Home > > Politieke column: Echoput

Politieke column: Echoput

Kraantje lek - pixabay

Het politieke debat is aan het polariseren. Partijen vergroten hun onderlinge verschillen uit om zich maar zo goed mogelijk te kunnen profileren. Daarbij worden ze geholpen door de snelle dynamiek van social media, maar ook tegengewerkt: de burger is daar namelijk minstens zo fel in zijn kritiek op politiek en overheid. Feller dan ooit, zeker als het gaat om lokale kwesties die hen direct raken.

Eerst de politiek zelf: in Nieuw-West was er geen debat dat zo polariseerde als het parkeerdebat. Onder druk van strenger parkeerbeleid vanuit de Stopera (blauwe zones moeten bijvoorbeeld verdwijnen) kwam het stadsdeelbestuur met een plan om betaald parkeren uit te breiden.

Een meerderheid van de stadsdeelcommissie schreeuwde moord en brand. Natuurlijk, die extra kosten heb je liever niet. Maar je drijft de tegenstellingen wel op de spits door te beweren dat er geen parkeerdruk zou zijn in Nieuw-West. Of door met zeven (!) politici naar een bewonersavond te komen en daar allemaal zelf het woord te voeren, zoals DENK deed. Of door met een tegenvoorstel te komen waarin blauwe zones gewoon blijven bestaan – terwijl je weet dat het stadsbestuur die gaat afschaffen.

Met zulke loze beloften strooi je de burger zand in de ogen. Dan ben je aan het polariseren. Terwijl je doel zou moeten zijn om samen een oplossing te zoeken die echt werkt. De problemen voor je uit schuiven is te makkelijk. Daarom kun je het ook gewoon als een mooi compromis zien dat het stadsdeelbestuur in zijn aangepaste plan voorstelt om de tarieven voor vergunningen en bezoekers aanzienlijk te verlagen.

‘Sjoemelaar, stadsvernietiger, schijnsocialist!’

Polarisatie groeit ook tussen bewoners en de politiek als geheel. Daar helpt het uitvergroten van problemen door politieke partijen natuurlijk niet aan mee: daarmee zaai je wantrouwen tegen de overheid. Maar ook bewoners zelf verleggen de grenzen. Neem nou Nico van Gog, een actieve twitteraar die beleidsdocumenten en vergunningen uitpluist op zoek naar fouten. Prima dat hij dit doet, maar hij trekt er geregeld veel te extreme conclusies uit, alsof de stad wordt bestuurd door de maffia.

Afgelopen week noemde hij Erik Bobeldijk, stadsdeelbestuurder in Nieuw-West, op Twitter “de grootste sjoemelaar, groensloper, bubbeltripper, parkripper, stadsvernietiger, bewonersnaaier, Kota Kultura-likker, bomenzager, mislukte SP’er en schijnsocialist.”

Dat is ronduit karaktermoord. Ik zei daar iets van (en ja, ook ik deed dat stevig), maar het politieke debat is dusdanig gepolariseerd dat ik als politicus door velen al bij voorbaat als De Vijand word gezien. Ik kán geen gelijk hebben, want ik zit in de politiek. Het online debat leidde uiteraard niet tot enig excuus of verschuiving van inzicht.

Dit is de situatie waar wij ons momenteel in bevinden. Het politieke landschap is totaal gepolariseerd. Partijen reageren steeds feller op elkaar, terwijl bewoners weer steeds feller reageren op de gehele politiek en de gehele overheid. Doodzonde, want we hebben allemaal één ding gemeen: onze strijd voor de goede zaak. Zowel burger als politiek. Laten we eens wat beter naar elkaar gaan luisteren in plaats van meteen te beginnen met schreeuwen in onze eigen echoput.

Jeroen Mirck zit sinds 2010 in de D66-fractie van Nieuw-West en schrijft columns over de lokale politiek van Amsterdam.

