Home > > Amsterdamse taal bedreigd!

Amsterdamse taal bedreigd!

Het Goeie Boekie
Zeg, effe as Amsterdammers onder mekaar: daar benne we dan weer mooi klaar mee, hè? Komt 'r alwéér een nieuwe uitgave van 't Groene Boekie! Benne ze nou helemáál mesjogge geworde?
En ook die Vette Van Dale kon natuurlek nie achterblijfe. Attenooie zeg, drie van die dikke pille en nog es een cd-rom schijfie. Allemaal met van die woorde die weer anders geschrefe moete worde. En daar moge we dan fijn 164 van die euri pegels voor neertelle zeker. Nou, mooi effe niet dus!

Want waar gaat 't allemaal over? Vooral over die tusse-n. Om lekker weer effe goeie pats te zette met hun boekies heb dat stelletje bijgoochems verzonne dat d'r overal een tusse-n tusse moet kome. Of zoiets. Dan moete paardebloeme ineens met een n dertusse worde geschrefe. Ja, doei! Opzoute met je niegeshandel!
Hier in Mokum hebbe paardebloeme geneens een n op 't end! Dus al helemáál niet eentje in 't midde, kejje nagaan! Kattekruid ook niet, want daar hebbe we zellufs nog nooit van gehoord. Dat groeit hiero geneens! En sodemieter ook maar op met je n-ne in paardevijge, muizetarrewe en kreeftesla! Wat is nou weer kreeftesla? Stelletje kakkers! Allemaal lawaai-jus!
Wij doen hier niet aan overbodige n-ne. Dat moete die taalpooiers van dat Groene Boekie nou maar es goed begrijpe. En dat stelletje leipoos van Van Dale ook! Die schrijfe zelluf geeneens een n achter hun naam, dus wat wille die nou eigelijk?
Dus dat hele tusse-n gedoe moete we hiero natuurlek meteen effe boikotte. We gane toch zeker geen n-ne schrijfe die we zelluf nooit zegge? Veels teveel moeite! Onze hele taalkultuur wordt hier effe gelijk naar de klote gehollepe zeg! Dat pikke we niet! Wij Amsterdammers hebbe onze eige spelling hiero en daar blijfe al die boere en buitelui met hun pote van af. Het enige dat we zulle overneme is dat we die Jode met een hoofdletter gaan schrijfe. Want dát zal es effe tijd worde!
Weetjewat? Wij doen wel ons eige boekie. Het Goeie Boekie!

vijftien reacties op "Amsterdamse taal bedreigd!"

Dr.D
-1-  Dr.D:
As `t so moet kenne se eigelijk dat hele boekkie lineaal rectaal in de papierbak sodemietereh!
Of datse `t gratis weggeve voor inburgering van buitelanders.
Hebbe ze ook met belge gedaan en sinsdien winnen
die gaste elk jaar van die spelingswedstrijde!
Finz
-2-  Finz:
Wat een amusante variatie van drentse, friese, haagse en rotterdamse tongval in deze fonetische stortvloed. Ik vind het dus helemaal niets.
Dr.D
-3-  Dr.D:
`t Sou ook eigelek as empee 3 moeteh!
Ken je weer seggeh dat je `t niet ken verstaan...
KIP
-4-  KIP:
Hebbe zé geen boekiee met Oud Amsterdam` ? Dat zou ik wel kopee.. :D
Jordanees
-5-  Jordanees:
Ze motte niet steeds alles blijve veranderen.
Wij vinde het wel goed zo!
Het verschil tussen kenne en kunne kan ik niet en zal ik ook niet wille kenne.
Ben en blijf een Amsterdammer.
Dr.D
-6-  Dr.D:
Dan zal je deze zeker geinig vinden, wel eerst effe registreren, maar raden waar de foto is gemaakt binnen de ring van Amsterdam.
Doen we al jaren...
Wie ken de stad goed met z`n oogies?
http://www.flickr.com/group...
Gozer32f
-7-  Gozer32f:
Seg, effe as Amsterdammers onder mekoar: doar benne we den weer mooi kloar meej, hè? Komt 'r alwéér un nuuwe uhtgoave fan ut Groene Boekie! Benne se nah heilemoal mesjogge geworde?
En oowk die Fette Fan Doale kon natuurlek nie achterblaafe. Attenooie seg, drie fan die dikke pille en nog es un cd-rom schaafie. Allemoal mit fan die woorde die weer anders geschreife moete worde. En doar moowge we dan faan 164 fan die euri peigels foor neertelle seiker. Nou, mooi effe niet dus!

