Home > > Indiana Jones in de urban jungle

Indiana Jones in de urban jungle

Indiana Jones - bron: Wikipedia

Een paar weken geleden haalde onze kersverse burgemeester Femke Halsema ouderwets een nachtje door. Ze liet zich rondleiden over de wallen. Daar was de Ombudsman van Metropool Amsterdam, Arre Zuurmond, een tijdje gaan wonen om poolshoogte nemen. Hij was hierdoor getriggerd door de vele signalen van overlast die hij uit de buurt kreeg. De scheldkanonnades en bedreigingen die hij, de paar handhavers en de politieagenten te verduren krijgen als ze mensen aanspreken op hun gedrag zijn ronduit bij de wilde beesten af.

Steeds duidelijker wordt dat een combinatie van slappe happen opvoeding, neo-liberalistische vermarkting en bezuinigingen op sociale en maatschappelijke voorzieningen als GGZ, buurtvoorzieningen voor jeugd, handhaving en politie diepen sporen trekt in onze samenleving.

Verkeerd imago moet veranderen

Onze stad is in een sneltreinvaart afgegleden van de lieve stad, naar een plek waar ten koste van alles en iedereen, door duistere individuen en ondernemingen geld verdiend moet worden aan en op elke vierkante centimeter.

Rijk en gemeente doen daar heel hard aan mee. Bezuiniging op de openbare orde en veiligheid maken dat mensen zich ook niet meer veilig genoeg voelen om elkaar aan te spreken (zie ook Arre Zuurmond, in Het Parool), wat weer leidt tot het imago 'de stad waar alles kan'.

Sociale voorzieningen en daarmee de cohesie in de buurten verdwijnen, omdat het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed waarin deze voorzieningen zitten aan de hoogste bieder worden verpatst om te worden getransformeerd tot onbetaalbare woningen, weer een hotel, restaurant of toeristenval.

En terwijl de druk op de openbare ruimte en woningen schrikbarende vormen aanneemt, haalde het vorige college het in haar hoofd verregaande bezuinigingen op afval-inzameling en reiniging door te voeren. Onder andere ondernemers en AirBnB-gasten gooien het afval op elk gewenst moment op straat, waar de meeuwen en ratten uitgebreid feest vieren en Amsterdam verandert in Napels aan de Amstel.

Schorem

Door het gebrek aan aanspreekcultuur, handhaving en een stukje ouderwetse opvoeding worden de laatste bewoners van de binnenstad weggetreiterd door luidruchtig, gedrogeerd, beschonken en gewelddadig schorem, dat 24/7 hun buurt en ook in steeds grotere mate de omliggende buurten teistert.

Dit moet anders en het kan. De geijkte 'gewenste maatregelen' als belasting op vliegen (kan alleen in Europees verband), verbieden van vakantieverhuur, verbieden van toeristenwinkels, meer politie en handhaving worden al veelvuldig genoemd. Maar naast deze inkoppertjes wil ik bij onze nieuwe burgemeester, die voor de ondankbare taak staat om als een soort van Indiana Jones, de 'Urban Jungle' te beteugelen, toch ook graag een aantal andere mogelijkheden die een verandering teweeg kunnen brengen onder de aandacht brengen:

1) Laat iedereen die geen binding heeft met de stad entree betalen (Digitale Stadsmuur).

2) Voer de maatschappelijke dienstplicht in, en geef hierbij de mogelijk om je lokaal in te zetten als handhaver, als begeleider van jeugd of buurthuizen, dan wel in de zorg of het onderwijs.

3) Veeg de stad schoon en bekeur zoals in Singapore met hoge boetes voor elk vuiltje dat op straat wordt gegooid en in deze boetes ook direct bij toeristen. Een schone stad nodigt niet uit om vies te maken, een vieze stad wel.

4) Kom met een nieuw systeem voor de  inzameling van afval/grondstoffen zodanig dat recyclen al in de winkel, thuis en op straat begint. Met minder verpakking, statiegeld,  goede scheidingsbakken, lichte inzameling voer- en vaartuigen in het stedelijke weefsel en een netwerk van Amsterdamse bedrijven die alles weer gebruiken.

5) Leer kinderen van deze generatie dat niet alles kan. Dat er consequenties zijn voor wangedrag.

