Home > > Wilde Staking

Wilde Staking

Terwijl Frankrijk in overdrachtelijke zin in de brand staat, staakten een aantal van onze brandweerlieden het afgelopen weekend. Een Wilde Staking. Mooi woord. Dat roept associaties op met rebellie, BH-verbrandingen en baas-in-eigen-buik toestanden maar dan voor mannen van stavast, sterker nog, dat roept associaties op met La Revolution, de Franse Revolutie van 1789, met Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap in het vaandel. En wanneer je dan dat spandoek van de brandweer bij Amstel ziet hangen - iets met de gemeente die de brandweerleiden terroriseert - dan loop je toch over van medeleven? Welke gemeente doet dat nou? Wie doet haar brandweerlieden zoiets aan?

Maar door het drukke geprotesteer en gevakbondiseer heen valt het nauwelijks iemand op dat dit niet meer is dan holle retoriek. De brandweerlieden overdrijven en leggen meer angst en nervositeit aan de dag dan je van deze beroepshelden zou mogen verwachten. Ik persoonlijk snap niet hoe iemand die voor zijn of haar beroep vuur bestrijdt, zo bang kan zijn voor een alleszins logische en voor de hand liggende hervorming.
Want waar maken de brandweerlieden zich zo druk om? Het gaat om de FLO: het functioneel leeftijds ontslag. Nu is het zo dat brandweerlui op hun 55ste al met pensioen mogen. Door u en ik betaald. Dat pensioen is er gewoon en hangt niet af van of die brandweerlieden nog fit zijn of niet. Dus, in sommige gevallen laten we top-vuurbestrijders afvloeien simpelweg omdat ze het kunnen. Wie weet zijn die op de top van hun capaciteit als brandweermens, maar ze zijn 55, dus, doei!

Dat kon natuurlijk zo niet langer. Allereerst omdat het onredelijk is. brandweerman is een zwaar en moeilijk beroep, toegegeven, maar je kan dan beter kijken naar de hoeveelheid slijtage die ieder persoon als individu ondergaat en daar iets mee doen dan een grens stellen die voor iedereen gelijk is. Niet ieder lichaam is gelijk, niet iedere taak binnen de brandweer is gelijk, dus waarom zou voor iedereen dan wel de gelijke vervroegde pensioensleeftijd gelden?

En het is ook zonde: door op hun 55ste iedereen met een flinke zak geld uit te zwaaien, gooi je waardevolle kennis en expertise weg. Kennis en expertise waarvan ik liever wil dat de jongere en nieuwere brandweerlieden daar van leren dan dat ze zelf weer het spreekwoordelijke wiel moeten uitvinden.

En tot slot, het kost u en mij een hoop geld. Nu betaal ik graag geld als dat bijdraagt aan mijn eigen veiligheid en zodoende betaal ik via de belastingen graag het loon voor een werkende brandweerman. Maar waarom zou ik het pensioen van een te vroeg gepensioneerde brandweerman willen betalen? Die draagt immers niets meer bij aan mijn veiligheid.

Onzin dus, die wilde staking over de FLO. Natuurlijk zijn onze brandweerlieden van cruciaal belang. Natuurlijk moet je er alles aan doen dat ze zo optimaal mogelijk functioneren. Maar dat doen ze nu niet. En dus is hervorming nu nodig. Voor het belang van de brandweer op langere termijn, en voor ons belang.

43 reacties op "Wilde Staking"

jp
-1-  jp:
Totaal mee oneens, wat mij betreft heb je alleen een punt als je zegt dat ze kennis kunnen overdragen aan jongere brandweerlieden. Zover dat mogelijk is, buiten dat blijf ik ze de regeling gunnen.

Verder refereer je er wel aan, maar ik wil het nogmaals benadrukken. Werken bij de brandweer is echt heel zwaar. Onregelmatige tijden, slapen op de kazerne, midden in de nacht uitrukken, weer slapen en dan maar weer trainen. Klinkt heel aantrekkelijk; je moet het maar aankunnen. Vertel jij een voetballer maar eens door de trainen tot zijn 55e, dag in, dag uit. Die kapt er mooi mee rond de 35.

Ik heb er mijn belastingcenten graag voor over.
Dr.D
-2-  Dr.D:
Inderdaad is het argument 'mijn belastingcenten'
in dit geval totaal irrelevant.
Dan moet U over de NoordZuidlijn beginnen...
Arnoud de Jong
Er staan naar mijn mening nogal wat tendentieuze opmerkingen in dit stukje in de richting van de brandweer, die het zicht op de feiten ontnemen.
De voornaamste redenen voor afschaffing van het FLO zijn financieel en juridisch.
Financieel: het FLO is onderdeel van het VUT-systeem. Dat laatste is door de regering afgeschaft en de belastingvoordelen zijn ingetrokken. Voorzetting van het FLO zou dus voor gemeenten (dat zijn de werkgevers van de brandweer) zeer veel duurder worden.
Juridisch: de Wet Gelijke Behandeling verbiedt ontslag op grond van leeftijd, behalve bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Uitzonderingen zijn allen mogelijk wanneer er een zogeheten 'objectieve rechtvaardigingsgrond' voor is. Dat is bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Deze wetenschappelijke onderbouwing blijkt er niet te zijn en dus is het FLO vanaf 2 december 2006 in strijd met de wet (deze datum is het gevolg van een aflopende overgangsregeling die bestond).

