Home > > Afvalwijzer

Afvalwijzer

Weet u wat een hondenhalte is? Of een wildplakzuil? Ik weet het omdat ik gisteren de Afvalwijzer 2005-2006 van Stadsdeel Amsterdam-Centrum in de bus kreeg. In de folder staan - onder andere - de regels voor het buiten zetten van de vuilnis.
‘Ik rekening op uw medewerking’ beëindigt stadsdeelwethouder Els Iping haar inleiding.
Die regels vielen begin januari ook al eens in de bus en die klonken toen een stuk strenger en gedetailleerder.
‘Sinds kort heeft de Reiniging haar werkwijze veranderd’ is de eerste zin van een brief van Mevr. Bruins Slot-Vis, hoofd communicatie van stadsdeel Amsterdam-Centrum. Er komt een straatveegploeg na de huisvuilzameling om het vuil dat achterblijft op te vegen. Het zwerfvuil.
Mooi, denk je dan. Goed plan om het zwerfvuil op te ruimen voor het echt gaat zwerven. Maar eigenlijk gaat het er in de brief om dat je nog even de regels leest waaraan je je moet houden voor het aanbieden van afval.

Een paar regels hieruit: ‘Pak het afval in goed afgesloten grijze afvalzakken.’
Grijs? Waarom grijs? Als ik het in een pimpelpaarse zak aanbied, wordt het dan niet meegenomen? En ik zie op straat ook heel veel blauwe zakken met gele strikken. Die worden wel meegenomen. Raadselachtig.
‘Zet het afval alléén op de ophaaldagen woensdag en zaterdag buiten, vanaf 6.00 uur tot aan het moment dat de huisvuilwagen langskomt.’
Woensdag vanaf zes uur 's morgens. Mmmm. Zaterdag vanaf zes uur 's morgens... Een erg rare regel. Zaterdags wil ik in ieder geval niet 's morgens om zes uur opstaan om de vuilnis buiten te zetten.

Een tijdje terug was er een andere brief dat de Reiniging op woensdag heel erg vroeg langs kwam en of we daar bij het buitenzetten maar rekening mee wilden houden. Okee dan. Dat deden we een tijdje, maar de Reiniging kwam op volkomen onvoorspelbare tijden langs. Dan weer heel erg vroeg, dan pas weer na de lunch. Als je het vroeg neerzette kwamen ze laat, zette je het de week erop laat neer, dan waren ze al langs geweest. Nu gaan we maar af op het geluid van de wagen.

Ik kan me indenken dat je het niet op dinsdag- of vrijdagmiddag mag neerzetten. Maar 's avonds de dag ervoor, bijvoorbeeld vanaf - laten we zeggen - negen of tien uur, dat lijkt me toch helemaal niet onredelijk.
De brief sloot af met de mededeling dat de Reinigingspolitie (met hoofdletter) de komende tijd in de buurt intensiever oplet en bij overtredingen boetes kan geven als daar aanleiding voor is. Ik heb de indruk dat het grootste deel van de mensen hun huisvuil 's avonds buiten zet.

Toen ik afgelopen vrijdagavond laat thuiskwam, stonden er op een kort stukje gracht zo'n stuk of zestig zakken. Ik zette de vuilnis ook nog even buiten. In prachtige blauwe zakken. Laat de Reinigingspolitie maar komen.


twintig reacties op "Afvalwijzer"

Marije de Gram
-1-  Marije de Gram:
In Westerpark mag je je huisvuil de avond tevoren vanaf 21 uur buiten zetten. Da’s een stuk beter te doen. Het is eigenlijk best raar dat ieder stadsdeel z’n eigen regels er op na houdt.

http://www.amsterdamcentraal.nl/station/..
Floris
-2-  Floris:
In Oud Zuid mag het zelfs al vanaf 18 uur de avond tevoren. Ik zet de zakken zelf om een uur of tien ’s avonds buiten. Als bezuinigingsmaatregel hebben ze bij mij in de buurt onlangs de maandagochtend-inzameling verschoven naar de avond. Dat is erg onhandig, omdat je de zakken dan op maandagmiddag tussen 16u en 18u30 buiten moet zetten, en dan ben ik meestal nog niet terug van mijn werk. Kortom, voor hetzelfde bedrag aan reinigingsheffing kan ik nog maar van één inzameling per week gebruikmaken.
nel
-3-  nel:
Inderdaad heel vreemd dat in elk stadsdeel andere regels gelden. Ik vind het daarnaast een enorme verspilling van geld en materiaal die glossy brochures (65.000 exemplaren alleen al voor de binnenstad). Het ergste is dan nog een regel tekst die op deze folder staat: “alles verandert, zo ook de gegevens op deze kaart”.
Naast deze folder ook nog eens de spelregels in wijkgidsen, de stadsbladen, wijkkranten, het eigen huis aan huisblaadje van het stadsdeel en op internet.
Ik dacht dat we met z’n allen moesten bezuinigen?
Benno
-4-  Benno:
Weet iemand misschien waarom die groene huisafvalcontainers te klein om een vuilniszak in te doen. Of ben ik de enige die elke keer met zijn voet de vuilniszak in dat te kleine gat probeert te stampen? Ik moet me elke keer inhouden om het er niet gewoon naast te zetten…
M. Geuzinge
-5-  M. Geuzinge:
Beste Hans,

