Home > > Open de straat

Open de straat

Wethouder Guido Frankfurther ligt onder vuur in de Jordaam om z'n plannen om diverse straten te veranderen in grachten. Voorstanders van het plan zien de Westerstraat (voorheen Anjeliersgracht) en de Elandsgracht graag veranderen van parkeerplaats naar water, tegenstanders houden het liever bij de huidige situatie. Afgelopen week liepen de gemoederen hoog op tijdens het inspraak halfuurtje van de raadsvergadering van stadsdeel Centrum over de plannen. Een enkeling kon zich niet beheersen, en verscheurde de posters van de voorstanders.

De voor- en tegenstanders zijn grofweg in te delen in 'de middenstanders' en 'De vrienden van de Amsterdamse binnenstad'. De middenstanders, marktkooplui van de 'Lapjesmarkt' op de Westerstraat en reguliere winkeliers uit het gebied zijn bang voor het verdwijnen van de markt en klandizie. Binnen de nieuwe plannen zou er geen ruimte zijn voor een markt op maandag, en ook een aantal parkeerplaatsen zou verdwijnen, waardoor men vreest dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor bezoekers van de winkels. De voorstanders zien graag het oude straatbeeld hersteld worden: tot 1860 was de Westerstraat open water.

De tegenstanders van het plan zijn niet alleen bang voor hun nering, ook andere argumenten komen op tafel. In een forum van de vrienden van de Binnenstad vreest een inwoner van de nabij gelegen Brouwersgracht voor een daling van de huizenprijzen in de buurt doordat er meer grachtenpanden op de markt komen. Ook wordt gewag gemaakt van 'Kitscherige Anton Pieck nostalgie'. Naast deze wat vergezochte argumenten komen er weldegelijk goede argumenten tegen het plan naar voren. Martktkooplui vrezen voor ruimtegebrek langs de gracht, er zou geen ruimte zijn voor een vrije doorgang voor hulpdiensten omdat de rijbaan (gedeeltelijk) ingenomen wordt door de kramen.

De voorstanders van het plan zien graag Amsterdam verlost worden van de immense parkeerplaatsen op beide straten. De auto's ontsieren het straatbeeld en ontnemen de stad haar schoonheid. Hiernaast is men van mening dat de leefomgeving door opengraven van de gracht aanzienlijk verbetert. Een verbeterde leefomgeving, zo redeneert men, zal er toe leiden dat het gebied aantrekkelijker wordt voor bewoners, maar ook voor het winkelend publiek.

Mocht het plan door gaan, dan lijkt dit het einde van de lapjesmarkt op de huidige lokatie. Het lijkt vrijwel onmogelijk om de markt op een veilige manier in te passen in de nieuwe plannen. Verhuizen van de markt, bijvoorbeeld naar de Noordermarkt of het Haarlemmerplein lijkt een optie waarover nagedacht zou moeten worden. Verlies van parkeerplaatsen lijkt ook onvermijdelijk als de plannen doorgang vinden. Veel ondernemers vrezen dat de klandizie achteruit loopt als men niet meer kan parkeren voor de deur. Ik vraag me echter af of de buurt niet aantrekkelijker wordt als het blik voor de deur verdwenen is. Parkeren is nu al vrijwel onmogelijk, hoeveel klanten komen nog met de auto naar de Westerstraat en Elandsgracht? Wellicht zouden de ondernemers meer moed moeten tonen, en minder conservatief moeten denken. Een gracht zonder auto's is een 'unique selling point' in Amsterdam dat zeker nieuwe klanten zal trekken.

Esthetische gronden lijken de belangrijkste drijfveer voor de voorstanders van het plan. Een mooie stad is een stad zonder auto's, reclame en andere 'moderne' objecten. Het liefst wil men terug naar een situatie van rond 1850, maar hoe realistisch is dat? In de huidige economische situatie weet ik niet of het verstandig is dit soort 'minder belangrijke' projecten te starten. Het is wellicht een dooddoener, maar een euro kan maar één keer uitgegeven worden, en ik kan me voorstellen dat er talloze andere plannen voor de binnenstad belangrijker zijn dan het opengraven van een gedempte gracht.


zes reacties op "Open de straat"

