Home > > Wat te doen met de kastanjemineermot?

Wat te doen met de kastanjemineermot?

De scherpe waarnemer zal het zijn opgevallen. De staat van de kastanje bomen in Amsterdam is bijzonder slecht. Vrijwel alle exemplaren van de paardekastanje zijn ten prooi gevallen aan de Cameraria ohridella, ook wel de kastanjemineermot. Het kleine motje (soort vlindertje), afkomstig uit midden en zuid Europa, is aan een succesvolle opmars in ons land bezig. Werd de plaag eerst alleen in het uiterste zuiden van Limburg geconstateerd, afgelopen zomer heeft ook de Amsterdamse kastanje er aan moeten geloven. We kunnen ingrijpen. Maar hoe en wat moeten doen?
Dit motje legt eitjes in de kastanjebladeren. De larven die hier uit komen gaan zich vervolgens een weg vreten door het bladweefsel. Hierdoor verdwijnt het bladgroen waardoor de boom het vermogen tot fotosynthese verliest. Het zichtbare resultaat waren kastanjes die in de loop van de zomer van onderaf hun bruine blad lieten vallen. Voortijdige herfst, althans dat leek het.Op zich lijkt het een klein probleem. Maar voor de boom zelf gaat het veel verder dan vroegtijdig bladverlies. De boom heeft tijdens de zomer geen reservevoedsel kunnen aanmaken. Hierdoor zullen veel kastanjebomen volgend jaar veel minder blad krijgen. Daarbij komt ook nog eens dat de mineermot volgend jaar zeker zal terugkeren en wederom bij de Amsterdamse kastanjes zijn slag zal slaan. Dit zal de conditie van de bomen enorm aantasten en ze vatbaar maakt voor andere belagers, die normaal niet fataal zijn, maar nu de kans krijgen de boom te vellen. Ingrijpen dus.De mineermot zit in het afgevallen blad dat op veel plaatsen nu nog onder de bomen ligt. Zolang het daar blijft liggen overleeft de mot. De Bomenstichting adviseert de eigenaren van kastanjebomen de afgevallen bladeren te verwijderen en te begraven of te verbranden. De aantasting zal hierdoor niet verdwijnen maar volgend jaar wel veel minder hevig zijn. De eitjes die nog uit moeten komen krijgen geen kans meer.Omdat er het hier een relatief nieuwe plaag betreft, bestaat er nog geen methode om de mineermot te bestrijden. Wat echter wel helpt is om mensen met een kastanje in hun tuin informatie te geven. Zo kan voorkomen worden dat de plaag volgend jaar nog heftiger toe slaat en de eerste kastanjes in Amsterdam geveld zullen worden. Dat lijkt me doodzonde.

Daarom denk ik dat de gemeente er goed aan doet dit probleem onder ogen te zien en goed voor te voorlichting over de bestrijding van de mot. Desnoods moet men daar een programma voor opzetten, want ik wil de kastanje in mijn achtertuin, hoe zielig die er nu ook bij staat zonder blad, voor geen goud kwijt. En ik denk niet dat ik er zo als enige over denk. Kleine moeite, groot plezier.

22 reacties op "Wat te doen met de kastanjemineermot?"

Marius Nijman
-1-  Marius Nijman:
Beste,

Als gemeenteraadslid ben je, naast allerlei ideeen die je zelf ontplooit en bedenkt, ook in grote mate afhankelijk van Amsterdammers die problemen van allerlei aard signaleren en die op wat voor wijze ook onder de aandacht van politici en bestuurders brengen. Deze website is een uitstekend medium om politici en amsterdammers met elkaar in contact te brengen en hier en daar misschien ook nog wat te veranderen aan de status quo.

Zo ook met de Cameraria ohridella, ofwel de kastanjemineermot. De schrijver van het bovenstaande stukje geeft duidelijk aan wat het probleem is en doet een voorstel tot voorlichting over de kastanjes om het probleem niet groter te laten worden dan nu het geval is. Ik zal op mijn beurt bij de eerstvolgende Raadscommissie voor Groen de verantwoordelijk wethouder vragen naar de mogelijkheden van voorlichting en wellicht nader onderzoek om de Kastanjes in Amsterdam beter te beschermen tegen de kastanjemineermot.

