Home > > De tram moet ALTIJD voorrang hebben!

De tram moet ALTIJD voorrang hebben!

De Raad voor de Transportveiligheid in de bocht. In een net gepubliceerde “veiligheidsstudie” pleit zij ervoor dat “trams niet meer automatisch voorrang krijgen”. De raad heeft de situatie van de trams bestudeerd in Amsterdam, den Haag, Utrecht en Rotterdam, en is tot de konklusie gekomen dat “andere weggebruikers dan de inzittenden van de tram grote risico’s lopen”. Risico’s die de tram veroorzaakt wel te verstaan. De tram rijdt dertig maal liever in op een voetganger of een fietser dan een personenauto op een dergelijk persoon inrijdt. Met alle fatale gevolgen van dien.Ik had het nog niet zo gemerkt. Ik woonde tien jaar in Den Haag en woon bijna 20 jaar in Amsterdam. Het lijkt me ook een hele opgave voor een tram, tenslotte is deze toch aan zijn stand verplicht om IN de rails te blijven.

“Maar”, aldus het rapport, “met het waarborgen van de veiligheid van de andere weggebruikers houden de trambedrijven zich niet bezig. Net zo min als de instanties die verantwoordelijk zijn voor regelgeving en financiering inzake het openbaar vervoer.”

Nou, denk ik, dat is maar goed ook. Als die zich nou ook mee mochten bemoeien met de verkeersregelgeving, dan werd het nog meer zooitje in Nederland.

Het lijkt me dat de bestuurders van de tram toch vooral in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het inrijden op voetgangers en fietsers, en voor het bepalen van hun [eigen] voorkeur.
Laten we nou alsjeblieft niet de regelgeving inzake het voorrangsrecht van de tram gaan veranderen.

Die regel is nu namelijk lekker simpel: De tram heeft altijd voorrang.

Ook lekker makkelijk voor de hordes toeristen die onze grote steden altijd maar weer onveilig maken. De meeste onder hen zullen toch wel slim genoeg zijn, na twee tot drie keer bijna onder de tram gelegen te hebben: “dat de tram altijd voorrang heeft”. Klaar.

Het is mijn stellige mening dat deze regel juist bijdraagt bij aan de veiligheid.

En wie weet…, als de regels veranderd gaan worden. Dan rijdt de tram vast liever méér dan dertig keer liever in op “andere weggebruikers dan de inzittenden van de tram” dan de auto. Krijg je dat weer.Het was toch ook zo dat er tegenwoordig minder fietsers betrokken zijn bij ongelukken sinds de regelgeving inzake de voorrang van fietsers is versimpeld? Simpeler kan het niet: Alle verkeer van rechts heeft voorrang. Dus ook fietsers van rechts op auto’s. Plotseling rijden automobilisten minder graag in op fietsers. Dank zij de versimpeling van de regelgeving!

Heb ik een punt of niet?????En dan nog iets.

Ik vind dat de tram “nog veel meer voorrang zou moeten krijgen dan hij nu al heeft.” Nu is het nog zo dat een tram op een kruispunt met verkeerslichten aan kan komen rijden en dan moet stoppen. En moet wachten, wachten en wachten. Keurig tot het zijn beurt is.

Nou, dát zou ook veel simpeler kunnen. Met een lusje hier en een lusje daar en een extra schakelingetje in de schakelkast van het desbetreffende verkeerslichtsysteem. Komt de tram eraan. HUP, springt alles op rood en het verkeerslicht voor de tram op groen. Trammetje rijdt het kruispunt over en daarna gaan de verkeerslichten gewoon weer verder waar ze mee bezig waren.Kijk, dat is nou een leuke stimulans voor het openbaar vervoer niet?

Kan er niet wat bezuinigd worden op die Raad van de Verkeersveiligheid. Ik heb toch altijd het gevoel dat die raad eerder in het leven geroepen is om een lid van het koninklijk huis van de straat te houden dan dat die raad nou zo’n belangrijke bijdrage levert aan de verkeersveiligheid van de weggebruikers.

