Home > > Elders in Oud-West

Elders in Oud-West

Eén van de mooiste plekjes van Oud-West is zonder twijfel het J.J. Cremerplein. Het is er ruim, rustig en groen en er is een fijne speeltuin. Zulke plaatsen met, onder meer, grote oude iepen worden steeds zeldzamer in Oud-West.

Het stadsdeel gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om onder deze populaire speelplaats een parkeergarage te bouwen. Want ondergrondse parkeergarages heb je blijkbaar niet snel te veel, al zijn er nu al twee al dan niet functionerende exemplaren (WG-terrein en Staringplein) en staan er nog eens drie grote garages op stapel.

Gek genoeg vindt het stadsdeel de vraag of het mogelijk is om een parkeergarage onder het Cremerplein te bouwen relevanter dan de vraag of het ook wenselijk is. Aan buurtbewoners en speeltuinbezoekers is namelijk nooit expliciet gevraagd of zij zo'n ondergrondse parkeergarage wel willen.
En nee, zo'n parkeergarage is helemaal niet nodig en eigenlijk zeer ongewenst.

De Cremerbuurt kent namelijk geen nijpend parkeerprobleem. Overdag is er volop ruimte, alleen 's avonds laat is het soms zoeken naar een plekje, maar dat ligt vooral aan opgebroken straten verderop, Bingo-avonden aan de Overtoom of een tekort aan plaatsen elders in Oud-West. Wie dat als een groot probleem ervaart, moet weten dat dat nou juist niet door een parkeergarage opgelost zal worden. Volgens het programma-akkoord mogen er in Oud-West namelijk geen parkeerplaatsen meer bijkomen, dus wat er onder de grond aan plaatsen bijkomt, zal op straat verdwijnen.

De prijs die voor een nog leger straatbeeld betaald moet worden is echter heel hoog: de speeltuin wordt lange tijd (jaren?) onbruikbaar. En door de bouw van een parkeergarage wordt bovendien de toekomst van de grote oude bomen en het groen rond het plein door zo'n project wel erg onzeker. Op een parkeergarage kunnen ze namelijk niet teruggeplant worden.

Dit alles net nu de speeltuin opgeknapt is, er sinds een paar jaar een beheerder is en het plein weer volop bezoekers trekt. En erger: er voor kinderen en buurtbewoners geen alternatieven. Vind maar eens een plek waar kinderen ongestoord en veilig kunnen fietsen, skaten en spelen. Waar skelters, fietsjes en zandbakspullen geleend kunnen worden. Met onder meer een kabelbaan, water- en zandbak, klimkasteel, glijbaan en zwembadje. Of een plaats waar het voor kinderen vanaf een jaar of zeven mogelijk is om zelfstandig, zonder vader, moeder of oppas, te spelen. Dat kan op het Cremerplein wel dankzij de hekjes en het wakend oog van de beheerder. Ook voor volwassenen is het een prima plek, voor de sociale contacten of om een boekje te lezen.

Wat mij betreft kan het stadsdeel het geld voor het onderzoek naar de mogelijkheid en het geld voor de aanleg van zon parkeergarage beter besteden. Bijvoorbeeld aan projecten die de leefomgeving echtverbeteren, zoals speelgelegenheden voor kinderen. Of groenvoorzieningen. Ik weet nog wel wat bomen in Oud-West die ook het redden waard zijn.

trefwoorden.

veertien reacties op "Elders in Oud-West"

Rob
-1-  Rob:
Hm, altijd heerlijk zo'n on-line burenruzie (http://www.cremerplein.nl/i...).

