Home > > Stop de fietsstraten!

Stop de fietsstraten!

Fietsstraat Sarphatistraat (Google Street View).

Over precies één maand, op 8 april, krijgen de fietsers het fietspad terug. De Birò schijnt ook van de stoep en het fietspad verbannen te worden. In combinatie met de ambities om 30km/u in te voeren in veel meer straten in Amsterdam ontstaat er een nieuwe dreiging. Ambtenaren kijken uit naar het afschaffen van het fietspad! Die fietspaden zijn vooral in de 19e eeuwse wijken maar lastig voor ze. Een paar stoeptegels breed, terwijl ze wel enorme massa’s fietsers moeten verwerken. En dat worden er alleen maar meer, niet minder.

Als de maatregelen om het autoverkeer in te perken slagen, dan is de voor de hand liggende oplossing om dat smalle fietspad op te heffen en die ruimte weer terug te geven aan de voetganger. Ooit was het een breed trottoir. De voetgangers en vooral de oneindig uitdijende terrassen van de horeca hebben die ruimte nodig.

De fietsstraat

De gedroomde compromis-oplossing is nu de fietsstraat. Veel lokale politici zijn er dol op, want het is een ideaal compromis waar iedereen blij van wordt. Fietsers krijgen de ruimte en kunnen lekker doorfietsen en elkaar zelfs inhalen. De stoep kan breder worden.

Maar wacht even… Dan fietsen we een zogenaamde fietsstraat samen met die snorfietsen, Birò’s en auto’s waar we eindelijk van verlost waren! Het was een langdurige strijd van vele decennia sinds de jaren 70 (“Stop de kindermoord!” was de slogan toen) om fietspaden te realiseren. De afgelopen 10 jaar zijn we bezig geweest om de snorfiets van het fietspad te krijgen. Het nep-gehandicaptenkarretje, de Birò, verdwijnt ook van het fietspad. Misschien lukt het zelfs om het misbruik van tweedehands Canta’s door niet-gehandicapten aan te pakken.

Beperkte mogelijkheden

Raadsleden zijn misschien nog wel bij te sturen door luidruchtige burgers. Zeker in Amsterdam is de raad wel bewust van de beperkte mogelijkheden van fietsstraten. Ze zijn alleen zinnig bij grote doorgaande fietsroutes waar massa’s fietsers domineren en waar schaars autoverkeer bestemmingsverkeer is. Het is dus maar de vraag of er nog andere straten goed geschikt zijn voor een fietsstraat behalve de Sarphatistraat. Hoogstens nog wat stukjes Binnenring.

Probeer als fietser eens de nieuwe fietsstraat op de Wittenburgergracht. De kans is groot dat een intimiderende Uber-taxi je als bumperklever schaduwt totdat je langs de stoep gaat rijden, heel erg seventies.

Dat de brom- en snorfietsen in de Sarphatistraat zich niet aan de 30km/u snelheidslimiet van de fietsstraat houden zal niemand verbazen. Fietsers inhalen doen ze dan ook desnoods via de trambaan. Vroeg of laat komt er daar nog wel eens eentje in conflict met een taxi die dat niet verwacht.

Ambtenaren

Wat de fietsstraten betreft is het grootste gevaar nu dat ambtenaren in plannen de komende tijd een fietsstraat als oplossing erin rommelen. De gemeenteraad kan niet alles in de stadsdelen goed controleren en voor je het weet is het te laat. In een 'artist impression’ of overzichtsplattegrond lijkt de fietsstraat al snel overtuigend en vanzelfsprekend. Dat zijn fietsstraten zeker niet!

De superieure oplossing is het niet-verplichte vrijliggende fietspad naast een 30km/u straat. Iedereen die 30 wil kan en mag dan over de rijbaan, maar de stroom gewone fietsers die traag, met de helft van die snelheid, door het stadsland gaan blijven dan een eigen fietspad houden. Vrij van snorfietsen, e-bikes, Birò’s en ver van intimiderende auto’s.


zestien reacties op "Stop de fietsstraten!"

R. Bosgraaf
-1-  R. Bosgraaf:
Beste Reinder, waarom die angst voor 'ambtenaren'? Volgens mij gaat het bestuur hierover.
ReindeR Rustema
-2-  ReindeR Rustema:
correctie: "de nieuwe fietsstraat" -> de tijdelijke fietsstraat

Gelukkig komt er uiteindelijk een fietspad in twee richtingen op de plek van de ventweg https://www.amsterdam.nl/projecten/eilan..
ReindeR Rustema
-3-  ReindeR Rustema:
Omdat ambtenaren in een overleg al opmerkten "Ah, dan kunnen we fietspaden opheffen als er een 30km-straat is." Heel oplossingsgericht.

De Birò-problematiek is volgens mij ook niet afkomstig van de politiek. Ik heb laatst nog een foldertje uit 2009 in mijn archief teruggevonden waarin 'het bestuur' dapper afkondigde dat de brommobielen voortaan in de parkeervakken moesten parkeren. De handhavende ambtenaren dachten daar kennelijk wat anders over (praktisch, oplossingsgericht) dat resulteerde in de Birò-problematiek.

Foldertje uit 2009 https://twitter.com/rrustema/status/1094..
R. Bosgraaf
-4-  R. Bosgraaf:
Beste Reinder, heb je een meer concrete verwijzing naar het overleg waarin deze ambtenaren die opmerking maakten? Nogmaals: volgens mij gaat iedere verkeersmaatregel via het bestuur, hoe graag ambtenaren anders zouden willen.