De grijze zakken zijn verplicht omdat die aan bepaalde normen voldoen (maximale belasting en zo). Het gaat dan om de exemplaren die bij de supermarkt te koop zijn. Deze zakken kunnen een bepaalde hoeveelheid afval aan, wat weer van belang is voor de vuilnismannen (en vrouwen) die die zakken in de wagen moeten gooien. Arbo-normen en zo. Als iedereen zijn afval op zijn eigen manier in eigen zakken gaat zetten, gaat de vuilnisophaal veel moeizamer (zwaarder, meer rommel, zakken scheuren etc.).

De blauwe zakken zouden heel goed bedrijfsafval kunnen zijn, die hebben afwijkende zakken. Ook gebruiken veel particuliere afvalbedrijven eigen zakken met een eigen kleur.

Wat betreft de vroege ophaaltijden: de reiniging van het stadsdeel Centrum moet niet alleen het afval van 80.000 bewoners en 40.000 bedrijven ophalen, maar heeft ook nog eens te maken met een kleine 100.000 dagjesmensen en toeristen PER DAG. Er werken dan ook een paar honderd man bij de reiniging die permanent bezig zijn afval op te halen, in de drukke winkelstraten wel twee keer per dag. Het is een enorme logistieke operatie om de roosters van alle veegploegen, buurtteams en vuilniswagens op elkaar af te stemmen. Dat leidt er toe dat in sommige buurten de ophaaltijden wel eens vroeg uit kunnen vallen.

Wat die vroege tijden betreft: het meeste zwerfvuil ontstaat omdat bewoners en bedrijven hun afval niet op de goede manier aanbieden. Of ze gooien alles op een hoop, waardoor veel wegwaait. Ook worden veel vuilniszakken die al de avond tevoren worden buitengezet, opengescheurd door mensen op zoek naar spullen, de zogenaamde ‘morgensterren.’ Dat geeft een enorme troep.

Het enige wat van bewoners en ondernemers wordt verwacht is dat ze normaal afval een beetje hanteerbaar in zakken buiten zetten en liefst niet te vroeg. In het rooster van de binnenstad is geprobeerd om in buurten met vroege tijden ook straten op te nemen waar op een andere dag ’s avonds wordt opgehaald. Bijvoorbeeld om twee straten verderop.

Er wordt nu onderzocht of er niet op meer plekken ondergrondse containers kunnen worden ingevoerd, dan heb je het probleem van de ophaaltijden niet meer. Later dit jaar neemt de stadsdeelraad daar een besluit over.

Tenslotte, Nel: die folder en al die advertenties in burtblaadjes en zo is om burgers te informeren over de nieuwe ophaaltijden en de regels.
Het lijkt me wel logisch dat je dat zo breed mogelijk doet. Hoe wil je anders dat mensen weten wat ze met hun afval moeten doen? Het is een vorm van dienstverlening.

Ik hoop jullie zo wat bijgepraat te hebben.

Met vriendelijke groet,

Michiel Geuzinge,
assistent Els Iping
nel
-6-  nel:
Beste Michiel. Dank voor je uitvoerige uitleg. Even nog een opmerking, de grijze vuilniszakken bij de winkels zijn er in verschillende soorten en maten, ze zijn sterk en iets minder sterk, groot en klein. Dat je je burgers goed wil informeren is een goede zaak, maar dat er zoveel folders en andere informatie verschijnt, dat kan beter op elkaar afgestemd worden.
Dat de reinigingsmensen hun best doen, staat volgens mij buiten kijf. Maar…..het kan altijd beter. Containers zijn soms te klein en te vol. Prullebakken niet altijd even handig, vuilophalers gooien soms heel slordig de zakken in de vuilniswagen, er rijdt niet altijd een kar er achteraan om dan het restafval op te ruimen. Kortom, niet alles loopt zo vlekkeloos als dat we graag zouden willen. Is toch niet zo erg dat mensen daar iets over gaan melden? Dit houd je juist scherp denk ik.
M. Geuzinge
-7-  M. Geuzinge:
Hoi Nel,