Maar, to the point: 'Leuk' om te zien dat alle voorstanders er van uit gaan dat er na gereedkoming van de garage meer plekken zullen zijn. Uit de 'notitie parkeerbeleid en betaald parkeren' valt echter op te maken dat dit niet het geval zal zijn (het staat ook bovenaan het artikel, maar waarom eerst lezen voor je gaat reageren ...). Deze notitie is echter alweer uit 2001. Hebben Piet en consorten nieuwe informatie, of komen zij zo van een koude kermis thuis (meer verkeer in de straat en (dus) nog minder plek) ?
Guus Rombouts
-2-  Guus Rombouts:
*reactie verwijderd*
Oorspronkelijke reactie verwijderd omdat hij niet voldeed aan de spelregels voor discussies: http://www.amsterdamcentraa...
Redactie Amsterdam Centraal
Guus Rombouts
-3-  Guus Rombouts:
Spelregels; ik ben er een gròòt voorstander van. Op voorwaarde dat iedereen zich er aan houdt. Dus ook zij die menen ons te 'besturen'. Besturen is goed luisteren, niet proberen om volkomen onnodig van een vreedzaam stadsdeel een vijandige vreugdeloosheid te maken waar niemand zich meer senang voelt. Een parkeergarage onder het J.J.Cremerplein is alleen al door het uit de route liggen een volstrekte zinloosheid, daarbij heb ik nog niet over de bovengrondse opoffering van hetzelfde aantal parkeerplaatsen. Het zijn allemaal zulke optische probleemoplossingen. Als kinderen niet meer ergens veilig kunnen spelen is men bezig met om de hulpverlenersinfrastructuur van morgen te creeëren. Zèt mensen aan het denken middels keiharde grappen en satire. Dat is dus niet volgens de spelregels. 'Kopspijkers' is ook al van de buis...
Werner Toonk
-4-  Werner Toonk:
Het onderzoek naar een mogelijke parkeergarage onder het Cremerplein wordt uitgevoerd naar aanleiding van een motie die de stadsdeelraad in meerderheid heeft aangenomen bij de begrotingsbehandeling eind 2004. Uit een recent afgerond onderzoek naar mogelijke locaties voor volgende parkeergarages, blijkt bovendien dat het Cremerplein op basis van een aantal objectieve criteria als beste locatie uit de bus komt. Zo onlogisch is het dus niet dat we hier gaan onderzoeken.

Verder vormen ook de gegevens in de stadsdeelmonitoren (bewonersonderzoeken) voldoende aanleiding om te kijken of we hier een parkeergarage kunnen realiseren. Een aantal citaten uit de stadsdeelmonitor 2003 (die te downloaden is via http://www.oudwest.amsterda...):

1. In de Cremerbuurt en Helmersbuurt is het tekort aan parkeerplaatsen nog niet verminderd: ook dit jaar noemen bewoners uit deze wijken het tekort aan parkeerplaatsen relatief vaak als belangrijkste
probleem. (blz. 24)
2. 52% van de ondervraagde bewoners in de Cremerbuurt meldt spontaan dat het tekort aan parkeerplaatsen een van de belangrijkste problemen is in de buurt. (blz. 24)
3. Autobezitters in de Cremerbuurt zochten in 2003 gemiddeld 20:14 minuten naar een parkeerplaats. In 2002 was dat nog 24:38, en in 2001 24:07. (blz. 33)
4. Evenals vorig jaar zijn met name in de Cremerbuurt veel bewoners van mening dat er te weinig parkeerplaatsen in de buurt zij: 72%. (blz. 34)

Dat er bewoners zijn die zich zorgen maken over de bomen, de speelmogelijkheden, de overlast tijdens de bouw en het behoud van het speeltuinhuisje, dat kan ik me wel voorstellen. Om dan maar meteen te roepen dat 'buurtbewoners' tegen zijn vind ik overigens wel wat kort door de bocht. Laten we nu eerst maar eens kijken of het kan en wat de mogelijke consequenties voor het plein zijn. Er is aanleiding voldoende om dat te onderzoeken en voordat het definitieve besluit om onder het Cremerplein een parkeergarage te ontwikkelen zijn we een hele tijd verder.

