Home > > Corellistraat

Corellistraat

De Corellistraat is een heel klein straatje in Amsterdam-Zuid. Als er geen school aan stond, was de hele straat me nooit opgevallen.


Corellistraat

Maar nu valt ons, wachtende schoolpleinouders, wél iets op: de Corellistraat ligt vaak open. En omdat het zo’n klein straatje is en bovendien aan een schoolplein grenst, zorgt dat voor nogal wat overlast. Er is geen verkeer mogelijk (redelijk onhandig voor breng- en haalpraktijken) er liggen bergen stenen en er rijden machines die graven en ploegen.

Voor de kinderen van de school prachtig aanschouwelijk onderwijs. Voor de ouders reden om te denken dat de Corellistraat een soort van stageplaats voor stratenmakers is. De directie van de school kan ook geen opheldering bieden dus dan bellen we zelf even met het Stadsdeel aan de Koninginneweg.

Nee mevrouw, zegt de erg vriendelijke ambtenaar, de Corellistraat is geen stageplaats voor stratenmakers. In de Corellistraat moet gewoon het een en ander gebeuren. Onder de grond. Maar waarom doen ze dat een en ander dan niet in een keer? vraag ik in een vlaag van praktisch vernuft. Omdat het hier om zogenaamde Kleine Projecten gaat en Kleine Projecten hoeven niet aangemeld te worden. Ik sla de vraag wáár er wát moet worden aangemeld maar over probeer helder te blijven.

Dus, zegt de vriendelijke ambtenaar, eerst moet bijvoorbeeld het DWR iets doen en haalt de straat overhoop. Gooit hem na de werkzaamheden weer dicht en bestraat de zaak. Dat is een Klein Projekt. Vervolgens kan een ander Klein Projekt bestaan uit de verbetering van de toegankelijkheid van de straat. Dan gaat weer de boel open en wordt uiteindelijk alles weer opnieuw bestraat.

Ziet U? Zo werkt dat.

Ik zie. En vraag me af of er ergens een Hoofd Kleine Projekten bestaat die alsnog contact kan leggen met het Hoofd Opleiding Stratenmakers. Als de Corellistraat dan toch meer open dan dicht ligt, kunnen ze maar beter het onhandige met het leerzame verenigen.


negen reacties op "Corellistraat"

Cathelijne
-1-  Cathelijne:
:-)

Misschien naast een stratenmakersschool ook een fijne stageplek voor een student logistiek? Je zal toch aan zo’n Kleine Projectenstraat wonen.
Frank Geerlings
-2-  Frank Geerlings:
Geen autoverkeer, grote zandbak. Kinderfeest toch?
Sanne Koolwijk
-3-  Sanne Koolwijk:
Ik kan het toevallig weten was destijds beheerder openbare ruimte in dat gebied. Ik denk dat er een aantal zaken door elkaar gehaald worden. Ik zal hiervolgend de zaken op een rij zetten.

In, naar ik meen, 2001 is het schoolplein van de Wielewaal (op de openbare weg) opgeknapt in overleg met de school. Deze opknapbeurt had ten doel het straatmeubilair op te knappen en fietsvoorzieningen te treffen ('nietjes'). De rijbaan van de Corellistraat bleef toen buiten beschouwing.

Vervolgens is in 2003 de Bachstraat tussen de Apollolaan en De G vd Veenstraat herbestraat, zogenaamd 'groot onderhoud'. Vervolgens was de Corellistraat in 2004 aan de beurt voor groot onderhoud. We hebben toen van de gelegenheid gebruik gemaakt meteen parkeervakken 'in te straten' in een ander verband, zodat duidelijk is wat rijweg is en wat parkeerstrook is. Tevens hebben we toen enkele drempels laten instraten. Vanwege een misverstand is toen, nadat de straat al klaar was, in de parkeerstrook nog een wijziging aangebracht.

Al met al is er dus in de betreffende omgeving een hoop gebeurt in een tijdsspanne van zo'n vier jaar. Of dit allemaal in een keer gecombineerd had kunnen betwijfel ik. Het programma voor groot onderhoud ('vlekkenplan') wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en er wordt getracht zoveel mogelijk op de actualiteit in te gaan. Een wegvak kan ineens extra zijn gaan 'degenereren' waardoor besloten wordt hem eerder aan te pakken.
Ik kan me voorstellen dat hierdoor wel eens de schijn van willekeur kan ontstaan bij buitenstaanders. Maar ja, dat is nu eenmaal het lot van de gemeente, die altijd zichtbaar voor eenieder werkzaamheden verricht!

Met vriendelijke groet,
Okin Berg
-4-  Okin Berg:
De overlast bij scholen wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door haal- en brengouders in auto's
-5-  :
@Okin: dat is overlast van 5 a 10 minuten (en dat 2 x), bovendien cirkelen de parkeerbeheerders als aasgieren om ons heen. Een straat die eeuwen open ligt, lijkt me overlast van een andere orde.
de vlam
-6-  de vlam:
wie controleert het uiteindelijk produkt??
In de Waldeck Pyrmontlaan is een patchwork-fanaat aan de slag gegaan. Voor verzamelaars van rare plaveisels een absolute MUST. Leert men op de stratemakersschool niet meer een stoep in een slappe boog aan te legggen ? en moet daar als een soort opvulling ineens een kartelrandje van klinkers in??
Digitale fotografen,Op naar dit fenomeen van onkunde.
Martijn
-7-  Martijn:
Tegenwoordig is er een tekort aan mensen die werken met hun handen. Inderdaad, je ziet tegenwoordig de meest fabelachtige patronen die werkelijk nergens op slaan maar getuige van onkunde. randjes worden er niet meer gelegd, patronen ook niet meer en stenen liggen voortdurend los.
Toch die Polen maar vragen dan?
flying urban doctor
-8-  flying urban doctor:
ja de vlam daar zit wat in. we gaan het uiztoeken namens de regering!
De Organisatie
-9-  De Organisatie:
Is hiet niet gewoon sprake van een falende wenstracé-procedure?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.