Home > > Blijf met je poten van onze sportvelden af....! [2]

Blijf met je poten van onze sportvelden af....! [2]

In het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer zijn alle politieke partijen, de sportverenigingen en een groot aantal bewoners tegen bebouwing van hun sportvelden. En toch verkoos de Gemeenteraad al deze mensen te passeren: Het gebied is tot Grootstedelijk projekt verklaard.

Dit betekent dat de Stadsdeelraad Niets Meer Te Vertellen heeft over dit deel van haar Stadsdeel. Zes sportvelden opgeofferd ter meerdere eer en glorie van Stadigs’ Sciencepark-paradepaardje.

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer begint nu een procedure tegen dit besluit van de Gemeenteraad. En als dat ook niet helpt dan zullen we de bulldozers moeten keren door ons met z’n allen vast te ketenen aan de grassprieten.


drie reacties op "Blijf met je poten van onze sportvelden af....! [2]"

Stefan Kleintjes
-1-  Stefan Kleintjes:
Het is nog veel erger dan ik in eerste instantie begrepen heb. Er zijn niet ‘maar’ zes sportvelden geconfiskeerd door de Centrale Stad, nee het Hele Groene Gebied is tot grootstedelijk opgewaardeerd. De Stadse politieke partijen [ook de pvda dus…] staan unaniem achter dit besluit, hetgeen betekent dat het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer superweinig kans heeft met zijn procedure. Bovendien kan De Stad nu beginnen met de afbraak van ons groen. Het starten van een procedure heeft daar geen invloed op.
Hierboven [ http://www.amsterdamcentraal.nl/ ] kun je lezen dat de pvda met de burgers sámen wil denken en werken aan de stad Amsterdam anno 2020. Moet ik dat nou echt geloven?
Thijs Reuten
-2-  Thijs Reuten:
Duidelijk is dat er een verschil van inzicht is over de noodzaak van een NS-station voor de ontwikkeling van het Science Park (WTCW-terrein). Daarover worden we het hier op deze site wellicht ook niet eens. Wel vind ik het van belang om, voor het evenwicht in de discussie, even op een rijtje te zetten wat er allemaal bereikt is, mede door de inbreng van velen uit het stad en de stadsdeelraad en door de inzet van de gemeenteraad.

1. Bij de vaststelling van het Structuurplan 2003-2010 (16 april 2003) zijn, op initiatief van de PvdA en andere progressieve partijen, toekomstplannen voor mogelijke bebouwing na 2010 in Oost-Watergraafsmeer van sportpark Drieburg, Volkstuinpark Amstelglorie, sportpark Middenmeer Zuid en sportpark Voorland afgewezen.

2. Mogelijke bebouwing van een deel van sportpark Middenmeer Noord was al opgenomen in het vorige Structuurplan, maar daar is bij de behandeling van het Structuurplan met de motie Goring c.s. een aantal voorwaarden aan gesteld. Onder meer is vastgelegd dat alleen voor het aantal woningen dat noodzakelijk is voor de komst van een NS-station ruimte hoeft te worden gevonden.

3. Op 25 november 2004 heeft de gemeenteraad inderdaad besloten een grootstedelijk gebied aan te wijzen, om de komst van een NS-station dat van belang is voor de ontwikkeling van een voor de stad als geheel belangrijk project, het Science Park, mogelijk te maken.

4. Met het door de gemeenteraad aangenomen amendement Olij c.s. van PvdA, VVD en CDA is op 25 november vastgelegd dat er maximaal 6 sportvelden voor woningbouw benut zullen gaan worden, er geen groter zoekgebied meer is (in het vorige Structuurplan heel Middenmeer Noord), dat de rest van het gebied net als bijvoorbeeld sportpark Drieburg voortaan gezien wordt als ‘groen buiten de hoofdgroenstructuur’ in het meest recente Structuurplan.

5. Ook is met het amendement bevestigd dat voor er sprake zal zijn van woningbouw zeker moet zijn dat het station zal worden aangelegd en dat NS ook gaat stoppen op het nieuwe station.

6. Zeeburgia (vier velden) zal hoogstwaarschijnlijk verhuizen naar het nieuwe sportpark bij IJburg. De andere twee velden (TOG) worden elders op Middenmeer en op sportpark Drieburg gecompenseerd. Belangrijk om te vermelden is dat ook in de al eerder gemaakte plannen van het stadsdeel met het sportpark twee velden niet meer beschikbaar zouden zijn voor veldsport.

7. In het algemeen moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit en de benutting van sportterreinen door meer en betere kleedkameraccomodaties en meer WedTra-velden, zoals de motie Reuten c.s. vraagt (Structuurplan 2003-2010, motie Sport)

8. Het debat heeft verder opgeleverd dat de mogelijk nieuw te bouwen woningen vooral woningen voor ouderen zullen zijn (zogenaamde Wibo-woningen) waaraan zeker ook in Oost-Watergraafsmeer grote behoefte is.

In het algemeen vind ik dat de gemeenteraad zorgvuldig omgaat met, overigens altijd moeilijke en soms ook pijnlijke, ruimtelijke afwegingen en keuzes. In dit specifieke geval denk ik dat er, kijkend naar bovenstaande informatie, alles bij elkaar de afgelopen twee jaar veel is bereikt door iedereen die z’n stem heeft laten horen en dat de raad het nodige heeft bijgesteld aan de plannen.

Meer informatie over de laatste raadsvergadering is te vinden in het verslag PvdA in de raad op 24/25 november

Over het Structuurplan is zowel op de site van de PvdA (zoeken op Structuurplan) als op de site van de gemeente meer informatie beschikbaar.
Frits Harkema
-3-  Frits Harkema:
ja leuk, "onze" sportvelden. Vooral die ettertjes die woensdag en in het weekend rondom het sporten nog even in Middenmeer II de rest van hun frustraties kwijt moeten. Nee, we hebben er veel aan.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.