De reden dat ik ook nog even op jouw reactie in ging, was dat jij het geldverspilling vindt dat het stadsdeel haar informatie over de reiniging zo breed verspreidt over de binnenstad.
(“Naast deze folder ook nog eens de spelregels in wijkgidsen, de stadsbladen, wijkkranten, het eigen huis aan huisblaadje van het stadsdeel en op internet. Ik dacht dat we met z’n allen moesten bezuinigen?”)
Het blijft een wat raar verwijt aan de overheid dat ze de burger teveel informatie geeft. Het is juist de taak van de gemeente om zo volledig en zo accuraat mogelijk informatie te geven over wat je mag doen met je afval en wat niet. Dan lijkt het me logisch dat je de beschikbare media zo goed mogelijk gebruikt, dus ook de drie (!) wijkgidsen (informatie wordt gratis opgenomen) en de zes buurtkrantjes (gemiddelde advertentie kost € 150,- als ze het al niet gratis opnemen).

Overigens zeg je nu iets nieuws, namelijk dat de informatie in deze verschillende media niet klopt en niet op elkaar is afgestemd. Daar ben ik inderdaad heel benieuwd naar, want dat moet natuurlijk niet. Heb je voorbeelden?

Tenslotte je opmerking over scherp houden: het is wel een beetje jaren zeventig gemakzucht, de overheid moet alles maar oplossen.

De meeste ondernemers en bewoners geven in diverse onderzoeken aan dat bij het schoonhouden van de binnenstad de mentaliteit van de mensen het grootste probleem is. De stad zou veel schoner kunnen als men zijn afval op een hanteerbare manier buiten zet, zijn grof afval niet zomaar op straat gooit (één telefoontje en het wordt gratis opgehaald), de hond op de daarvoor bestemde plek laat poepen, de blaas niet ledigt in een portiek etc.
Hele simpele, burgerlijke, betuttelende, regels. Maar de stad zou er zo van opknappen als ze wat meer zouden worden gevolgd.

Klachten en opmerkingen zijn van harte welkom, de overheid moet je altijd scherp houden, maar stilstaan bij wat mensen zelf kunnen doen kan ook geen kwaad.
Marleen Zachte
-8-  Marleen Zachte:
Michiel,

Aardig dat je ons even bijpraat en er op wijst dat de burgers zelf ook verantwoordelijkheden hebben, maar dat lost het geschetste probleem natuurlijk niet op. Die ondergrondse containers zouden een stap vooruit kunnen zijn, maar ik maak uit je formulering op dat dat niet overal zou kunnen?

Denk je niet dat de hoeveelheid vuiliszakken ’s avonds op straat er op wijst dat voor veel mensen de ochtendplicht erg ongustig uitkomt? Geloof me, ik zou heus niet speciaal ’s avonds drie trappen aflopen om de vuilnis buiten te zetten, als ik toch ’s ochtends vroeg op moest en de deur uit ging en zo zal het veel anderen ook vergaan.

Discipline prima, maar waarom niet vanaf tien of elf uur ’s avonds, zodat ook mensen met een ander dagritme zich gewoon aan de regels kunnen houden, zoals meen ik in West wel mogelijk is? En daar zullen ze toch ook morgensterren hebben.

Na drieeën mag van mij trouwens ook, maar daar zullen wel wat minder mensen mee geholpen zijn ;-)
nel
-9-  nel:
Marleen, dank voor je support, ik zou het niet beter hebben kunnen verwoorden.
m. geuzinge
-10-  m. geuzinge:
Hoi Marleen,

Niet overal kan een ondergrondse container neergezet worden omdat er vaak kabels in de grond zitten. Het grootste probleem is dat er op veel plekken parkeerplaatsen voor moeten wijken en dat wil in een buurt nog wel eens op weerstand stuiten.