Adam Smid
-1-  Adam Smid:
Het valt me nog mee dat er hier niet gepleit wordt voor het verhuizen van de lapjesmarkt naar de Lutkemeerpolder. (wat men met de groothandelsmarkt in het Westerpark wel van plan is overigens).
Grachten, met of zonder auto’s, doen het in Amsterdam overigens vrij slecht als winkelstraten. Als je kijkt hoeveel kilometer mooie gracht beschikbaar is, en hoeveel daarvan voor de negotie gebruikt wordt, valt dat vies tegen. Geen idee hoe het komt, misschien wil het winkelend publiek makkelijk naar de overkant, maar het begrip winkelgracht is vrij ongangbaar. Ik denk dat dat in de hoofden van de plannenmakers vast niet zo’n belangrijke rol speelt overigens; die gaat het vast ook alleen om het woongenot in inderdaad in waarde gestegen yuppenappartementencomplexen. (3x woordwaarde)

Als men dan toch het blik uit het zicht wil halen, dan een ondergrondse parkeergarage op de plek waar nu op straat geparkeerd wordt. Je kan dan een wat groenere ruimte daarbovenop maken, met alsnog plek voor de kramen. De toegenomen parkeerruimte op marktdagen zal de ondernemers ook weer wat blijer maken.
Verbal Jam
-2-  Verbal Jam:
De bedoeling is ook om een parkeergarage onder de gracht te maken.
Wieland
-3-  Wieland:
Ik heb een tijdje in Leiden gewoond, waar in de oude binnenstad twee keer per week een drukbezochte warenmarkt wordt gehouden langs de oevers van de Nieuwe Rijn. Hoorde nooit iemand klagen over ruimtegebrek of onhandige looproutes.
Spits
-4-  Spits:
Vaak (en zo ook hier) wordt het vermoeden van een dubbele agenda uitgesproken. Men denkt dan dat het vooral te doen is om waardestijging van de ‘yuppenappartementencomplexen’. Dat is natuurlijk een erg populair standpunt, dat de Jordaan alleen maar uit yuppen bestaat, maar klopt niet geheel met de waarheid. Ten eerste bestaat de Westerstraat vooral uit huurwoningen uit de sociale woningbouw, hier dus geen ‘yuppenappartementencomplexen’. Dit geld trouwens voor heel veel gedeeltes van de Jordaan. Er is laatst onderzoek gedaan (resultaten waren te lezen in het Parool) of de Jordaan wel zo’n yuppenbuurt is als vaak beweerd werd. Cijfers toonden toen aan dat dit reuze mee viel, voornamelijk omdat de Jordaan toch vooral bestaat uit kleinere woningen.

Dit grachtenplan wordt dus gedragen door bewoners uit de Jordaan uit alle lagen van de bevolking en is geen yuppenplan. Ikzelf ben geboren en getogen in de jordaan en woon op dit moment op een kleine woning drie hoog achter. En ook ik juich dit plan enorm toen.
Adam Smid
-5-  Adam Smid:
Hehee! Bijstand uit onverwachte hoek:

Plannen van Centrum ergeren Asscher

PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher ergert zich aan de eindeloze discussies over het ontdempen van de Westerstraat of de Elandsgracht.
Hij vindt het voornamelijk ergerlijk dat stadsdeel centrum een som van 150 miljoen euro van de centrale stad eist om ‘schoon door de poort te komen’. Asscher denkt niet dat het opengraven van een gracht prioriteit moet hebben.
Volgens deelraadwethouder Guido Frankfurther kan het ontdempen van een gracht kosteloos, vanwege de opbrengsten van ondergrondse parkeergarages. Maar ook daar zet de PvdA’er zijn vraagtekens bij


Aldus AT5 vandaag.
Walther
-6-  Walther:
‘Grachten doen het in Amsterdam heel slecht als winkelstraten. Geen idee hoe dat komt’ schrijft Adam Smid. De reden is historisch: het was vroeger verboden om winkels te maken aan de grachten – die moesten immers luxieuze woongrachten blijven. De winkels kwamen daardoor in de straatjes. Dat is allemaal het gevolg van de keur van 1613. Er kwamen dus geen winkels omdat het niet mocht, niet omdat het niet kon of niet zou kunnen werken. In andere steden in Nederland zijn genoeg voorbeelden van winkelgrachten of grachten met markten. Geen enkele reden om te denken dat dat in Amsterdam niet zou kunnen – als het inderdaad is toegestaan.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.