Home > > Boekhouders zijn de beste rentmeesters

Boekhouders zijn de beste rentmeesters

Het Centraal Planbureau zei deze week maar eens hardop wat iedereen diep van binnen best weet: nog meer wegen aanleggen is geen echte oplossing voor de verkeersproblemen in de Randstad. Het CPB keerde zich daarmee tegen de plannen voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de A6 en de A9, die de files tussen Almere en Schiphol zou moeten verminderen.

De milieugevolgen van zo'n nieuwe verbinding zouden, in iedere besproken variant, desastreus zijn. Uitbreiding van de huidige route betekent forse extra vervuiling van de toch al smerige lucht rond de Gaasperdammerweg, die dwars door het dichtbevolkte Amsterdam Zuidoost loopt. Het voornaamste alternatief is een nieuwe snelweg door het Naardermeer, het Geingebied, de Vechtstreek of misschien zelfs dwars door vogelrichtlijngebied het IJmeer.
De vele actiegroepen en -groepjes die zich al jaren tegen de snelweg verzetten lijken eindelijk de handen ineen te slaan: op 12 november houden zij in Muiderberg een gezamenlijke manifestatie tegen de A6-A9-verbinding. Heel goed natuurlijk, maar ik verwacht er weinig van: de recente geschiedenis leert dat het milieu het vrijwel altijd aflegt tegen economische argumenten. Schiphol kon een vijfde baan openen, de Westrandweg wordt aangelegd en het IJmeer volgebouwd. Het Milieucentrum Amsterdam verloor het referendum over de aanleg van die woonwijk in 1997 vooral omdat het zich liet meeslepen in de tegenstelling tussen eendjes en huizen, een keuze die voor de meeste woningzoekende Amsterdammers niet moeilijk is. Pas nu de luchtvervuiling verdere woningbouw en aanleg van bedrijfsterreinen in de weg blijkt te zitten, maken overheden ineens aanstalten iets aan het autoverkeer in de stad te doen.

Het verfrissende van de kritiek van het CPB is daarom dat het planbureau juist met sterke economische argumenten komt om van uitbreiding van de verkeerscapaciteit af te zien. Aanleg van een nieuwe snelweg is veel te duur, en rekeningrijden, spitsheffingen en tolwegen zijn veel effectievere manieren om de files op het traject te bestrijden, zegt onderzoeker Besseling, en niet voor het eerst. Mensen kunnen er voor kiezen buiten de spits te reizen, dichterbij hun werk te gaan wonen of de trein te nemen. Een krachtig pleidooi voor wat in ambtelijk proza het 'nulplus-alternatief' is gedoopt.

Nu maar hopen dat minister Peijs en de gemeenten Amsterdam en Almere wél gevoelig blijken voor financiële argumenten. De historische vergissing om de Amsterdamse beroepsbevolking dagelijks in een kilometerslang lint van auto's heen en weer te laten kruipen tussen doorzonwoning en kantoortuin is helaas niet meer te herstellen. Maar wellicht is een nieuwe kapitale blunder nog te voorkomen.

24 reacties op "Boekhouders zijn de beste rentmeesters"

Nog geen minister
-1-  Nog geen minister:
Volgens mij is tot nu toe nog geen enkel 'milieuvriendelijk' plan effectief gebleken. Mensen gaan nu eenmaal niet minder autorijden, en je moet zo'n gegeven dus gewoon als feit in je plannen opnemen.