Het bovenstaande heb ik niet van mezelf: de informatie is gewoon op internet te vinden. Dat had jij dus ook even kunnen uitzoeken voordat je dit allemaal opschreef. En ook wat de bezwaren van de brandweermannen daartegen precies zijn. Nu heeft het er alle schijn van dat het je feitelijk maar om één ding gaat: je eigen belastingcentjes.
Helma
-4-  Helma:
Ik gun die brandweermensen (er zitten ook vrouwen tussen!) hun FLO. Er had gewoon een goede afvloeiingsregeling moeten komen. Zomaar ineens stopzetten is heel naar. Volgens mij zijn deze banen heel erg slopend. Wellicht aardig om eens na te gaan hoeveel brandweerlieden na hun FLO nog lekker bezig zijn. Maar...zo zijn er nog meer beroepen (geweest)die je lichamelijk en geestelijk slopen/gesloopt hebben.
Beetje kul om steeds het argument “mijn belastingcenten” te gebruiken. Komt erg egoistisch over.
Beetje off topic, maar ik heb dit weekend het boek: “ik heb Alzheimer” gelezen. Een aanrader voor iedereen die moeite heeft met het betalen van belasting!!!Tranen met tuiten, wat gaan wij toch erg slecht met onze ouderen om. Misschien een idee om die brandweermensen daar eens een dag te laten werken.
daniel s
-5-  daniel s:
goed dat mensen het ermee oneens zijn. Toch lijkt het erop dat er wat dingen door elkaar gehaald worden:

1. de FLO is wat er nu is. De Flo is dat je nu op je 55ste sowieso met pensioen kan. En de brandweermannen zijn tegen het afschaffen daarvan. Dus ze zijn tegen het stopzetten van het zomaar stopzetten van je baan.
2. Als je zegt dat de voornaamste argumenten 'juridisch en financieel' zijn , arnoud, dan kijk je niet diep genoeg. Een argument als 'het kost teveel' of 'dat is juridisch niet haalbaar' heeft altijd een achtergrond. Dat ik direct die achtergrond opschrijf zonder eerst de in JOUW ogen meest op google te vinden argumenten oplepel, is meer een pluspunt dan een minpunt.Ik ga het debat aan middels mijn eerste twee argumenten, over de inhoud. Overigens verwijt je me de schijn te wekken dat het me alleen om geld gaat maar tegelijkertijd dat ik het financiele argument vergeet.
3. mijn belastingcenten: die zijn net zo relevant in dit debat als de belangen van de brandweermannen. Iets afdoen als: 'het gaat je alleen maar om de belastingcenten, DUS is het een kulargument...' is een ontzettende drogreden. Het is namelijk MIJN geld, ook UW geld, en willen we niet dat dat geld zo goed mogelijk besteed wordt?Ik denk het wel. En zoals ik al zei: ik betaal graag geld voor mijn eigen en ieders brandveiligheid en voor al die andere dingen die de brandweer doet.maar dan wel voor de WERKENDE brandweer. Ik betaal mijn belastingen niet om iemands vervroegde pensioen te onderhouden, helemaal omdat dat pensioen op het verkeerde moment en op de verkeerde manier is vormgegeven.
4 dat een argument egoistisch overkomt is ook geen inhoudelijke reactie. ten eerste omdat ik twee andere goede argumenten die je heerlijk negeert, ten tweede omdat ik zelf, als liberaal, ook echt geloof in de waarde van egoïsme. Een gezonde dosis goed egoïsme maakt de wereld alleen maar beter. En de laatste keer dat ik keek was Amsterdamcentraal een weblog voor alle politieke kleuren, niet alleen maar voor socialisten en sociaaldemocraten die zeggen dat alles wat riekt naar egoisme fout is. Verhelder dus je punt met inhoud en niet met SP-achtige kretologie, Helma.
helma
-6-  helma:
@Daniel, Poeh poeh. Beetje overtrokken en suggestief dat je mijn opmerkingen wegwuift als SP-kretelogie. Niet erg hoor, alleen had ik mijzelf niet in een hokje geplaatst. Mijn reactie had ik niet bedoeld als politiek getinte maar slechts als bezoeker van deze site. Wist niet dat je het gewoon eens niet met iemand eens mocht zijn. Ook nooit geweten dat je hier slechts goed doortimmerde en keurig inhoudelijke reacties mocht geven. Jammer!
jp
-7-  jp:
@ Daniel S

Nu ga je, niet geheel onlogisch, toch weer in op de financiele aspecten. Mijns inziens ga je dan alsnog voorbij aan de vraag of het terecht is of niet: het afvloeien op 55-jarige leeftijd.

