Home > > Rijkswegen en rentmeesterschap

Rijkswegen en rentmeesterschap

Amsterdam raakt steeds verder volgebouwd en daardoor moeten de inwoners steeds verder reizen voor een frisse hap lucht en een dosis rust. Natuurgebieden in de directe omgeving van de stad zijn daarom voor Amsterdam van wezenlijk belang. Verbijsterend is dan ook het voornemen van verkeersminister Karla Peijs (CDA) om het plan voor een snelwegverbinding tussen de A6 en de A9 maar weer eens op te poetsen. Deze weg moet een directe verbinding vormen tussen Almere en het 'oude land' (lees: Schiphol). Dat nieuwe tracé loopt dwars door natuurgebieden als het Gein, de Vecht en het Naardermeer (zie kaart).

Afgelopen zaterdag organiseerde de vereniging Milieudefensie in samenwerking met lokale belangengroepen als Vecht voor de Vecht en Spaar het Gein een protestfietstocht.
Feitelijk is het beschamend dat een dergelijk protest in deze tijd nog nodig is. Aan alle kanten worden wij geconfronteerd met onbeheersbare fileproblemen en concentraties fijnstof in de lucht die alle normen verre overschrijden. Men roept om roetfilters en rekeningrijden, want de lucht moet absoluut schoner. Maar wat doen Rijkswaterstaat en de verantwoordelijke minister aan dit probleem? Zij plannen nog een extra snelweg.

Welke belangen worden hier nu eigenlijk gediend? Niet die van de bevolking, niet die van de natuur en het milieu, zelfs niet die van de mobiliteit. Want een snelweg in de Randstad is tegenwoordig niet meer dan een opstelstrook voor roet uitbrakende stilstaande auto's.
Dan blijven over de economische belangen van het bedrijfsleven in Almere, de luchthaven Schiphol en de wegenbouwers. Daar worden natuurgebieden en onze gezondheid doodleuk aan opgeofferd. Dat verstaat deze CDA-minister dus blijkbaar onder het 'rentmeesterschap' waar haar partij altijd zo de mond vol van heeft.


achttien reacties op "Rijkswegen en rentmeesterschap"

absint
-1-  absint:
je doet alsof iedereen het erg moet vinden dat amsterdam 'volgebouwd' wordt en dat er een directe causale link is tussen volgebouwd zijn en habitatproblematiek als luchtverontreiniging e.d.

Ikzelf ben opgegroeid in een dorp ver, vEr van amsterdam en ben hier juist komen wonen omdat ik genoeg had van dat groen. Geef mij maar staal, beton en bedrijvigheid!

Daarbij, ik was laatst in Parijs en als je boven op de montparnasse toren staat en om je heen kijkt zie je overal tot aan de horizon stad. 16 miljoen mensen wonen daar in 1 stedelijk gebied. En toch heeft Nederland en Amsterdam een tik op haar vingers gekregen wegens luchtverontreiniging. Dat laat zien dat het formaat van de sta niet uitmaakt maar het beleid van de stad.
benno
-2-  benno:
“... worden wij geconfronteerd met onbeheersbare fileproblemen... Maar wat doen Rijkswaterstaat en de verantwoordelijke minister aan dit probleem? Zij plannen nog een extra snelweg.”

Dat lijkt mij toch een logische oplossing. Je argmentatie gaat van: in een stad is weinig groen. Dus moet je er geen weg bouwen want dan is er nog minder groen.
Laten ze wegen bouwen op plekken waar geen mensen wonen! Da's handig want daar zijn ook geen files, dus dan heb je ook geen roet uitbrakende stilstaande auto's. Misschien moet je de minister even bellen...
Arnoud de Jong
@absint: nee, dat begrijp je verkeerd. Ik leg dat verband niet. Ik zeg dat je steeds verder de stad uit moet voor rust en schone lucht.

