Home > > Burgerplicht en burgerrecht

Burgerplicht en burgerrecht

Laatst moest m’n Tsjechische vriendin erg lachen toen ik haar een beetje benauwd vertelde dat ik de politie niet helemaal vertrouw inzake het controleren op het identiteitsbewijs. “Ja jongen, nu mogen jullie hier in Holland ook eens gaan voelen hoe dat is”. Zij heeft dit in Praag, voordat ze in 1968 naar Nederland kwam, zelf mogen meemaken. Alleen deelden ze daar geen boetes uit als je je papieren niet bij je had.

Een vriend van ons was namelijk op klaarlichte dag aangehouden terwijl hij door de Vijzelstraat fietste. Hij was niet door rood gereden, was geen getuige van een overval, ook zat hij niet met een geweer op zijn fiets. Zomaar werd hem door een paar agenten te verstaan gegeven of hij maar even wilde afstappen om zijn identiteitsbewijs te laten zien. Hij had het bij zich en hij liet het zien. Hij mocht hierna weer doorrijden.

Nu vraag ik mij af of dit mag. Ik had in al mijn naïviteit namelijk begrepen dat je daadwerkelijk een overtreding moest hebben begaan, of getuige moest zijn van een brand, een ramp of iets dergelijks voordat de politie je om je identiteitsbewijs mag vragen. Of als er sprake is van een dreigende aanslag of iets in die geest. Door een straat fietsen is volgens mij geen overtreding. De politie heeft de vriend ook geen opgaaf van redenen gegeven waarom zij vonden dat hij het identiteitsbewijs moest laten zien. Ook hebben zij zichzelf niet van tevoren gelegitimeerd.

Op de website van het ministerie van Justitie staat geschreven: “Het verzoek om identificatie door politie of andere toezichthouder mag niet willekeurig gebeuren. Zij moeten daarvoor een reden hebben.” Maar moeten ze ons die reden niet ook vertellen?

In mijn eigen buurtje voel ik mij, na een ongeluk en daardoor slechter en langzamer lopend, niet meer zo veilig als voorheen. Ik zou het liefst dan ook mijn paspoort thuis laten want ik heb dondersgoed in de gaten dat ik zelf ook in de gaten gehouden wordt. Nog niet door de politie, maar wel door zakkenrollers en junken hier in de buurt. Ben namelijk een makkelijke prooi geworden om te beroven. Met mijn intuïtie en kennis van de stegen, hoekjes, tramhaltes en veilige routes weet ik mij nog wel redelijk van en naar mijn huis te begeven. Maar ik voel me toch onzekerder.

Ik heb mij nu dus naast mijn paspoort ook een makkelijk draagbare identiteitskaart aangeschaft want ik wil me best een brave burger tonen. Maar toch knaagt er iets; dat ik en anderen dus nu ook ten prooi kunnen vallen aan de politie. Ter vermaak, ter spekking van de boetepot of om weet ik veel welke reden dan ook. Misschien kan er dus voor elke burger een folder komen. Waarin precies staat waaraan de politie zich dient te houden. Want deze wet, met de door de staat ruim te interpreteren regels, mag er doorgedrukt wezen, een beetje betere voorlichting lijkt mij wel op zijn plaats. Tegenover een plicht staat toch ook een recht? Of ben ik nu echt een veel te blonde Hollandse jongen met mijn naïeve blauwe ogen?


38 reacties op "Burgerplicht en burgerrecht"