Meer informatie over het onderzoek en de achtergronden ervan staat overigens op m'n weblog onder 'Wat vind ik' (Ik zie graag ee parkeergarage onder het Cremerplein, http://www.wernertoonk.nl/t...)
Ron Meulensteen
-5-  Ron Meulensteen:
Verantwoordelijk wethouder Werner Toonk houdt keer op keer, zie hierboven en ook op zijn eigen website (<a href="http://www.wernertoonk.nl" rel="nofollow" target="_blank">http://www.wernertoonk.nl</a>), een pleidooi voor een parkeergarage onder het Cremerplein. Duidelijk is dat hij een voorschot neemt op de verkiezingsuitslag in 2006. Hij vermoedt dat er in een nieuw programma-akkoord ruimte is voor extra parkeerplaatsen. Ik vind dat niet netjes en vind dat een bestuurder moet handelen volgens de nu geldende afspraken. (Ik kan alleen maar hopen dat in 2006 veel kiezers duidelijk maken dat in Oud-West niet alles hoeft te wijken voor nog meer auto's). Ook niet netjes vind ik dat het onderzoek naar de mogelijkheden van de ondergrondse parkeergarage al gestart is, terwijl de raad de financiën voor dat onderzoek nog goed moet keuren.

Ook ik had het logischer gevonden als er eerst een onderzoek naar de wenselijkheid had plaatsgevonden. Dat buurtbewoners het tekort aan parkeerplaatsen als een groot probleem ervaren geloof ik best, maar daarmee is nog steeds niet de wenselijkheid van een parkeergarage aangetoond. De auto is gelukkig nog niet voor iedereen zo heilig, dat de bomen en de speeltuin het resp. voor altijd of lange tijd moeten ontgelden. En daarbij gaat het niet om het speeltuinhuisje, dat de heer Toonk steeds noemt, maar om de hele speeltuin.
Meer dan 350 mensen hebben zich (o.a. door te stemmen op <a href="http://www.cremerplein.nl/" rel="nofollow" target="_blank“>http://www.cremerplein.nl/</a>) al tegen de parkeergarage uitgesproken. Dat zijn er al meer dan de door O+S ondervraagden. Voor dat onderzoek zijn 1294 bewoners verdeeld over zes buurten ondervraagd. Dat komt neer op pakweg 216 bewoners van de Cremerbuurt. Van die 216 noemt 52% het gebrek aan parkeerplaatsen als grootste probleem, dat zijn er ongeveer 112. Door O+S is overigens niet eens de vraag gesteld of zij een parkeergarage willen.

Dat er meer parkeerplaatsen bij komen door deze ondergrondse parkeergarage kan de heer Toonk in ieder geval niet garanderen. Dus richt hij zich, voorlopig, ook op de aanblik van het plein ”Stel je eens voor dat een groot deel van de auto's onder de grond zou verdwijnen“. Probleem is dan dat er geen parkeerplaatsen bijkomen. Extra plaatsen en een leger plein lijken onverenigbaar, tenzij het natuurlijk een hele grote parkeergarage wordt waarbij de bomen het zeker zullen ontgelden. Zijn opmerking dat een parkeergarage tot een opknapbeurt van het plein leiden riekt naar koppelverkoop. Het plein is zeker (en vooral) zonder parkeergarage ook mooier te maken dan het nu al is. Omgekeerd leert het Staringplein mij dat dat een parkeergarage niet altijd leidt tot een bevredigend resultaat.

De heer Toonk vindt dat we eerst maar eens moeten afwachten wat de consequenties zijn van een parkeergarage. In zijn eigen ”notitie parkeerbeleid en betaald parkeren 2001“ licht hij al een tipje van de sluier op: ”Op het Cremerplein staat nu een buurthuis, dat moet worden gesloopt indien een garage wordt aangelegd. Ook moet een aantal grote bomen op het plein worden gekapt. Het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng acht deze locatie ongeschikt voor de bouw van een parkeergarage."