@benno: laten we heel Nederland asfalteren, dan hebben we die discussie ook weer achter ons.
Hans de Jonge
-4-  Hans de Jonge:
De weg A6-A9 was tijdens mijn HTS-tijd (1970) gepland. Het was op mijn school een eindexamen ontwerp. Het is kennelijk in de 70'er jaren om onbekende redenen tegengehouden (vanwege het milieu?) Veel andere by-passes door natuurgebieden zijn wèl gerealiseerd, bijvoorbeeld de weg dwars door het bos Amelisweerd, de Betuwe-lijn en de HSL. Je ziet in de tijd een golfbeweging. Rechtse kabinetten luisteren overwegend naar de pressie uit de ondernemershoek. Linkse kabinetten hebben hun eigen megalomane projekten waarbij het bedrijfleven eveneens een rol speelt. De opéénvolgende kabinetten variëren in de hekel aan rust en natuur voor het armere volksdeel, maar de bewindslieden zelf wonen bijna zonder uitzondering in de laatste restjes natuur. Daarvandaan moeten ze met hun limousines wel snel naar Den Haag of Schiphol getransporteerd worden. Dit eigenbelang heeft helaas niets te maken met het lange-termijn beleid waarvoor we ze hebben ingehuurd.
Sigi
-5-  Sigi:
Wegen lijken op gevangenissen, bouw ze maar en ze raken altijd wel vol.
benno
-6-  benno:
@ arnoud
Een stad bestaat uit huizen, bedrijven en wegen. De rest is mooi meegenomen.
Hoe meer groen je er tussen stopt, hoe groter het wordt. En hoe verder mensen dus met de auto moeten rijden.
Rob
-7-  Rob:
Volgens mij is het al jaren (decennia, eeuwen) zo dat de mens gemiddeld een half uur van zijn werk woont. Vroeger was dat dan een half uur lopen, daarna een half uur met de ossenkar, toen een half uur met de fiets (voor mij nu nog steeds) en 'recentelijk' een half uur met de auto. Hoe meer wegen je aanlegt (betere 'doorstroming'), hoe verder mensen zullen gaan forenzen.

De files zullen dus altijd wel blijven, alleen staan ze nu niet alleen meer in de randstad, maar ook in de rest van het land. Ik heb nu al collega's die 'gewoon' iedere dag vanuit Doetinchem, Drachten, of Tilburg op en neer pendelen. Over een jaar of tien hebben we het waarschijnlijk dus ook over 'de dagelijkse files op de A37' ofzo.

Door alleen maar meer asfalt aan te leggen lossen we het fileprobleem op de lange termijn dus niet op. Die reistijd van een half uur zul je d'r ook niet zomaar uit halen. En financiële prikkels (rekeningrijden, afschaffen reiskostenvergoeding, etc) zullen mijns inziens ook niet echt helpen (het wordt gewoon met het salaris verrekend, en zolang het opweegt tegen verhuizen vindt iedereen het prima). Kortom, zolang d'r een auto is, is d'r een file.

Wat is dan wel de oplossing:
- verbied de auto, iedereen weer op de fiets.
- iedereen een Prius met een zonnecellen imperiaal op het dak, dan 'verbruik' je in ieder geval niets in de file.
- iedereen op de motor, milieutechnisch niet echt een oplossing, maar d'r passen opeens wel 3x zoveel forenzen op een stuk snelweg (en dat tikt harder aan dan een baantje hier of daar) (of carpoolen uiteraard).

Ja, ik zal Karla maar eens bellen
marjolein
-9-  marjolein:
maar vinden jullie dan niet dat de natuur belangrijker is dan die snelwegen? ik bedoel maar: hubba hubba
marjolein
-10-  marjolein:
ok ok sorry voor de wat humorloze reactie, maar goed ik bedoelde dus iets anders dan “hubba hubba” ik bedoelde eiegenlijk: waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarr gaaaaaaaaaaaaatt het heeeeeeeeeeeeeeenn met de mensheid!!
f.bol
-11-  f.bol:
Realisme is vaak moeilijk te verkopen. Maar:

- de 80 km maatregel helpt een beetje tegen de luchtvervuiling. Eerdere realisatie van de tweede Coentunnel had nog véél meer geholpen tegen de luchtvervuiling
- Toen de ring Noord werd geopend nam de luchtvervuiling in de Wibautstraat, ja waar al die mensen wonen, met tientallen procenten af.
- Filerijden is het meest vervuilende weggebruik.
- sinds katalysator, recentelijk roetfilter en straks hybride of brandstofcel zijn ingevoerd is de vervuiling door de auto dramatisch gedaald.
- de vervuiling is niet toegenomen, de normen zijn verscherpt
- als je autoverkeer te veel ontmoedigt zul je de ontwikkeling van schoner rijden ook afremmen waardoor je per saldo achteruit gaat.
- zelfs al ben je radicaal en zeg je, uit die auto en wel nu : als 10 % van de automobilisten besluit voortaan de trein te nemen moet de NS de capaciteit per direkt zo ongeveer verdubbelen. Dat wordt dus op z'n minst een lange termijnplan.
- je moet niet lukraak asfalt leggen, maar strategisch gekozen nieuwe wegen en tunnels, in combinatie met verbredingen hier en daar en bij knooppunten “dubbeldeks” rijden, zullen de vervuiling nog kleiner maken.
-12-  :
Jawel f.bol, maar met je constatering “de vervuiling is niet toegenomen, de normen zijn verscherpt” doe je voorkomen dat de luchtkwaliteit een papieren probleem is. Dat is natuurlijk onzin. De normen zijn niet voor niets aangescherpt, die zijn aangescherpt omdat de laatste jaren uit tal van onderzoeken onomstotelijk is komen vast te staan dat de luchtvervuiling vele malen kwalijker is voor de volksgezondheid dan voorheen werd aangenomen. Voortschrijdend inzicht noemt men dat.

