Home > > Amsterdam moet poot stijf houden!

Amsterdam moet poot stijf houden!

Het is drie uur in de middag, maar toch is in café de Dampkring al behoorlijk druk. De gasten zijn bijna allemaal toeristen. Zij willen het typisch Nederlandse fenomeen, de coffeeshop, met eigen ogen willen zien. Of liever, ze willen het met heel hun 'zijn' ondergaan. De vraag is echter hoe lang ze dit nog kunnen. Cohen gaat met een brief nog een keer zijn best doen, maar met de conservatieve wind in Den Haag lijkt het met de hasjcafés is Amsterdam gedaan, net als dat nu al het geval is in de rest van ons land.
Hasjcafés, de coffeeshops waar gedoogt alcohol geschonken mag worden, hebben een onzekere toekomst. In ons land is het gedoogd om softdrugs te verkopen. Deze verkoop is echter wel aan zeer strikte voorwaarden verbonden. Een van die vele condities is dat de verkooppunten alcoholvrije ruimtes zijn. Dit punt was de nekslag voor veel hasjcafés in Nederland. Ze moesten kiezen tussen de verkoop van softdrugs of alcohol, de combinatie werd niet langer toegestaan.

Behalve in Amsterdam. Hier besloot de gemeente niet om alle 150 hasjcafés die destijds in Amsterdam waren, met onmiddellijke ingang te sluiten. In plaats daarvan ging men over op een ‘uitsterfbeleid’. Dit hield in dat er geen nieuwe hasjcafés bij zouden komen en dat de cafés die op grond van ‘verstoring van de openbare orde’ gesloten waren, niet meer open zouden gaan. Op den duur zou dit moeten leiden tot het verdwijnen van alle hasjcafés in Amsterdam. Terwijl in de rest van ons land de cafés veranderden in coffeeshops dan wel 'gewone' cafés, konden de hasjcafés in de hoofdstad hun activiteiten nog even voortzetten, door het lokale gedoogbeleid dat in Amsterdam actief was.De hogere overheid, die de hete adem van de Europese lidstaten voelt, heeft Amsterdam de laatste jaren al een paar keer aangespoord om een actiever uitstervingsbeleid te voeren. Nu, 2003, zijn van de ca. 150 hasjcafés die Amsterdam telde toen het beleid van kracht werd, nog 64 over. Dat gaat met name hoofdofficier Vrakking veel te traag. Hij wilde de drank/drugslokaal binnen drie jaar weg hebben.

Maar Amsterdam houdt de poot stijf. De gemeenteraad gaf eind juni aan geen reden te zien voor een actiever beleid. De verlenging van de gedoogvergunningen met nog eens drie jaar, zoals Cohen voorstelde, ging zelfs niet ver genoeg. De burgemeester werd verzocht een brief te sturen naar Den Haag, waarin de uitdrukkelijke wens van de raad zou worden verwoord dat voor Amsterdam een uitzonderingspositie zou worden gemaakt, of desnoods de opiumwet op dit punt te herzien.

In de stad levert het schenken van alcohol en de verkoop van hasj en weed in de zelfde ruimte volgens de meeste fracties geen problemen op. En daarin staan ze niet alleen. Wanneer de combinatieverkoop weg zou vallen neem je ook een groot stuk voorlichting weg en kan je al helemaal geen toezicht meer houden op het gebruik, zegt August de Loor, van drugsadviesbureau de Loor. Volgens hem creëert de overheid alleen maar problemen door het te verbieden. De behoefte is aanwezig bij mensen. Dan gaan ze thuis drinken en blowen en heb je er helemaal geen toezicht meer op, met alle gevolgen van dien. Binnen Europa zien we een groot verschil in het drugsgebruik in landen met een liberaal en een conservatief beleid. Als het verboden is, is het voor mensen veel aantrekkelijker en ben je tevens je controle kwijt, stelt de Loor. En dat is een groot gevaar.Maar de kans is klein dat Den Haag in het Amsterdamse voorstel mee gaat. Sinds Balkenende is de politiek veel afwijzender ten aanzien van het 'gedogen' en zal dus niet snel over te halen zijn om Amsterdam nog eens een uitzonderingspositie te geven, laat staan de het standpunt ten aanzien van hasjcafés helemaal te herzien. Een kleine belronde langs betrokken organisaties leerde mij dat de Amsterdamse raad en de Loor niet alleen staan. Onder anderen het Trimbos instituut en de BCD (bond van cannabis detaillisten) erkennen het belang van goede voorlichting en het gevaar van een agressiever beleid dat deze informatie en toezicht in de weg staat.

Ik denk daarom dat het goed is dat de Amsterdamse gemeenteraad zich keihard moet opstellen in deze kwestie en de poot stijf moet houden. Men moet alvast bedenken welk beleid in Amsterdam gevoerd moet worden als Den Haag niet mee gaat in het verzoek. Anders ben ik bang dat we niet serieus genomen worden.