Er zal nu wel een ander onderzoeksbureau uitgezocht zijn ......
Werner Toonk
-6-  Werner Toonk:
@Ron:

We zullen het over die wenselijkheid van een parkeergarage onder het Cremerplein ongetwijfeld niet eens worden. Een voorlopig laatste reactie van mij op deze site over dit onderwerp n.a.v. je reactie.

Wat betreft die meer parkeerplaatsen: Een bestuurder moet inderdaad handelen volgens de nu geldende afspraken. Dat doe ik ook. Uitgangspunt binnen het geldende programakkoord is blik van straat, 1 op 1 compenseren dus. Wat ik vermoed dat in het nieuwe programakoord is m.i. niet aan de orde en ik herinner me ook niet dat ik daar uitspraken over gedaan heb.

Waar het om gaat is dat tegen de tijd dat er over een mogelijke parkeergarage onder het Cremerplein een politiek bestuurlijk besluit valt er (naar mijn idee) een volgende bestuursperiode is aangebroken en er dus waarschijnlijk nieuwe afspraken gemaakt zullen zijn, die mogelijkerwijs anders zijn dan de huidige. Het is dus te voorbarig om te stellen dat er geen parkeerplaatsen bij zouden mogen komen na 2006, want daar is niets over afgesproken.

Voor het O+S onderzoek is overigens gebruik gemaakt van een representatieve steekproef, hetgeen de resultaten bruikbaar maakt voor alle inwoners.

Wat betreft het niet netjes vinden van het al uitvoeren van het onderzoek: de raad heeft (eind vorig jaar al) heel duidelijk en expliciet opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken en daarvoor geld te reserveren. Naar mijn idee is dat voldoende om aan de slag te kunnen.

Het resultaat van het 'onderzoek' dat indertijd door Goudappel Coffeng is uitgevoerd (voordat ik in Oud-West bestuurder was), bestaat uit vrijwel niet meer dan de conclusie die je hierboven verwoordt hebt. Een degelijke argumentatie ontbreekt. Dat hebben we indertijd bij de communicatie rondom het Staringplein heel duidelijk gemaakt. Het Parkeerbeleid dat je aanhaalt dateert uit dezelfde tijd en bevat enkele achterhaalde c.q. verouderde passages (o.a. over de wielklem die toen nog gehanteerd werd).

'Laten we nu eerst maar eens kijken of het kan en wat de mogelijke consequenties voor het plein zijn. Er is aanleiding voldoende om dat te onderzoeken en voordat het definitieve besluit om onder het Cremerplein een parkeergarage te ontwikkelen zijn we een hele tijd verder' - en als de onderzoeksresultaten bekend zijn is er nog voldoende tijd om verder te discussiëren.
Guus Rombouts
-7-  Guus Rombouts:
Twee alinea`s uit de reactie van Ing W.Toonk van heden 00:01:12 uur:

[i]Wat betreft die meer parkeerplaatsen: Een bestuurder moet inderdaad handelen volgens de nu geldende afspraken. Dat doe ik ook. Uitgangspunt binnen het geldende programakkoord is blik van straat, 1 op 1 compenseren dus. Wat ik vermoed dat in het nieuwe programakoord is m.i. niet aan de orde en ik herinner me ook niet dat ik daar uitspraken over gedaan heb.

