Home > > Digitale verantwoording

Digitale verantwoording

Werner Toonk (VVD) is stadsdeelwethouder in Amsterdam Oud-West. Net als diverse landelijke politici houdt hij sinds april 2002 regelmatig een eigen website bij. Via columns, peilingen en een vragenrubriek kan de lezer in contact komen met de stadsdeelwethouder. Reden genoeg voor Amsterdam Centraal om de wethouder wat vragen te stellen.

“De site WernerToonk.nl ben ik primair begonnen om verantwoording af te kunnen leggen aan de bewoners en ondernemers in dit stadsdeel. Het politieke bestel in Nederland gaat ervan uit dat we een keer per vier jaar stemmen en daarmee mensen mandateren om besluiten te nemen.”, mailt Toonk op de vraag waarom hij de website is gestart. “Het kan volgens mij echter niet zo zijn dat de politici ook maar één keer in de vier jaar publiekelijk verantwoording afleggen. Dat is niet meer van deze tijd en past in ieder geval niet bij mij als jonge stadsdeelbestuurder. Via internet kun je 24 uur per dag grote groepen mensen bereiken, op het moment dat het hen uitkomt. Via die continue verantwoording probeer ik dus op mijn manier dichter bij de burger te komen. Aan de andere kant is de site natuurlijk af en toe ook een uitlaatklep en kan ik daar iets van me af schrijven zonder dat ik afhankelijk ben van de vrijheid van een journalist.”

Toonk schrijft vrijwel dagelijks over zaken die hem die dag bezighouden. Gemiddeld kost hem dat een kwartier per dag. “Iedere zondag zet ik een stelling neer met een column erbij om discussie uit te lokken. Dat kost natuurlijk wat meer tijd. Het beantwoorden van de reacties die per mail binnenkomen, gaat tussen de andere berichten door. Toen ik laatst 359 berichten in mijn inbox vond was dat wel even schrikken, maar over het algemeen valt het mee.” Contact leggen met de wethouder wordt eenvoudiger voor bewoners en ondernemers, meent Toonk. “Ik ontvang wellicht meer berichten dan zonder site. Vaak ook berichten die niet om een politiek, maar om een ambtelijk antwoord vragen. Groot voordeel van zo’n website is natuurlijk wel dat mensen rechtstreeks op elkaar kunnen reageren en dat ik vaak meerdere reacties in een keer kan beantwoorden door bijvoorbeeld te verwijzen naar een item op m’n website.”

Naast Toonk zijn er andere politici in Oud-West aktief op het web. “Collega Saranna (maureau red.) is op ondertussen ook begonnen aan een persoonlijke website maureau.nl en Hans (Weevers red.) schrijft sinds een paar maanden af en toe een column op de lokale PvdA-site amsterdamoudwest.pvda.nl. We zijn daarmee in Oud-West op de goede weg. Ik zou het toejuichen als iedere (stadsdeel)bestuurder een persoonlijke site zou bijhouden. Ook de raadsleden zouden veel actiever via een website naar buiten kunnen treden om te laten zien wat er in de politiek speelt. Er zijn er nog veel te weinig die dat actief doen.”

De persoonlijke overwegingen en standpunten van Toonk botsen soms met het collectieve standpunt van het stadsdeelbestuur. “Mijn column waarin ik aangeef een voorstander te zijn van het fuseren van de
westelijke stadsdelen heeft bijvoorbeeld nogal wat stof doen opwaaien.” Toonk vraagt zich achteraf af of het verstandig is geweest om zo’n expliciete voorkeur uit te spreken. “Het blijkt lastig om de juiste balans daarin te vinden. Bedenk bij zoiets dat het slechts een persoonlijke mening is en als dat discussie oproept die kan bijdragen aan
betere besluitvorming of een beter begrip over genomen besluiten dan ben ik daar blij mee.”

Toonk ziet toekomst in digitaal stemmen en digitale burgerpanels. “Ik zie voor dat soort instrumenten een duidelijke aanvullende rol weggelegd voor de lokale politiek. Denk bijvoorbeeld aan een representatief burgerpanel dat maandelijks stemt over een aantal actuele zaken en over de voorliggende raadsbesluiten. Op dat moment blijkt veel beter hoe de mensen erover denken, dan in het huidige systeem waarin het vrijwel iedere keer dezelfde mensen zijn die zich melden om in te spreken op een raadscommissievergadering. Technisch gezien is het zo voor elkaar en ik twijfel er ook niet aan dat dit soort digitale instrumenten in de toekomst een veel belangrijkere plek zullen innemen dan nu. Vraag is alleen nog wanneer en hoe dat precies ingevuld wordt.”

“Iedere site die bedoeld is om kennis en ervaringen uit te wisselen om daar op termijn met elkaar beter van te worden draag ik een warm hart toe. AmsterdamCentraal.nl is zo’n site. Ik vind het fantastisch om te zien dat bewoners op vrijwillige basis schrijven over zaken die ze bezighouden en zo zaken aan de orde stellen, zonder afhankelijk te zijn van politieke partijen. Als de politici vervolgens ook nog eens de moeite nemen om de artikelen tot zich te nemen, daarop te reageren en er wellicht iets mee te doen, dan denk ik dat we met elkaar op een goede manier bezig zijn. Als politici moeten we ons goed beseffen dat de wereld groter is dan alleen de collegekamer of de raadzaal. AmsterdamCentraal.nl laat goed zien wat er nog meer is.”


Een reactie op "Digitale verantwoording"

Merel
-1-  Merel:
Zie ook het bericht over het WG Plein: http://www.amsterdamcentraal.nl/station/..

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.