Waarom is een gezonde portie egoisme goed? Solidariteit, in de letterlijke zin telt dus niet? En dat is geen SP-retoriek.
Sigi
-8-  Sigi:
Omdat ik graag voor mijn en uw veiligheid wil betalen heb ik liever dat MIJN belastingcenten naar het prepensioen (FLO) van een brandweerman gaat dan naar bijvoorbeeld de aanschaf van een kruisraket.
Ik heb wel een probleem met het verplichte element. Als je wilt doorwerken moet dat kunnen - als het nog verantwoord is, een brandweerman met rollator lijkt me niet gewenst.
Wessel
-9-  Wessel:
Even naast de FLO-discussie:
Waarom is het zo verdacht als iemand zijn belastinggelden als argument gebruikt? Als iemand een beetje hard werkt in dit land, wordt subiet een aanzienlijk deel van de vruchten van zijn arbeid gevorderd door de overheid. Prima hoor, maar mogen we dan een beetje kritisch zijn waar dat geld vervolgens naar toe gaat?
De mensen die het hardst om solidariteit roepen, dragen over het algemeen zelf het minste af. Lekker solidair jongens!
daniel s
-10-  daniel s:
@helma: ga nou niet de vermoorde onschuld uithangen en lees de eerste zin van mijn reactie nog eens: “goed dat mensen het ermee oneens zijn”. Ik ben altijd vóór meningsverschil. Wederom, verschuil je niet achter lege kretologie en kom eens met inhoud - of dat nu een SP-idoelogie is of je eigen argumentatie.
@jp: ik ga in mijn stuk dus juist in of dat goed is of niet, dat afvloeien op 55: volgens de FLO moet dat nu wel gebeuren en ik zeg dus dat dat niet goed is: omdat niet iedereen per sé versleten is op zijn of haar 55ste. Is dat een antwoord op je vraag? Wat vind jij er dan precies van?
@sigi: je maakt er een beetje een karikatuur van. leuk geprobeerd maar ik trap er niet in. De échte vraag is namlijk: wil je dat je geld gaat naar een prepensioen van een brandweerman (die dus niet werkt) of naar een brandweerman die wél werkt in een loopbaantraject waarin zijn/haar capaciteiten ten maximale benut worden. Dát is de vraag die ik stel in dit stuk, en jij beantwoord die vraag blijkbaar met: “ik vind het prima om iemand te betalen om thuis te zitten, duimen te draaien, hobbies uit te oefenen of wat dan ook, maar vooral niet bij te dragen aan onze brandveiligheid.”
@allen behalve Wessel: een gezonde dosis egoisme is goed, maar je kan het ook anders bekijken. Ik heb deze benadering bewust willen vermijden omdat we er dan weer zon ontzettende vakbonddiscussie van maken, maar mijn god, zijn die brandweermannen niet ontzettend kortzichtig en egoistisch dat ze lekker met pensioen willen gaan van UW geld? Dát is een extreme en valse vorm van egoïsme die zelfs mij te ver gaat - helemaal als je kijkt naar het alternatief wat de VNG in de zomer al geboden heeft: gedurende de hele actieve brandweercarriere worden de brandweerleiden gemonitord en gekeurd op slijtage en tegelijkertijd worden ze getraind in een andere baan waar ze de opgedane kennis en ervaring nog relevant kunnen maken voor onze maatschappij. Bij het EERSTE teken van slijtage worden ze dan getraind en al overgeplaatst naar die andere baan. Dat is het voorstel wat de VNG deed. En zeg mij dan eens: waar vind je een werkgever die ten eerste gratis elk halfjaar een medische keuring biedt, je gratis helemaal opleidt voor een andere baan en je gratis daarna ook nog eens die andere baan GARANDEERT? Iedere normale werknemer zou huilen van blijdschap met zo'n aanbod maar de brandweerlieden wilden blijkbaar liever standaard vanaf hun 55ste niets doen.
daniel s
-11-  daniel s:
@ wessel: hear hear. Als zelfstandig ondernemer merk ik het al: je bent nog niet eens begonnen met winst maken of de deurmat ziet al blauw van allerlei belastingen die je moet betalen. Ik wil graag iets betekenen voor mijn medemens door ten eerste een goed product af te leveren waar vraag naar is (en dus behoeftes bevredigt) en ten tweede mensen banen te bieden door als bedrijf te groeien, maar ik krijg niet de indruk dat hetzij de overheid hetzij de maatschappij dat waardeert - in 9 van de 10 keer dat iemand ontdekt dat ik directeur ben van een bedrijf, zien mensen me direct als een 'zakkenvuller', een 'kleptocraat'. De echte kleptocraten zijn wat mij betreft de mensen ter linkerzijde van het politieke spectrum die het rechtmatig verkregen eigendom van anderen (namelijk geld, verkregen door het verkopen van een product wat mensen graag willen hebben) via de overheid confisqueren (of eigenlijk gewoon stelen dus) en het uitgeven aan allerlei zaken die niet in ieders belang zijn maar in hun eigen belang. Ik vind inderdaad dat bij elke overheidsuitgave er gevraagd moet worden: hoe dient dit het publieke belang? En de huidige FLO-regeling dient dat publieke belang niet. Ik chargeer het wat maar ik heb er af en toe echt genoeg van als ik zie welke misdadige plannen mensen verkocht krijgen allemaal onder het motto 'solidariteit'.
Jochem Floor
-12-  Jochem Floor:
@ Daniel: Nou, niets doen; je mag ze de kost geven die dan plotseling even hun eigen bedrijfje overeind zetten. Lekkere vrije jongens, die brandweerlui.
Arnoud de Jong
@Daniel:
Je moet eens al dat kreupelhout uit je betogen snoeien. Daar worden ze een stuk doorzichtiger van. Van mij mogen het eerst die verbale stempeltjes weg als 'SP-achtige kretologie' en 'vakbondsdiscussie'. Het zijn geen argumenten.

Dan even over punt 2 van je eerste reactie op mij: je stelt dat ik niet diep genoeg kijk. Daar zet ik tegenover dat jij niet goed genoeg leest. Ik heb niet geschreven dat jouw argumenten juridisch en financieel zijn, maar de voornaamste redenen om de FLO af te schaffen.

Verder beweer je dat je in je betoog maar meteen bent doorgestoten naar de achtergrond. Kijk, daar trap ik dan weer niet in. Je probeert achteraf je gelijk te halen omdat je inhoudelijke en feitelijke kritiek krijgt. Maar uit je hele stuk blijkt dat je je vooraf niet echt in de materie had verdiept. Het is weinig inhoudelijk. Pas in de derde alinea kom je to the point, alles daarvóór is geschamper op de brandweer.
Zo wacht ik ook nog steeds op je uitleg waarom de brandweermannen zo tégen die afschaffing van het FLO zijn.

Ik ben er in principe niet tegen dat een bepaald stelsel periodiek onder de loep wordt genomen. Zoals ik eerder heb aangetoond zijn de huidige redenen om het FLO af te schaffen voornamelijk juridisch en financieel. De vraag dringt zich dan op of deze redenen misschien prevaleren boven bijvoorbeeld gezondheidsaspecten. Die had je kunnen beantwoorden door ook de tegenargumenten van de brandweer op te voeren. Zo kan de lezer zich een oordeel vormen.
Overigens is de 'baangarantie' volgens mij niet geheel juist, maar dat is in deze discussie een detail.

Tenslotte nog iets over het 'belastingcenten'-argument. Uiteraard is het goed om overheidsuitgaven altijd kritisch tegen het licht te houden, want het zijn inderdaad ónze centen. Maar het is een dooddoener. De brandweer is een dienst waaraan een bepaald prijskaartje hangt. Dat prijskaartje kun je uiteraard kritisch beschouwen, maar dat houdt een keer op. De dienst vertegenwoordigt een dusdanige essentiële 'veiligheidswaarde' dat de burger graag bereid is daarvoor een prijs te betalen. Die prijs is inclusief een fatsoenlijke zorg voor de werknemers.