caroline
-1-  caroline:
Ik dacht altijd dat ik iets had gemist, want ik heb niet echt begrepen waarom heel Nederland zich vanaf 1 januari 2005 moest voorzien van een geldige identificatie. Ik heb zo her en der in mijn kenissen en vriendenkring nog gemeld dat ik het volstrekt belachelijk vond maar heb wel ervaren dat je dan vrijwel hetzelfde argument krijgt. Joh, waar maak je je druk om, je hebt toch niets te verbergen. Ik heb nauwelijks protesten gehoord en zie dat we massaal als makke schapen ons een en ander door de strot laten duwen. Zal wel te maken hebben met het vijftiger jaren beleid van deze regering, plus het ons wijs maken dat we momenteel in een heel onveilige samenleving terecht zijn gekomen. Nu dacht ik dat door het instellen van de koppelingswet “men” zo langzamerhand toch wel zo een beetje alles van iedereen zou weten. Ik ervaar de verplichte identificatie toch als iets fobisch. We hangen de openbare ruimte vol met camera’s, winkels hebben tegenwoordig een aparte kamer met een hele batterij videoschermen, dit alles onder de noemer, wij waken over ons eigendom en uw veiligheid. Als je niet een beetje nuchter zou zijn dan begin je bijna te geloven dat ons land volzit met (illegale)terroristen die van plan zijn alle gebouwen plat te bombarderen dan wel van plan zijn een coup te plegen. Op dit moment worden we alsmaar geconfronteerd met wat we wel niet allemaal verplicht zijn, maar inderdaad, hoe zit het nu eigenlijk met onze rechten. Hebben we eigenlijk nog recht op verzet?
Margriet
-2-  Margriet:
Nee, waarschijnlijk wordt zelfs het denken aan verzet tegenwoordig al als terroristische daad aangemerkt. Het is inderdaad allemaal nogal hysterisch en de willekeur heeft we4l degelijk toegeslagen. Een vriend van me werd een tijdje terug ook zomaar zonder reden naar zijn identiteitsbewijs gevraagd. Op de vraag waarom werd er gewezen op een toevallig in de buurt slingerende wijnfles. Ja ja. Ik geloof niet in de mantra Als je niets te verbergen hebt heb je niets te vrezen. Je weet namelijk niet meer óf je iets te verbergen hebt en óf je iets fout doet. Om maar met een, waarschijnlijk ohoo, wat zeg je nou…, vergelijking aan te komen, ik denk niet dat de Joden begin jaren 30 dachten dat ze iets te verbergen hadden.
De strijd tegen het terrorisme heeft ook iets eh komisch? Er wordt verwezen naar 9/11 in Amerika, de aanslag op de metro in Spanje en de moord op van Gogh. Om mee te kunnen in de vaart der volkeren, kijk kijk wij zijn ook slachtoffer van terrorisme wordt de moord op van Gogh niet als “moord” gezien maar als terroristische aanslag. En op grond daarvan kunnen de meest onderdrukkende maatregelen worden genomen????? Het lijkt meer op staatsterrorisme (ohooo, mag je waarschijnlijk ook niet meer zeggen)
Verbal Jam
-3-  Verbal Jam:
In dit kader is het misschien goed om nog eens te attenderen op de actie ‘Gelijk oversteken’. Zie voor info:
http://gelijkoversteken.org/index_2.html
Jochem Floor
-4-  Jochem Floor:
Ik heb inmiddels ook voor het eerst op straat mijn identiteitsbewijs mogen tonen. Een mens fietst wel eens zonder licht door de Kinkerstraat, op het moment dat ambtenaren daar een controle uitvoeren op het voeren van fietsverlichting.
Nog even heb ik overwogen te weigeren mijn identiteitsbewijs te tonen, maar toevallig droeg ik het (met goede reden) bij me en bovendien had het ook geen zin, op dat moment zo principieel te zijn. Per slot van rekening is zonder licht fietsen nog steeds een overtreding, hoe lullig ook en ook al gebeurt het in Amsterdam.
Daarom was het het het verkeerde moment om het te laten escaleren en de rechter over de nodeloosheid te laten spreken. Ik wacht de gelegenheid wel af, op deze manier komt-ie ongetwijfeld.

P.S. Voor meer informatie, zie ook de site van Merel.
Suffie
-5-  Suffie:
Ik ben geneigd dit soort verhalen toch een beetje met een korreltje zout te nemen. Vaak blijkt zo’n vriend/kennis/familielid bij doorvragen toch misschien een heel klein pietsie stukje over het trottoir te hebben gefietst of misschien wel een heel klein beetje ongelukkig met de verkeerde vinger te hebben gezwaaid en blijkt de willekeur ineens een in de ogen van het slachtoffer volledig overdreven reactie te zijn op slechts een heel klein vergrijpje dat iedereen wel eens overkomt.