Dank en vriendelijke groet,

Marius Nijman
Gemeenteraadslid voor de PvdA Amsterdam
T.Timmer
-2-  T.Timmer:
geachte heer, mevrouw

ook in Lunteren, wij wonen in de Kastanjelaan,waren de de bomen ernstig aangetast door de mineermot.
In overleg met Wageningen Universiteit hebben de bewoners samen met de dienst Plantsoenen van de gem. Ede zo snel als het blad viel, het gevallen blad geruimd. Nu, het is inmiddels juni 2004 , staan de bomen er fantastisch bij. Geen spoor van bruine vlekken. Ook dit jaar zal het blad weer snel geruimd worden. Het kost wat, maar gezonde kastanjebomen zijn een lust voor het oog. Het is dus welzeker mogelijk de mot te bestrijden.
vr. gr.
Tj. Timmer
Kastanjelaan oost
Lunteren
marleen
-3-  marleen:
ìk vind dat de bomen ook gekapt moeten worden
de P.
-4-  de P.:
Het land uit! Allemaal! Of onderbrengen in speciale gebieden.
In Zeeland mogen van Provinciale Staten overtrekkende ganzen alleen landen op speciaal daarvoor aangewezen landerijen.
En als ze dat niet doen, zwaait er wat…
Aleida
-5-  Aleida:
Ik vraag me af waarom die bomen nu gekapt moeten worden, onzin, de boom is in feite gezond en die mot verdwijnt langzaam maar zeker als er op tijd blad geruimd wordt, over de lange termijn effecten van de mot op de boom is nog helemaal niets bekend, bomen die getroffen zijn door de mot staan er na een jaar of vijf nog gezond en zonder nadelige gevolgen bij, je kunt ze niet beschermen, het middel is vaak erger dan de kwaal zelf. Chemische bestrijdingsmiddelen zetten geen zoden aan de dijk, pimpelmeesjes en sluipwespjes daarenttegen schijnen dol op de mot te zijn.
Peter Köhne
-6-  Peter Köhne:
Mijn vraag is of iemand weet hoe en waar de motten overwinteren. Als de 1e en 2e generatie overleeft op het blad, hoe zit het dan als het blad gaat composteren.Een blad is zo goed als in het voorjaar al verdwenen.Als ze op het blad blijven zitten,lijkt me begraven, zoals eerder is geopperd ook geen optie.
Peter Köhne
-7-  :
Reclame verwijderd.
Brigit Kahlert
-8-  Brigit Kahlert:
Het klopt helemaal niet dat er nog geen middel ter bestrijding van de kastanje-mineermot bestaat. Een Zwitserse botanicus heeft dat bewezen doodat hij bomen behandeld heeft met een aftreksel van de gemalen noten van de tropische Neem-boom. Deze kastanjebomen werden niet meer aangetast door de mineermot. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij mij.
Lydia Emanuelson
-9-  Lydia Emanuelson:
Dear Brigit,

Wat bedoel je met behandelen( mineermot) en waar is dit middel te verkrijgen?

Groet en Dank,
Lydia
carien
-10-  carien:
Beste Brigit Kahlert, Graag zou ik net als Lydia informatie krijgen over de behandelmethode waarin een aftreksel van gemalen noten van de Neemboom wordt gebruikt.
Vriendelijke groet, Carien
frans
-11-  frans:
Ik denk Brigit dat heel boomverzorgend Nederland zit te wachten op jouw middel uit neemboom noten dus als je mij wat kunt helpen deze te verkrijgen! reageer svp op http://www.tarzan.eu
Frans eigenaar Tarzan Boomverzorging Amstelveen
Lydia Emanuelson
-12-  Lydia Emanuelson:
Mijn kastanje is nu twee maal behandeld door het bedrijf PIRECO en wel in april en juni.
A.s vrijdag komt de eigenaar zelf even kijken hoe de boom er nu voorstaat.
Ik kan helaas geen verschil zien met vorig jaar. Misschien op langer termijn wel?
Hellen Hendrickx
-13-  Hellen Hendrickx:
Aan Brigit Kahlert,
Graag wil ik meer weten over Uw methode.
email greet-hellen@telenet.be
petram, bert
-14-  petram, bert:
Beste Brigit,
Net als de andere kastanje-boom bezitters met de mineermot, zou ook ik de behandelmethode vernemen voor mijn kastanje-boom. Harteljk dank namens de kastanjeboom.
seahorse@hccnet.nl
inez
-15-  inez:
kastanje minermot?
Tsja mijn twee kastanjebomen hebben ze.
Maar... beide bomen zitten de hele dag vol koolmeesjes die blijkbaar dol op de mot zijn.
Annet
-16-  Annet:
Dag allemaal,
van Brigit Kahlert krijgen jullie geen antwoord. Vorig jaar is ze opeens erg ziek geworden en is niet lang erna gestorven.
Haar bomen-website is nog wel online:
http://www.stemderbomen.nl/

