Home > > Wat doen we met de Noord-Zuid boulevard?

Wat doen we met de Noord-Zuid boulevard?

Hoe komt het bovengrondse deel van de Noord-Zuidlijn er uit te zien, wanneer de lijn af is? Tom de Smet deed eerder al een suggestie voor het Rokin-gedeelte en Michiel Geuzinge wees in reactie daarop op de plannen die momenteel ontwikkeld worden. Of beter gezegd, het voorstel tot het maken van een plan, dat de PvdA nu als discussiestuk heeft geschreven: De Noord-Zuid boulevard 2012 (pdf).

Wat opvalt bij het lezen van dat stuk, is dat er nog zo weinig geregeld is. En dan gaat het niet over de kleur van de lantaarnpalen, de vorm van de bankjes of de kwaliteit van de straatstenen, maar over veel essentiëlere dingen.
Oh jee, de bovenkant
Onder het kopje 'Aandachtspunten bij het ontwerpproces' worden een paar onderwerpen aangestipt waarvan je zou denken dat die al jaren geleden zijn vastgesteld:
"Met het gereedkomen van de lijn zal het bovengrondse tramverkeer op zijn minst aanzienlijk afnemen. En zullen tramhaltes worden verplaatst naar locaties boven op de stations. Wat betekent dat? Hebben we dan bijvoorbeeld nog vrije trambanen nodig? Zijn alle plaatselijke spoorverdubbelingen en lussen nog nodig?"


Of even later over fietsenstallingen:
"Bovengronds valt er misschien ook veel ruimte uit te sparen door die stallingen deels ondergronds te maken, waarbij aansluiting kan worden gezocht met de ondergrondse delen van de metro-ingangen."


Dat weet men dus nog niet. Bij het beramen van de Noord-Zuidlijn is niet meteen berekend hoeveel tramritten kunnen vervallen en hoeveel trambanen er dan nog nodig zijn? En die fietsenstallingen, als die ondergronds moeten komen, waarom zijn die dan niet meteen in de plannen opgenomen? Het bovengrondse deel van de Noord-Zuidlijn wordt straks opgeleverd als een nieuwbouwwoning die nog helemaal door de bewoners - in dit geval de stadsdelen Centrum en Oud-Zuid - moet worden ingericht.

Ieder voor zich?
De makers van het discussiestuk van de PvdA zien het liefst een grootse aanpak, waarbij een boulevard ontstaat die vanaf het CS liefst doorloopt in de Ferdinand-Bolstraat. Jammer dan ook dat het stuk zo vanuit het Centrum is geschreven. Weliswaar met als doel ook Oud-Zuid "indien zij daarin bewilligen" zoveel en zo snel mogelijk bij de planning te betrekken, maar meeschrijven mochten ze blijkbaar niet. Het zou de diverse partijen en stadsdeelbestuurders sieren, wanneer ze bij dergelijke stadbrede projecten direct voor een deelraadoverschrijdende aanpak zouden kiezen.

zes reacties op "Wat doen we met de Noord-Zuid boulevard?"

caroline
-1-  caroline:
Marleen, dank je wel dat je dit onderwerp hebt opgepakt.
Eigenlijk schandalig dat men vanaf de start van project NZ-Lijn niet over een infirchting Openbare Ruimte heeft nagedacht. Ik ben met je eens dat niet alleen het stadsdeel Centrum hier mee aan de slag moet gaan. Ik mis ontwerpers, stedebouwkundigen, planologen etc.etc. Is er nog hoop?
Lawyerzwelgje
-2-  Lawyerzwelgje:
Oh, nou snap ik waarom het GVB met de Combino doorgaat. Na 2012 kappen ze gewoon een x-aantal lijnen uit het net en is het geen probleem meer om ze collectief bij het schroot te zetten.
M. Geuzinge
-3-  M. Geuzinge:
De PvdA heeft dit onderwerp op de agenda gezet omdat het inderdaad veel te weinig aandacht heeft gekregen van alle plannenmakers. Bij het schrijven van het stuk is contact geweest met partijgenoten in Oud Zuid.
Het is de bedoeling om een brede discussie over het onderwerp te starten.
Op 16 maart is in café De Bekeerde Suster (Kloveniersburgwal) een eerste bijeenkomst, onder andere met wethouder Maij, Maarten Kloos (ARCAM) en Anne Vos ((projectontwikkelaar MAB).
De avond staat onder leiding van Ronald Hooft(architect).

Voorafgaand aan de discussie is er een videopresentatie over de rol van de openbare ruimte in Amsterdam.

In de discussie staat centraal een toekomstvisie op de herinrichting van het bovengrondse deel van de Noord-Zuid lijn. Hoe gaat Amsterdam met de infrastructuur om? Welke rol is weggelegd voor cultureel-maatschappelijke functies in de openbare ruimte?

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, toegang is gratis en iedereen is welkom.

zie verder: http://www.amsterdamcentrum.pvda.nl/

Met vriendelijke groet,

Michiel Geuzinge,
assistent Els Iping
Nel
-4-  Nel:
Gaat de PvdA in het stadsdeel centrum hier wel alleen over? Ook al heb je overleg met collega’s in Oud Zuid, mij lijkt dat dit toch wat breder opgezet moeten worden of is het slechts een zogenaamd denkstuk? Waarom een projectontwikkelaar erbij als je nog niet eens weet wat je nu wilt. Ik ben heel benieuwd.
M. Geuzinge
-5-  M. Geuzinge:
Hoi Nel,

Je bent partijgenoot, dus ik zou zeggen, kom gezellig langs op de bijeenkomst van 16 maart en stel je vragen (Anna Vos was overigens tot voor kort voorzitter van de Welstandscommissie en is om die reden gevraagd).
Michiel
-6-  Michiel:
Als we het verhaal wat vandaag op AT5 verscheen mogen geloven kost het truttige stukje doortrekken van de Noordzuid Lijn de stad Amsterdam meer dan een miljard. Alweer is er een tekort omdat het Rijk Amsterdam niet compenseert voor alle kostenoverschrijdingen (staal en loonkosten). Maar gelukkig, de voortvarende wethouder Herrema heeft er al over nagedacht hoe dit allemaal op te lossen maar wil het nog niet zeggen. Ik vraag me voortdurend af waar die tekorten nu uit gedekt worden en ten koste van welke andere zaken gaat dit nu. Ik kan me toch niet voorstellen dat Amsterdam zomaar ergens een miljard of in het gunstigste geval miljoenen, zomaar op de plank heeft liggen. Wie o wie was er ooit alweer met de bouw van de Metro gestart? Zit deze persoon nu niet ergens lekker op het pluche? Kijk, terugdraaien kun je de bouw niet, maar hoe zorg je er in hemelsnaam voor dat de kosten in de klauw blijven?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.