Vreemd dat we het 'allemaal van onze centen' argument nooit horen wanneer het om een private onderneming gaat. Terwijl die toch ook betaald wordt van 'onze centen' (in de prijs verdisconteerd). Wij zien in onze omgeving talloze private en half private ondernemingen waarvan de managers flink meer verdienen dan de minister president. Daar is de laatste tijd óók kritiek op, maar gek genoeg nou nooit uit liberale hoek! Dat wordt dan weer afgedaan als 'SP-geklets'. Terwijl al die salarissen en optieregelingen uiteindelijk toch óók van onze centen worden betaald.
Moeten we het dan bijvoorbeeld ook niet eens hebben over het 'functioneel leeftijdsontslag' van Nout Wellink, die op z'n 62ste met pensioen mag, terwijl het plebs straks doorwerkt tot z'n 67ste? ;-)
Sigi
-14-  Sigi:
@ Daniel
Ik vind het inderdaad prima om geld te betalen aan iemand die thuis duimen zit te draaien, om jouw woorden te gebruiken. “Maar vooral niet bij te dragen aan onze brandveiligheid” ?? Tja ik ga ervan uit dat hij/zij dat daarvoor wel met alle inzet heeft gedaan en daarom nu duimendraait. Dit in tegenstelling tot velen die ook duimendraaien (en daar fors voor betaalt krijgen omdat ze dat onder werktijd kunnen doen..) en nog NOOIT iets hebben bijgedragen aan onze brandveiligheid.
Met de huidige werkloosheidscijfers is er veel te zeggen voor een nieuw elan op VUT gebied, de schaarse banen moeten niet bezet worden door uitgebluste brandweermannen.
daniel s
-15-  daniel s:
prima Arnoud, als jij wilt doen alsof jouw argumenten brengen en jouw manier van een stuk schrijven inhoudelijk altijd beter is, dan geef ik je graag gelijk. Goddank zijn er ook mensen die er ten eerste écht inhoduelijk kritiek op geven (zoals Sigi) maar ook genoeg mensen die het eens zijn met zowel vorm als inhoud van het stuk (kijk bijvoorbeeld eens op http://www.alternatiefvoorv...). Dus ja hoor Arnoud,volgens jouw criteria doe ik het weer eens beroerd en daar ben ik dan eigenlijk maar blij mee ook. Daar wil ik natuurlijk wel even aan toevoegen voor de argeloze lezer: arnoud en ik vliegen elkaar op deze site regelmatig qua inhoud in de haren. Dat komt omdat we een andere politieke kleur hebben. maar tegelijkertijd respecteren we elkaar als mens en als redactielid, omdat we vinden dat amsterdamcentraal er voor elke amsterdammer is, of die nou links of rechts is. Voor het geval iemand rare dingen mocht gaan denken over onze meningsverschillen. Zie dat bij een krant maar eens te vinden, een pagina waar verschillende redacteuren elkaar becommentarieren en inhoudelijk het vuur na aan de schenen leggen. Dank voor je kritiek dus arnoud,maar ik leg het wel naast me neer.

@arnoud2: 'vreemd dat je dat nooit hoort over de private sector". Leuk punt. Dat is nou het mooie van de private sector.Die dik verdienende CEO van bijvoorbeeld Orange verdient inderdaad aan het product wat ik bij hem koop. Maar: ik heb de keuze. Ik kan ook mijn abonnement bij een ander afsluiten. Bij de overheid heb ik geen keuze, en tegelijkertijd wordt mijn geld namens mij aan dingen uitgegeven aan iets waar ik het misschien niet mee eens ben. Dát vind ik verkeerd. En ohja, een CEO die meer verdient dan Balkenende? Dat is echt inderdaad heel erg. het zegt wat over het karige loon wat wij de hoofdbestuurder van ons land toekennen. kennelijk vinden wij onze Minister-president zo weinig waard. Ik denk dat het hoog tijd is voor een loonsverhoging van de MP!

@sigi:kijk, daar kan ik wat mee. Dit is een verschil van keuze. Prima. jij jouw keus, ik mijn keus. Evenwel: laten we dan eens gaan kijken naar het alternatief, iets wat ik in het stuk achterwege heb gelaten maar in de reacties al naar voren haalde. waar betaal je liever voor:
1. een pensioen vanaf 55.
2. een voortdurende loopbaanbegeleiding en training, voortdurende en intense medische keuring en een gegarandeerde baan voor de brandweerlieden zo gauw ze enigszins slijten, een baan waar ze de nuttige kennis en ervaring nog enigszins relevant kunnen maken.
Ik betaal liever voor het laatste, en dat is juist wat deze brandweerlieden dus niet willen.

@allen behalve wessel: dat jullie wél voor een FLO willen betalen is prima, maar als ik het er niet mee eens ben en vind dat er veel betere regelingen zijn die zowel onze brandveiligheid beter garanderen als veel goedkoper zijn, waarom heeft de overheid dan een recht om met mijn geld te doen wat ik niet wil?
Sigi
-16-  Sigi:
We hebben de overheid ooit eens dat recht gegeven. 't schijnt iets te maken te hebben met één keer in de 4 jaar naar de stembus gaan hokje rood kleuren en maar hopen dat de partij van jouw keuze a) genoeg stemmen haalt om van enige invloed te zijn en b) niet zijn principes verkwanseld onder invloed van een heftige aanval van regeringsgeilheid.
Zo betaal ik al jaren tegen mijn zin aan diverse dingen mee (grote hoeveelheid asfalt - heb geen auto, kinderbijslag - heb geen kinderen, hypotheekrenteaftrek - heb geen koophuis, om maar een paar dingen te noemen)Het zij zo, het is in mijn ogen de prijs die je betaald voor een sociale maatschappij (met hier en daar een uitwas) waar je niet meteen in de goot beland als het even tegenzit.

Die loopbaanbegeleiding, doorlopende medische keuring etc. Ik weet het niet. Wil ik dat zelf? Nou nee niet echt, zo'n begeleidingsdienst die je in je nek loopt te hijgen. Áls het een goed idee is, dan voor iedereen - ook wel goed voor de werkgelegenheid - maar voor mij hoeft het nog steeds niet.
jp
-17-  jp:
@ daniel

Gedeeltelijk ja. :) Maar ik zie door de bomen het bos niet meer, dus ik laat mijn mening maar even achterwege. Sigi heeft al het werk eigenlijk al gedaan. ;)
Arnoud de Jong
@Daniel:
Ja, je doet het weer eens beroerd. ;-)
Mijn kritiek heeft echter niks te maken met ons redactielidmaatschap o.i.d. Ik bestrijd je opvattingen en artikel als reageur, niet als redactielid. Voor andere lezers lijkt het me alleen maar interessant en zelfs vermakelijk dat wij totaal verschillende opvattingen over allerlei zaken hebben. Ik houd wel van een robbertje polemiek. En zoals gezegd: wat mij betreft in alle vriendschap en wederzijds respect.