Verreweg de meeste vervuiling wordt veroorzaakt door 1) het maken en vernietigen van auto's, 2) het filerijden en 3) het urenlang rondjes rijden, op zoek naar een parkeerplaats. En die problemen kun je volgens mij heel goed oplossen door het autoBEZIT veel strenger te gaan belasten dan het autoGEBRUIK. Trek de motorrijtuigenbelasting bijvoorbeeld op tot 1 euro per kilo per kwartaal, en verhoog de kosten van parkeervergunningen tot bijvoorbeeld 25 cent per kilo per maand. Wedden dat de problemen zo als sneeuw in de zon verdwijnen?
Nog steeds geen minister
-2-  Nog steeds geen minister:
Kleine correctie: vervang hierboven de zin 'Mensen gaan nu eenmaal niet minder autorijden' door 'Mensen met auto's gaan nu eenmaal niet minder daarin rijden'.
plop
-3-  plop:
“Mensen kunnen er voor kiezen buiten de spits te reizen, dichterbij hun werk te gaan wonen of de trein te nemen”

Zo'n slap flauwekul argument. Veel mensen hebben gewoon niet de mogelijkheid om buiten de spits om te gaan reizen.

Dichterbij hun werk gaan wonen? Je gaat mensen dus dwingen ergens anders te gaan wonen? Veel mensen hebben die mogelijkheid niet.

Of de trein te nemen? Uit mijn directe omgeving kan ik zo een aantal mensen opnoemen voor wie dit geen mogelijkheid is. De reistijd is vele malen groter dan met de auto (neem daarbij kinderen die 's morgens verzorgd moeten worden. Lekker me de trein!), en dan moet ook nog vele malen worden overgestapt. Sommige bedrijven zijn niet eens te bereiken met het openbaar vervoer.

@ nog steeds geen minister
Welke problemen los je op, en welke problemen creëer je daarmee?
mike
-4-  mike:
volgens mij is de meest reeele oplossing het vervangen de op olie gebaseerde brandstoffen door milieu vriendelijker variaties. Hierop zal dan wel genoeg accijns moeten worden geheven anders begint den haag er niet aan.
mopper
-5-  mopper:
@ Nog geen minister

Recentelijk is uit onderzoek gebleken dat mensen die een auto bezitten wel degelijk in staat zijn minder kilometers per jaar te maken (6%). Oorzaak is simpelweg de hoge brandstofprijzen.

Uw methode betekent dat het bezitten van een auto nog slechts voor mensen met een hoger inkomen mogelijk zou zijn. Dit is een achterhaald standpunt en in mijn ogen absoluut geen oplossing. Bovendien wordt het bezitten van een auto al bijzonder zwaar belast middels de heffing in het aankoopbedrag. In België is de aankoopprijs van een nieuwe auto gemiddeld zo'n 20% lager dan hier.

Wij hebben als kiezer toegestaan dat onze overheid een forenzenmodel creëert. Daarnaast heeft onze overheid rijkelijk geprofiteerd van het ongeremd volpompen van ons land met auto's. Wanneer je onbeperkte aanschaf toelaat moet ook het gebruik worden gefaciliteerd, aanleggen dus die extra snelweg! Bovendien merkt de poster al op dat voornamelijk het filerijden verantwoordelijk is voor een deel van de vervuiling.
Sigi
-6-  Sigi:
Ideetje
We maken nóg grotere auto's en we breken gewoon de huizen af zodat we meer wegen kunnen aanleggen. En wonen? dat doen we gewoon in die hele grote auto! Want er is immers niets fijners dan in de auto zitten...
Ko
-7-  Ko:
Wie een auto bezit en daarmee dagelijks naar Amsterdam wil reizen vanuit Almere of het Gooi verdient niet beter dan ernstig fileleed. Mijns inziens zijn er voldoende alternatieven (trein! thuiswerken!) voorhanden.