Het ‘zomaar’ vragen om een identiteitsbewijs kan duiden op een aantal mogelijkheden: 1. Je hebt te maken met een diender die de weg volkomen kwijt is en op straat plotsklaps is overvallen door een aanval van machtswellust; 2. Het zomaar blijkt toch niet zo ‘zomaar’ te zijn, maar de desbetreffende diender heeft nagelaten om even uit te leggen wat hem tot zijn actie heeft gedreven; 3. Zoals heel veel dienders in Nederland worstelt ook dit exemplaar met de uitvoering van de plotsklaps iedereen (dus ook de politie) door de strot geduwde wetgeving.

Soms wordt nog wel eens het idee gewekt dat de politie met deze wetgeving een instrument in handen hebben gekregen om ongecontroleerd hun machtswellust te botvieren. De waarheid is echter dat het merendeel van de dienders op dit gebied uiterst terughoudend optreedt, domweg omdat zij hun vingers niet willen branden aan de eventuele gevolgen van verkeerd handelen. De druk vanuit de politiek om zaken correct uit te voeren is groot, en de consequenties bij misstappen vanwege diezelfde druk bepaald niet mis. De meeste dienders voelen zich eerder belemmerd door de nieuwe wet dan geholpen, omdat ze het idee hebben dat alle ogen op Kwatta zijn gericht. Ze kijken dus wel beter uit om slordig met dit soort zaken om te gaan, de klachtencommissie is namelijk beter georganiseerd dan veel burgers denken.
Suffie
-6-  Suffie:
Overigens, over rechten gesproken: bij iedere overtreding, dus ook die van de legitimatieplicht, heb je het recht om een rechter over jouw zaak te laten beslissen. Krijg je een bon en twijfel je aan de rechtmatigheid van het politieoptreden? Laat het vooral voorkomen en laat die diender maar vertellen waarom hij jou zonodig je id-kaart moest laten zien.
caroline
-7-  caroline:
reactie van suffie klinkt plausibel maar toch ben ik niet gerustgesteld. Immers, als de dienders zo terughoudend zijn en niet echt blij zijn met deze maatregel, waarom heb ik dan niet hun bond hier wat luidruchtiger over gehoord. Het lijkt me sterk dat de verhalen die je nu leest en hoort wellicht allemaal net ietsjes verder zouden gaan. Waarom wordt er dan zo de nadruk gelegd om de boetes die vallen als je je niet kunt legitimeren. Zou het toch niet iets te maken kunnen hebben met die zogenaamde prestatiecontracten, het via een omweg spekken van een bepaalde kas? Het is mij een beetje te toevallig dat men heel erg gefocust is om controlles uit te voeren (zie een toename in de fuikcontrolles, fietsers zonder licht, etc.etc.). Kortom, ik ben nog niet overtuigd of het moet mijn eigen wantrouwende houding zijn jegens alles wat met een uniform te maken heeft en soms teveel staaltjes zie van machtswellust.
Margriet
-8-  Margriet:
kijk alleen al naar die 3300 boetes in januari, toch niet echt een teken van terughoudendheid…
Suffie
-9-  Suffie:
3300 boetes in één maand. In Amsterdam alleen al wordt per dag ongeveer het dubbele aan andere boetes geschreven…
caroline
-10-  caroline:
Suffie, ik vind het een beetje suf dat je telkens het item een beetje vertroebeld/versuft. Het gaat om burgerrecht en burgerplicht. We hebben het niet over de hoeveelheid boetes die op welke wijze en waarvoor dan ook worden uitgedeeld. Ik heb het idee dat je op een erg suffige wijze over hele essentiele dingen heenstapt. Kom op suffie. Je was een beetje op de goede weg, had een aardige plausibele verklaring, maar…..Kun je je ook voorstellen dat er mensen zijn die zich zorgen maken over het inperken van burgerrechten.
-11-  :
Alsof dat stuk plastic bewijs is.
Een paspoort werd al met een klosje garen
en een mesje nagemaakt!!!
Lawyerzwelgje
-12-  Lawyerzwelgje:
Het is gewoon een volkomen nutteloze maatregel, die bovendien ten koste gaat van het leefgenot van een heleboel mensen. Boeven zul je er niet mee vangen, terroristen al helemaal niet. Het is alleen maar bruikbaar om de indentiteit van een willekeurige burger te controleren bij het uiitschrijven van een boete, en daarvoor had de politie al methoden.