Maar mijn voornaamste bezwaar is dat bij jou vorm ook inhoud wordt. Je betoog staat bol van de sneren naar andersdenkenden. Eerlijk gezegd verwacht ik van jou als professioneel debater en erudiet persoon toch meer niveau.
En om er dan de AVV bij te slepen is een zwaktebod. Wanneer zij dit 'behartigenswaardig nieuws' vinden (wat overigens algemeen is bedoeld en niet per se op jouw stuk hoeft te slaan), dan hebben zij vergeten een voldoende voor begrijpend lezen te halen.

In je weerwoord eigen je je telkens de 'inhoudelijkheid' toe, maar dat is mijns inziens juist ten onrechte. Ikzelf heb je niet anders dan inhoudelijke kritiek gegeven, maar daar loop je gemakshalve aan voorbij.
Ik heb geen enkele moeite met het feit dat je het FLO ter discussie stelt. Prima. Ook sommige argumenten zijn terzake, zoals het automatisme van de 55-jarige leeftijd. Maar die argumenten raken bedolven onder het nutteloos gebabbel over 'bange brandweermannen', 'vakbondisering' en simpele redeneringen over belastingcentjes.

Ik heb aan de orde gesteld of de afschaffing van het FLO niet eerder z'n oorsprong vond in juridische en financiële motieven. Me dunkt dat dit inhoudelijk is. Die motieven zijn overigens best valide, zolang men in de afweging ook de menselijke en arbeidsrechtelijke kanten betrekt. De vraag is echter of dit voldoende gebeurt.

Strikt genomen zou je verder kunnen zeggen dat die brandweerlieden hun werkgever (de leden van de VNG) gewoon aan een contract houden. Een van de bepalingen daarin was dat ze met 55 met pensioen mochten. Als tegenprestatie zouden zij risicovolle en ongezonde klussen opknappen.
Of moeten alleen werknemers zich aan contracten houden en werkgevers niet? Als je het FLO dus wilt afschaffen moet je dat doen voor nieuw instromende werknemers, dat is wel zo eerlijk.

Ook is het nog maar de vraag of het in dienst houden van werknemers na hun 55-ste zoveel goedkoper is dan ze met pensioen sturen (waar ze overigens ook zélf premie voor hebben betaald). Want werknemers worden duurder naarmate ze ouder worden, zoals je weet.

Maar daar heeft de VNG wat op gevonden: ze worden herplaatst. Daarmee wentelt men het hogere ziekte- en uitvalrisico van een redelijk 'opgebrande' beroepsgroep af op een eventuele volgende werkgever en bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uiteindelijk op de maatschappij. En ook dát kost diezelfde belastingbetaler een hoop geld. Dat zou jou toch uitermate ongerust moeten maken... ;-)
daniel s
-19-  daniel s:
Ha, leuk!

@vorm/inhoud: als dat je kritiek is, dan hebben we feitelijk een meningsverschil over waar ik mijn stuk voor bedoeld heb. Ik heb dit stuk bedoeld om expres te polemiseren. Ik wilde hiermee juist provoceren om de verschillende standpunten in het debat duidelijker te krijgen. En dat werkte, gezien de reacties. Jij had blijkbaar een ander doel van mij verwacht, omdat je me ziet als erudiet persoon en professioneel debater. Nu doe je me teveel eer aan wat betreft mijn eruditie. Maar een ander ding wat ik als professioneel debater geleerd heb is dat overtuiging nooit in één keer plaatsvindt in een debat. Echte diepgaande overtuiging vindt plaats in fases: eerst moet een verschil van mening zich keihard uitkristalliseren. Dat vereist aandacht voor het pure feit dat er een verschil van mening is. En dus moet je dat hard aanzetten. De beste manier om iemands aandacht te krijgen is het met hem/haar oneens te zijn. Pas daarna, als je die volle aandacht hebt, kun je gaan argumenteren op basis van rdelijkheid. Omdat ik tot nu toe in de media een sfeer proef van 'en weer de overheid die het verkeerd doet en weer de arme man op straat die de dupe is' vermoedde ik dat nog niet iedereen doorheeft dat er echt wat te kiezen valt. DUs om de beide zijden helder te maken koos ik ervoor om sommige lezers tegen me in het harnas te jagen door een redelijk standpunt in wat extremere bewoordingen vorm te geven. Die keus heeft tot gevolg dat meer mensen emotioneel betrokken raken. Daarenboven is het ook een kwestie van persoonlijke stijl, en mijn persoonlijke stijl (in mijn schrijven, in het echt ben ik heel lief hoor) is nu eenmaal aanvallerig. gelukkig zijn er ook columnisten die er liever voor kiezen om altijd 'the voice of reason' te zijn, maar die voice of reason zou het geheel maar saai maken als er ook niet een voice of passion in het publieke debat is. Die stem neem ik graag op me: dat geeft Arnoud dan weer de kans om the voice of reason te zijn ;)

het argument over het contract is een probleem, inderdaad: wordt hier niet aan contractbreuk gedaan? Ja, in letterlijke zin wel. In letterlijke zin wordt een eenmaal beloofd arbeidstraject ineens vervangen door een ander. Toch vind ik die contractbreuk minder erg dan de huidige situatie, omdat de huidige situatie een oneerlijk financieel beroep doet op de rest van de maatschappij. Verder wordt die contractbreuk gemitigeerd door het feit dat de overheid inderdaad een schitterend tegenbod doet,zoals je zelf ook schetst, waarin deze mensen herplaatst worden. Een contractbreuk als deze die op deze manier als het ware 'vergoed' wordt is voor mijn gevoel dan redelijk, nogmaals, omdat er ten eerste van een onredelijk pensioneringssysteem naar een redelijker pensioneringsysteem gegaan wordt en ten tweede omdat er gecompenseerd wordt via een voldane inspanningsplicht van de overheid om een alternatief te bieden wat 'just as good' is. ter vergelijking: als de C1000 de calvé pindakaas niet meer kan leveren omdat ze te duur is, dan klaag je hun ook niet aan, helemaal niet als de C1000 dan ook nog eens haar uiterste best doet om wel Pindy of Bongo Pindakaas te blijven leveren.
daniel s
-20-  daniel s:
@ sigi:
interessante keus, dat jij je zo onderwerpt aan de wil van de meerderheid.Ik wil dat dus niet en dat is gelukkig een volkomen legitieme politieke keus. Waar wij van mening verschillen, Sigi, is in het DOEL van een democratie. Jij ziet een democratie als een manier om de wil van de meerderheid tot wet te maken en accepteert dat. Ik zie een democratie als middel om de vrijheid van het individu te maximaliseren. Dat betekent dat ook de belangen van een meerderheid niet altijd, en liefst eigenlijk bijna nooit, de belangen van het individu mogen overheersen. Ik aarzel om met het extreme voorbeeld aan te komen, maar het extreme voorbeeld is wél de ultieme consequentie va jouw redeneertrant: als de partij die de meerderheid heeft het recht heeft te doen wat ze wil en als je dat als burger dat maar te accepteren hebt, dan moet je het dus ook prima vinden dat als er eens een christen-fundamentalistische partij aan de macht komt, dat die bijvoorbeeld de vrouw het stemrecht ontneemt. of wanneer Geert Wilders aan de macht komt - god verhoede - dan zou je het volgens jouw redenering ook moeten accepteren als hij alle Marokkanen de grens over wil zetten. Nu ga je natuurlijk zeggen dat dat niet kan want dat schendt de rechten van het individu - en dat is precies mijn punt.

