Home > > Panklaar project in Slotervaart

Panklaar project in Slotervaart

In Slotervaart hebben verzorgingshuis De Schutse, basisschool Pro Rege en het Hervormd Lyceum West ambitieuze bouwplannen. De huidige onderkomens voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, zo wordt gezegd. En dus moet het oude boeltje tegen de grond om plaats te maken voor iets nieuws.
Omwonenden werden daarom de afgelopen week uitgenodigd voor een informatieavond. Hier presenteerde het stadsdeel een zogeheten Stedebouwkundig Programma van Eisen voor het gebied waar de drie projekten worden uitgevoerd. Ze liggen vlak bij elkaar in een kleine driehoek tussen Sloterplas en Johan Huizingalaan.
De opkomst van de buurtbewoners was groot. Aangezien de wijde omgeving vrijwel geheel uit laagbouw bestaat, was men bang dat de nieuwbouwers eens flink zouden gaan uitpakken met hun 'eisen van deze tijd'.
maquettes
Die benauwdheid bleek niet geheel ongegrond. De huidige bebouwing past qua volume en hoogte goed bij de rest van de buurt, maar in de nieuwe plannen wordt het allemaal een stuk hoger, omvangrijker en pretentieuzer. Wie dacht dat een 'Stedebouwkundig Programma van Eisen' slechts bestaat uit een A4-tje met een stedebouwkundig programma van eisen kwam bedrogen uit. Er bleken zelfs al maquettes voorhanden. De bijbehorende architecten kwamen trots vertellen hoe mooi het allemaal ging worden.

hoela
<%image(20050417-schutsestraks140.jpg|140|140|Maquette de Schutse)%>
De avond was welbeschouwd bijzonder informatief. Omwonenden konden bijvoorbeeld concreet zien dat zorgcentrum De Schutse op bepaalde plekken wel twee keer zo hoog zou worden en dat zij de zon in hun achtertuintje in de toekomst waarschijnlijk wel konden vergeten. Dit werd met klem tegengesproken door de architect, maar het volk bleef morren. De betrokken ambtenaren van het stadsdeel waren eveneens aanwezig en probeerden bijna wanhopig duidelijk te maken dat het hier alleen nog maar ging om voornemens, plannen, een programma van eisen. Alles moest nog door de deelraad worden goedgekeurd.
Hierop zag je de zaal collectief denken: "An me hoela!" Een enkeling riep dat ook.

onnozel
Niet echt snugger aangepakt van het stadsdeel, want dergelijke reacties zijn te verwachten. De gemiddelde Amsterdammer is namelijk niet zo onnozel om te geloven dat dusdanig vergaand uitgewerkte plannen straks nog van tafel kunnen. Die architecten kosten ook niet niks tenslotte. En dus worden de scholen in grote trekken binnenkort gebouwd zoals ze op de maquette staan, krijgt het zorgcentrum hoge flatgebouwen met half-ondergrondse parkeerdekken en fijne ruime appartementen. Een gedeelte daarvan is koopwoning, want ook de zorgbehoevende met geld moet immers onderdak worden gebracht. O ja, er komt ook nog een kerk bij.

één-tweetje
Een kerk??? Kerken zijn toch van die ouderwetse heiligdommen die bij gebrek aan gelovigen zijn omgebouwd tot tapijthallen? Waarom dan nu weer een kerk?
Dat blijkt een één-tweetje te zijn tussen het bisdom en het stadsdeel. Elders in de wijk staan namelijk twee kerken te verpieteren en die ruilt het bisdom graag in voor één nieuwe kerk. Op eigen grond, want de oude staan ook op plekken die eigendom zijn van het bisdom.
Gek genoeg kreeg ik deze informatie niet van de ambtenaren, maar achteraf stiekem van de pastoor. Staaltje grondpolitiek op wijkniveau.

lastig
Ik heb veel opgestoken van de informatieavond. Bijvoorbeeld dat bij de voorbereiding van zo'n Stedebouwkundig Programma van Eisen heel veel personen en instanties worden betrokken. Zoals de particuliere besturen van de zorginstelling en de scholen, ambtenaren, architecten, een bisdom en commissies van het stadsdeel. Ze hebben allemaal fijn mogen meepraten en meedenken. Druk, druk, druk natuurlijk. Tja, en dan vergeet je wel eens dat er ook nog een heleboel mensen wonen in die wijk. Die dan óók nog een mening blijken te hebben! Lastig toch, al dat democratisch gedoe.


Reageer op "Panklaar project in Slotervaart"

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.