Home > > De Sail strategie

De Sail strategie

<%image(20050822-vuilnis.jpg|140|140|Foto: Thomas Schlijper)%>
"Waarom hebben jullie het helemaal niet over Sail gehad?" zult u zich misschien afvragen. Dat zit zo: wij waren er niet. Het is namelijk een goed gebruik om als rechtgeaarde Amsterdammers bij een mega-evenement dat meer dan twee miljoen bezoekers trekt de stad verlaten. Om plaats te maken, zogezegd.
Maar niet getreurd, de vuilnis ligt er allemaal nog, dus dan kunnen we het dáár over hebben.

Vandaag gaan de vuilnismannen weer aan de slag om de achterstand weg te werken die ze door een week staken hebben opgelopen. Sommigen spreken er schande van dat onze vuilnislieden het werk hebben neergelegd tijdens Sail. Mij zult u daar niet over horen, want waar één staakt hebben er doorgaans twéé schuld. De stadsreinigers wachten geloof ik al een tijd op een CAO, de gemeente hield de poot stijf en dus moest de druk worden verhoogd door tijdens Sail te staken.
Zoiets heet 'strategie', maar volgens mij werkt die strategie niet. Immers, wanneer de gemeente aan de eisen had toegegeven om Sail te vrijwaren van de stank, zijn ze straks bij élk evenement de klos.
Dat was dus toch minder slim bedacht van de vakbonden. Het enige dat ze eruit hebben gesleept is een week dubbel hard werken.
Heeft die staking dan helemaal niets opgeleverd? Jazeker wel! Als onbedoeld neveneffect is eens te meer de noodzaak van een schoon en zuiver stadsbestuur benadrukt. Want in de Telegraaf stond een ingezonden brief van meneer J. Dikkes. Hij vond -kort samengevat- dat wanneer bestuurders zichzelf riante onkostenvergoedingen, bonussen en salarisverhogingen toebedelen, de vuilnismannen een paar stuivers extra niet onthouden mag worden.

Kijk, en juist om te voorkomen dat je dit soort argumenten om je oren krijgt, moet je als gemeenteraadslid altijd zorgen dat je eigen financiële straatje blinkend schoon is!

zestien reacties op "De Sail strategie"

Ed Terlingen
-1-  Ed Terlingen:
En de burgemeester had als verantwoordelijke voor orde en veiligheid moeten ingrijpen door elders vuilnismannen in te huren om die troep op te ruimen. Immers de wanorde, de stank en de gevaren voor de gezondheid door het huisvuil waren evident.

Maar de burgemeester gaat liever theedrinken en de boel bij elkaar houden, en is bang door zijn PVDA-vriendjes als stakingsbreker te worden gezien. Vuilnismááán, kan deze ZAK ook mee??
Dirk
-2-  Dirk:
Een nog vervelender neveneffect van deze staking, bedrijven gaan nu massaal contracten afsluiten met particuliere vuilophalers (privatiseren roept de VVD).
Minder vuilnismannen nodig bij de gemeentereiniging, ontslagen, solliciteren bij die particuliere vuilophalers tegen een minder loon. Tarieven om de straten schoon te vegen gaan dan omhoog, want ja, wie doet dat dan!
Hebben de bonden zich dat wel eens gerealiseerd?
Jochem Floor
-3-  Jochem Floor:
Nu mag ik toch lijden dat de gemeente alle reinigingsambetnare verbiedt om overuren te maken totdat de zaak binnen de normale roosters is opgeruimd. Anders verdienen ze er nog op ook.
dirk
-4-  dirk:
@Jochem. Dat had je toch zeker gedroomd. Dat is dus ook het wrange van het hele verhaal. Nu gaat iedereen dus overwerken tegen een dubbel tarief. Je vraagt je dus af wat het nut van een dergelijke actie is geweest.
ferdinand bol
-5-  ferdinand bol:
Het punt van dit stukje waren natuurlijk de bestuurders. Je kunt je wel afvragen of Cohen de staking uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid ( met al die rotzooi ziet niemand een achtergelaten tas ) niet had moeten verbieden. In elk geval deed hij nog iets. Maar er is meer. Het Dagelijks bestuur van stadsdeel centrum is “zeer verontwaardigd” over de stakingsactie, met name om de “schade aan het imago van Amsterdam” Tot je dienst. Laat ze allemaal maar eens bij zichzelf nagaan welke schade sjoemelende fractievoorzitters/wethouders/gemeenteraadsleden de stad doen. Terwijl ze daarna ( Huffnagel en van Oudenallen) nog een grote bek opzetten ook in plaats van zich in een hoekje te gaan schamen, en dan proberen ze ook nog godbeter't zichzelf als slachtoffer profileren. Of voor welke imago schade de dames van der Stoel en Iping de stad hebben toegebracht: de éne sluit kroegen omdat ze een tiet hebben laten zien en snurkt door terwijl onder haar toezicht een welzijnsgigant failliet gaat. De ander laat landenvlaggen op Krasnapolsky met een hoogwerker eraf rukken ( zullen de toeristen leuk gevonden hebben ), laat met stalinistische vasthoudendheid de bloemenmarkt bijkans failleren en ziet nog steeds als grootste wapenfeit dat de veegwagentjes nu àchter de vuilniswagens aanrijden: “want dat is een enòrm georganiseer.” Sinds vanmorgen weet ik hoeveel vuilniswagens er normaal per dagdeel door stadsdeel centrum rijden: 3. jawel, DRIE. Vandaag ( einde staking) opgevoerd naar 9. Nounou, wàt een enòrme organisatie. Wat een gotspe, wat een zware taak hebben die stadsdeelbestuurders toch......
Enfin, een grote veegactie in de lokale politiek zou bepaald welkom zijn en ik durf te wedden dat de vuilnismannen dan nìet staken.
Jochem Floor
-6-  Jochem Floor:
Het is natuurlijk wel zo dat de heren zonneklaar hebben gemaakt dat hun dienst rustig met een derde tot de helft kan worden ingekrompen. Als ze toch het vuil van 2 weken in een week kunnen verwijderen..