6) Geef het goede voorbeeld, door mensen consequent toch aan te spreken op hun gedrag, en bijvoorbeeld door zwerfvuil op te rapen en in de afvalbak gooien.

7) Werk samen om (nieuwe) ideeën om de stad beter te maken te verzinnen en toe te passen.

8) En blijf aardig voor elkaar…. ook al kost dat soms heel veel moeite.

Tenslotte wil ik de burgemeester veel succes wensen en hoop ik dat ze goed luistert naar haar Ombudsman en de bewoners van Amsterdam, die dagelijks met hun voeten in de klei staan en met veel liefde, kennis, kunde en energie voor hun en haar stad zorgen.


27 reacties op "Indiana Jones in de urban jungle"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
Bij punt 5: zorg dat die consequenties er dan ook daadwerkelijk zijn. Handhaaf! Er lopen agenten en handhavers genoeg op straat. Nee, er is geen tekort: je komt ze in Amsterdam overal tegen. Ze moeten alleen nog even de goede kant op kijken en niet -zoals nu- meegaan in (de tolerantie van) het wangedrag van de yolo generatie.
JohnN
-2-  JohnN:
Bob Maas, in het voetspoor van Arre Zuurmond (ombudsman voor de Amsterdamse binnenstad? wist niet van het bestaan van die functie) doet een aantal voorstellen om het tij te keren. Het verbaast me niet dat Milena hierop reageert, maar vnl. met instemming, omdat zij niets zegt over de punten 1 t/m 4. Ik ben kritisch over het geheel, zeg maar cynisch. Er zijn al zoveel alarmkreten geweest en er zijn al zoveel observaties gepubliceerd, jaar na jaar, dat ik denk: oké papier is geduldig, maar waar zijn de daden?
Ook ik heb mijn gedrag aangepast. Vroeger (een jaar of vier geleden) liep ik overdag altijd dwars door de Wallen van CS naar Jodenbreestraat (Rembrandthuis bv). Alleen in de avond kreeg ik meer en meer te maken met het gesignaleerde effect dat mijn gang bepaald werd door het tempo van de slenterende mensenmassa. Dan liever buiten de rode lichtjes om. Maar in recente jaren is de slenterende menigte zo aangegroeid dat er ook overdag geen doorkomen aan is. En: men loopt massaal te blowen! Ik heb een hekel aan sigarettenrook en probeer rokende mensen op straat zoveel mogelijk te vermijden. Praat niet van de rook van joints die inmiddels een aanzienlijk deel van de luchtvervuiling zijn. Als ik een kwartiertje over de Wallen loop, overdag of 's avonds maakt niet uit, kom ik half-stoned op mijn bestemming. Alleen daarom zijn de Wallen een no-go area voor mij geworden. Zolang openbare dronkenschap en het ''consumeren'' van drugs op straat getolereerd worden zal er niets veranderen, vrees ik. Ik hoop dat ik mij vergis, maar het is niet voor niets dat ik deze zomer de vergelijking Gent-Amsterdam in het voordeel van Gent liet omslaan. Goedkope vluchten, rolkoffers, junkfood en drugs hebben onze stad in de greep.
Milena Tsareva
-3-  Milena Tsareva:
Dat zeg ik. Er wordt niet gehandhaafd. Integendeel: er wordt overdreven opvallend vaak gedoogd. Het blowen op straat is een mooi voorbeeld van John. Mag niet, is strafbaar, maar gebeurt massaal en vooral op plekken waar andere mensen er last van hebben en waarvan je je afvraagt hoe het in vredesnaam mogelijk is dat er juist dáár niets aan/tegen gedaan wordt. Zo schijnt het tegenwoordig heel normaal te zijn dat men op de bushalte nog even gauw een jointje rookt terwijl men op de bus wacht. Ook op IJzijde, het grote busstation achter het CS, wordt massaal wiet gerookt. Niet door junks, maar door onze eigen (oudere) jeugd en de toeristen, die zich in een pretpark zonder grenzen wanen. Dat laatste letterlijk en figuurlijk. Hele groepen steken 's avonds en 's nachts ook de busbaan over naar de laad- en losperrons van het station. Op die perrons kunnen ze lekker 'chillen'. Maar ze mogen daar niet komen, ze verlaten het passagierseiland, steken de busbaan over met alle gevaar van dien en bevinden zich tevens op een plaats waar je als overheid in dit tijdperk van terreurdreiging geen mensen wilt zien, die daar niets te zoeken hebben. Er hangen daar tientallen dure camera's, handhavers en politie lopen daar af en aan, GVB surveillancevoertuigen rijden continu rondjes, maar de arm der wet loopt en rijdt vrolijk verder alsof er niets aan de hand is. Ze fluiten er nog net niet bij... of soms ook wel. Ze willen geen problemen, denk ik dan maar. Willen ook niet steeds een rotdag of -avond, probeer ik hun apathische/lakse gedrag dan maar te verklaren. Maar waar worden ze nu eigenlijk voor betaald?
Suffie
-4-  Suffie:
Blowen op straat is niet strafbaar...
Milena Tsareva
-5-  Milena Tsareva:
https://informatiecentrumcannabis.nl/wet..