Want woar goat 't allemoal oowfer? fooral oowfer die tusse-n. Om llllikker weer effe goeie pats te sette mit hun boekies hep dat stelletje baagoochems fersonne dat d'r oowferal un tusse-n tusse mot koowme. Of zoowiets. Dan moete poardebloeme ineins mit een n dertusse worde geschreife. Ja, doei! Opzoowte mit je niegeshandel!
Hier in Mokum hebbe poardebloeme geineejns un n op 't end! Dus al helemoal niet eintje in 't midde, kenje noagoan! Kattekruhd oowk niet, want doar hibbe we sellufs nog nooit fan gehoord. Dat groeit hiero geineejns! En sodemieter oowk maor op mit je n-ne in poardevaage, muisetarrewe en kreiftesloa! Wat is nou wir kreiftesloa? Stelletje kakkers! Allemaol lawaoi-jus!

Waa doen hir niet an oowferboowdige n-ne. Dat moete die taolpooiers fan dat Groene Boekie nou maor es goed begraape. En dat stelletje leipoows fan Fan Doale oowk! Die schraafe selluf geineins een n achter hun noam, dus wat wille die nou aagelek?
Dus dat heile tusse-n gedoe moete we hierow natuurlek metein effe boikotte. We goane toch seiker gein n-ne schraafe die we selluf nooit segge? Veels tefeil moeite! Onse heile toalkultuur wordt hier effe gelaak naor de klote gehollepe seg! Dat pikke waa niet! Waa Amsterdammers hebbe onse aage spelling hiero en daor blaafe al die boere en buhteluh mit hun poowte fan af. Ut einige dat we sulle oowferneime is dat we die Joowde mit un hoowfdletter gaon schraafe. Want dát sal es effe taad worde!
Weetjewat? Waa doen wel ons aage boekie. Ut Goeie Boekie!
Mokummer
-8-  Mokummer:
ik bin en blaaf n mokummer, dus k blaaf plet praoten. sgaat an wet er gebeurt.
as hier aleen maor egte mokummers benne, den hibben we sgaat an wet er mit de taol gebeurt. en ik gao oowk geen anderhallefe meier, of nog wel meer neertelle foor zo'n boek met die bekakte taol!
Kiki
-9-  Kiki:
Weet iemand een persoon die lessen van ongeveer een uur kan geven “plat amsterdams” (met een beetje humor) aan wisselende groepen? Tegen betaling, uiteraard...

kikiwegener@hotmail.com
John
-10-  John:
wat schuift ut Kiki?
sanne
-11-  sanne:
@Kiki
Wie wil er nu in godsnaam plat Amsterdams leren?
Marco
-12-  Marco:
@Kiki: je bedoelt les geven aan een stelletje provincialen met gooise RRRR die zich Amsterdammer noemen omdat ze hier een paar maanden 'al' wonen in het kader van: kijk, zo praatten ze vroeger hier in Amsterdam! Ja je ziet ze nu niet meer, omdat wij sukkelprovincialen met teveel geld alle pandjes opgekocht hebben?

Kiki, als je t zo leuk vindt geef je toch zelf les? Oh laat me raden, je bent zelf ook een import-trien :)
Marco
-13-  Marco:
@Sanne, gesproken als een echte NIET-Amsterdammer. Gefeliciteerd!
sanne
-14-  sanne:
@Marco
Misschien gesproken als een echte NIET-Amsterdammer, maar ik ben wel degelijk geboren en getogen Amsterdammer. In het centrum en de Jordaan. Ik woon hier nog steeds en ik kan ook nog perfect plat Amsterdams praten.
(God, dat ik dit nog eens op zou schrijven!)

Nou jij weer.

Maar nogmaals: waarom zou je dat in godsnaam willen leren?
john
-15-  john:
krijg toch allemaal nen kopstoot van de jajem.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.