En middelen. Bij twijfel omtrent de identiteit mochten ze al tot 24 uur vasthouden om de identiteit vast te stellen. Zonder dat er sprake was van verdenking van enig strafbaar feit.

Dit kabinet zou toch overbodige regels gaan afschaffen? Alleen als ze ondernemers beperken, dus.
Suffie
-13-  Suffie:
@Caroline: ik ben niet begonnen met bekeuringscijfers, ik weerleg ze alleen omdat de reageur voor mij een punt probeert te maken aan de hand van cijfers die in hun context niets voorstellen. Wat mij betreft mogen die cijfers achterwege blijven want dat is inderdaad het punt niet. Beetje flauw ook om mij van vertroebelen te beschuldigen terwijl je eigen redenatie grotendeels uit de onderbuik komt. Natuurlijk maak ik mij zorgen om burgerrechten ten opzichte van burgerplichten, vind het ook gezond dat meer mensen dat doen. Alleen begin ik me een beetje af te vragen wat nu de mensen het meeste dwars zit: de wetgeving zelf of het al of niet terechte wantrouwen tegenover de mensen die deze uit moeten voeren.

@Lawyerzwelgje: die 24 uursregel intrigeert me, kun je eens uitleggen waar je dat vandaan hebt? Hier namelijk volledig onbekend!
caroline
-14-  caroline:
Dag Suffie. Kijk dat gaat weer ergens over. Onderbuikgevoel vind ik niets mis mee. Dat zwengelt aan en scherpt de geest dan weer. Wat mij dwarszit is de wetgeving, namelijk de verplichting tot het permanent op zak hebben van een identificatie. Gisteren in NRC trouwens een leuk stukje van Frits Abrahams over hoe daar mee wordt omgegaan. Ik ben vorig jaar ook aangehouden met een kapot achterlicht, vervelend, maar okee. Ik was niet van plan om een boete te betalen en heb verzocht dit te laten voorkomen. Is nog een heel verhaal, te lang om hier uit de doeken te doen. Ik kon me niet legitimeren (was nog niet verplicht) en (ook al duurde het een kwartier) een simpel oproepje naar de centrale en men kon mij prima identificeren. Dus….waarom dan die verplichting tot het bij je dragen van dit bewijs. Kijk daar krijg ik simpelweg geen bevredigend antwoord op.
Lawyerzwelgje
-15-  Lawyerzwelgje:
Ze laten ook al twee maanden niet na je er bij iedere gelegenheid op te wijzen dat je je papieren moet dragen. Ik krijg daar zulke puberale driften van. “Zoek het maar uit, ik betaal wel.” Ook al heb ik mijn rijbewijs wel bij me.

Wat mij interesseert: zijn er wel eens cijfers bijgehouden van het aantal keren per jaar, dat in Nederland aan de politie valse namen zijn opgegeven? Daar kwamen ze volgens mij altijd achter, en dan waren de rapen pas echt gaar, want een valse naam opgeven aan een politieman is al sinds mensenheugenis een misdrijf.
Suffie
-16-  Suffie:
Oei, Lawyerzwelgje, ook hier moet ik je corrigeren: het opgeven van een valse naam is geen misdrijf maar een overtreding. De verwarrende factor is daarbij dat dit de enige overtreding was waarvoor dienders je achteraf (buiten heterdaad) voor van huis konden halen. Overigens is dat laatste afgeschaft. De wetgever is van mening dat juist de legitimatieplicht voldoende mogelijkheden aan de politie geven om achter de juiste naam van iemand te komen. Blijkt dit achteraf niet juist, dan is het dus vanaf 1 januari helaas pindakaas
Suffie
-17-  Suffie:
Caroline, dat antwoord geef je zelf al: als een diender bij iedere bon die hij schrijft een kwartier lang aan de lijn met de centrale moet hangen komt hij nooit aan boeven vangen toe, het lezen van een pasje en het overschrijven van de gegevens kost hem twee minuten, uit efficiency overwegingen een hele winst. Daarnaast moet je de mensen de kost geven die de gegevens van een vriend of familielid opgeven. Klopt precies in de systemen, maar de verkeerde krijgt de giro thuis…
Lawyerzwelgje
-18-  Lawyerzwelgje:
Suffie, wat mij interesseert: zijn er wel eens cijfers bijgehouden van het aantal keren per jaar, dat in Nederland aan de politie valse namen zijn opgegeven? Als je toch zo goed bent met de cijfers?