"Het bezit van 5 gram cannabis of minder voor eigen gebruik is weliswaar strafbaar, maar leidt niet tot vervolging."

Bezit van de kleinste hoeveelheden cannabis is dus strafbaar, lees ik hier.
Ik neem toch aan dat bij gebruik van softdrugs er ook sprake is van bezit.
JohnN
-6-  JohnN:
De politiek ten aanzien van roken in publieke ruimte is gaandeweg verscherpt. Zo mag bv in ziekenhuizen en andere gezondheidszorg inrichtingen maar ook in scholen nergens meer gerookt worden. Ook niet in zg rookholen. En terecht, gezien de schadelijkheid, niet alleen voor de roker zelf maar ook voor de ''mee''rokende omgeving en de slechte voorbeeldfunctie tav de jeugd. Dit leidde al spoedig tot samenscholingen van rokende betrokkenen even buiten de deur. Het bedoelde positieve effect wordt teniet gedaan als iedere bezoeker van een gebouw eerst bij aankomst/vertrek door een rookgordijn zijn weg moet banen. Daarom worden er nu in toenemende mate grote rookvrije zones ingesteld voor de omgeving van ziekenhuizen etc. Een nuttige en effectieve aanpassing. Hetzelfde kan gebeuren tav het blowen. Als we gedogen dat (een volwassene) 5 gr wiet op zak mag hebben wil dat nog niet zeggen dat we gedogen dat we het blowen tussen publiek moeten toestaan. In de coffeeshop mag men blowen naar hartelust en eenmaal thuis achter de gesloten voordeur. De regelgeving en de handhaving staat onder voortdurende aanpassing. We kunnen dus de verloedering best en effectief aanpakken als we als overheid ook van mening zijn dat de gegroeide situatie allang de spuigaten uitloopt. Met een ambtelijke dooddoener als die van Suffie komen we echt niet verder, daarin kan ik het met Milena eens zijn. Het tij terugdringen en handhaven wanneer nodig blijkt.
Ik kom regelmatig op stille kleinere bedrijfsterreinen zoals in Noord. Je ziet daar de levende bewijzen van groepsdrugsgebruik door het afval wat op de schuilplekken wordt achtergelaten. De begeleidende redbull blikjes zijn het bewijs dat het vrijwel zeker om minderjarigen gaat. Aanpakken, de tijd voor hakketakken is allang voorbij.
Milena Tsareva
-7-  Milena Tsareva:
Maar goed: blowen (het roken -en dus het in bezit hebben- van één joint) in de openbare ruimte is dus al wel strafbaar. Dat het niet tot vervolging leidt in dit slappe land, zegt genoeg over de daad- en slagkracht van onze overheid en de verlengstukken daarvan.
Bram
-8-  Bram:
Ik moet toch ff kwijt dat er niets mis is met de handhaving in de onze mooie stad, het toezien dat het gedogen en wegkijken goed word uitgevoerd gaat ze uitstekend af. Maar ik vrees dat het tij niet meer is te keren, ze hadden het een en ander 50/60 jaar geleden de kop in moeten drukken, dan had het er nu waarschijnlijk anders aan toe gegaan. Nu moeten we er maar mee leven, ik zou bijna zeggen we moeten het maar gedogen.
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
Over gedogen, wegkijken en het gebrek aan daad- en slagkracht gesproken:
https://www.at5.nl/artikelen/186432/geen..