Waar het om gaat is dat tegen de tijd dat er over een mogelijke parkeergarage onder het Cremerplein een politiek bestuurlijk besluit valt er (naar mijn idee) een volgende bestuursperiode is aangebroken en er dus waarschijnlijk nieuwe afspraken gemaakt zullen zijn, die mogelijkerwijs anders zijn dan de huidige. Het is dus te voorbarig om te stellen dat er geen parkeerplaatsen bij zouden mogen komen na 2006, want daar is niets over afgesproken. [/i]

Heeft Ing W.Toonk nu ècht niet door dat hij zich in enkele regels tijd tegenspreekt? Denkt hij dat de burgerij dat niet ziet? De parkeergarage onder het J.J.Cremerplein wordt net zo`n lijdensweg als de iepen in de Bilderdijkstraat, de Hallen en al die andere projecten in Oud West. Het wordt de allerhoogste tijd dat alle belangengroepen in ons stadsdeel zich gaan verenigen, anders zitten we tot 2010 vast aan die man, is Oud West veranderd tot een groenloos probleemgebied waar het 's nachts nòòit meer stil zal zijn. Rijdt er in de donkere uren een sufflebusje tussen de Hallen en het J.J.Cremerplein. 'De Opstapper'of 'De Afknapper"..?
martijn
-8-  martijn:
als buurtbewoner zeg ik : hoe meer parkeergarages in Oud West, des te beter. Het is hier al veel moeilijker 's avonds een plekje te vinden dan in het beruchte centrum. Als er nou ook een aantal plekken op het maaiveld verdwijnen na realisatie van de garages is er meteen ook meer plaats voor groen en kinderen. Niet te veel korte termijn denken a.j.b. ! Graven maar.
Ron Meulensteen
-9-  Ron Meulensteen:
Het onderzoek naar de garage onder de speeltuin wordt op maandag 29 mei vanaf 19:30 gepresenteerd. Voor actuele informatie zie http://www.cremerplein.nl
Henk
-10-  Henk:
volgens de website van Toonk: nog even geen besluit, de raadsvergadering wordt uitgesteld naar 4 dec 07. De fractiepartijen willen nog met de bewoners praten. grappig dat ook zijn eigen VVD nog even wil praten. Dorpspolitiek rondom een voorgekauwd democratisch proces of zien we Toonk zo langzamerhand de Iping worden van Oud-West. Tenslotte heeft hij het heel goed voor met de bewoners alleen luisteren ze niet.
IMBY
-11-  IMBY:
@Henk FYI:

Toonk's vvd-collega Cherribi van De Baarsjes kan niet wachten om een grote buurtgarage onder het Surinameplein te bouwen - om de hoek dus - als t even kan met de bestuurlijke participatie van buren OudZuid en OudWest.
Voor Toonk is dat geen reden om af te zien van zijn omstreden plannen met het kinderspeelparadijs J.J. Cremerplein.

Ondanks het feit dat omwonenden rond het Staringplein even verderop al ettelijke maanden hun buuren waarschuwen en klagen over verzakking en ondergelopen kelders nadat daar zo een ondergrondse buurtgarage is aangelegd. En ondanks het feit dat autobezitters uit de buurt herhaaldelijk aangeven liever wat verder weg te parkeren dan het J.J. Cremerplein aangetast te zien en de kinderen daar aan extra emissies bloot te stellen: Want hoe je t ook wendt of keert, er komt in de plannen van Toonk meer autoverkeer op dit speelplein af en de plannen impliceren uit de aard van de zaak een periode van zwaar vrachtverkeer.

Wat zegt Toonk in het recente stadsgesprek ten aanzien van luchtkwaliteit in OudWest?
Als iedereen ophoudt met roken is het probleem van luchtvervuiling zo opgelost.

Toonk is een gedreven bestuurder. In het geval van het Cremerplein echter een bestuurder in overdrive , die onder het Staringplein de oplossing voor de hele stad denkt te weten. Het stofje in de hersenen lijkt hier aan het werk.

Meer een gevalletje provinciale Sturm&Drang dus, dan de Iping van OudWest, Henk.
Wie weet spreekt Cherribi hem ns vaderlijk toe.
Werner Toonk
-12-  Werner Toonk:
Jammer dat zaken zo uit z'n verband gerukt worden. @IMBY: Toonk zei dat de GGD heeft gezegd dat het roken van de Amsterdammers meer schade oplevert voor de volksgezondheid, dan de luchtkwaliteit. Dus als we met elkaar iets willen doen aan een betere gezondheid, dan levert massaal roken meer effect op dan alle inspanningen uit het VGS bij elkaar.