Jeroen Mirck Twitter


29 reacties op "Politieke column: Echoput"

Alex
-1-  Alex:
Schrijf je nu een column om je gelijk te halen? Kom niet aan Nico. Veel politici vinden zijn aantoonbare gelijk heel ongemakkelijk. En bewoners als dorpelingen met hooivorken neerzetten getuigt van dedain...
Milena Tsareva
-2-  Milena Tsareva:
@1 Alex, zo gaat dat in die "mooie" politiek.
R. Bosgraaf
-3-  R. Bosgraaf:
Meneer Mirck, u heeft gelijk. Bovenstaande reacties bewijzen het.
Milena Tsareva
-4-  Milena Tsareva:
@3 R.Bosgraaf, en dan nog even op je gram halen in een ander draadje.
Bah!
Milena Tsareva
-5-  Milena Tsareva:
@4
"op je gram halen" moet uiteraard "je gram halen" zijn.
R. Bosgraaf
-6-  R. Bosgraaf:
Sorry, ik zie alleen een bevestiging van de laatste alinea. Althans bij u. Er wordt niet meer geluisterd of geredeneerd. Er wordt gesmaald.
Milena Tsareva
-7-  Milena Tsareva:
@6 R.Bosgraaf: ja, er wordt gesmaald en dat moet wel een reden hebben. Al dat geluister en geredeneer heeft blijkbaar bijzonder weinig zin gehad. Mensen zijn uitgeluisterd en -geredeneerd. Ondanks de hoge welvaart lijkt de maatschappelijke onvrede groter dan ooit tevoren. Een steeds groter wordende groep voelt zich niet begrepen en niet gehoord. De discussie wordt bewust geschuwd en ontweken omdat onze volksvertegenwoordiging uiteindelijk in één richting (lees: topdown) blijkt te werken. De rek is eruit, men gelooft er niet meer in. Iets van een maatschappelijke luister- en redeneermoeheid, daar lijkt het op. Je ziet het ook terug in het dagelijkse leven, op straat, in winkelcentra, in ziekenhuizen en in het OV. Zelfs het meest basale intermenselijke visuele en auditieve contact staat op een bedenkelijk laag pitje. Mensen schermen zich af, trekken hun eigen plan, dragen hoofdtelefoons/oordopjes en hebben steeds vaker zonnebrillen op (zelfs binnen of als het donker is).
Jeroen Mirck
Meteen veel discussie hier, altijd goed. Sommigen spreken zichzelf daarbij wel tegen: een columnist met een uitgesproken mening wordt niet gewaardeerd, want die "komt z'n gelijk halen". Maar we moeten wel allemaal onze Twitter-mattie Nico omarmen vanwege zijn uitgesproken mening. Milena doet precies wat ik in mijn column beschrijft, namelijk alle schuld blindelings bij De Politiek leggen, want dat is De Vijand. Waarna ze zelfs het egocentrisme van bepaalde bewoners ("schermen zich af, trekken hun eigen plan, dragen hoofdtelefoons/oordopjes en hebben steeds vaker zonnebrillen op") in de schoenen van de politiek probeert te schuiven. Dat is spijkers op laag water zoeken.

