Home > > Directe democratie op het Stadionplein!

Directe democratie op het Stadionplein!

Stadsdeel Oud-Zuid wil het Stadionplein flink onder handen nemen, daarom gaat eind 2007 de schop in de grond. Het plein wordt autovrij, daaronder verschijnt een grote parkeergarage en er worden minimaal tachtig woningen gebouwd, waarvan dertig procent is bedoeld als sociale woningbouw. De Febo krijgt opnieuw een plaatsje.

Onbegrijpelijk is het niet: het Stadionplein is één van de lelijkste pleinen in Amsterdam. Het ligt dicht bij een aantal uitvalswegen en Schiphol. Een van deze uitvalswegen is de Amstelveenseweg, dat onderdeel is van het zogenaamde "hoofdnet auto". Dit is een verkeersader dwars door Amsterdam, waarlangs al het gemotoriseerd verkeer wordt geleid of op uitkomt. Daarmee vormt het gebied de toegangspoort tot het zuidelijke gedeelte van de stad. Dat vraagt om een ambitieus plan. "Het stadsdeel en de gemeente willen het Stadionplein het karakter geven dat bij deze belangrijke locatie past. Het moet een mooi en levendig plein worden met een zekere beslotenheid: een plek waar mensen graag verblijven" aldus het Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE).
Zorgwekkend is dat er binnen dit Programma van Eisen feitelijk een model wordt opgedrongen. Na de formulering van enkele eisen behandelt het Programma de geschiedenis van het plein tegen het licht van Plan Berlage, en maakt een interessante vergelijking tussen verschillende pleinen in Amsterdam. Dan wordt plots een boek van Paul Zucker uit de kast getrokken. Town and Square dient als theoretische onderbouwing voor de herprofilering van het Stadionplein, waarvan bebouwing een onderdeel moet gaan uitmaken. Omdat het Stadionplein een zogenaamd "amorf plein" is, een plein met een onduidelijk afgebakende ruimte, wil het stadsdeel iets anders. In typeringen van Zucker moet het een "gedomineerd plein" worden. Dat betekent "prominente bebouwing aan één zijde". Of zoals het stadsdeel toelicht: "het Stadionplein leent zich goed voor in het oog springende bebouwing aan één zijde."

Daarmee kunnen we de resterende vijfentwintig bladzijden in de prullenbak gooien. De toekomst van het Stadionplein ligt verscholen in het zojuist aangehaalde zinnetje. Andere mogelijkheden doen er eigenlijk niet toe. Het gesloten bouwblok dat exact de rooilijnen van de bestaande aangrenzende bebouwing volgt en voldoet aan de eisen voor daglicht, uitzicht, buiten- en bergruimte, is vanwege de ruimte beperkt. Een variant hierop, met een gebouw dat vóór de rooilijn aan de pleinzijde is geplaatst, "lijkt niet geschikt omdat in dit geval de Van Tuyll van Serooskerken-as zou worden doorbroken. Bovendien zou het blok door zijn vreemde positie op het plein uit de toon vallen." Laagbouw is dus geen optie. Een tweede model wordt met veel pluspunten naar voren geschoven: een landmark! Een gebouw dat uitsteekt boven de bestaande bouwblokken. Oftewel: "in het oog springende bebouwing aan één zijde." Vreemd is het dus niet, wanneer we in 2008 met een kroket in de hand tegen een 55 meter hoge "Flank" aankijken.

Op deze plannen heeft de burger een reactie kunnen geven, "interactieve beleidsvorming" noemen politici dit. Ongeveer zestig mensen zijn aanwezig tijdens de inspraakavond, "waaronder veel bewoners uit de Stadionbuurt" aldus de stadsdeelkrant Oud-Zuid. Even later lezen we in diezelfde krant: "De inspraakreacties kunnen voor het Dagelijks Bestuur aanleiding zijn om het concept SPvE aan te passen." Kunnen? Zowel het concept SPvE als de inspraakavond lijkt overbodig, af en toe een stem uitbrengen is genoeg. Lang leve de nieuwe politiek!

negen reacties op "Directe democratie op het Stadionplein!"

Rick II
-1-  Rick II:
Geen torens a.u.b. Laat ze vooral kijken naar de nieuwe gebouwen van het Olympisch Kwartier aan de overkant van het Stadionplein. Als ze zulke mooie gebouwen kunnen neerzetten in de Van Tuyl Van Serooskerken-as hebbben ze mijn stem.
Floris
-2-  Floris:
Op de website van het stadsdeel staan een aantal impressies van de voorgestelde varianten: http://www.oudzuid.amsterda... .

Welke vorm de nieuwe bebouwing krijgt is natuurlijk erg belangrijk, maar ik ben vooral ook heel benieuwd hoe de rest van het plein er komt uit te zien. De lelijkheid van het plein zit hem namelijk niet zozeer in het ontbreken van hoge bebouwing, zoals men ons natuurlijk graag zou laten geloven. Zo amorf is het plein helemaal niet volgens mij, zeker niet nu de lege hoek is opgevuld met de nieuwbouw van het Olympisch kwartier. De “dominerende factor” is er natuurlijk ook al lang: het Olympisch Stadion.

