Home > > Helihaven

Helihaven

Het Parool meldde onlangs dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft om Rotorjet Amsterdam Heliport BV, waarin Adam Curry een meerderheidsbelang heeft, geen strobreed in de weg te leggen om een helihaven in te richten aan de Hornweg in Amsterdam Westpoort. Uit de concept milieuvergunning, ter inzage bij de dienst Milieu en bouwtoezicht, vernam ik dat de helikopters per dag maximaal 8 starts en 8 landingen mogen uitvoeren, met maximaal 12 keer per jaar een uitzondering voor de nachtelijke uren.

Wethouder Mark van der Horst (VVD) is razend enthousiast over de helihaven: "Wanneer je een hoogwaardige positie wilt bekleden als vestigingsplaats voor nationale en internationale bedrijven, dan moet je daar als stad bepaalde voorzieningen bij aanbieden. Een helihaven is er zo één." Ook wijst de wethouder op het maatschappelijk belang van een dergelijke helihaven. Hulpdiensten zoals de helikopter van het traumateam van het VU ziekenhuis zouden gebruik kunnen gaan maken van de helihaven.

Niet iedereen is even enthousiast over het plan. Suus Boerma van het Milieucentrum Amsterdam meldt dat voor Milieucentrum Amsterdam het onbegrijpelijk is dat het College van B&W heeft ingestemd met de komst van een helikopterhaven op grondniveau. In een bericht van het Milieucentrum: "De gemeente Amsterdam vindt zuinig gebruik van de ruimte belangrijk. Het College verspilt nu 5 hectare kostbare grond door daar een helikopterhaven toe te staan, terwijl deze functie bij uitstek een plekje kan vinden op het dak van een ander bedrijf." Het milieucentrum is dus op zich niet tegen de komst van de helihaven, maar wel op grondniveau.

De heer Curry schrijft op z'n weblog "(..)vreemd hoe mensen altijd negatief doen over helikopters, tot dat ze zelf een trauma heli nodig hebben, en daar is een groot gedeelte van de helihaven voor vrijgemaakt." Mariet Buddingh, woordvoerster van het VU ziekenhuis, moet lachen als ik haar bel over de helihaven. "Meneer Curry probeert maatschappelijk belang aan de helihaven te geven door onze naam te noemen in de media. Er is echter nooit contact geweest tussen de heer Curry en het VU ziekenhuis of het traumateam. Het is essentieel dat de helikopter aan het ziekenhuis verbonden is, hooguit zal de helikopter de helihaven kunnen gebruiken om te tanken, of in gevallen dat er niet geland kan worden op het dak van het ziekenhuis. Dat kan nu echter ook al op Schiphol of luchthaven Lelystad. De helihaven is dus geen optie voor de trauma heli."

Joris Wijnhoven van Milieudefensie mailt me: "Wij zien geen toekomst voor het commercieel gebruik van helikopters voor personenvervoer. Het is een speeltje voor mensen die van gekkigheid echt niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen en een verstandige overheid geeft daaraan niet toe. In Amsterdam wemelt het van de prima vormen van openbaar vervoer en daar komt zelfs een prachtige metro bij. Gevlieg met heli's maakt onze stad niet mobieler, wel veel lawaaiiger en vuiler."

De heer Curry laat me op de valreep weten dat er afspraken zijn gemaakt met de ANWB over de heli haven. Helaas reageert er geen woordvoerder van Rotorjet Amsterdam Heliport BV op bovenstaande uitspraken van Milieudefensie en het VU ziekenhuis. Ik ga er van uit dat de heer Curry na het lezen van dit stuk genoeg stof heeft om op te reageren ...


zestien reacties op "Helihaven"

Walther
-1-  Walther:
Wat vond bijvoorbeeld GroenLinks er eigenlijk van? Was iedereen zo enthousiast als de VVD?
Slurrekie
-2-  Slurrekie:
Wat wil je hiermee zeggen Rickert??? Of tracht je simpelweg je eigen dominante mening weer eens door te drammen??
rickert van der vlies
-3-  rickert van der vlies:
Slurrekie, verklaar je nader. Om welke dominante mening gaaat het precies?
Frans Reusink
-4-  Frans Reusink:
Het is onbegrijpelijk dat Rickert, die goed onderbouwde, informatieve en interessante stukken schrijft, bij herhaling vervelende reacties ten deel vallen.
Diederik
-5-  Diederik:
Mmm, ik lees: “Het College verspilt nu 5 hectare kostbare grond door daar een helikopterhaven toe te staan, terwijl deze functie bij uitstek een plekje kan vinden op het dak van een ander bedrijf”

En vervolgens dat er een chopper op het ziekenhuis staat maar die moet ergens anders tanken. Dus het kan niet op een dak ?