En dan over dat 'in je nek hijgen van een medische keuringsdienst en een werkgever die je traint op hun kosten zodat je later gegarandeerd een baan hebt': nou, Sigi, jij weet van elk voordeel wel weer een nadeel te maken, he? Maar leg me dan eens uit, geloof jij echt dat elke brandweerman/vrouw echt PRECIES op zijn/haar 55ste versleten is,of kan dat ook weleens varieren, afhaneklijk van baan, soorten opdrachten en fysieke aanleg? En geloof je dat de brandweer ook veel waardevolle kennis nog steeds binnen kan houden, ondanks dat mensen die 55 zijn zomaar ineens verdwijnen?

Een veel te lane reactie van mijn kant natuurlijk. Hup, schiet hem stuk!

;)
helma
-21-  helma:
@Daniel. Ik ben niet in mijn schulp gekropen maar heb even tig keer adem zitten halen voordat ik reageer. Ook ik heb leren debateren (wat zegt het eigenlijk) en ik heb leren discusieren en daarnaast leren schrijven en ook nog eens begrijpend leren lezen. poeh poeh. Daarnaast, ik ben onderneemster en moet mijn stinkende best doen om mijn inkomen te “verdienen”. Goed, blijft voor mij als een paal boven water staan, dat als je denkt op deze wijze met ontzettend vee gekontdraai toch je gelijk te halen dan mag je dat van mij hebben. betekent echter nog niet dat je gelijk hebt. Ik heb juist geleerd dat het soms bijzonder verhelderend kan zijn te luisteren, en in dit geval te lezen dat anderen daar anders over kunnen denken of er anders tegenaan kijken. Dat mag toch? Of denk je nu het alleenrecht te hebben op jouw kant van deze zaak en dat dit zo is. Ik noem dat drammen. Je stuk staat vol van het vergelijken van appels met peren. Ik ben er dus nog steeds niet achter of je nu tegen het vervroegde pensioen bent of dat je vind dat de Brandweer geprivatiseerd moet worden, of .....Immers je suggereert dat wie betaald dan ook mag bepalen op welke wijze dat geld besteedt gaat worden. Kortom deze hele discussie duizelt mij.
Suffie
-22-  Suffie:
Juist door het zware en onregelmatige werk is de gemiddelde levensverwachting van brandweerlieden een stuk lager dan die in andere beroepsgroepen, daar vallen we ons sowieso financieel dus geen buil aan. Het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd betekent niet alleen dat we ze nog langer kunnen uitwonen, maar ook dat ze er nog eerder tussenuit knijpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, toch Daniël?
daniels
-23-  daniels:
nou helma waarom zo negatief ineens? Me dunkt dat het wel duidelijk was dat ik dus tegen dat vervroegde pensioen ben. maar als ik je dat nu nog eens vertel, wordt het dan duidelijker en durf je dan de discussie aan met iemand die echt een andere politieke kleur heeft?

Vooruit dan, zet je begrijpend lezen bril op en probeer het nog eens: Ik ben tegen de FLO. Die moet eruit. En de brandweerlieden die zich ertegen verzetten zijn stom.

@suffie: (NOOT VOOR DE LEZER: IK GA HIER EEN STIJLVORM HANTEREN DIE HEET IRONIE WAARBIJ IK JUIST HET TEGENDEEL BEWEER VAN WAT IK ECHT WIL)Ja, Suffie, je hebt me dóóóóór,inderdaad, ik wil dat de brandweerman langer werkt zodat hij eerder verslijt. Slavernij, dát wil ik!
richard
-24-  richard:
kun je nu eens kappen daniels? Je lijkt wel een kleuter. Ga lekker buiten spelen met je brandweerauto.
daniel s
-25-  daniel s:
dat is nou eindelijk eens het soort kritiek waar ik wat mee kan. Ik heb alleen een kleuter nog nooit zien schrijven over 'de verschillende doelen van democratie'. Zou je me, om mezelf wat minder irritant te maken, me ook kunnen uitleggen waarmee ik precies moet ophouden?
Suffie
-26-  Suffie:
Daniel, je hebt wel een hoge dunk van je lezers...
Arnoud de Jong
@Daniel:
Ah, ik begrijp het: je speelt dus feitelijk een spelletje met de lezer!

Je zegt: Ik heb dit stuk bedoeld om expres te polemiseren. Ik wilde hiermee juist provoceren om de verschillende standpunten in het debat duidelijker te krijgen. Dat vereist aandacht voor het pure feit dat er een verschil van mening is. En dus moet je dat hard aanzetten. De beste manier om iemands aandacht te krijgen is het met hem/haar oneens te zijn. Pas daarna, als je die volle aandacht hebt, kun je gaan argumenteren op basis van redelijkheid.

Alle standpunten zijn nu wel duidelijk, behalve dat van jou. Want we zullen nooit weten of je je echte mening verkondigt of dat het slechts de zoveelste provocatie is.
Vanaf heden kunnen we jouw mening dus nooit meer serieus nemen, want waarschijnlijk is het een schijnmening om te polemiseren. Het stadium van 'redelijke uitwisseling van argumenten' zullen we daardoor helaas nooit bereiken met jouw systeem.
Dit staat bekend als: jezelf in een hoek schilderen.