Jaren geleden riep André van Duijn het al: “Pieter, wil je nu ophouden ja?”

Maar luisteren. Ho maar. En hij heeft van die mooie grote oren.

negen reacties op "De tram moet ALTIJD voorrang hebben!"

Dave
-1-  Dave:
En dan mist dit onderzoek ook nog eens de details. Want waarom rijdt die tram dan zoveel mensen aan? Gebeurt dat bij haltes? Bij oversteekplaatsen? als de tram paralel rijdt? Hier in den haag zie ik ongeveer 1 bijna zelfmoord actie van een voetganger of fietser per uur trammen. En die tram maar bellen en toeteren. Maar mensen zijn zo daas dat ze een goedverlicht joekel van een brok staal over het hoofd zien. Dan moet je de tram niet gaan verbieden, dan moet je koffie gaan serveren. Wakker worden, voetgangers der nederlanden!
Arnoud de Jong
Dit is niet de eerste studie van de Raad vd Transportveiligheid op dit gebied, maar al de tweede. De schrijver en reageerder hierboven moeten beide rapporten nog maar eens goed lezen. Dan zullen zij zien dat het veiligheidsstudies zijn over de tram als weggebruiker binnen de stedelijke omgeving in relatie tot overige weggebruikers. Cruciaal in deze context is dat het letterlijke overgewicht van de tram bij ongevallen onevenredig grote schade toebrengt aan medeweggebruikers, met name zwakkere verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. In het eerste rapport wordt dan ook gesteld dat een tram volgens het huidige systeem niet in de stad thuishoort. Het is namelijk een ‘stadsspoor’, terwijl de strenge veiligheidsmaatregelen ontbreken die bij andere railsystemen wèl gelden.

In een stad als Amsterdam heeft het wel degelijk zin om de positie en het voorrangsrecht van de tram stevig ter discussie te stellen. De rapporten van de RTV leggen namelijk de nadruk op het belang van gescheiden verkeersstromen: het is veiliger wanneer het ene type verkeersdeelnemer niet op het terrein van de andere kan komen. In Amsterdam is dat wat de tram betreft zeer slecht en inconsequent geregeld. Bovendien vallen verschillende belanghebbenden (vervoerbedrijf, wegbeheerder, verzekeraar) allemaal onder de gemeente en kunnen er andere belangen meespelen dan de veiligheid.

Een voorbeeld: in het verleden is het een belangrijk issue geweest om de tram op tijd te laten rijden, volgens de dienstregeling. Dit zet trambestuurders onder (tijds)druk, met als mogelijk gevolg onverantwoord hard rijden. Tegelijkertijd dacht men slim te zijn de doorstroming te bevorderen door zebrapaden niet door te trekken op trambanen. Dit is een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder (gemeente Amsterdam), maar duidelijk een één-tweetje met het GVB (ook: gemeente Amsterdam). Gevolg: verwarring bij voetgangers en dus dodelijke ongevallen of ongevallen met zwaar lichamelijk letsel. Hier wordt dus veiligheid ondergeschikt gemaakt aan economische belangen.

Ook is er geen eenduidigheid in signalering. Bij de ene kruising met een trambaan is totaal geen sprake van signalering, bij de andere juist wel. Er is sprake van verschillende soorten signalering: de ene tram belt, de ander fluit of toetert. Een toerist heeft geen enkel benul dat een belsignaal duidt op een groot naderend gevaar.

Bij ongevallen is ondanks het feit dat de tram nu al altijd voorrang heeft op andere weggebruikers de aansprakelijkheid verre van duidelijk. De jurisprudentie op dit gebiedt legt heel vaak (terecht) de meeste verantwoording bij de tram. Dit leidt er weer toe dat de advocaten die optreden namens het GVB en Verzekeringsbedrijf van de gemeente Amsterdam tegen beter weten in eindeloos doorprocederen in een eigenlijk bij voorbaat nutteloze poging geen precendenten te scheppen. Dit doorprocederen gebeurt kennelijk buiten medeweten van de gemeenteraad, over de rug van de slachtoffers en de betrokken trambestuurders. De procedures slepen zich jaren voort (ik ken er eentje die nu al ruim 8 jaar duurt).