De politiek is niet louter top-down, want uitgerekend het huidige Amsterdamse stadsbestuur komt met tal van initiatieven waarbij bewoners zelf de plannen mogen bedenken en zelfs het geld verdelen - zoals de pilot met 500.000 euro voor bewonersinitiatieven in Slotermeer, die komend jaar ook een vervolg krijgt in de rest van de stad. Er is ook volop ruimte voor debat. Het helpt dan alleen wel als we echt een gesprek met elkaar voeren en niet direct in de schreeuwstand gaan - zoals Nico richting onder meer het stadsdeelbestuur van Nieuw-West. Met dat ongefundeerde geschreeuw ondergraaft hij zijn uitputtende uitzoekwerk.
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
Nee, meneer Mirck, dat is geen spijkers op laag water zoeken. Door de politieke vervreemding van de maatschappij, door het vormen van coalities op allerlei niveaus die verkiezingsuitslagen geen enkel recht doen en door invoering van wetgeving zonder respectabele handhaving, kan het de burger allemaal geen ene moer meer schelen. De apathische maatschappelijke houding die zo langzamerhand gemeengoed is geworden, is wel degelijk gekweekt door onze overheid / ons overheidssysteem.
JohnN
-10-  JohnN:
Jeroen en Milena leven duidelijk in twee verschillende werelden. Ze geven hun mening vanuit hun persoonlijke ervaring hoe de wereld om hen heen er uitziet. Ze komen tot conclusies over elkaar die lijnrecht tegenover elkaar staan. En toch is de complexe stad om hen heen één en dezelfde. Hoe kan dat? Antwoorden op die vraag vind ik zeer interessant. De tegenstelling baart mij zorgen.
Milena Tsareva
-11-  Milena Tsareva:
@10 JohnN: Het is precies die tegenstelling die ik probeer te duiden, maar die mensen in de politiek -zoals de heer Mirck- echter nooit lijken te gaan/willen (h)erkennen. Het systeem voldoet 'prima' volgens mensen die een radertje binnen het systeem zijn, maar voldoet niet volgens mensen die met/onder het systeem moeten leven, zich ernaar moeten richten en zich te vaak kwaad maken vanwege de evidente tegenstrijdigheden, onmogelijkheden en onrechtmatigheden die het systeem in zich heeft. Volgens de heer Bosgraaf wordt er gesmaald van mijn kant, wat ik direct toegeef. Volgens mij doet de heer Mirck niet veel anders.
Milena Tsareva
-12-  Milena Tsareva:
@11
Op de plaats van de emoticon met zonnebril stond in mijn getikte tekst een 'h' tussen haakjes.
Het systeem heeft er echter een emoticon met zonnebril van gemaakt.
;-)
JohnN
-13-  JohnN:
@10-11 Dat vind ik nou wel weer grappig van het systeem Milena, dat het precies meent te weten wat jij wilt. Het reageert met een emoticon. Het blijft eigengereid maar is in dit geval onschuldig. Het wordt anders wanneer het systeem meent volop waardering van burgerinitiatieven te geven - op basis van een ''pilot'' met een begrotingspostje van 500,000 euro voor een heel stadsdeel. Dan zweef je als politicus toch wel een flink stuk boven de werkelijkheid. En daarin geef ik je in je kritiek wel gelijk: ze zijn er minder voor onze werkelijkheid dan voor de bevestiging van die van henzelf, echt of vermeend...
Milena Tsareva
-14-  Milena Tsareva:
@13 JohnN: Het systeem / de overheid weet veel van ons: veel meer dan ons lief is. Of dat grappig is, waag ik te betwijfelen (de emoticon met de zonnebril kon nog net ;-) ). De overheid werkt daar aan mee... graag zelfs. Maar het systeem / de overheid zal -hoe graag ook- nooit WETEN wat wij WILLEN. Het systeem / de overheid zal daarentegen wel voor ons BEPALEN dat zij dat weten en zal ons op die manier steeds meer tegen zich in het harnas jagen. De maatschappij zal nog onpersoonlijker en harder worden. Maar meneer Mirck zal onverminderd blijven juichen met zijn 'tal van initiatieven' van de restjes die overblijven.
Jeroen Mirck
-15-  Jeroen Mirck:
@JohnN: Die tegenstelling is precies waar mijn column over gaat.