Dit is tekenend voor het beeld dat ik eerder schetste over degenen die onze wetten moeten handhaven.
In één woord: belachelijk!
Suffie
-10-  Suffie:
Blowen is niet strafbaar, het bezit van een kleine hoeveelheid wordt niet bestraft. Dat laatste is afkomstig van de hoogste bazen van het Openbaar Ministerie, op basis van politieke en praktische keuzes. Dat kun je handhavers niet aanwrijven. Bovendien vind ik het niet sterk om een totaal anders situatie aan te halen (waarin overigens ook justitie besloot om niet op te treden, niet de politie) om je punt in deze discussie te maken. Lijkt vooral op obsessieve uniformhaat...
Arnoud
-11-  Arnoud:
In het algemeen ben ik voor een goede handhaving. Maar het voorbeeld dat Milena aanhaalt is nu net zo’n situatie waarbij je de boel beter ‘gecontroleerd kunt laten uitbranden’, anders krijg je gigantische veldslagen en wordt de zaak alleen maar erger. Dat hebben we in het verleden wel gezien met krakersrellen etc. Ik vind het dan ook geen goed voorbeeld van ‘slechte handhaving’. Als Ajax een feest viert op het Leidseplein heb je net zulke toestanden, alleen meestal nog veel erger.
Want wat was hier nu eigenlijk het probleem? Lawaaioverlast, vuurwerk, verkeershinder. Op twee avonden. Het ging allemaal vanzelf weer over. Van een festival in de buurt heb je meer last.
Dat is dus niet ‘wegkijken’, maar een tamelijk verstandige aanpak van de situatie met vermijding van escalatie.
Milena Tsareva
-12-  Milena Tsareva:
Ik ben het absoluut niet eens met de laatste sprekers. Blowen (bezit/gebruik van softdrugs) is in de openbare ruimte WEL strafbaar, al vanaf de kleinste hoeveelheden. Staat gewoon in de wet. Het mag dan een keuze van het OM zijn om niet te vervolgen (wat ik laks en amateuristisch vind), maar handhaving/politie heeft nog altijd de mogelijkheid om de gebruiker staande te houden en afstand te laten doen van zijn/haar verdovende troep. Gebeurt niet! Ja, in Wegmisbruikers zie ik het wel eens. Vooral Rotterdammer verkeersagent Dani is hier vrij doortastend in. En zo hoort het ook. Toepassen en handhaven van de wet, óók als een stel losgeslagen onaangepaste burgers een belangrijk plein opeisen en het openbare leven daar voor uren achtereen onmogelijk maken. Ja, óók als het er heel veel zijn. Daar werd de wet ernstig overtreden en daar had gehandhaafd moeten worden. Desnoods had men met waterkanonnen moeten laten zien wie de dienst uitmaakt op straat. Of je moet als agent ook makkelijker prooien (niet mondige eenlingen die een simpele overtreding maken) gewoon maar laten gaan. Anders gaat de schaal van Vrouwe Justitia een beetje scheef hangen als je het ene wel en het andere niet handhaaft.
Arnoud
-13-  Arnoud:
Ja, en zo bleef het nog lang onrustig in de stad. Kent u die uitdrukking? ;-) Die dateert nog uit de tijd van de waterkanonnen.
Suffie
-14-  Suffie:
"(..)maar handhaving/politie heeft nog altijd de mogelijkheid om de gebruiker staande te houden en afstand te laten doen van zijn/haar verdovende troep"