Ik ben er echt niet op tegen dat de politie naar een identiteitsbewijs mag vragen. Normaal gesproken laat ik dan dan nog wel zien ook. Nou ja, voorheen. Nu ga ik iedere gelegenheid aangrijpen om het niet te laten zien.

Waar ik op tegen ben, is dat ik wordt verplicht permanent een identiteitsbewijs bij me te dragen, omdat Oom Agent eventueel wel eens mijn naam zou kunnen willen weten. En waarvoor? Ter bestrijding van terrorisme en criminaliteit, “Nederland wordt veiliger”. (Hoe triest, dat die Petrus Römer zich ook voor zo’n campagne leent, zeg. Maar dat terzijde.)

Je geeft het antwoord waarvoor zelf ook al; het gaat om het gemak voor de politie bij een kleine overtreding. Als het sop de kool niet waard is, dus. Verdenken ze je van iets substantieels, dan nemen ze je heus wel vanzelf al mee om op het bureau de zaak even door te nemen. Niks, bestrijding van terrorisme of criminalteit, maar gewoon burgertje afknijpen.
Thomas
-19-  Thomas:
En dan even praktisch: als het zomer wordt, wens ik niets anders te dragen dan een t-shirtje en in m’n broekzakken stop ik alleen een sleutel en een bankbiljet. ‘k Denk niet dat ik dan zin heb om een paspoort in m’n achterzak te proppen. Raak ik vast kwijt.
Suffie
-20-  Suffie:
Het sop de kool niet waard? Oftewel, kleine overtredingen moeten maar helemaal niet meer bestraft worden omdat het toch geen nut heeft? Of alleen bij mensen die te dom zijn om geen identiteitsbewijs mee te nemen?

Wat ik met je eens ben is dat het hele terreurverhaal je reinste lulkoek is. Wie ergens een bom wil neerleggen is heus wel zo slim om iets nagemaakts bij zich te dragen, wat dat betreft is dit gewoon een stom excuus om op de stroom van de maatschappelijke onrust een wet erdoor te drukken. Waar het om gaat is dat men graag vat wil krijgen op de etters die hele buurten en hun bewoners ‘terroriseren’, maar altijd buiten schot blijven omdat ze net buiten een concrete verdenking weten te blijven.
Lawyerzwelgje
-21-  Lawyerzwelgje:
Nee, nee, Suffie, voor wat betreft die overtredingen, zo was het dus niet bedoeld. Als men zonodig wil verbaliseren, zorg dan vooral dat je de identiteit van de geverbaliseerde vaststelt. Geen bezwaar. Zo niet middels identiteitsbewijs, dat de betrokkene (meer of minder toevallig) bij zich draagt en toont, dan met een controle van gegegevens en een cross-check met pasjes in de portemonee en persoonlijke kenmerken. Dat kun je ook met medewerking van de burger bereiken.
Men had ervoor kunnen kiezen om richting de bevolking te communiceren dat indien iemand geen identiteitspapieren bij zich draagt, bij de geringste twijfel altijd zal worden gecontroleerd totdat men absoluut zeker is omtrent de identiteit.
Ik val alleen maar over de strafbaarstelling van het feit dat ik een stap over de drempel zet zonder paspoort of rijbewijs.