Wie daar anders over denkt is lui, heeft de verkeerde baan of woont op de verkeerde locatie.
harold
-8-  harold:
wel heel erg kort door de bocht Ko. Was het inderdaad maar zo vreselijk simpel.
Sigi
-9-  Sigi:
@Ko
Het vervelende is dat mensen het niet als leed beschouwen.
Het wordt gezien als “quality time” lekker in je eigen auto, met je eigen muziek in je eigen wereldje. Onvoorstelbaar maar waar.
Ko
-10-  Ko:
@Sigi
Des te beter. Als de mensen de tijd in de file beschouwen als 'quality time' dan valt er na aanleg van de A6/A9-verbinding weinig meer voor ze te genieten. Je reinste weggegooid geld. Laten we dus iedereen een lol doen en de status quo handhaven.
Woestijnvis
-11-  Woestijnvis:
Uit het BijlmerBlog in de Volkskrant:

“Gisteravond belde een onderzoeker van Stadsdeel Zuidoost, of hij een paar vragen over 'overlast' mocht stellen. Het was een aardige jongeman en hij hield zich keurig aan de beloofde 'vier minuten'. De vragen gingen allemaal over drugsoverlast en criminaliteit, zaken waarover ik alleen maar in de kranten lees. In de Bijlmer is er namenlijk nauwelijks sprake van drugsoverlast zeker in vergelijking met andere vormen van overlast.

Waar we veel meer last hebben is van stigmatisering van onze buurt. Veel mensen willen hier niet komen wonen, omdat de media de buurt blijven portretteren vanuit een crimineel perspectief. Je zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om over de bijzonderheden van de Bijlmer te schrijven: de onderlinge solidariteit, de vlekkelooshied van het multi-sociaal economische samenleven, het rijke culturele leven, de zonnigheid van de mensen, het groen, het lekkere eten in de Toko's, de sfeer op de Ganzenhoef markt op een mooie zaterdag in juni.”

Redactie: citaat ingekort, lees verder op http://www.volkskrantblog.n...
Jan P.
-12-  Jan P.:
Wat een warrig verhaal, Woestijnvis. Het lijkt wel of je je gedachten even moest lozen omdat je hoofd volzat. Je zou het hersenontlasting kunnen noemen, hehehe ;).

En over verkeersproblematiek en de allochtone medemens gesproken: je schrijft niets over het feit dat beter opgeleide allochtonen zelf de stad verlaten om hun heil in Almere te zoeken. Ik ga er verder niet op in, want ik vind het verband tussen de files en xenofobie klinkklare onzin.
Woestijnvis
-13-  Woestijnvis:
Bedankt voor de feedback Jantje. Toons eens aan dat 'beter opgeleide allochtonen' de stad verlaten. Ik geloof er namenlijk helemaal niets van.
Woestijnvis
-14-  Woestijnvis:
Bovendien, is er geen reden om aan te nemen dat beter opgeleide allochtonen minder vatbaar zijn voor de hersenspoelactiviteiten van de media, dan de beter opgeleide autochtonen.

Probeer maar opnieuw, maar zorg dat je er deze keer ook wat van je persoonlijke ervaringen of betrouwbare informatie bronnen tegenaangooit om je argumenten kracht bij te zetten.

Met vriendelijke groeten,
Jan P.
-15-  Jan P.:
Bedankt voor de interesse woestijnvis, maar ik kan niet op jouw verzoek ingaan. Het spijt mij. Jouw ellenlange verhaal is een grote brij van ongefundeerde, onsamenhangende en zeer subjectieve uitlatingen met een zeer tendentieuze alsmede negatieve strekking. En nu verwijt jij mij dat ik niet met argumenten kom en wil jij van mij een goed onderbouwd verhaal waarmee ik mijn gelijk moet bewijzen. Daar wil ik geen gehoor aan geven, al was het maar omdat jouw eigen argumentatie daarvoor zwaar onder de maat is. Ik bedoel dit niet beledigend, maar het is echt van een kinderlijk niveau. Bovendien dwalen we (of eigenlijk: jij) teveel af van het artikel.

Geloof wat je wilt geloven, dat plezier gun ik je. Maar ik ben wel blij dat jij de wegen niet bouwt. Anders hadden we alleen eenrichtingsverkeer.
Woestijnvis
-16-  Woestijnvis:
Nou Janneman, het feit dat je met beledigingen gaat gooien over het niveau van mijn bijdrage, zie ik als een zwakte bod en het bewijs dat je inderdaad geen argumenten hebt.