Voor ieder punt zijn voors en tegens te vinden jammer dat er in dit stukje geen aandacht is voor de voordelen van zo’n haven. Pas dan kan je mijns inziens afwegen of het wel nodig is.
rickert
-6-  rickert:
Ik heb bij herhaling de heer Curry om een reactie gevraagd. Ik had graag ook zijn mening verwerkt.
herman
-7-  herman:
Beste Rickert
Even een korte reactie van PvdA zijde.
Zonder slag of stoot is dat besluit niet in de raad er door gekomen.
Belangrijk is dat Schiphol af moet van kleine vliegbewegingen die de normale verkeersstroom van Schiphol verstoren.
Wij hebben als PvdA gevraagd of de ondernemers romdom zijn geïnformeerd over de mogelijke overlast. De wethouder heeft ons verzekerd dat de omliggende ondernemers geen bezwaren hebben geuit.
Het Haventerrein is een gebied met expres een laag drempelige milieunorm, als het gaat om regelgeving. Er mag een stuk meer overlast geschieden dan in de bewoonde kern.
Het betreffende stukje grond is een beetje een verscholen hoekje, waar het Havenbedrijf blij mee is dat het er een opvulling voor heeft gevonden, zo eenvoudig is dat niet.
Dat het niet op een dak is is ook door anderen al aangeduid. Het gaat hier vooral ook om het tanken. Maar er zijn ook bijgebouwen nodig voor kantoor doeleinden en onderhoud.
Ons is door het college meegedeeld dat er wel degelijk contacten zijn geweest voor het gebruik met de Trauma-helikopter en de Politie-helikopter.
Wij houden de vinger aan de pols, met name het aantal vliegbewegingen zijn voor ons bepalend. Ook het gebruik door de Traumahelikopter en de Politiehelikopter vallen binnen die grens van 2×8.
Overigens willen wij minder vluchten vanaf daken van Ziekenhuizen.
Het is maar de vraag of de stalling van de traumahelikopter op een ziekenhuis hoort te zijn. De Ambulances vertrekken ook niet vanuit een Ziekenhuis.

Met vriendelijk groet,

Herman Marres
PvdA fractie
Maarten van Poelgeest
-8-  Maarten van Poelgeest:
Er werd gevraagd naar een reactie van de kant van GroenLinks. Bij deze! Wij waren tegen deze heli-haven. De argumenten staan al in het stukje: niet nodig (ook niet voor de trauma-heli) en slecht voor het milieu (vreet brandstof).
Slurrekie
-9-  Slurrekie:
@ Rickert,

Wat ik versta onder jouw dominante mening wordt uitstekend verwoord door de reactie van Diederik: zonder enige moeite te doen de verschillende standpunten te onderzoeken hark je een aantal uitspraken bij elkaar. In eerste instantie lijkt het zelfs alsof je zo vriendelijk bent om ons Het Parool voor te lezen.

Ondank het feit dat je zorgvuldig vermijdt je eigen standpunt daarbij toe te lichten blijkt deze zonneklaar uit de onderbelichting van de mogelijke voordelen die een helihaven biedt.

Wat mij betreft een verwerpelijke manier om je ongenoegen te laten blijken zonder daarbij expliciet voor je mening uit te hoeven (durven?) komen.

Met andere woorden: je betoog degelijk onderbouwen en daarbij een duidelijk standpunt innemen.

