Home > > Paniekvoetbal op de Ringdijk

Paniekvoetbal op de Ringdijk

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft na de dijkdoorbraak in Wilnis de angst er flink in zitten. In hoog tempo zijn ze alle dijken in de regio aan het controleren. Tijdens een van deze inspecties zijn ze gestuit op een rij van 27 kastanjebomen bovenop de Ringdijk. Bomen op een dijk kunnen erg gevaarlijk zijn en zijn daarom ook al jaren verboden. Ze onttrekken water aan de dijk die hierdoor verzwakt. Zeker in de afgelopen maanden, waarin er nauwelijks sprake was van neerslag, hebben de bomen de dijk aangetast. Rondom de bomen zijn nu hebben zwakke plekken ontstaan, waardoor er bij hele harde wind kans bestaat dat de dijk doorbreekt. De dijkgraaf wilde enkele weken geleden met een noodverordening de bomen kappen, maar werd tegengehouden door de omwonenden. Zij stellen vraagtekens bij het handelen van het hoogheemraadschap en het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer en doen het af met paniekvoetbal om de grote fouten uit het verleden weg te poetsen.
15 jaar geleden zijn de bomen aangeplant door het stadsdeel, die officieel de eigenaar is van de bomen en de dijk. Al die tijd hebben de bomen op de dijk gestaan, zonder protest van het hoogheemraadschap, die de veiligheid van de dijk controleert. De bewoners twijfelen er aan of er de afgelopen jaren ooit iemand bij de dijk is geweest om de gesteldheid te inspecteren. Ook door de gemeente en het stadsdeel is er volgens hen nauwelijks naar de dijk omgekeken. Het groen is volledig verwaarloosd. De dijk, die ooit begroeid was met lage fruitbomen en struiken, is nu een woud van distels en onkruid, zegt Jochem Smid, al jarenlang bewoner van een huisje aan de Ringdijk. Hij heeft de dijk zien verpauperen in de afgelopen jaren. De scheuren die er volgens het hoogheemraadschap sinds deze zomer in zouden zitten, zijn door de buurt al jaren geleden gesignaleerd. Dat de scheuren nu pas geconstateerd zijn door de dijkgraaf, komt volgens de buurt door het feit dat er jaren niemand is geweest.Momenteel bezoekt een controleur van het hoogheemraadschap drie keer per week de dijk om de scheuren te checken en te kijken of de situatie niet verergert. De Ringdijk is volgens een woordvoerder van het hoogheemraadschap op dit moment een zeer risicovolle dijk. Dat komt ook omdat men er onlangs achter kwam dat er in de dijk een werkende gasleiding ligt. Deze is volgens de buurtbewoners al in geen veertig jaar gecontroleerd.De conditie van die leiding is voor alle betrokkenen onbekend, maar een zorgelijke onderwerp. Leidingen in dijken is iets wat in Nederland, vanwege het gevaar voor lekkage bij leidingbreuk, al heel lang niet meer gebeurd. Dat de leiding in de Ringdijk er nog steeds ligt, nu onder de wortels van de bomen, is ongelofelijk. Zeker als je bedenkt dat aan de voet van de dijk een hele wijk ligt, de Watergraafsmeer.Dat vijftien jaar geleden de bomen zijn geplant, is achteraf gezien fout. Dat had niet moeten gebeuren. Een pijnlijke vergissing. Dat er in die vijftien jaar nooit iemand van het hoogheemraadschap is geweest die controle heeft uitgevoerd en het gevaar van de bomen heeft gemeld is nog schrijnender. Maar dat men deze fouten nu wil herstellen door de bomen acuut te kappen als teken van daadkrachtig optreden is in mijn ogen heel meelijwekkend. Het toont allerminst daadkracht maar eerder een gebrek aan visie, kennis een legt de zwakte van de organisatie bloot. Dit gebrek moet men eerst maar eens herstellen door zich in de werkelijke problemen van de dijk te verdiepen. Handelen bij dergelijke projecten moet niet gebaseerd zijn op angst voor gezichtsverlies maar op gedegen kennis van zaken. Voor gezichtsverlies is wat mij betreft te laat. Het gaat hier namelijk om mensenleven. Herstel de fouten dus met visie en toon deze keer overwogen beleid. Met paniekvoetbal is namelijk niemand gediend, terwijl dát toch de taak is.

Een reactie op "Paniekvoetbal op de Ringdijk"

Guus
-1-  Guus:
Is paniekvoetbal onze taak? Nooit geweten. :-)

(verder eens met de strekking)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.