Je had wel gelijk dat ik het wat korter had kunnen houden. De redactie heeft het op een discrete wijze ingekort en ook nog eens de beleefdheid gehad om naar het volledige artikel in het VolkskranBlog te verwijzen. Hulde en dank.
Woestijnvis
-17-  Woestijnvis:
Overigens denk ik niet dat ik afdwaal als ik oproep tot een eind aan de groei van Nederlands meest parasitaire stad: Almere. Als die stad mag doorgroeien naar 400.000 inwoners, dan mag je het Naardermeer, het Gein en de Ronde Venen helemaal onder asfalteren en dan staan ze nog allemal in de file. Maar ja zij hebben de Oostvaarderplassen, dus kan het hun wat schelen? Was het nu Jorritsma or Smit - Kroes die daar burgemeester is?
XtremeNL
-18-  XtremeNL:
Nou Janneman, het feit dat je met beledigingen gaat gooien over het niveau van mijn bijdrage, zie ik als een zwakte bod en het bewijs dat je inderdaad geen argumenten hebt.

Dat is een vrij hypocriete opmerking, aangezien je precies hetzelde doet door zijn argumenten waardeloos te noemen.
Verder is het gewoon zo dat slechte argumenten geen waarde hebben in een discussie. Als ik verklaar dat jij naar poep stinkt omdat je woestijn in je naam hebt, hoef jij er toch ook niet op in te gaan? Zeggen dat het een laag niveau heeft is dan al meer dan genoeg moeite.
Woestijnvis
-19-  Woestijnvis:
Jongens, hallohooo. Gaan we nu nog op de inhoud van de zaak argumenteren of blijven we maar door zeiken over niet revant geneuzel?

Mijn stelling is dat er een eind aan de groei van Almere moet komen. Any takers?
Woestijnvis
-20-  Woestijnvis:
Niet? Dan moet het maar van Brussel komen. Maar ik ben wel zeer teleurgesteld in Groen Links.
-21-  :
@ woestijnvis: ??? groenlinks? ik ben al jaren teleurgesteld in groenlinks zoals ik al jaren teleurgesteld ben in alles wat links is - maar wat in vredesnaam heeft dat met deze post te maken?

Openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam is een redelijk alternatief: het gata niet optimaal, vooral de vertragingen op dat traject zijn vervelend, maar het is zeker niet zo dat het NIET gaat: de trein stopt in Almere zelfs in miniscule buitenwijkjes die je eerder voor een metro verwacht dan voor iets anders. Ik vraag me dus af in hoeverre de weerstand van veel autorijders tegen de trein niet eerder een kwestie van vooroordeel dan goed geïnformeerd oordeel is.
Woestijnvis
-22-  Woestijnvis:
Maar denk je dan niet dat het nu al het intensiefst gebruikte spoornet ter wereld (bron: NS) een verdere groei van Almere wel aankan? Ik niet. Het millieu aan de zuidoost kant van Amsterdam trouwens ook niet. De enige oplossing is een eind aan de groei van Almere. Er staan trouwens betaalbare huizen leeg op fietsafstand van het centrum van Amsterdam. 140 vierkant meter voor ¤250,000. Op fietsafstand!
Woestijnvis
-23-  Woestijnvis:
En moet ik je nu echt nog uitleggen wat G/L aan deze problematiek kan brijdagen?

Voor het geval dat dit echt te moeilijk is om te bevatten: Duidelijk stelling nemen tegen structuurplannen die Almere laten doorgroeien.
gerrit
-24-  gerrit:
wegen

Kijken we ook nog naar de kosten.
Als we niet uitkijken, komen we door protesten alleen maar tot een compromisplan, wat miljarden kost, of we dat geld niet beter kunnen besteden aan hele andere zaken.

Wat moeten we over xx jaar met al die tunnels als de benzine op is?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.