@ Frans Reusink tenslotte: durf kritisch(er) te zijn ten aanzien van hetgeen je leest dit, komt de discussie alleen maar ten goede.
rickert van der vlies
-10-  rickert van der vlies:
De bedoeling van het stuk is om de meningen over de Helihaven op een rij te krijgen. Mijn mening doet niet ter zake. Dat jij de conclusie trekt dat ik achter de tegenstanders sta, zegt wellicht meer over je eigen vooringenomenheid dan over mijn eigen persoon. Ik weet namelijk nog niet wat ik van de helihaven moet vinden.

Over het “bijeenharken” van wat meningen gesproken: ik heb zowel de voorstanders als de tegenstanders benaderd met de vraag om commentaar. De tegenstanders reageerden vrijwel allemaal, sommigen heb ik telefonisch gesproken, anderen per e-mail. Zowel Wethouder vd Horst als de heer Curry reageren niet. Publicatie van dit stuk heb ik zelfs uitgesteld om de voorstanders nog een kans te geven om te reageren. Ik denk dat ik niet zorgvuldiger heb kunnen zijn.

Wellicht kan je ook inhoudelijk op de discussie rondom de helihaven ingaan? Wat vind je er zelf van? Als je vind dat de voordelen onderbelicht blijven, meldt ze dan zelf hier in het reactieforum? Ik geef je alle ruimte.
daniel schut
-11-  daniel schut:
Ik vind de reactie van MilieuDefensie ronduit schokkend. Je kan tegen zo’n haven zijn omdat het overlast veroorzaakt. Omdat het niet past in het bestemmingsplan. Omdat ze ieders nachtrust verstoren. Omdat ze kunnen neerstorten en doden kunnen veroorzaken – weet ik de fuck veel wat. Maar waarom is Milieudefensie tegen die helihaven? Milieudefneiose is ertegen omdat het een gril is van iemand die zoveel geld heeft dat ie er niet meer weet wat ie er mee moet. En daar mag een overheid niet aan toe geven. Pardon? Het is toch zijn geld? als hij de hele binenkant van zijn huis door vijftien dwergpygmeeen met een tandeborstel rood wil laten schilderen, dan moet dat toch kunnen? het is zijn gled, hij mag er mee doen wat hij wil en de overheid heeft DAAR niets over te zeggen. Misschien denkt Milieudefensie dat hij niets voor zijn geld heeft hoeven doen. Misshcien in hun ogen. Maar hij heeft niemand gedwongen hem zo’n riant loon bij MTV te geven, of als internetondernemenr: iedereen gaf hem dat geld vrijwillig, het is zijn gled, dus als hij een helihaven wil en als dat politiek mogelijk is, dan mag hi9j gerust een helihaven bouwen.
Verbal Jam
-12-  Verbal Jam:
In de reactie van Daniel zit een redeneerfout. Ik praat even niet over de argumenten van Milieudefensie, maar Daniel vindt dat iemand met veel geld mag weten wat hij daarmee doet. Dat geldt voor zijn privé-domein inderdaad, maar niet voor de publieke ruimte. En daar heeft de overheid (namens ons allemaal) juist ALLES over te zeggen.
Wanneer Curry zijn geld wil investeren in een helihaven is hij vrij om dat te doen. Wanneer echter andere burgers in deze stad, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, dit een onzinnig plan vinden gaat het simpelweg niet door. Iedere burger heeft het recht om ergens tegen te zijn. De aard van de argumenten doet niet terzake. De één kan tegen zijn vanwege het milieu, de ander omdat hij helicopters niet mooi vindt, een ander gewoon om Adam Curry te pesten. Het zijn allemaal valide argumenten. In elk geval hoort het niet zo te zijn dat iemand met veel geld vaker zijn zin moet krijgen dan iemand met weinig.
daniel
-13-  daniel:
goed lezen verbal. Ik was onder de indruk dat vanuit overheidswege men deze helihaven wel prima vindt: of las ik verkeerd dat de gemeenteraad deze goedgekeurd heeft. Als ik dat verkeerd gelezen heb, dan nog steeds staat mijn verhaal: het kenmker van een democratie is dat nu juist niet alle argumenten even valide zijn: argumenten die uit het publiek belang voortkomen, ja, die zijn valide. maar het enige argument wat milieudefensie hier naar voren lijkt te brengen is dat ze inderdaad alleen maar rijke mensen wil pesten (en via daar Adam Curry). Nu mag ze dat best op eigen houtje doen maar kan ze dat niet via de overheid spelen zoals ze dat nu doet. Dat sluit aan op je laatste zin: vast verbal, vast. maar het mag ook niet zo zijn dat iemand niet zijn zin krijgt alleen maar omdat hij toevallig rijk is. daar zit hem de crux van mijn redenering en die plank heb jij met je reactie volledig misgeslagen.
rickert van der vlies
-14-  rickert van der vlies:
Even voor de goede orde: het Amsterdamse college heeft de raad in haar besluit niet gekend, als ik het goed begrepen heb.
Mark van der Horst
-15-  Mark van der Horst:
Als ik bovenstaande reacties bekijk is het merendeel van de teksten gewijd aan de persoon van Adam Curry. Daar gaat het mij dus niet om. Het gaat hier om een onderneming met een plan waarvoor bij de lokale overheid een vergunning en perceel wordt aangevraagd. Het college van B&W heeft zich uitgesproken voor de komst van een helihaven in Amsterdam. Er zijn een aantal voordelen die dit standpunt rechtvaardigen en een aantal nadelen die door de inhoud van de vergunning en de lokatie van het perceel tot een minimum beperkt worden.Amsterdam profileert zich als goede vestigingslocatie van het grote internationale bedrijfsleven. Dan is hier de belangrijkste rol voor een stedelijke overheid het scheppen van optimale voorwaarden. Naast de aanwezigheid van o.m. voldoende en een verscheidenheid aan bedrijvenlocaties, een goed opgeleide beroepsbevolking, internationaal onderwijs kan de aanwezigheid van een helihaven voor een bedrijf een extra plus voor Amsterdam op de balans betekenen. Natuurlijk is ook Amsterdam Heliport een bedrijf dat zich in Amsterdam vestigt met als doel hier een winstgevende onderneming op te zetten. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat een bedrijf haar commercieel belang nastreeft. Echter, Amsterdam Heliport dient naast een commercieel belang ook nog een publiek belang. Er wordt ruimte geboden aan o.m. helikopters van politie en anwb hier te tanken, onderhoud uit te voeren op zelfs te stationeren.