Nee, de lelijkheid zit hem vooral in het feit dat de huizen eromheen er deels erg grauw uitzien, en vooral in het feit dat het plein zelf, voorzover het niet uit verkeerswegen bestaat, niet meer is dan een vage verzameling schots en scheve betonplaten die zelfs als parkeerplaats en part-time marktplein is mislukt omdat elke structuur ontbreekt. Wat de grauwheid betreft: als de grijze blokken schoongemaakt worden, wat in de omliggende straten vaak al gebeurd is, dan blijken ze eigenlijk een heel fraaie en zonnige lichtgele kleur te hebben. Wat betreft het plein zelf: daar valt best een echt plein van te maken zonder een woon- of kantoortoren neer te zetten, maar dan moet je wel in de eerste plaats nadenken over hoe je dat gaat aanpakken, en niet in plaats daarvan al je tijd, energie, en geld steken in het ontwikkelen van plannen voor nieuwe torens.

Op zich ben ik absoluut geen fel tegenstander van nieuwe bebouwing op zich. Ik ben er alleen niet zo gerust op dat er wel genoeg aandacht geschonken wordt aan de inrichting van wat er dan van het plein zelf overblijft.

Ik ben in ieder geval niet zo gecharmeerd van de hoge bebouwingsvarianten. Men heeft het over een “poort naar de stad”, maar zeker in het geval van de flankvariant is dat dan wel een dichte poort. Bovendien zal het plein zelf dan voortaan gedomineerd worden door de nieuwe toren, en niet door het stadion met zijn Marathontoren. Voor een “Stadionplein” zou ik dat toch een beetje raar vinden.
Suffie
-3-  Suffie:
Wat ik eigenlijk mis is een groene optie, alsof er ondertussen niet genoeg park is verdwenen...
Floris
-4-  Floris:
Men is geloof ik al zo'n kwart eeuw plannen aan het maken voor het Stadionplein. Over groene opties heb ik al jaren niets meer gehoord. Ik geloof niet dat die in de huidige ronde plannenmakerij überhaupt aan de orde zijn gekomen. Ik zou het ook graag zien, maar ik denk dat elk voorstel in die richting zou worden afgewimpeld onder verwijzing naar de nabijheid van het Amsterdamse Bos (dat overigens verder weg ligt dan het lijkt) en van de nieuwe “Schinkeleilanden”: oud groen in een nieuw jasje.
Marcel
-5-  Marcel:
Jeff, je kunt het inderdaad moeilijk interactieve planvorming noemen. Hoe had het volgens jou wél gemoeten?
-6-  :
Langs dezelfde weg, maar dan beter. Het probleem is de communicatie. In de laatste alinea haal ik dat even aan middels de stadsdeelkrant. Zestig mensen, en dat zijn niet eens allemaal bewoners.

Zelf heb ik nooit een uitnodiging gekregen, ik las er toevallig over in Het Parool. Misschien heeft het bericht in de Stadsdeelkrant gestaan, mis je die een keer dan ben je de pineut.

Daarom moet zo'n bijeenkomst breed worden aangekondigd. Als stadsdeel zou je een aparte editie van de stadsdeelkrant kunnen maken, geheel gewijd aan het plein. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat mensen daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen (en niet zoals het bij de HSL ging, zogenaamd “interactieve beleidsvorming”).

Het enige probleem is de eindafweging, het stadsdeel hoeft feitelijk niet te luisteren naar de mensen op de inspraakavond (“kunnen het meenemen”). Wanneer durven bestuurders dit nu eens aan? Luister naar een buurt! Het zijn geen debielen.

Dit is zo halfslachtig: we geven er een legitieme draai aan doormiddel van een inspraakavond, maar de keus is feitelijk al gemaakt.
Els Willems-Lantinga
-7-  Els Willems-Lantinga:
Het Stadionplein heet niet voor niets Stadionplein, landmark is uiteraard al het Olympisch Stadion!!
Als oorspronkelijke bewoner van Oud Zuid ben ik treurig gestemd over de plannen voor nieuwbouw op het Stadionplein. Nu het Stadion gered is (ondanks de deelraad!) moet niet alsnog het aanzien verpest worden door lelijke asymetrische blokkendozen, niet door lage en zeker niet door hoge dozen. De fraaie bebouwing rondom het plein moet zichtbaar blijven. Mijns inziens moet alle creativiteit ingezet worden op een mooie én functionele inrichting, openruimte is ook nodig in de stad.
Laura
-8-  Laura:
Geen hoge torengebouwen. Laagbouw, het liefst in dezelfde stijl zou het fijnste zijn. En veel groen! Dat is er al zo weinig. Ook moet het stadion beter tot zijn recht komen.
Margot
-9-  Margot:
Interessant commentaar. Maar waarom is tussen 10 dec 2005 en 10 nov 2007 niets gepost? Er zijn nu toch 2 officiele plannen, waarbij het initiatief van buurtbewoners serieus genomen is? Lijkt me goed nu ook meningen hierover te horen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.