Misschien bedoelde ze met die gemalen noten wel Neem-olie. Daarover gaat http://www.kokosnuss.ch/Nee...
Kiki Bernt
-17-  Kiki Bernt:
Het probleem met de kastanjemineermot, die afkomstig is uit Azie, is niet eens zozeer de mot zelf, als wel de larve van de mot die met haar mijnenstelsel in de bladeren de conditie van de boom steeds meer doet verslechteren. Omdat de boom zichzelf steeds minder kan beschermen, doordat de vitaliteit zo achteruit gaat,raakt zij hierdoor ook steeds meer vatbaar voor andere ziektes, zoals de honingzwam en de de kastanjebloedingsziekte. Als je er niet op tijd iets tegen doet is de kans groot dat de boom dan vroegtijdig bezwijkt. Zo dreigen er nu veel bomen dood te gaan door de kastanjebloedingsziekte, omdat er niet op tijd ingegrepen wordt.
Zelf heb ik overigens inmiddels wel veel goede resultaten van Pireco gezien, omdat ze niet alleen de kwaal op een milieuvriendelijke manier bestrijden maar ook de oorzaak aanpakken en de behandeling combineren met een vitaliteitsbemesting. Maar er zijn wel meerdere behandelingen nodig, verspreid over een periode van twee jaar om de boom weer gezond te krijgen. Zo is onder andere de beeldbepalende boom op de haven van Terschelling inmiddels gered van een bloedingsziekte, die veroorzaakt werd door de aantasting van de mineermot.
Het is jammer dat er nu door sommige gemeentes zoveel bomen gekapt worden, wat dus eigenlijk niet nodig is.
Kiki Bernt
Bureau Tuinontwerp Bernt Design
P. Kottman
-18-  P. Kottman:
Geachte allen,

Vanochtend hoorde ik op de radio dat er wel degelijk een middel bestaat tegen de mineermot, de zogeheten feromoonval. Dit is lokmiddel waar de mannetjes op afkomen, die vervolgens in een beker met afwasmiddel vallen. Volstrekt onschadelijk dus. De val dient van april tot augustus twee keer vervangen te worden om ook de tweede en derde generatie weg te vangen.
Ik heb op internet gezocht naar verkooppunten van deze vallen maar vooralsnog niets gevonden. Is het niet een idee dat de gemeente Amsterdam ze gaat verkopen cq ter beschiking gaat stellen of in elk geval informatie verstrekt over waar men ze kopen kan? Ik word ieder jaar weer treurig als ik zie dat het mooie frisgroene blad van de paardekastanje in mijn tuin in drie weken tijd verdort en verdroogt.
tarzan
-19-  tarzan:
U kunt de vallen en andere artikelen verkrijgen bij mijn bedrijf. Ook voor advies en hulp bij de bestrijding van (deze) boomziekte kunnen wij u bijstaan.
Tarzan Boomspecialisten Amstelveen http://www.tarzan.EU
Rolf
-20-  Rolf:
Ik hoorde een tip dat niet alleen de bladeren zo snel mogelijk en zo compleet mogelijk opgeruimd dienen te worden, maar dat je vervolgens in de lente (?) ook de stam zou moeten 'intapen' of zwachtelen of zoiets, om de omhoog klimmende beestjes te vangen. Ze zouden dan vastplakken of zoiets, bij het omhoogkruipen? Iemand die hier meer van weet ?
I. Smits
-21-  I. Smits:
Zie de navolgende site betr. de Neem boom:
----------------
http://www.tuinadvies.nl/az...

(zie onderaande de pagina op de site)
Bestrijding van de mineermot op paardekastanjes
In Zwitserland heeft men de laatste jaren met succes geëxperimenteerd met het bestrijden van de mineermot (cameraria ohridella) op kastanjebomen.
Hierbij werd een neemproduct ingezet. Het is merkwaardig dat dit in Nederland en België nauwelijks bekend is want ook hier hebben onze kastanjebomen
veel last van dit insect die met zijn larven de bomen al in juli en augustus de bruine herfstkleur bezorgt.
-------------
Marijke
-22-  Marijke:
sinds een jaar of 7-8 hebben we last van de mineermot. Sindsdien verwijderen we in de herfst zoveel mogelijk het afgevallen blad van de kastanje en verbranden die (we wonen buitenaf). Dit jaar bleef het blad lang goed en waren er veel minder mineermotten. Ik vraag me af of dat door onze activiteit is of dat er een natuurlijke vijand is.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.