazen van dat peperdure deelraadshuis geworden. Daarom wordt vijftig miljoen euro weggegooid terwijl er al een compleet gebouwd Stoperakantoor kant en klaar staat. En de deelraad blijkt een applausmachine volgens Oost-Europees model te zijn.
Als deze deelraad niet volgend jaar bij de verkiezingen wordt weggestuurd, komt Van der Stoel bij alle 80.000 bewoners langs om 700 euro per persoon te innen, dan is pas die 50 miljoen bij elkaar gegraaid. Maar niemand vraagt aan de bewoners of ze wel 700 euro per persoon willen betalen om Van der Stoel haar paleis te geven. Enkel en alleen omdat ze het stadsdeel perse een eigen smoel moet geven. Als ze dat dan zo graag wil, laat ze dan aan alle gebouwen steigerdoeken ophangen met haar portret er op. Samen met die van de rest van het dagelijks bestuur. En doe dan deelraadsleden er ook maar bij. Dan weten alle bewoners, ondernemers en bezoekers aan wie ze rootzooi te danken hebben.
paul
-60-  paul:
80.000 maal 700 euro is 56 miljoen euro, en niet 50 miljoen euro. Ik kan ook rekenen, maar houdt tevens vast rekening met de kostenoverschrijdingen. Want volgens vele rapporten zijn de ambtenaren niet in staat een groot project uit te voeren zonder financieel problemen.
f.bol
-61-  f.bol:
@Fjodor Molenaar:
Prettig dat je hebt gereageerd in deze discussie, na de uitval van Houtsma, ik hoop niet dat het op dit forum nu weer helemaal stilvalt vanuit de deelraad want het is hardstikke belangrijk.

Je stuk herlezend komt er steeds meer naar boven dat fout is gegaan op zeer kwalijke wijze:

Normaal gesproken zou er eerst een intentie van het Dagelijks Bestuur (DB) naar voren moeten komen om een nieuw stadsdeelkantoor te zoeken, met goedkeuring van de raad. Daarna zou er in de commisie een aantal locaties besproken moeten worden. Vervolgens presenteert het DB een locatie en wordt er een stedebouwkunig plan van eisen gemaakt. De deelraad keurt dat goed of af of amendeert het.
Nu is er niets besproken, de “mogelijke locaties” werden geheim gehouden ( wat een onzin, zijn het staatsgeheimen? Mag er geen discussie in de krant of in de raad komen? Of moet koste wat kost de zin van Stoel worden doorgedreven? )
Er is geen bekende financiële doorrekening, alternatieven zijn niet gepresenteerd of zelfs maar aantoonbaar onderzocht en de benodigde geldhoeveelheid is eigenlijk onbekend.
Dit broddelwerk is dan door de strot van de raad geduwd en we horen, naast wat kranteberichten, alleen een zwak protest van GL.
Volgens mij rekent van der Stoel hierop, er is wat publicitair gemekker, het raakt in de vergetelheid en vervolgens voert ze haar plan gewoon uit.
Onacceptabel. Mijn vraag aan GL: laten jullie het er bij zitten? Gaan jullie proberen de boel weer op de agenda te krijgen? Zijn er geen mensen in andere partijen die dit misschien een béétje een gekke gang van zaken vinden?
Kortom, gaat dit net als alle andere affaires ( Alcides, begroting etc. ) en laat iedereen het DB gewoon weer z'n gang gaan?
Martijn van Dijk
-62-  Martijn van Dijk:
@FB misschien is de kwaliteit van de Raad ook niet je dat. Als er raadsleden zouden zijn die daadwerkelijk ook hun stukken eens echt goed zouden doorlezen dan zou dit volgens mij nooit zo kunnen gaan. Hoe zit dat eigenlijk met het duale stelsel? Kijk, dit soort items worden nu wat uitgebreider publiekelijk aan de orde gesteld maar ik vraag me af hoe dat met andere projecten is gegaan waar we nauwelijks weet van hebben. Het begint er steeds meer op te lijken dat er in Amsterdam een behoorlijke achterkamertjes politiek wordt bedreven. Ik dacht dat de politiek transparanter zou worden. Nou, ik geloof er helemaal niets van. Vindt men het dan zo gek dat de burger steeds vaker de politiek de rug toekeert?
Als ik lees met welke houtiane houding raadsleden zich hier profileren dan lijkt het er verdomd veel op dat de politiek zich verheven voelt boven haar burgers.
Ongehoord eigenlijk. Waar blijft het openlijk protest? Zijn we dan zulke makke schapen geworden en gaan we pas mopperen als we straks daadwerkelijk in onze portemonnee gaan voelen dat we weer meer verhogingen moeten gaan betalen? Waarom wordt dat geld niet besteedt aan het goed op orde brengen van de openbare ruimte. Het is toch werkelijk bij de beesten af dat na een flinke regenbui praktisch alle straten blank staan. De hele binnenstad is onderhand een grote vieze bouwput, als je over de belangrijkste straten in het Centrum loopt dan krijg je werkelijk een cultuurschok van de verpaupering om je heen. Doe daar wat aan en zorg er daadwerkelijk eens voor dat je het centrum meer allure geeft. Amsterdam wordt geleidelijk aan een grote reclame en souvenirstad. Ik zou mijn ogen uit mijn kop schamen om je eerder druk te maken over een kantoor dan over het welzijn en welbevinden van je inwoners. Nu wordt er slechts met de vinger gewezen naar 1 lid van het DB maar volgens mij zijn er drie wethouders, wat vinden zij hier nu eigenlijk van. Zitten ze suf achter de rug van v.d. Stoel verscholen? Amsterdam laat eens goed naar je kijken!
deelraadvoorzitster
-63-  deelraadvoorzitster:
Ik ben de deelraadvoorzitster van centrum.
Het is evident dat ik op een A-locatie gehuisvest dien te worden. Amsterdam centrum is een metropool en ik ben de regentes in het midden van de macht.
De wereld is klein, en de mensen die mij mijn paleis misgunnen zijn kleiner.
Enfin, ik zal toch met een goede chablis op mijn onderdanen toosten.
Groetjes mijn dienaren
Richard
-64-  Richard:
Je zou bijna wensen dat de poppenkast op de Dam weer terug zou komen. Krijgt tenminste een groter publiek inzicht in al die onzin die nu in de achterkamertjes wordt uitgekraamd.
richard
-65-  richard:
Parool 6 december 2006. “College Centrum moet groter”
Ahhhh nu snap ik waarom er een nieuw stadsdeelkantoor moet komen. De PvdA en VVD willen na de verkiezingen in maart elk twee stadsdeelwethouders leveren. Toe maar. Raadt eens wie getipt wordt als tweede wethouder naast Iping (PvdA)? Jelle Houtsma!
Maar gelukkig, voorlopig is er behoorlijk wat gekibbel in de eigen gelederen. Trouwens wist u dat een stadsdeelbestuurder 6.500 euro bruto per maand verdiend? Tja, dat betekent minimaal 2 maar wellicht ook 3 x 6500 per maand maal 12 (plus vakantiegeld natuurlijk) kom je bijna op een sloridge twee ton euro. Enne ja, wie gaat dat betalen? Is het trouwens niet aan de kiezer of er 5/6 bestuurders voor het centrum moeten aantreden.
Dr.D
-66-  Dr.D:
Over ruimte gesproken...
Jodenbreestraat 25, Czaar Peterstraat 213, etc.
de gemeente zit er al met een voet tussen de draaideur.
Maar de gebouwen stralen van binnen een zen uit!
Zo prachtig leeg ingericht.