Dan over Staringplein: kom met feiten die je verhaal ondersteunen. Wat je hierboven schrijft is feitelijk onwaar. Ook ga je er gemakshalve aan voorbij dat de meerderheid van de mensen in de Cremerbuurt heeft laten voor de komst van een garage te zijn onder het plein en dat er slechts een beperkt aantal mensen is dat tegen is.

Het is niet de drive van Toonk, noch de overdrive. Wat hier gebeurt is het uitvoeren van een weloverwogen en doordacht stadsdeelbeleid, waarbij we 1. extra parkeerplaatsen willen maken en 2. extra ruimte op straat willen maken voor spelen / groen etc. Dat zou inderdaad op veel meer plaatsen in de stad moeten gebeuren als je het mij vraagt ja. En gelukkig zijn er heel veel mensen die daar net zo over denken.
Maarten Dupont
-13-  Maarten Dupont:
@IMBY: FF corrigeren, je zou inderdaad bijna denken dat 'ie van de VVD is, maar Cherribi is echt PvdA, hoor!
IMBY
-14-  IMBY:
@Maarten en T
Oeps, daar gaat het hoopvolle scenario van t vaderlijk toespreken door een partijgenoot...
Stom van me om al die Cherribi's over 1 liberale kam te scheren.

@Toonk
Als we de GGD erbijhalen, zou ik het advies wel ns willen horen van die club ten aanzien van alle inmiddels geplande parkeergarages in OudWest bij het Leidse Bosje, bij de Bosboom-Toussaintstraat, bij het Bellamyplein en nu het J.J.Cremerplein. Vooral met betrekking op het convenant Voorrang Gezonde Stad en de fijnstofreductie die B&W binnen de ring A10 nastreeft en dan natuurlijk toegespitst op de omgeving van de Overtoom en de Kinkerbuurt - dus niet gemiddeld over de hele stad.
Dat advies lijkt me toch net iets anders te liggen dan een door enqueteurs gevonden meerderheid onder respondenten in een populaire stadswijk, ten aanzien van de vraag of ze hun auto graag om de hoek in een ondergrondse parkeergarage geparkeerd zouden willen zien o.i.d.

Goed, misschien mag ik uit je zelfverzekerde reactie afleiden dat Cremerpleinbewoners een ruimhartige planschade-regeling tegemoet mogen zien voor t onvoorziene geval dat hun kelders onderlopen en hun huizen verzakken bij de bouw en oplevering van een ondergrondse parkeergarage daar. Ik begrijp dat je naar analogie van het Staringplein zegt: geen probleem.

Waar B&W trouwens vermindering nastreeft van emissies en van verkeersbewegingen binnen de ring A10, blijf je luidkeels vasthouden aan het veronderstelde nut-en-noodzaakverhaal van nogal wat extra parkeerplaatsen in OudWest, te beginnen onder het J.J. Cremerplein, ondanks de P+Rwens van B&W en de daarbij passende ontwikkelingen inzake het Surinameplein en ondanks de zorgen van o.a. het ASTMAfonds en ouders in de stad over het feit dat inademen van uitlaatgassen minstens zo ongezond is als meeroken. Dat kan ik allemaal niet direct rijmen met de door jou in herinnering gebrachte kwalificaties weloverwogen en doordacht .
Of t nou stadsdeelbeleid is of iets wat veel mensen in de stad ervan vinden, een beetje grensoverschrijdend en toekomstgericht op elkaar afstemmen van nieuw volksgezondheidbeleid, nieuwe B&Wwensen en oude stadsdeelplannen kan toch geen kwaad zou je zeggen.

Ook als je dat persoonlijk slecht uitkomt, als gedreven wijkbestuurder.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.