Ik ben het niet helemaal met je eens dat de zakken ’s avonds er op wijzen dat voor veel mensen de ochtendplicht erg ongustig uitkomt. Bij sommigen zal dat zeker het geval zijn, maar er zit ook veel gemakzucht bij. Het hangt een beetje af van de mensen. Als er nou veel bewoners zijn die nachtdiensten draaien, dan begrijp ik ht nog wel. Maar om nou de hele afvalinzameling om te gooien omdat sommige mensen laat uitgaan en daardoor niet vroeg uit hun bed kunnen komen…. (geintje)

Ik ken straten waar nooit problemen zijn, omdat de bewoners veel aandacht besteden aan het schoonhouden en elkaar er op aanspreken als ze zomaar een zak buiten zetten. Ik hoefde het bij mij in de straat niet te proberen als ik ’s nachts na het stappen thuis kwam.

Wat betreft de ophaaltijden: in Westerpark kun je huisvuil inderdaad al vanaf 21.00 uur buiten zetten. De schaal van het stadsdeel en de hoeveelheden afval daar zijn alleen wat moeilijk vergelijkbaar met de binnenstad. De reiniging hier haalt alleen al aan huisvuil 40.000 ton op. Zie bijvoorbeeld http://www.centrum.amsterdam.nl/smartsit..

Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is om de ophaaltijden aan te passen, alles kan, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan. Jullie zijn niet de eerste die hier problemen mee hebben. Ik zal navragen hoe het precies zit.

Groeten
Marleen Zachte
-11-  Marleen Zachte:
Dank je Michiel, dat klinkt constructief. Laat je ons weten wat je onderzoek oplevert?
Cathelijne
-12-  Cathelijne:
Hmmm, Michiel heeft zojuist weer een argument aangedragen voor de verruiming van de horeca-openingstijden :-)
Michiel
-13-  Michiel:
Als de café’s om, zeg 22.00 uur dicht gaan, heeft men precies acht uur nachtrust tot 6.00 uur zodat men ’s ochtends vrolijk en fris de vuilniszak buiten kan zetten :)

In New York sloten de kroegen vroeger op zaterdag om 23.00 uur, om te bevorderen dat men de volgende dag fris in de kerk zat.
Marleen Zachte
-14-  Marleen Zachte:
Briljante oplossing, Britser dan de Britten ;-)
caroline
-15-  caroline:
constructieve jongen die Michiel. Briljante oplossingen en suggesties. Heeft het vast heel druk, zit natuurlijk veel te veel binnen in dat stadsdeelkantoor. Gaat niet meer uit etc. etc. Lang leve de PvdA. Please vote for us in 2006!!!
Michiel
-16-  Michiel:
Wat wil je,

Willem Drees (overigens bij het Haarlemmerplein geboren) was ook geheelonthouder. En heb je Wim Kok wel eens zien feesten? zou niet door de Welstandscommissie komen.
En Job Cohen drinkt ook alleen maar thee in de moskee.

Ik vind het eigenlijk wel een heel consequent sociaal-democratisch standpunt. We blijven de partij van de onderwijzers, dat opvoedende krijg je er maar moeilijk uit.

Overigens zit ik thuis, want vanavond heb ik commissievergadering. Het belooft een latertje te worden, dus als ik nog voor iemand een zak buiten kan zetten :)
Hans Frederiks
-17-  Hans Frederiks:
Michiel schrijft: ‘Wat betreft de ophaaltijden: in Westerpark kun je huisvuil inderdaad al vanaf 21.00 uur buiten zetten. De schaal van het stadsdeel en de hoeveelheden afval daar zijn alleen wat moeilijk vergelijkbaar met de binnenstad. De reiniging hier haalt alleen al aan huisvuil 40.000 ton op.’
@Michiel: Ik vraag me hierbij af hoeveel personeel er in Westerpark zich met het afval bezig houdt en hoeveel in het Centrum. Als er meer werk is, dan zijn er ook meer mensen nodig. Dus ik neem aan dat er in het Centrum meer mensen beschikbaar zijn. Het lijkt me geen argument voor ‘het om zes uur ’s morgens pas mogen buiten zetten.’
En nog een argument voor het ’s avonds na negenen buiten zetten: als je als de hele week ’s morgens vroeg bent opgestaan om te gaan werken en je wilt eindelijk ’s zaterdags even uitslapen, dan wil je niet heel vroeg je bed uit om de vuilnis buiten te zetten. Dan wil je het voor het slapen gaan op straat zetten.
tomas
-18-  tomas:
Mag ik in westerpark vanaf 21:00 op woensdag ook grof vuil buitenzetten?
Margit
-19-  Margit:
Wie weet oop welke dagen de vuilnis opgehaald wordt in stadionbuurt? Amazonenstraat, Tuyl v. serooskesweg?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.