Tram in de stad: prima. Maar dan óf volledig gescheiden van de rest van het verkeer óf zich houden aan de normale voorrangsregels zoals die ook voor andere verkeersdeelnemers gelden. De tram altijd voorrang geven biedt alleen maar schijnveiligheid en dat heeft de Raad voor de Transportveiligheid ondermeer willen benadrukken. Het heeft totaal niets met een stellingname vóór of tegen het openbaar vervoer te maken, maar alles met het luiden van de noodklok over het onevenredig grote aantal zware verkeersslachtoffers dat de tram maakt.
Persoonlijk Van Vollenhove aanvallen en belachelijk maken is nogal kinderachtig en draagt niet bij aan een inhoudelijke argumentatie, wat je verder ook van die man mag vinden.
stekkie
-3-  stekkie:
je heb gelijk
rudipensionado
-4-  rudipensionado:
Kopje van artikel had best anders gemogen.
Voorrang moet je krijgen en niet nemen dus als je een keer geen voorrang krijgt terwijl je dat wel hebt moet je niet altijd op je strepen gaan staan. Dat de tram altijd vrije doorgang moet hebben komt de kwaliteit van het openbaar vervoer ten goede en daarom zijn de vrije trambanen een uitkomst.
oerWouter
-5-  oerWouter:
Die tram gaat toch al zo sloom, die kan ook nog wel wat extra wachten op ander verkeer. Op bepaalde plekken is het erg gevaarlijk en niet natuurlijk dat de tram voorrang heeft. Als je bijv. als fietser vanuit de Jan Evertsenstraat rechtdoor door groen gaat richting de Krommerdt, kun je zomaar door lijn 7 overhoop gereden worden. Ik weet dat nu wel, maar niet iedereen.
Het is ook niet voor niets dat bij vrijwel alle fietsongelukken in de stad een tram betrokken is.
JEAN-PIERRE
-6-  JEAN-PIERRE:
Bij bijna alle tramongevallen is wel een fietser betrokken bedoel je waarschijnlijk!!
rudipensionado
-7-  rudipensionado:
oerWouter,
Waar de tram ook vandaan komt in je stukje is niet zo belangrijk want de tram heeft voorrang en als de tram geen voorrang heeft zou ik toch maar oppassen.
Dat hoort iedereen te weten.
osman
-8-  osman:
Ik was onderweg naar de stad met en vriend van mij, onderweg moest ik over en tram spoor rijden om te kunnen over steken ik zag de tram bij de halte passagiers uit laten dat was zeker 100 meter of meer,vervolgens ging ik richting aangeven en ik ging de spoor op om te kunne oversteken maar ik kon niet verder rijden stondstil want er waren tegenliggers op de weg dus moest ik wachten op de tramspoor kon ook niet achteruit rijden want er waren auto’s achter me, vervolgens komt de tram rijden ik weet niet wat deze man bezield hij zag me staan als nog gaat hij gewoon door rijden zonder te remmen hij kwam volop aan mijn linker achter zijde.
Ik heb daardoor heelveel hoofdpijn en heb ook last van mij nek.

Ik hoop u hier mee voldoende te hepen geïnformeerd.
John Zwart
-9-  John Zwart:
allerlei soorten verkeer samen op 1 weg of in 1 straat is per definitie altijd een gevaar voor elkaar. Dat was al zo toen toen snelle brommers met fietsende oma's samen op 1 fietspad moesten. Scheiding is veiligheidsmaatregel nummer 1, soort bij soort. Daarna komen pas de voorrangsregels. In de stad met ook de tram er nog bij is die scheiding natuurlijk onmogelijk. Moet-ie dan maar onder de grond? Pijnlijk onderwerp.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.