Zelf ga ik dan inderdaad maar liever voor de saaie (?) 'voice of reason', zoals jij dat noemt, want de kans dat ik op langere termijn nog serieus genomen wordt is dan iets groter.
Ik stel me zo voor dat menig lezer die zijn/haar best heeft gedaan om hier omstandig en serieus weerwerk te leveren in de discussie, nu een behoorlijke kater heeft. Tenzij ze natuurlijk stiekem dezelfde provocatieve debattechnieken hanteren als jij en niet hun wérkelijke mening geven. Dan zijn we nú dus terug bij af.
Suffie
-28-  Suffie:
De techniek van de angstbijter: eerst je mening keihard neerzetten in de hoop dat je iedereen afbluft en vervolgens bij tegengas roepen dat je het eigenlijk zo hard niet bedoelt, maar slechts de discussie wilt aanzwengelen. Op zich kan een sluwe gebruiker deze techniek ten volle uitbuiten, maar dan moet je wel van goeie huize komen. Van Daniël heb ik steeds meer de indruk dat hij na het bedenken van een onderwerp eerst een muntje opgooit om te bepalen of hij vóór of tegen is...

De belangrijkste denkfout die Daniël maakt is dat hij in dit stuk, zoals zoveel theoretici, het begrip prestatie verwart met levensduur. Als een vliegtuig een kwartier te vroeg landt omdat het weer gunstig was, blijft hij zitten omdat hij niet de volle waar voor zijn geld heeft gekregen.

Brandweerlieden leveren gedurende hun actieve dienstverband veel méér arbeid dan de gemiddelde werknemer, niet alleen lichamelijk maar ook psychisch cq. emotioneel. Zeuren dat ze te snel met pensioen gaan is net zoiets als mopperen dat je dure BMW, waarmee je zo graag 200 rijdt, zoveel méér benzine verbruikt dan het trage Polo'tje van je broer.

Die mensen hebben op hun 55'ste echt hun geld allang opgebracht..
daniel s
-29-  daniel s:
leuke provocatie van jouw kant, Arnoud. Mijn mening is echter wel duidelijk: die FLO kost zowel de brandweer als mij teveel.

en als de doorsnee lezer ervoor kiest mij minder serieus te nemen omdat ik af en toe graag chargeer, prima. Hun keuze. Dat is alleen jammer voor hun, want hier en daar wil ik er ook nog wel'eens écht een goed argument in gooien - en als je dat dan niet ziet omdat je liever op je eigen stereotypering van mij afgaat dan de argumenten zelf, dan is dat jouw keus. Ik hoef niet aardig gevonden te worden door de lezer. En een lezer die zichzelf serieus neemt weet dat.

overigens off topic: waarom is een dergelijke toon niet geoorloofd aan rechterzijde van het politieke spectrum als die aan linkerzijde wel gebezigd mag worden? Hoe vaak gebruiken mensen aan linkerzijde de term: “hielenlikkende Balkenellende” of iets dergelijks. ga eens kijken op je doorsnee SP-site en je vindt er heel wat meer ongefundeerde scheldwoorden. Dat mag dan blijkbaar weer wel?

en@ suffie: als je voor hetzelfde geld een brandweer kan hebben die beter presteert, zou je dat dan ook niet willen hebben? In mijn post noemde ik drie argumenten waarvan 2 die niets met geld te maken hebben - die tonen wat jouw betreft niet aan dat de huidige situatie
Cor
-30-  Cor:
Belastingbetalers.

Gaan jullie eens rekenen......
Normale baan van 8-17
Vanaf je 20e jaar gewerkt tot je 65e
= 45 jaar x (52 weken per jaar/ min vakantie is 48 weken van 36 uur per week)(nu) = 45 x 48 x 36 = 77.760 uur tot je 65e.
Brandweer vanaf 20 tot 55 = 35jaar x (52 weken per jaar/min vakantie is 48 weken van 56(per week) uur (altijd geweest) -Even terzijde 56 uur werken en voor 36 uur betaald worden-
= 35 x 48 x 56 = 94.080 uur!!!!
Zoals je ziet hebben zij dan reeds 16.220 uur meer gewerkt dan de gewone man/vrouw tot hun 65e.
Dus is de FLO een bewijs van goed gedrag dat VERDIENT is.
Tijdens solicitatie/aanname is verteld dat de brandweerman/vrouw in de uitrujdienst met 55 jaar met FLO gaat. Een van de argumenten om hiervoor te kiezen.
Dus nu ook niet EENZIJDIG zonder enige vorm van overleg afschaffen!
Duidelijk.
spike
-31-  spike:
hallo!!!

ik wil graag reageren over het onderwerp FLO!!!!

toen ik 22 jaar geleden bij de brandweer solliciteerde

heb ik getekend voor het helpen van mensen en dieren in nood,onregelmatig werken,matig salaris,div cursussen,leuke klussen,nare klussen,elke dag sporten om fit te blijven (verplicht)1 keer in de drie jaar met kerst en oud en nieuw vrij,een keer per drie weken een weekend vrij, die dan nog begint op zaterdagochtend,een 54 urige werkweek en maar voor 36 uur betaald,brandweerlieden maken in hun loopbaan tot 55 jaar net zoveel uren en misschien nog wel meer als iemand die tot zijn 65 door moet werken.(hier is een berekening van)
hier nog een staatje wat een gemiddelde brandweerman/vrouw moet leren
duikopleiding 6 weken marine
brandwacht 2e klasse
,, 1e ,, ,
hoofdbrandwacht
wvd-meettaken
brandweerchaufeur
ehbo
reanimatie
gor-gewonden verzorger onder rampen omstandigheden
208-mensen verplaatsen van hoogtes
aed-klapkast reanimatie
onderbrandmeester-gevaarlijke stoffen
chemiecalienpakdrager
gaspakdrager

dit is kleine indruk wat je moet leren,en dit is nog niet alles.

al met al een super vak die niet iedereen kan doen dit blijkt uit de zware aanname eisen.

misschien denk je daar heb je toch voor gekozen,dan heb je helemaal gelijk maar toen ik bij de brandweer kwam heb ook gekozen voor mijn (denk ik mijn verdiende) FLO