Klopt... als je er voor kiest dat handhavers en agenten drie kwart van de tijd dat ze op straat hadden kunnen zijn achter een bureau zitten om het uit de mond trekken van een joint op papier te zetten, zou dat een mogelijkheid zijn.
Milena Tsareva
-15-  Milena Tsareva:
Óf je handhaaft als buitengewoon opsporingsambtenaar -en dan handhaaf je ALLES wat op je pad komt- óf je handhaaft NIET(S). Ik reageer hiermee zowel op Arnoud (-13-) als op Suffie (-14-). Maar je handhaaft niet selectief en slaat de dingen maar over die wat lastiger zijn. Maar ik begrijp dat Suffie vindt/denkt dat politie/handhaving het in beslag nemen van joints gewoon maar niet doet omdat er zoveel administratieve rompslomp aan vast zit, en dat hij dit nog logisch vindt ook. Zoveel impliceer je toch, Suffie? Volgens mij kan dat echter de bedoeling niet zijn. Want wat staat er ook weer in de ambtseed die agenten moeten afleggen? O.a. iets van "ik zweer dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen". Volgens mij beloven ze daarmee de Nederlandse wetten zonder voorbehoud en in zijn totaliteit te zullen handhaven. En dus niet de zaken over te slaan die wat lastiger zijn. En als ze dat wel doen, dan is het hele handhavingsverhaal in mijn ogen één grote farce.
Suffie
-16-  Suffie:
Nee, Milena, er staat echt iets heel anders in de ambtseed. In de politiewet staat iets over het handhaven van geldende rechtsregels, dat zijn niet alleen wetten en verordeningen, maar ook aanwijzingen en richtlijnen. Maar het punt waar het om gaat interesseert je kennelijk niet: handhavers en politie gaan de straat op met een handvol taken, waaronder het preventief aanwezig zijn. Het is niet zo zeer de administratieve rompslomp die tegen staat, maar het feit dat ze bij het afhandelen daarvan dus niet doen waar ze voor zijn: preventief aanwezig zijn. Dat heeft niets te maken met lastig zijn, dat heet prioriteiten stellen.
Milena Tsareva
-17-  Milena Tsareva:
Wat heeft "preventief aanwezig zijn" voor zin als alles dat lastig te handhaven is, maar op zijn beloop wordt gelaten?

Laat ik bij mijn eerdere voorbeeld in reactie -3- blijven. Het grote busstation aan de IJzijde achter het CS. "Preventief aanwezig zijn" is daar volgens jou dus rondjes lopen met een pakje aan en doen alsof je neus bloedt. Met de constatering (zien/ruiken) dat deze openbare en drukke ruimte 's avonds en 's nachts vergeven is van de wietwalm en dat andere mensen daar last van hebben, wordt vervolgens niets gedaan. Het hieraan tenslotte voorbijlopen en het achterwege blijven van zelfs maar minimaal een verzoek aan de gebruikers (plegers van een strafbaar feit) om hun softdrugs in een coffeeshop of thuis te gaan gebruiken, is wat er feitelijk gebeurt.

Volgens mij is dat niet "preventief aanwezig" zijn, maar slechts fysiek / voor de vorm aanwezig zijn en tegelijkertijd de kantjes er van af lopen.
JohnN
-18-  JohnN:
Ik heb wel enig begrip voor het feit dat men niet overal met getrokken pistool of blauwe zwaailichten en gillene sirenes achteraan kan gaan, kortom dat er selectief KAN worden opgetreden, maar ik vind het stuitend dat getolereerd wordt dat de openbare ruimte - van iedereen en dus ook van mij - feitelijk ''opgewaardeerd'' is tot vrije gebruikersruimte. Daarin steun ik Milena. Ik wens niet stoned te worden door het gedrag van de massaal ongemoeid gelaten groep die zij kernachtig als ''yolo'' groep aanduidt. Niet als ik op de bus sta te wachten op de IJ-zijde en niet op de wallen. Dat er tegenwoordig 's avonds en in de weekenden handhavers van ''normaal beschaafd gedrag'' actief zijn op de IJ ponten kan blijkbaar wel. Zoiets roep bij mij ?? op, zeker als er ergens soms wel een groepje agenten fietsers staat op te vangen die geen brandend achterlicht voeren. Willekeurig handhaven, willekeurig aanpakken is geen subjectieve indruk maar een feitelijke toestand.
Milena Tsareva
-19-  Milena Tsareva:
https://www.at5.nl/artikelen/186598/verb..