@Milena: "De apathische maatschappelijke houding (...) is wel degelijk gekweekt door onze overheid." Dit is amateurpsychologie van de koude grond. Burgers zijn zeker kritisch, maar ook heel maatschappelijk betrokken. Dat jij forensen in de metro ziet die koptelefoons dragen, heeft werkelijk niets met het politieke klimaat te maken. Wel zie ik een groeiend aantal complotdenkers opstaan, die dit soort machinaties dolgraag opkloppen. Dankzij hun polarisatie (en de politieke populisten die er garen bij spinnen, zoals Baudet en Marijnissen) wordt onze samenleving inderdaad harder. Maar die tendens las je ook al in mijn column.
Milena Tsareva
-16-  Milena Tsareva:
@15 Het is echt hopeloos hoe bepaalde maatschappelijke verschijnselen als mogelijk gevolg van decennialange asociale non-politiek er gewoon NIET in wil bij de mensen die menen te kunnen bepalen wat goed voor ons is. Zelfs de mogelijkheid op een verband daartussen wordt gelijk met een aan arrogantie grenzende stelligheid van tafel geveegd. De wanhoop en teleurstelling bij lamgeslagen burgers wordt afgedaan als "amateurpsychologie van de koude grond". En dan wordt het door een enkeling ook nog raar gevonden als er smalend gedaan wordt over politici. Blijf lekker op uw wolk boven de werkelijkheid zweven en kijk vooral niet naar beneden, meneer Mirck. Niet doen hoor. Beter voor u.
Jeroen Mirck
-17-  Jeroen Mirck:
Nu ben je opnieuw de feiten aan het verdraaien, Milena. Ik heb niks negatiefs gezegd over de wanhoop bij burgers (die neem ik héél serieus), maar ben wel kritisch over jouw totaal niet onderbouwde 'psychologische' associaties waarmee je denkt te kunnen aantonen dat politici de schuld zijn van alles. Het verschil tussen jou en mij is dat ik mijn nek uitsteek om iets aan de problemen in de samenleving te doen, terwijl jij alleen maar aan de zijlijn loopt te schreeuwen dat het allemaal de schuld is van 'de polletiek'. En dat al zeker tien jaar op deze blog. Wees er maar trots op.
Milena Tsareva
-18-  Milena Tsareva:
@17 Er is zoveel aan de hand, er zitten zoveel ego's en wegstoppers/vertroebelaars in de politiek, er worden zoveel mistgordijnen opgetrokken, er worden zoveel smerige spelletjes gespeeld, er worden enerzijds zoveel wetten en wetjes WEL ingevoerd waar we met z'n allen NIET achter staan en eigenlijk alleen maar last van hebben (maar Europa, dus het moet), terwijl er anderzijds GEEN wetten ingevoerd/uitgevoerd worden waar we naar snakken en waar we met z'n allen WEL achter zouden staan (bijv. criminaliteit en verhuftering echt eens aanpakken), dat het overzicht er simpelweg niet meer is.

De vinger is niet meer zo maar op de zere plek te leggen. Het is zoveel kanten op gewoekerd dat "psychologische associaties" onmogelijk nog onderbouwd kunnen worden. En da's de kracht van de zittende politieke generatie. Een vrijbrief om lekker door te gaan met waar ze mee bezig waren... of liever gezegd: NIET mee bezig waren. En partijen die vanuit het niets ineens bijna de grootste worden omdat ze het maatschappelijke ongenoegen lijken te begrijpen en te vertegenwoordigen... die worden bij het formatiespelletje gewoon aan de kant geschoven, die worden gewoon weer naar de zijlijn geduwd waar ze lekker door kunnen blijven schreeuwen zodat later gezegd kan worden dat ze alleen maar aan de zijlijn staan te schreeuwen. Kent u dat? Weg ermee! De stem van het volk is alleen maar lastig, daar wil de zittende politieke elite niets mee te maken hebben. En dit kan allemaal in "democratisch" Nederland.
Jeroen Mirck
-19-  Jeroen Mirck:
Politiek is complex en inderdaad soms ook vuil, maar dat spel speelt zich af op de grote schaakborden: Den Haag, Brussel, Navo en VN. Om dan een lid van een stadsdeelcommissie, die dat alleen maar doet om zich in te zetten voor zijn buurt, af te schilderen als 'politieke elite' die spelletjes speelt, getuigt van een totaal gebrek aan zicht op verhoudingen.
Milena Tsareva
-20-  Milena Tsareva:
@19 Politiek is politiek. Dat deze in lokale, regionale, nationale en internationale lagen is opgedeeld, is onderdeel van de grote truc die Philippus II al toepaste voordat onze jaartelling begon: verdeel en heers. Alle niveaus zijn namelijk met elkaar verweven, bevoegdheden en taken worden continu over elkaars schutting gegooid, maar voor de gemiddelde burger is het één pot nat en is er geen touw meer aan vast te knopen. En dat komt politici (ongeacht op welk niveau ze acteren) goed uit, want dan kan er altijd naar een andere laag gewezen of op een ander niveau afgeschoven worden, zoals nu ook weer gebeurt. Het 'totale gebrek aan zicht op verhoudingen' dat genoemd wordt, is nu precies waarom ons politieke stelsel zo geliefd is bij / verdedigd wordt door politici en steeds minder bij/door de kiezers.
Jeroen Mirck
-21-  Jeroen Mirck:
Heb je een betere oplossing, Milena?
Milena Tsareva
-22-  Milena Tsareva:
@21 Meneer Mirck: het antwoord is simpel, de uitvoering zal vanwege bepaalde machtsmechanismen wat lastiger worden. Vraag me niet precies hoe, maar het hele politieke bestel moet namelijk op zijn kop. Daar hadden we het in het begin van deze eeuw eigenlijk al over: https://www.nrc.nl/nieuws/2007/06/08/pol..