Voor zover de reden is dat men bepaalde buurten wil beschermen tegen ‘etterterreur’, dan moet om te beginnen worden vastgesteld dat de door identificatieplicht daaraan wellicht een bijdragetje kan worden geleverd, maar dan wel uiterst marginaal, lijkt mij. Als jij ziet hoe identiteitsplicht die buurten gaat ‘redden’, dan ben ik benieuwd.
Maar dan had men er ook net zo goed voor kunnen kiezen om tijdelijk die gebieden aan te wijzen waar je je moet kunnen identificeren. Bijvoorbeeld door de burgemeester, net zoals bij dat fouilleren in bepaalde gebieden. Je hoeft toch niet heel Nederland permanent tot maatschappelijke crisiszone te verklaren alleen om een paar groepjes tokkie-achtigen in een aantal risicobuurten in beeld te brengen?
caroline
-22-  caroline:
Ik gaf niet zelf de reden aan voor het verplicht bij je hebben van een ID-kaart als ware het dat de politie hier tijdwinst meeboekt. Dus toch iets van prestatiecontract-achtige achterliggende reden. Kijk niet iedereen laat als hij/zij wordt aangehouden zonder licht zijn bekeuring voorkomen maar betaald deze omdat er ook dan nog korting wordt gegeven als je je licht direct laat maken. Ik wel omdat het soms kennelijk lukt dat het voorkomen wel erg lang duurt en heel veel geld kost en men een en ander seponeert. Dat is mijn gokje wagen.
Dat er nu weer wordt gesuggereert dat een verplichting tot ID iets te aken heeft met het weren van etterbakjes in bepaalde buurten, tja dat geloof je toch zelf niet. Ik meen me te herinneren dat die etterbakjes al lang bekend zijn (met of zonder ID-kaart). Ook is er afgelopen jaar een paar maal een straatverbod uitgevaardigd. Dus….nee daar kan de verplichting tot een ID niets mee te maken hebben. Kijk, als ik nu van plan zou zijn ergens een bom neer te leggen of een daad van terreur zou willen plegen dan maak ik de plannen hiervoor op een heel stil plekje. Ik zie eruit als een keurige mevrouw, blond, blauwe ogen en een witte huidskleur. Ze zullen me best met rust laten (hoop ik dan maar). Maar,ben klaar met mijn bommenplan, en loop met dit ding in mijn AH tas de Stopera binnen. Niks aan de hand hoor geen enkele controlle gehad. Wordt anders als ik ergens in West zou wonen, een Burga zou dragen en voortvarend richting de Stopera zou stappen met diezelfde AH tas. Wedden dat ik dan scherp in de gaten wordt gehouden en er heel snel gevraagd zal worden naar mijn ID.
Ik blijf erbij, er is al heel wat bekend over ons, die ID kaart als waker over onze veiligheid slaat nergens op.
caroline
-23-  caroline:
Nieuws van negen uur: In Utrecht zijn de bankrekeningen van een aantal bijstandsgerechtigden in beslag genomen. Wellicht hebben deze mensen onterecht bijstand ontvangen omdat ze een (verzwegen?) spaarrekening zouden hebben met daar 50.000,00 euro’s op (of meer of minder?) Zijn ze achter gekomen zonder eerst naar ID te vragen maar simpel door koppelingswet. Nu maar hopen dat ze zich kunnen identificeren als deze mensen van hun bed worden gelicht!!!!
Suffie
-24-  Suffie:
Waarom nu prestatiecontract-achtig? Zou het kunnen zijn dat de pliezies liever achter echte boeven aangaan dan een kwartier met twee vingers in de neus op een computeruitslag staan wachten? Lijkt mij dus echt beter voor de veiligheid!

En ja, ik geloof in die ettertjes-reden. Ik verwijs naar de situatie in de MAP, met de kerst nog uitgebreid in het nieuws op AT5, nu hoor je er niets meer van…
Tom de Smet
-25-  Tom de Smet:
Voor Thomas, je zou van je ID-gegevens misschien een tatoe op je kont kunnen laten plaatsen? Altijd bij je, en als de politie erom vraagt hebben ze wat leuks om naar te kijken.