De ambtenaren gedragen zich als kinderen
die weigeren om de kleding van oudere broer of zus te dragen...
(Terwijl het ongedragen is!)
f.bol
-67-  f.bol:
Zojuist is in het Parool gemeld dat de gemeenteraad definitief afziet van 9 miljoen subsidie voor het stadsdeelpaleis van Anne Lize. En nee, ook de VVD wenste er geen geld voor vrij te maken. Benieuwd wat er nu gaat gebeuren. In de stadsdeelraad zijn PvdA en D'66 akkoord gegaan met het paleis op voorwaarde dat de subsidie van de centrale stad zou loskomen. Maar, annelize zou annelize niet zijn als ze daar niet onderuit gaat proberen te komen. Ze heeft namelijk al allerlei definitieve afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt, naar het schijnt. En we zijn van haar gewend dat ze straffeloos besluiten van de stadsdeelraad terugdraait, niet uitvoert of “anders interpreteert”.
Ik voorspel dat ze nu alles op die Arbo gaat gooien en een andere manier gaat vinden om de binnenstadbewoners die 9 miljoen uit de zak te kloppen. Want ze zal winnen. Wat dat betreft is de titel van deze thread nog steeds zeer actueel
Jorrit
-68-  Jorrit:
wat dacht je van paleis van volksvlijt terugbouwen als stadsdeelkantoor? Stop je op de begane grond mooi gevelfuncties voor iedereen en bovenin het stadsdeelkantoor. Het kost maar het dubbele van wat ze nu willen bouwen, 110 miljoen in totaal, en is van onschatbare waarde vanuit historisch perspectief voor de binnenstad. Daarnaast is amsterdam verlost van het enige mislukte hoogbouwproject in de stad, is het frederiksplein tegelijkertijd opgeknapt, is wim T. Schippers tevreden en zullen vele amsterdammers gelijk voorstander van het project zijn.

Lijkt mij de enige oplossing.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.