Deze (onontkoombare) politieke wende wordt echter tot op de dag van vandaag nog steeds angstvallig en gekunsteld afgewend door de zittende macht. Partijen die dergelijke grote en noodzakelijke veranderingen voor ogen hebben, worden angstvallig en krampachtig buiten coalities gehouden. Van de eerste partij die een dergelijke verandering echt durfde te benoemen en aardig op weg was de TK-verkiezingen te gaan winnen, werd zelfs de leider op 6 mei 2002 vermoord.
Jeroen Mirck
-23-  Jeroen Mirck:
Vertel eens, Milena: welke politieke hervorming stonden LPF, PVV en FvD precies voor? Deze drie partijen blonken en blinken namelijk vooral uit in populistisch opportunisme. Daarmee hervorm je de politieke structuur niet.
Milena Tsareva
-24-  Milena Tsareva:
@23 Jeroen Mirck: Welke politieke hervorming ze voor stonden/staan, hoef ik u niet uit te leggen. Het blijft voorlopig inderdaad bij "populistisch opportunisme", omdat er geen plaats voor ze was/is binnen het huidige politieke systeem. Ze kregen/krijgen de kans niet, enerzijds doordat ze krampachtig buiten de macht gehouden worden door het zittende conventionele machtsblok, anderzijds door eigen toedoen doordat ze elkaar intern ook de tent uitvechten. Pim Fortuyn was wel een verhaal apart. Hij dreigde echt iets te gaan veranderen in Nederland en dat had politiek Den Haag donders goed door. Maar daar stak meneer Van der Graaf (al dan niet ingehuurd) een stokje voor. Wat de zittende politieke macht zich eens serieus zou moeten gaan afvragen, is waarom dit soort partijen het de laatste jaren zo goed doen bij de Nederlandse kiezers. Ze zouden zich in plaats daarvan ook kunnen afvragen wat ze zelf NIET goed doen. Maar het gekke is: dat doen ze in al hun arrogantie niet... no way! Het kan nog even duren, maar er komt absoluut een moment dat dit genadeloos zal worden afgestraft.
Jeroen Mirck
-25-  Jeroen Mirck:
Ik lees in jouw reactie geen enkele beloofde hervorming van de politiek structuur, Milena. Logisch, want die is er niet. Dan hadden ze ons dat in hun verkiezingscampagnes kunnen vertellen, maar dat hebben ze niet gedaan. Daarnaast lees ik een complottheorie dat de moordenaar van Pim Fortuyn zou zijn ingehuurd, waarbij de opbouw van jouw bericht impliceert dat je de zittende politieke partijen als opdrachtgever ziet. Dat is een absurde beschuldiging: totaal uit de lucht gegrepen, want er is geen enkel bewijs voor. Als dit jouw argumentatie is om LPF, PVV en FvD aan te prijzen, is dat een weinig overtuigend verhaal.
Milena Tsareva
-26-  Milena Tsareva:
Laat ik Fortuyn er dan even uit lichten. Hij wilde wel degelijk heel graag veranderingen aanbrengen in de politieke structuur en hij stak dat niet onder stoelen of banken. Hij was een voorstander van het Amerikaanse democratische tweepartijenstelsel met een gekozen president, gekozen burgemeesters en politiecommissarissen. Een kabinet zou volgens hem moeten bestaan uit niet meer dan zes ministers met staatssecretarissen. Fortuyn stelde zes clusters voor, met elk een minister aan het hoofd, die de verantwoordelijkheid zou krijgen over enkele samengevoegde departementen, die dan niet langer door aparte ministers bestuurd zouden hoeven worden. Fortuyn stelde ook de tekortkomingen van de Nederlandse overheid aan de orde. Zo bekritiseerde hij veelvuldig de overheidsbureaucratie in de zorg, de economie en het onderwijs. In zijn politieke programma wilde hij het overheidsapparaat efficiënter maken teneinde zo meer middelen ter beschikking te krijgen voor de uitvoering van zijn inhoudelijke programma. In dit kader wilde Fortuyn ook het aantal rijksambtenaren met 25% verminderen. U zou dit toch moeten weten als politicus of had dit -in het geval dit niet tot uw parate kennis behoort- ook gewoon zelf even op Wikipedia kunnen opzoeken. En wat betreft de moord: ik beschuldig niemand. Met "al dan niet" laat ik dat in het midden. Ik stip het echter wel even aan, want er doen nog steeds héle hardnekkige verhalen de ronde...
Jeroen Mirck
-27-  Jeroen Mirck:
Over de aarde die plat zou zijn, doen ook heel hardnekkige verhalen de ronde...
Jeroen Mirck
-28-  Jeroen Mirck:
En wat Fortuyn betreft: minder ministers is een leuk idee (maar lastig te realiseren in coalities die juist uit steeds meer partijen bestaan), een tweepartijenstelsel invoeren in Nederland is illusoire studeerkamerwijsheid en minder ambtenaren is een platte bezuinigingsmaatregel. Fijn als je dit 'visie' wil noemen, maar het zijn vooral wilde ideeën die doorgaans ontstaan op een avond in de kroeg. Thierry Baudet is al helemaal niet te betrappen op visie, maar louter op diezelfde kroegpraat, verstopt in chique woorden en debat-trucs. En ondertussen implodeert zijn eigen partij als gevolg van interne conflicten over ego, geld en extreemrechtse standpunten. 'Alle buitenlanders het land uit' is geen visie. Dat is racisme.
Milena Tsareva
-29-  Milena Tsareva:
Beste heer Mirck, uw antwoord mist helaas elk spoor van argumentatie en overtuigingskracht.