Alle gekheid op een stokkie; we denken dat we elke dag een vrije keuze hebben in dit soort zaken. Maar ik vraag me altijd af welke keuzes een burger in het begin van de jaren dertig in pre-nazi Duitsland moest maken. Ook voor hen was het dagelijkse eigen belang waarschijnlijk doorslaggevend. De toekomst mag abstract zijn – wij kunnen niet voorzien welke gevolgen de keuze van vandaag voor onszelf of een generatie na ons brengen zal – ik wil gewoon niet meestromen in een rivier waarvan ik de politieke bochten niet kan overzien. “Hellend vlak, en we glijden af” is wat ik las en hoorde in de media.
We zijn er allemaal bij vandaag, we hebben het dus kunnen weten.
Suffie
-26-  Suffie:
Tom, dit was een absoluut prima stuk. Jammer dat je het stuk maakt met de zoals altijd erg obligate nazi Duitslandvergelijking…
Tom de Smet
-27-  Tom de Smet:
Ja, ik weet het. De altijd obligate. Voor mij is het echter een vergelijkingsmodel om de haast niet meer te stuiten veranderingen in een maatschappij te kunnen begrijpen. Het is geen oordeel over die tijd of over deze tijd. Altijd wordt gezegd dat die periode zo uniek is dat je er niets mee mag vergelijken. Ik had ook de tijd van Stalin kunnen noemen. Het gaat mij om het proces van klakkeloos aanvaarden te doorgronden. Dat vrije burgers langzaam aan mak worden, en gaan meedraven in de kudde. Als zelfs je beste vrienden zeggen dat je gek bent als je geen ID op zak hebt…dat soort subtiele veranderingen. Dat wil ik kunnen begrijpen.
Thomas
-28-  Thomas:
Toch is de naziduitslandvergelijking niet misplaatst: Nederland was na Polen het land dat verhoudingsgewijs de meeste joden richting de gaskamers heeft gestuurd, met als belangrijke reden de perfecte bevolkingsadminstratie (en het cooperatieve gedrag van autoriteiten en bevolking). Dat is niet iets om te vergeten of als obligaat af te doen.
Lawyerzwelgje
-29-  Lawyerzwelgje:
De manier waarop de overheid burgers tegemoettreedt maakt in dit opzicht ook veel uit. Wat ik mis is de volmondige erkenning dat van burgers wordt gevraagd een reeel stuk vrijheid op te geven, door het opleggen van een verplichting om je te kunnen identificeren. Politici belijden ergens in de loop van het wetgevingstraject dit begrip nog met de mond en in abstracto, maar als het toelichten van de keuze aankomt wordt dat offer volledig weggerelativeerd. Op lager niveau merk ik van dat begrip al helemaal niets meer.

