Home > > Inspraak

Inspraak

Enige weken geleden viel een brief van het stadsdeel Centrum op de deurmat. Dat gebeurt wel vaker als in de buurt de weg opgebroken gaat worden, of als de brug ’s nachts gerepareerd wordt. Dit keer echter was het een brief van grote importantie. Een brief over een plan voor het Haarlemmerplein, het plein waaraan ik woon en waarover ik uitkijk.

Talloze plannen voor het Haarlemmerplein werden in het verleden afgekeurd of afgeblazen. Maar nu is het eindelijk zover: het plein gaat bebouwd worden. Architect Dick van Gameren van de Architectengroep Amsterdam  heeft een plan ontwikkeld dat onder andere de plattegrond en de rooilijnen volgt van de in de jaren ‘60 en ‘70 gesloopte bebouwing aan het plein. De sloop van deze woningen was voorbode voor meer geplande sloop in de buurt: het Haarlemmerplein had een grote rotonde moeten worden, waarbij ook de poort en mijn huidige huis niet zouden worden ontzien. Gelukkig is het nooit zover gekomen.

De architect en het projectbureau nodigden in de brief buurtbewoners en ondernemers uit deel te nemen aan de ‘overleggroep Haarlemmerplein’. In informeel overleg met de architect zal besproken worden wat de behoeften zijn van bewoners en ondernemers in de buurt. Is er behoefte aan een grote supermarkt of kan de begane grond beter een kleinschalige (culturele) bestemming krijgen? Prima initiatief om de buurt te betrekken bij de plannen, hoewel het natuurlijk de vraag is in hoeverre de architect en vooral de projectontwikkelaar zich hiervan iets aantrekken. De laatste zal het in eerste instantie waarschijnlijk toch gaan om rendement en ‘return on investment’.

Mijn vriendin gaf zich op voor de ‘klankbordgroep’ en ontving enige tijd later een pakketje met informatie over het plan. Naast enige plattegronden en een historisch overzicht van de bebouwing van het plein in het verleden, zat er ook een uitnodiging bij voor de eerste bijeenkomst met de architect. Verheugd werd de agenda getrokken: we kunnen onze stem laten horen! De vreugde maakte al snel plaats voor teleurstelling: de bijeenkomst was op maandagmiddag om 16.00 uur. Wat denken de plannenmakers nou, dat iedereen werkloos is op het Haarlemmerplein?


elf reacties op "Inspraak"

Jelmer
-1-  Jelmer:
Wat denk jij nou; dat die plannenmakers niet ook om 18.00uur achter de aardappelen willen zitten?
zeppo
-2-  zeppo:
@Jelmer: :-)
Merel Roze
-3-  Merel Roze:
Dergelijke buurtbepalende inspraakmomenten met de buurt moeten altijd belangrijker zijn dan de aardappelen om 18 uur. Erg jammer dus. Is er al gebeld om de afspraak te verzetten?
Rickert van der Vlies
-4-  Rickert van der Vlies:
Ze zijn telefonisch onbereikbaar. Ook via internet is er geen contact te maken.
Verbal Jam
-5-  Verbal Jam:
Wat een wereldvreemde types inderdaad! Er bestaan van oudsher alleen inspraakAVONDEN, geen inspraakMIDDAGEN!
Rik van der Helm
-6-  Rik van der Helm:
Kunnen ze die inspraak niet via een weblog doen ? Als ik zo naar de tijdstippen van deze postings kijk, zou het er wel eens druk kunnen worden ;-)
Michiel Geuzinge
-7-  Michiel Geuzinge:
Hoi Rickert,

Spijtig om te horen dat die afspraak wat ongelukkig was gepland en dat je geen contact kan leggen met het stadsdeel. In de praktijk is het vaak best lastig om een geschikte datum te vinden waarop alle betrokken partijen zijn er best wel een paar) om de tafel te krijgen.
Is het probleem inmiddels opgelost? Zo nee, neem dan contact met me op. Het zou zonde zijn als een geinteresserde buurtbewoner op die manier zou moeten afhaken.

Met vriendelijke groet,

Michiel Geuzinge (assistent van Els Iping, de verantwoordelijke stadsdeelwethouder)
nel de jager
-8-  nel de jager:
Beste mensen
Allereerst, even een misverstand uit de weg ruimen, het ging niet om een inspraak maar om een informatiebijeenkomst waar 1. de stand van zaken tot nu toe werd gemeld en 2. de architect werd gespresenteerd die nu aan de slag gaat om (alweer) een nieuw plan te maken. Een beetje vreemd van de wethoudersassistent dat hij dit niet even meldt. De echte inspraak over het plan moet nog komen en die staat gepland voor 8 juni a.s.
Er is inmiddels wel een bijeenkomst geweest over het bestemmingsplan en die was wel degelijk om 20.00 uur.
Michiel Geuinge
-9-  Michiel Geuinge:
Hoi Nel,

Als ik het goed begrijp probeer je Rickert uit te leggen wat in de brief staat die hij van het stadsdeel heeft gekregen. Volgens mij was het probleem meer het ongelukkige tijdstip van de afspraak. De inspraakavonden vinden inderdaad wél op wat handiger tijdstippen plaats. Zie je ongetwijfeld bij de inspraakmicrofoon.

Michiel Geuzinge
P. Alberts
-10-  P. Alberts:
We willen een supermarkt
Dus om 18.00 naatr de info.
P. Alberts
-11-  P. Alberts:
We willen een supermarkt
Dus om 18.00 naar de info
Volgende keer andere tijd graag.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.