Dat lijkt me, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, een mooi punt om bij je locale politici onder de aandacht te brengen.
ferdinand bol
-7-  ferdinand bol:
Doen we, dan kunnen we het bestuur en ambtelijk apparaat ook weer wat inkrimpen, want de “regie” over 2 vuilniswagens i.p.v. 3 ( je ziet, ik bezuinig niet maximaal ) is, hoewel nog steeds ingewikkeld, wel iets beter te doen.....
daniel S
-8-  daniel S:
@dirk: Wacht eens, dit snap ik niet: vuilnismannen gaan werken voor een lager loon bij paticuliere vuilnisophalers maar de tarieven worden hoger? De kosten per opgehaald stukje huisvuil worden dan toch een heel stuklager omdat de loonkosten dalen? Ik zie daarin alleen maar een pluspunt. Hup, privatiseren die hele vuilnisophaalhandel: dat kan makkelijk! Dan hebben de vuilnismannen ECHT iets om over te klagen en betalen wij minder voor het ophalen van ons huisvuil.
Afwas
-9-  Afwas:
Daniel, ik denk dat je één ding over het hoofd ziet (net als in het stukje over Prorail, maar dit terzijde): privatiseren betekent uitbesteden aan een particulier (lees: commercieel) bedrijf. Dat betekent automatisch dat er sprake is van een winstoogmerk en dus van een voor het bedrijf gunstigere loonkosten/omzet verhouding. En dat betekent weer... juist..!
dirk
-10-  dirk:
@Daniel. Ophalen vuil is 1 ding, maar het gaat dan ook om schoonvegen van de straten, leeghalen van de papier en glasbakken. Wie dit dan gaan doen is bij privatiseren nog niet duidelijk. Nu al hebben een aantal winkeliers contracten bij particuliere ophaalbedrijven maar die worden dus nog een keer belast voor het reinigen van de straten.
Dr.D
-11-  Dr.D:
Een beetje ondernemer heeft een contract met een particulier ophaalbedrijf.
Dan weet je zeker dat je van je vuil afkomt.
Bovendien gelden er voor bedrijfsafval allerlei regels.
Den particulier wil die wel eens vergeten...
ferdinand bol
-12-  ferdinand bol:
Nou, eerlijk is eerlijk, op een hoop plekken heeft de gemeentereiniging wel vuilnis opgehaald van bedrijven waarmee een contract is ( maar lang niet bij allemaal ). Maar de overheid maakt zich wel schuldig aan oneerlijke concurrentie. Voor het schoonvegen etc. waar Dirk het over heeft wordt een bedrijf apart belast. Als een bedrijf zijn normale afval door de gemeente laat ophalen vervalt die belasting. Particuliere bedrijven moeten dus extra hard boksen om concurrerend te zijn.
dirk
-13-  dirk:
@fbol Er is dus nauwelijks echt sprake van concurrentie. Mevr.Iping verantwoordelijk voor dit beleid heeft de afgelopen jaren zitten suffen. Zij roept wel dat ze erg hard heeft gewerkt en veel heeft bereikt om de veegwagens achter de vuilniswagens aan te krijgen (nou, nou inderdaad achter de drie vuilniswagens aan, dat is toch een hele prestaties!!!)maar zag te laat in dat perticuliere ophaalbedrijven goedkoper en beter konden werken. Hierop heeft ze dus besloten de tarieven voor vegen nog maar eens extra op te voeren. Tja, zo kan ik het ook. Echt PvdA's voormalig Oost Europees broddelwerk.
ferdinand bol
-14-  ferdinand bol:
En het ergste was nog, Dirk, dat ze, toen ondernemers van de vereniging Amsterdam City gezamenlijk toch een goedkopere ophaal via het bedrijf Sita hadden geregeld, Iping in de pers op onsmakelijke wijze de ondernemers min of meer beschuldigde van “asociaal gedrag” , want “realiseren ze zich wel dat de straat ook nog geveegd moet worden ” . Terwijl daar gewoon apart voor betaald wordt. Via die belasting. Maar het ligt niet zozeer aan de PvdA maar aan de sfeer die in het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel heerst: in de Volkskrant niet voor niets “ Politbureau aan de Amstel” genoemd. Ik denk dat de stedelijke PvdA maar zeker ook de VVD met hun handen in het haar zitten over dat dolle stadsdeel, dat bijna altijd negatief in het nieuws is. Maar volgens het stadsdeel is dat dan weer de schuld van Parool, Volkskrant en AT5. Want zij zijn geweldig....
Henk
-15-  Henk:
Privatiseren alles leuk en aardig.
Als je nu de reiniging gaat privatiseren is dat misschien goedkoper.
Maar wat over een jaar of over twee of vijf jaar, dan is datzelfde particulieren bedrijf als ICOVA, Sita en weet ik wat voor bedrijven nog meer net zo duur als de gemeente zoniet misschien wel duurder.
En wie gaat dat betalen...?
Maar ondertussen zit je dan wel aan je contract vast waar je niet meer vanaf komt.
dirk
-16-  dirk:
@Henk. Nou over vijf jaar weten we ook niet wat de Gemeente ons allemaal voor kosten in de maag gaat splitsen. En met de Gemeente heb je helemaal geen contract maar moet je simpelweg betalen. Dus.....toch maar liever privatiseren (wel volledig dus) dat geeft een gezonde concurrentie.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.