En zo wordt het van kwaad tot erger.
Want het mag ook van de gemeente...
Prima toch, Suffie?
Suffie
-20-  Suffie:
Het regent
Er zijn geen middelen om daar iets tegen te doen
Dus vind ik regen wel prima....
Milena Tsareva
-21-  Milena Tsareva:
Regen op straat is niet strafbaar...
JohnN
-22-  JohnN:
Als een minderheid storend gedrag vertoont en correcties blijven uit wordt zo'n minderheid vanzelf groter. Ik begrijp de laconieke reactie van Bram, hoewel ik niet meega in de veronderstelling dat we een halve eeuw moeten teruggaan of zelfs naar de tijd van kort na wo2 toen uniformen gerespecteerd werden door de angst die ze uit het verleden inboezemden. Feit is dat de overgang van een niets-gedogende gemeenschap naar een lankmoedig gedogende gemeenschap een geleidelijke is. Toen ik in de jaren 70 terugkwam vond ik Amsterdam nog altijd een fijne stad waar ik graag wilde wonen. Maar de volgende 30 jaar... We wilden zo graag die ''lieve stad'' zijn dat we vergaten dat ook daaraan grenzen bestaan. Grenzen die zover opgerekt worden dat de meerderheid zich in zijn beleving van de openbare ruimte ernstig gehinderd voelt en de almaar voortschrijdende tolerantie als inbreuk wordt ervaren. Suffie verdedigt de overheid door passende argumenten aan te dragen (die door dezelfde overheid zijn bedacht om maar niet te hoeven acteren op bezwaren tegen datgene waar alweer diezelfde overheid zich onmachtig voelt het tij te keren). We moeten er maar mee leren leven, is wat in feite wordt gezegd. Alsof het regent...(sic!) Niet alleen maar slap, maar ook open sluizen voor de aangroei van de problematische minderheid die zijn stempel drukt. Dan kom ik weer bij de conclusie ''van kwaad tot erger'' van Milena.
Natuurlijk roep ik niet op tot acties zoals ik ze mij goed herinner, toen groepen mariniers de Dam even kwamen ''schoonvegen''. Dat is het recht in eigen hand nemen, wat juist wangedrag escalerend werkt. Maar ook zeg ik: Probeer maar eens in een minder ''tolerant'' land een nationaal betekenisvol monument als toerist te ''verbouwen'' tot fietsenstalling en hangplek.
Verder ben ik niet jaloers op de mensen die in Amsterdam ''diender'' op straat moeten spelen in een stad die op vele plekken meer van een speeltuin heeft dan een respectabele metropool. Ik geef het je te doen, je doet het nooit goed... toch nog respect ook al word ik soms nog zo kwaad - omdat ik niet vergeten ben me te kunnen verplaatsen in het idee in hun schoenen te staan. Maar de politiek en ambtenarij achter de bureaus, de suffies, zij zullen ons niet redden.
Suffie
-23-  Suffie:
"Maar de politiek en ambtenarij achter de bureaus, de suffies, zij zullen ons niet redden"
Ik voel mij op een vervelende manier, aangesproken John. Vind ik niet netjes.
JohnN
-24-  JohnN:
De ''suffies'' (meervoud) is een algemene karakterisering en geen persoonlijke. Wie zich hiermee identificeert door zo'n alias te gebruiken roept natuurlijk wel kritische observatie van de manier van reageren over zich af. Dit moet men accepteren net als de regen, soms hinderlijk, maar heeft evenmin iets met netheid te maken. Een pluspunt van regen: het spoelt de straten schoon...
Milena Tsareva
-25-  Milena Tsareva:
@Suffie: Blijkbaar komt Johns laatste zin in reactie -22- harder bij je binnen dan de -vooral in de reacties- beschreven strafbare (soft)drugsproblematiek in de stad waar niets tegen gedaan wordt en waarop je doorgaans alleen maar laconieke, bijna stokende, reacties geeft die (voor mensen die met het wél erg vinden dat de stad de verloedering inmiddels voorbij is) de irritatiegrens naderen.
Suffie
-26-  Suffie:
John, bedankt voor de uitleg. Ik geloof er niets van, het helpt ook niet, maar ik waardeer de moeite.

Op de één of andere manier heb ik kennelijk de regels rondom de discussie niet helemaal begrepen, bijvoorbeeld dat als je het niet eens bent met de argumenten waarmee iemand een misstand beschrijft, dat je dan kennelijk de misstand ontkent. Ik snap het wel, je kunt namelijk beter schoppen tegen iemand die tegenover je staat, dan tegen iemand die half naast je staat.