Ik bespeur een gewenste invulling.
Arnoud
-5-  Arnoud:
@R.Bosgraaf: officieel zal elke maatregel wel via het bestuur gaan. Maar het bestuur is er voor de grote lijnen en ambtenaren vullen de details in. Ik denk dat ze in de praktijk veel vrijheid hebben. Niet voor niets heten ze de vierde macht. ;-)
ReindeR Rustema
Wat Arnoud zegt. De opmerkingen zijn natuurlijk niet gemaakt in overleggen met openbare notulen. In de informele omgang, bij de koffie en broodjestafel tussen en na de genotuleerde gedeeltes. Dan verzuchten ambtenaren dat het zo fijn zou zijn om bij het invoeren van 30km/u de smalle fietspaden aan de stoep terug te geven. Want daar zijn uitdijende terrassen en het is een survival voor voetgangers om er te lopen. Soms is een stoep maar een tegel breed.

Verplaats je in de ambtenaar die geduldig alle buurtbewoners aanhoort op een bijeenkomst over een nieuwe inrichting van de openbare ruimte waar dan ook in Amsterdam. Luidruchtig verzet tegen het opheffen van welke parkeerplaats dan ook want er wonen forensen die ergens werken waarvoor ze de auto nodig hebben. Maar de stoep is te smal en moet breder. Er moet ook meer groen komen. De verkeersveiligheid vergt ook ruimte. Zeker als er een 50km/u straat is. Maar het fietspad heeft een beschermde status omdat het tot een fietsnetwerk behoort (zeker langs zo'n 50km/u straat).

De oplossing voor die Gordiaanse knoop waar de ambtenaar bij elk van die bijeenkomsten mee opgescheept zit is dan de fiets en auto mengen op 1 rijbaan. Met de fietsstraat is de knoop ontward!

Maar het is geen goede oplossing. Zoiets moet met alle macht tegengehouden worden.

Het dogma van de 'doorstroming' van autoverkeer is de olifant in de porseleinkast. Die moet eerst overboord. We moeten naar bereikbaarheid voor bepaalde auto's op bepaalde tijden. Via complexe aanrijroutes. Alleen als er geen alternatief mogelijk is. Amsterdam is nu wereldwijd autostad nummer 18, dat is toch gek?

Ik heb daar wel een oplossing voor overigens. Het heet bestemmingsverkeer op kenteken. http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/.. verder uitgewerkt op http://rustema.nl/bestemmingsverkeer/ Maar dan nog moeten er meer doorgaande routes 'opgeknipt' worden.
R. Bosgraaf
-7-  R. Bosgraaf:
Beste Reinder, ik ben dan toch heel benieuwd wie deze uitspraken in de informele omgang heeft opgetekend, met name omdat ze de belangrijkste basis voor je stuk vormen.
ReindeR Rustema
Ik hoorde het iemand zeggen tijdens de nieuwjaarsborrel van de Fietsersbond.
R. Bosgraaf
-9-  R. Bosgraaf:
Beste Reinder, ik vind dat een mager fundament voor een stuk over ambtelijke ongehoorzaamheid aan het gemeentelijk bestuur. Zullen wij het er gewoon op houden dat de politiek zijn verantwoordelijkheid moet pakken en geen ambtenaren als bliksemafleider gebruiken?
ReindeR Rustema
-10-  ReindeR Rustema:
The plot thickens. Lees de leidraad van de centrale verkeerscommissie Amsterdam.

"In een 30km-gebied wordt fietsverkeer in principe gemengd met het autoverkeer. Fietspaden
en –stroken worden daarom slechts bij uitzondering toegepast wanneer daar vanuit de lokale
situatie op grond van verkeersveiligheidsoverwegingen behoefte aan is."

Dus als 30km de norm wordt heb je een groot 30km-gebied en kan het feest beginnen; fietspaden en -stroken opdoeken.

In de versie van 2011 staat het in 5.2

https://www.fietsberaad.nl/CROWFietsbera..

In de recente versie (niet online?) is het opgeschoven naar 5.4.

Daar staat ook:

"Overweeg het aanleggen van een fietsstraat mits aan de voorwaarden voldaan wordt (zie paragraaf 5.10)."

Yikes.
ReindeR Rustema
-11-  ReindeR Rustema:
En de recentste Leidraad van de centrale verkeerscommissie staat hier

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkee..

Voorwaarden voor een fietsstraat zijn gelukkig wel strikt.
oud zeikwijf
-12-  oud zeikwijf:
ik melde ooit @ gemeente de onveiligheid voor voetgangers van kruispunt Alexanderplein (op de door jou genoemde fietsstraat Sarphatistr). Ik liep destijds met 1 stok en werd dagelijks van de sokken gereden. Antwoord: "Het merendeel vd weggebruikers heeft hier geen last van." Sic.
oud zeikwijf
-13-  oud zeikwijf:
ook ik pleit al 20j voor een grote 30km/u-zone. Ondertussen durf ik al jaren niet meer te fietsen in mn eigen buurt :(
oud zeikwijf
-14-  oud zeikwijf:
OT: hallo Arnoud,
ben lang niet hier geweest (internetdetox). Blij te zien dat jouw blog nog bestaat. Wat zeg ik, groeit en bloeit! Complimeten. Een hele prestatie.
Tjüssie
oz
oud zeikwijf
-15-  oud zeikwijf:
*coMplimenten
Arnoud
-16-  Arnoud:
Welkom terug Oud Zeikwijf! Dank voor de complimenten. Ik moet even nuanceren: Amsterdam Centraal is niet mijn blog, maar van alle medewerkers die het maken. Mijn hoogst persoonlijke eigen blog is tegenwoordig (als vervolg op Verbal Jam) Arnoud Hugo https://arnoudhugo.nl
Kijk daar dus ook maar eens. ;-)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.