PS: dit is het loon wat ik verdien na 22jaar brandweerdienst 1590 euro netto incl onregelmatigheidsdienst.

gr een van de vele brandweerlieden die het niet eens is met dit besluit. bedankt bond bedankt werkgever ik voel me gebruikt.
spike
-32-  spike:
hoi cor bedankt voor het berekenings staatje.

misschien begrijpen ze het nu een beetje

gr spike
madeleine
-33-  madeleine:
beste Spike
Ik gun jou en je collega's het welverdiende FLO. Namens een burger van Amsterdam die veel bewondering heeft voor het werk van Brandweerlieden. Je zal maar een verkoold lichaam ergens uit moeten halen, je zal iemand die al tig dagen in het water heeft gelegen naar boven moeten takelen, je zal gevraagd worden te assisteren bij het uit een wrak zagen van een gewonde automobilist. Dat is geen kinnesinne. Natuurlijk hebben jullie voor dit vaak gekozen maar net wat je zegt je hebt ook gekozen voor dat FLO. Ik wens jullie heel veel succes.
TaboZ
-34-  TaboZ:
redelijk relevant lijkt me de vraag hoe oud brandweerlieden over het algemeen worden. Hoe beinvloedt de zwaarte van hun werk hun levensduur? Ik denk dat best wel schrikken is. Ik heb geen harde cijfers maar herinner mij uit een grijs verleden dat ze gemiddeld net 65 worden.
Correct me when i am wrong please.
spike
-35-  spike:
Madaleine bedankt voor je steun,je bent een vrouw naar mijn hart, dat zouden meer mensen moeten doen.
en niet gelijk lopen te zeiken als ze een keer 3 uur in de file moeten staan om dat er een groep is die op komt voor zijn recht. de tijd van foldertjes uitdelen is voorbij om kenbaar te maken waar het om gaat.
sorry BURGERS maar we hebben al zo weinig middelen om te staken.

PS: TaboZ je hebt helemaal gelijk!

gr spike
cor349
-36-  cor349:
Taboz.
Een Duits onderzoek heeft aangetoond dat de gemiddelde brandweerman maar 60 jaar oud wordt!!!!!!!!!
GEEN GEIN!
cor349
-37-  cor349:
Even nog beter om te begrijpen....belastingbetalers.
De werknemer met 36 uur per week. (nogmaals)
Zij krijgen NU te horen dat zij i.p.v. tot hun 65e opeens moeten werken tot hun 66e?
Want dat zijn totaal de uren die de brandweerman/vrouw normaal dan tot onze 55e hebben gedraaid.
16.220 meer uren , gedeeld (verschil zie vorig) door 36 uur per week = 45,5 weken meer.
Zijn jullie ook niet blij mee.
Nogmaal voor de laatste keer mensen, de brandweer voert de aktie's niet alleen betreffende de FLO ,zoals steeds maar weer is weergegeven in de media. Helaas krijgen ze NIET de kans het volledige goede verhaal te kunnen verwoorden. De boycot is duidelijk hier.
Eenzijdige belichting ook.
Als u eens de moeite neemt op de andere brandweer/ambulance forums te kijken en goed te lezen wat daar vermeld is, gaat het lampje ook bij u wel branden.
Comprende.

vr.gr.
sjakie
-38-  sjakie:
o wat zijn de brandweer mannen zielig ja en weet je waarom ze op hun 55ste versleten zijn? Omdat ze bijna allemaal naast hun brandweerwerkzaamheden er nog eens bij klussen ja en als je al zoveel uur werkt zie hierboven dan begrijp ik wel waarom je versleten raakt of bent op je 55ste. Mijn voorstel is dat ze het geld wat ze zwart verdienen nou opsparen dan kunnen ze van hun eigen geld eerder stoppen met werken.
emile
-39-  emile:
@Sjakie. Dat klinkt nog al overtuigend. Wat doen ze dan zoal? Ik vind het eigenlijk een grove beschuldiging.
sjakie
-40-  sjakie:
om bij de brandweer te mogen werken is een pre dat je een technische opleiding hebt gehad. zoek het in de trant van auto's , alles binnens huis e.d
Begrijp me niet verkeerd hoor ik onderschat het beroep brandweer echt niet maar ze hebben het over dat ze zo veel werken, maar je hoort ze niet klagen als over de zeeen aan vrije tijd en tuurlijk tikt die 24 uurs dienst aan maar als ik snachts moet werken ongeacht of er wel of niet wat gebeurd wordt er van mij verwacht dat ik wakker blijf op de kazerne hebben ze allemaal een heerlijk bedje waar ze kunnen slapen tuurlijk is het vervelend als je om 4uur s'nacht moet uitrukken maar dat is het beroep brandweer.
bert
-41-  bert:
Nou hoor je die lullo van een daniel niet meer,zit zeker met zijn brandweerauto te spelen
daniel s
-42-  daniel s:
ja, bert, hoe wist je dat?

* natuurlijk weet elke andere lezer dat zelfs ik na een tijdje wel doorheb dat ik mijn standpunten herhaal - dan is de discussie dood en is er geen overeenkomst gevonden. En dan gaan we door naar een andere, meer recente discussie. Discussieer je mee Bert?*
r.smiets
-43-  r.smiets:
Stakingen in Nederland
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen georganiseerde stakingen en wilde stakingen. Georganiseerde stakingen zijn gepland en georganiseerd door één of meer vakbonden. Wilde stakingen zijn niet gepland en hebben in het algemeen niet de steun van vakbonden.

Omdat de stakers niet werken tijdens de staking, hoeft de werkgever hen geen loon te betalen (over de dagen dat de werknemer staakt). Het kan zijn dat de stakers de werkwilligen verhinderen om aan het werk te gaan. Als daardoor de werkwilligen inderdaad niet kunnen werken, hoeft - in het geval van een georganiseerde staking - de werkgever ook aan hen geen loon te betalen. In geval van een wilde staking moet de werkgever wèl het loon doorbetalen aan de werkwilligen, ook al worden zij verhinderd te werken. De reden voor dit verschil is dat een georganiseerde staking geacht wordt in de risicosfeer van de werknemer te liggen, en een wilde staking in de risicosfeer van de werkgever.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.