De waarheid is dat mijn irritatie ten opzichte van de overlast in de stad en het gebrek aan handhaving net zo groot is. Alleen vind ik het niet reëel, of zelfs niet rechtvaardig, om tegen het voetvolk aan te schoppen terwijl het beleid en de politiek ze de middelen onthoudt om slagvaardig op te treden. Dan kun je als burger nog zo creatief een verbodsbepaling bij elkaar googlen met betrekking tot het aanwezig hebben van een joint, het blijft allemaal gerommel in de marge. Een roker wiens jointje uit de mond wordt getrokken door een handhaver loopt binnen 100 meter bij een koffieshop naar binnen, haalt een nieuwe en ziet vervolgens alle gelegenheid om hem op dezelfde plek weer op te roken, terwijl de handhaver drie kwartier op het bureau bezig is om een half opgerookte joint administratief te verwerken. En dat allemaal zonder boete of consequenties. Vooral winkeliers en burgers die wél heil zien in de preventieve aanwezigheid van uniformen zullen daar iets van vinden.

En dan dat 'vriendelijk verzoeken om te vertrekken" van John, ik vind het sympathiek in z'n eenvoud en wellicht had het in zijn jeugd gewerkt. De blowende boys van tegenwoordig zijn echter streetwise en door jongerenwerkers zo goed opgevoed met betrekking tot hun rechtspositie tegenover de autoriteiten dat ze hun rechten op straat sneller weten op te lepelen dan de tafel van vier. Als ze snugger genoeg zijn om zo'n verzoek te beantwoorden met een 'want anders?', dan staat de handhaver natuurlijk weergaloos voor paal, er zit namelijk geen enkele consequentie vast aan zo'n verzoek.

Handhavers en politie zijn gebonden aan hun taakstelling, waaronder het handhaven van de rechtsorde volgens de geldende rechtsregels (waaronder ook het gedoogbeleid van de procureur-generaal) en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag (dus volgens de richtlijnen van de gemeente, niet die van googlende burgers).

Ik begrijp dat trappen tegen zichtbaar voetvolk een stuk eenvoudiger is, maar als je het nuttig wilt maken, trap dan vooral tegen het bestuur. In de plaatselijke verordening van Amsterdam staat namelijk al jaren een artikel dat het mogelijk maakt om lokale blowverboden op te leggen op basis van overlast. Het enige dat onze lokale overheid even moet doorhebben is dat zo'n verbod in de binnenstad misschien belangrijker is dan de eventuele economische gevolgen voor de plaatselijke middenstand. Zo'n verbod is een stuk effectiever te handhaven dan dode artikelen uit de opiumwet. Tenminste, dan moet je wel voldoende handhavers hebben, en daar ging het stuk volgens mij ook wel over...

Of ben ik nu wéér aan het stoken?
Milena Tsareva
-27-  Milena Tsareva:
@ Suffie

- "De waarheid is dat mijn irritatie ten opzichte van de overlast in de stad en het gebrek aan handhaving net zo groot is."
Dat bleek niet uit (de ondertoon van) je reacties. Je wuifde het probleem weg. Met uitzondering van de laatste reactie dan.

- "Alleen vind ik het niet reëel, of zelfs niet rechtvaardig, om tegen het voetvolk aan te schoppen..."
Laat dat nou bij elke instelling of bedrijf zo zijn. Het 'voetvolk' is zichtbaar (het bekende visitekaartje). Zo is de trambestuurder of conducteur voor de reiziger 'het GVB'. Hij/zij zal veel meer voor zijn/haar kiezen krijgen dan de directrice. Het is uiteindelijk aan het 'voetvolk' om vervolgens deel te (willen) blijven uitmaken van een organisatie. De vraag 'sta ik nog wel achter wat ik doe en voel ik me daar lekker bij?' is daarbij essentieel.

- "Dan kun je als burger nog zo creatief een verbodsbepaling bij elkaar googlen met betrekking tot het aanwezig hebben van een joint, het blijft allemaal gerommel in de marge."
Ik neem aan deze stelling betrekking heeft op mijn overtuiging dat het in het bezit hebben of gebruiken van zelfs de kleinste hoeveelheid softdrugs al strafbaar is. Je mag dat 'gerommel in de marge' noemen. Maar het is gewoon een wetsbepaling. Dat er van hogerhand voor gekozen is om deze bepaling maar niet zo serieus te nemen, dát is pas gerommel... en dan nog niet eens in de marge. Uiterst kwalijke zaak.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.