In dat verband is de collumn van een lokale buurtregisseur over de identificatieplicht aardig illustratief voor het gebrek aan begrip aan overheidszijde. Deze man bestond het om zijn stuk te besluiten met: “Waar hebben we het eigenlijk over, 50 jaar na nu wordt iedereen na de geboorte gechipt, wedden!”
Tom de Smet
-30-  Tom de Smet:
Dat is waar ook Thomas. Daaraan had ik net niet eens gedacht. Ik was nog over de tijd van voor de grote moord aan het denken.
Ook nu zijn we inderdaad perfectje aan het spelen. Met de moraalridders in Den Haag voorop. De materie is van een andere orde, en een andere maat, maar het begin van het proces is volgens mij vergelijkbaar. In 1932 had een willekeurig Arische burger in Duitsland niet op voorhand weet van de verschrikkelijke toekomst. Toch moest hij of zij kleine keuzes maken die mede de basis hebben gevormd voor wat daarna kwam. Ik weet niet welke keuzes, uit angst, nood, eigen belang, hebzucht, omzichtigheid of onwetendheid ik gemaakt zou hebben als ik toen, in 1932 als man van 42 jaar oud, in laten we zeggen Hamburg, voor het blok van de Wet zou hebben gestaan. En tegelijk zou hebben gezien wat voor goede dingen mij dezelfde tijd ook bracht. Iedereen is volgens mij in staat om oogkleppen op te zetten als het hem goed uitkomt. Ik weet alleen dat ik nu zorgvuldig de stappen die momenteel in Nederland gemaakt worden probeer te volgen. Over gaskamers denk ik nu niet, dat is van een orde die ik niet kan vatten. Het proces van een veranderende maatschappij valt echter wel te vergelijken, de hetzes, de gangmakers, de schreeuwers, de snelle wetten en de ontkenning. De als riet zo buigzame bevolking nu, die bijna als in een snelle dans zich van links naar rechts, van achter naar voor en heen en weer laat waaien door de waan van de dag en door wie er die dag toevallig de grootste bek heeft of het meeste angst inboezemt is een zich herhalend fenomeen. Ik vraag me af wanneer we, eenmaal uitgedanst, eens rustig de tijd van nu kunnen gaan beschouwen.
Tom de Smet
-31-  Tom de Smet:
Deze man bestond het om zijn stuk te besluiten met: “Waar hebben we het eigenlijk over, 50 jaar na nu wordt iedereen na de geboorte gechipt, wedden!”
Lawyerzwelgje, ik beloof je, als dit echt zo is dan knijp ik vanaf morgen mijn gele koeienoormerken vast aan m’n oren!!! Ze zullen me zien en horen loeien ;-))
Lawyerzwelgje
-32-  Lawyerzwelgje:
Als ze’t on-line zetten, geef ik de link.
caroline
-33-  caroline:
Nou ik kan me in de laatste stukken heel erg vinden. Ook mij gaat het om het gemak waarmee we dus kennelijk alles zonder morren en wellicht nadenken maar accepteren. Ik weiger met de hysterie mee te gaan. Is best moeilijk.
Ik kan bij die verplichting van het ID aan niets anders denken dan aan hetgeen in 40-45 gebeurde. Nederland aan kop bij het meewerken aan het laten oppakken en daardoor deporteren. Inderdaad we hadden het beste geregisteerde gegevensbestand voor dit soort activiteiten. Wellicht toen niet geweten wat de consequenties zouden zijn. Maar anno nu met juist die wetenschap weten we dat dus maar al te goed. Blij om te ontdekken dat er nog meer mensen zijn die nuchter en zelf kunnen/willen blijven nadenken. By the way, ik heb geen ID, wel een bijna verlopen paspoort en rijbewijs. Kijk als vrouw val je met die gele koeienoormerken niet eens echt op, zijn gewoon een paar artistieke oorbellen.
Toine
-34-  Toine:
Suffie zei: Waar het om gaat is dat men graag vat wil krijgen op de etters die hele buurten en hun bewoners ‘terroriseren’, maar altijd buiten schot blijven omdat ze net buiten een concrete verdenking weten te blijven.

Als deze jongens gewoon een ID op zak hebben kan de politie ze niks maken. Zonder concrete verdenking blijven deze etters uit de handen van de politie, gelukkig maar.
Wat is de ‘MAP’ trouwens?
Suffie
-35-  Suffie:
Het gaat er om dat die etters een gloeiende hekel hebben aan het feit dat de politie weet wie ze zijn en trends in hun gedrag kunnen herkennen, dat ontneemt ze de mogelijkheid om anoniem te etteren.

MAP: Middelveldsche Akerpolder, het gebied tussen Osdorp en de ringvaart…
Lawyerzwelgje
-36-  Lawyerzwelgje:
De link naar de collumn van buurtregisseur De Bruijn over identificatieplicht in de stadsdeelkrant van Oud-West:

http://www.oudwest.amsterdam.nl/live/ind..
caroline
-37-  caroline:
Lees ik vandaag weer zo een achterlijk en hysterisch bericht. De heer van Schie, directeur van Teldersstichting, de denktank van de VVD, pleit voor invoering van de doodstraf. Volgens deze man biedt de doodstraf nabestaande van slachtoffers genoegdoening en biedt de doodstraf onze samenleving bescherming tegen gevaarlijke en onverbeterlijke misdadigers. Daarnaast wordt de invoering sterk gekoppeld aan moslimterrorisme.
Ik ben echt des duivels!!!
Mag de idioterie en hysterie in nederland nu aub gestopt worden?
Sigi
-38-  Sigi:
Het nut van de identificatieplicht..

http://www.volkskrant.nl/bi...

oh oh wat is hier een harde misdaad mee voorkomen en wat te denken van allerlei terroristisch aanslagen?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.