Het gaat mij niet om het verdwijnen van de toeristisch hasjcafés en coffeeshops, maar om het controleren van een maatschappelijk fenomeen wat er nu eenmaal is, het blowen. In dat perspectief zou ik zeggen, neem verantwoordelijkheid en sta voor je zaak, want de gevolgen van de vertrutting moeten niet het welzijn en de gezondheid in gevaar brengen. Anders hebben we straks nog veel grotere problemen. De voorbeelden in Europa spreken voor zich. Dus Cohen, klim in de pen!

vier reacties op "Amsterdam moet poot stijf houden!"

cathelijne
-1-  cathelijne:
Een actiever uitsterfbeleid?

Dat lijkt me euthanasie. Sinds wanneer is dat een CDA-standpunt?
;-)
Peter Klerks
-2-  Peter Klerks:
PvdA wil koffieshops legaal bevoorraden

Tijdens het debat over de voorgestelde sluiting van de hasjcafees in juni in de commissie Algemene Zaken heeft de PvdA-fractie de lijn die zij sinds jaar en dag volgt, consequent vastgehouden. Wij zien geen reden voor wijziging van het huidige beleid, en de burgemeester heeft daar ook geen andere argumenten voor aangevoerd dan dat er een nieuwe wind uit Den Haag waait.
Wel vroeg ik als PvdA-woordvoerder veiligheid in de commissie de burgemeester een initiatief te nemen om een eind te maken aan de achterdeur-problematiek. Koffieshop-uitbaters vinden nu zogenaamd iedere ochtend een tasje met 500 gram aan cannabisproducten bij de achterdeur, dat ze vervolgens de rest van de dag verkopen. Dat ze in werkelijkheid genoodzaakt zijn om langs slinkse wegen aan hun handelswaar te komen, willen we als politiek liever niet onder ogen zien. De PvdA-fractie ziet grote nadelen aan deze situatie: overlast van hennepplantages in woonbuurten, de betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit bij hasjsmokkel, de risico’s van het heimelijk opslaan van voorraad door koffieshops, et cetera. Daarom willen wij naar een uiteindelijke legalisering van cannabis toe. De schadelijkheid voor de gezondheid is immers –bij verstandig gebruik- in vergelijking met tabak en alcohol niet uitzonderlijk. We moeten realistisch zijn: het roken van een stickie op z’n tijd is de afgelopen decennia voor honderdduizenden Nederlanders geworden tot een geaccepteerd en gewaardeerd onderdeel van hun levensstijl. De joint weer illegaal maken is een gepasseerd station.
Het Amsterdamse college heeft inmiddels laten weten niet van plan te zijn om actie te ondernemen voor rust aan de achterdeur: het is immers landelijke wetgeving die de aanvoer van cannabis ronduit verbiedt. De PvdA-fractie legt zich hier niet bij neer. Wij zijn begonnen met de voorbereiding van een experiment met ‘legale’ aanvoer van cannabisproducten voor consumptie als genotsmiddel (niet als medicijn via de apotheek – die mogelijkheid bestaat al sinds 1 september). Dit betekent niet dat Amsterdammers binnenkort hun wiet op het stadhuis kunnen afhalen: er zullen nog heel wat hobbels moeten worden genomen voor dit pilot-project van start kan gaan.
Het doel van het kleinschalige project dat ons voor ogen staat is het opdoen van praktijkervaring met het verbouwen, eventueel importeren en aanleveren van cannabisproducten in een zo realistisch mogelijke situatie. Door te kijken wat zich daarbij aan vragen en problemen voordoet kunnen we op den duur de volgende stap maken naar een gecontroleerde, maar reguliere verkoop zoals bij tabak en drank. Op die manier kan de consument gegarandeerde kwaliteit verwachten, biologisch geteeld en met bijvoorbeeld het THC-gehalte op de verpakking. Bovendien kan dan de georganiseerde criminaliteit in deze branche de wind uit de zeilen worden genomen. De PvdA-fractiewoordvoerders voor veiligheid en zorg zijn met deskundigen in overleg gegaan om te bezien hoe iets dergelijks kan worden opgezet. We zullen dan wel de medewerking van het college moeten krijgen en, via het Amsterdamse openbaar ministerie, de minister van Justitie moeten vragen om zo’n experiment een kans te geven. Of dat gaat lukken in 2004, het jaar dat Nederland EU-voorzitter wordt, is natuurlijk de vraag. Maar wie niet waagt die niet wint: wij steken hiervoor graag onze nek uit.

Peter Klerks
Woordvoerder veiligheid PvdA-gemeenteraadsfractie
Brompot
-3-  Brompot:
Ik kan niet anders zeggen, sjapoo. Op deze wijze is er veel meer vat op het “hasj gebeuren” Nu worden er nog veel te veel mensen stinkend rijk van dit fenomeen zonder dat de maatschappij daar ook een aandeel van krijgt, met alle gevolgen van dien. Trek de laatste touwtjes uit de criminaliteit.
Josh
-4-  Josh:
Ik vind die bar meid Sylvia zo mooi!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.