Schiphol verplaatst de “kleine luchtvaart” naar vliegveld Lelystad en de gemeente zit regelmatig in haar maag met vergunningaanvragen voor helipats op daken van bedrijven en voor incidentele landingen en stijgingen in de stad. Voortaan heeft Amsterdam hiervoor een faciliteit waarnaar verwezen kan worden.Gekozen is voor een smalle kavel van 13.000 M2 (1,3 ha) in het havengebied, direct naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie, ver van bewoond gebied. Als gevolg van de vorm van de kavel en de naastgelegen open zuiveringsinstallatie betrof het zeer moeilijk uit te geven grond. Ik ben dan ook blij dat, in het kader van zuinig ruimtegebruik, hiervoor alsnog een nuttige bestemming is gevonden. De vergunning bakent voor de helihaven een aantal duidelijke grenzen streng af zodat geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt. Het aantal vliegbewegingen is vastgesteld op zestien per dag en omwille van veiligheid zijn de af en aanvliegroutes vastgesteld en lopen over het water van de Westhaven en de Sonthaven, het spoor en over een deel van de A10. Op dat moment zijn de helikopters op grote hoogte waardoor geluidsoverlast verwaarloosbaar is geworden. De vastgestelde aan en afvliegroutes bevinden zich niet boven gebieden waar mensen wonen of werken.Kortom, de komst van de helihaven is goed voor de stad, de overlast is beperkt en dat er een bedrijf geld mee verdient is niet meer dan normaal.

Mark van der Horst
Henk Wichard
-16-  Henk Wichard:
Voorlopig ben ik eigenlijk alleen maar zeer benieuwd naar het bedrag dat van der Horst weer denkt te gaan uitgeven aan het zogenaamde ontsluiten van dit terrein, ten behoeve van Curry en zijn fantasierijke geest.
120 miljoen Euro voor een soortgelijk fantasie project, down the drain, het Ceres Terminal, zou de heer van der Horst toch iets hebben moeten leren ??

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.