Vergelijk het met roken. Daarvan dacht men honderd jaar geleden ook dat het weinig kwaad kon. Sindsdien zijn de normen voor gebruik en verkoop van tabak verscherpt. Niet zomaar, maar omdat we inmiddels beter weten.
f.bol
-13-  f.bol:
Nee, Wieland, het is uiteraard geen papieren maar een reëel probleem, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het is wel een overtrokken probleem in mijn ogen. En zelfs al vind je het niet overtrokken, dan nog heeft het geen zin om allemaal te roepen dat we per direkt dreigen te stikken en dat we dus onmiddellijk alle autoverkeer moeten afschaffen. En soms maakt de milieubewegeing echt verkeerde keuzes: als die snelweg in Limburg wel was aangelegd, had dat paradoxaal genoeg enorm veel vervuling en geluidsoverlast gescheeld. Mensen ( van links en rechts overigens ) kijken te veel ideologisch en te weinig praktisch naar het probleem. Dat is mijn enige punt.
Woestijnvis
-14-  Woestijnvis:
de A6-A9 is helemaal niet nodig. Klik maar op mijn naam.
Woestijnvis
-15-  Woestijnvis:
Ik ben blij dat wethouder Duivenstein van Almere, het als enige begrepen heeft. Hij weigert te beginnen met de bouw van 60.000 nieuwe woningen in Almere tot de file problemen zijn opgelost.

Iedereen weet dat het file probleem niet opgelost kan worden: niet met een weg door het Naardermeer, niet door een Golden Gate en niet door een verbreding van de A1. Het zijn namenlijk die zelfde 60.000 woningen die welke verandering dan ook onmiddellijk weer teniet doet. Almere ligt gewoon op de verkeerde plek t.a.v. de werkgelegenheid.

Daarom moet er onmiddellijk een bouwstop komen in Almere. Er zijn alternatieven zat. Wij hebben 4 jaar geleden gekozen voor een relatief kleinere, maar zeer goedkope woning halverwege het centrum van Amsterdam en het Gein. Ik ben het zat om de luchtvervuiling in te moeten ademen van mensen die 200 m2 ‘moeten hebben’. Wij zijn een gezin met twee kinderen en leven comfortabel op 140 m2 in de Bijlmer en fietsen en ov-en overal naar toe. Wij hebben niet eens een auto. Ik kan het het Almerense filevee van harte aanbevelen. Er staan hiet mooie woningen van hoogwaardige kwaliteit te wachten op kopers. Je kan er zo in.
yanny scutt
-16-  yanny scutt:
Okay Woestijnvis, Almere moet leeg...Allemaal naar Zuid/Oost...Volgens mij moet je even naar de dokter hoor! het gaat echt niet goed met jou! Beterschap; Yanny
raymond
-17-  raymond:
Nou Woestijnvis je hebt het volgens mij niet helemaal begrepen. Duivestijn is aangetrokken om juist er door te kunnen drammen dat er wel een verbinding komt tussen Amsterdam en Almere. Wat hij nu doet is dus heel tactisch. Geen woning in Almere tot het fileprobleem is opgelost. En.....gebouwd moet er worden, dus die verbindingsweg komt er ook heel snel. Dat is nu politiek Woestijnvis. U snapt het nog niet helemaal. het gaat niet om het millieu, niet om Zuidoost en helemaal niet over oplossen van het foleprobleem, maar om Almere op te peppen.
Woestijnvis
-18-  Woestijnvis:
Nee Raymond, politiek is een sufhoofd als Duivenstein in zijn eigen val te laten struikelen. Als hij denkt druk uit te kunnen oefenen, met de 'dreiging' niet te gaan bouwen in Almere, dan zou ik als Haagse politicus zeggen: 'Dan bouwen we ze toch in de Haarlemmermeer". PLaats zat daar en Schiphol ligt naast de deur, want daar willen die Almeerders blijkbaar allemaal naar toe. Duivenstein, zakt gewoon door het ijs.

Bedankt voor de goede zorgen Yanny, maar met mij gaat het prima. Het afblazen van de A6-A9 is het beste nieuws sinds maanden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.