- "minder ministers is een leuk idee (maar lastig te realiseren in coalities die juist uit steeds meer partijen bestaan)"
> Daarom pleitte Fortuyn ook voor een tweepartijenstelsel.

- "een tweepartijenstelsel invoeren in Nederland is illusoire studeerkamerwijsheid"
> Dat roept u en dat bestrijd ik. Waar een wil is, is een weg. Probleem is dat de wil om veranderingen te initiëren die de gevestigde macht in gevaar zouden kunnen brengen, er per definitie NIET is.

- "minder ambtenaren is een platte bezuinigingsmaatregel"
> Ja, en? Als de opbrengst van dergelijke "platte bezuinigingsmaatregelen" ten goede zou komen aan rechtvaardigere en meer betaalbare zorg, goedkoper OV, beter (betaald) onderwijs en meer blauw op straat (het liefst van het soort dat ook echt doet waarvoor het de eed heeft afgelegd), dan lijkt me dat meer dan gerechtvaardigd.

Maar we verzanden in een ja-nee spelletje. U bent lid van een club die de zittende macht vertegenwoordigt en hebt helaas totaal geen oog/oor voor het spanningsveld tussen politiek en maatschappij. Ik heb tenslotte geen van 'de drie' overigens ooit horen zeggen dat 'alle buitenlanders het land uit' zouden moeten. Ik beschouw dit dan ook als een nogal ongenuanceerde poging tot zwartmakerij.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.