Home > > Amsterdam Centraal opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek

Amsterdam Centraal opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek

Gebouw Koninklijke Bibliotheek (bron: Wikipedia).

Weblog Amsterdam Centraal bestaat ruim 15 jaar en vormt daarmee een kroniek van wat er gebeurt en leeft in de Amsterdam en omstreken. Anderhalf decennium willekeurige geschiedenis zoals die is beleefd door Amsterdammers (dit zien wij ruim) en becommentarieerd in woord en beeld.

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft ons nu gemeld dat dit digitaal erfgoed behouden moeten blijven voor de toekomst en daarom in de bibliotheek wordt opgenomen. Hieronder een verkorte versie van het bericht (technische details aan het eind zijn weggelaten).

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.amsterdamcentraal.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 1 juni 2018. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is. 
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Al zal Amsterdam Centraal lang niet de enige website zijn die uitverkoren is door de KB, het is toch een feit om trots op te zijn. En alle medewerkers weten waarvoor ze het doen: eeuwige roem met een plek in de nationale geschiedenis! (kuch, ahem etc.).


vijf reacties op "Amsterdam Centraal opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek"

Bram
-1-  Bram:
Amsterdam Centraal gefeliciteerd met de opname in de KB, dus tijd voor een fesie. Als locatie stel ik voor het Vondelpark, lekker aan de bbq en een drankje. Ja ik weet dat het niet mag, maar we laten wel zien hoe Amsterdam was. http://www.inzuid.amsterdam/index.php/20..
JohnN
-2-  JohnN:
Er zit een consequentie aan de nieuwe activiteitsgolf van de Koninklijke Bibliotheek. Alles wordt voor de eeuwigheid openbaar toegankelijk gemaakt. Dwz de KB stoort zich totaal niet aan mogelijke beperkingen t.o.v. de originele publicatie waaraan ze zich moet conformeren. Zoals copyrights.
Ik heb in eigen beheer (Hernehim) een drietal bundels en 4 essays uitgegeven. Wie de boekjes kocht mocht er verder niets mee doen, als kopiëren, scannen e.d. zowel als openbaar maken op het internet tenzij voorafgaande toestemming. Telkens stuurde de K.B. mij een ''bestelling'' van een ex. van elke uitgave. Maar de K.B. is ''koninklijk'' en gaat ervan uit dat ze ieder boek gratis franco huis krijgen afgeleverd. Een koning hoeft immers nergens voor te betalen! Bovendien gaat de KB ieder boek van kaft tot kaft scannen en op hun systeem zetten. Wie zal er ooit nog een boekje van mij kopen, ook al betalen mijn vrienden tot nu toe slechts de kostprijs? Maar erger nog: zal ik ooit nog een uitgever vinden die interesse heeft een selectie te maken voor een bloemlezing of verzameld werk? Als alles in PDF a-la-carte te lezen cq uit te printen is? Je kunt je boekjes natuurlijk nooit volgen op hun weg door de wereld maar moeten wij de K.B. gaan helpen Suikerbegje te spelen? Voor zo'n grootschalig project hoort men de verjaringstermijn van de vrije publicatierechten te respecteren.
JohnN
-3-  JohnN:
Voor alle formele duidelijkheid, quote:

''Copyright
Het copyright van de bijdragen op Amsterdam Centraal berust bij de desbetreffende auteurs. Niets mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur én de redactie.
Wij waken er zorgvuldig voor dat van de bijdragen (artikelen, foto's, video, audio, illustraties) op deze site het auteursrecht ook daadwerkelijk bij de maker berust of dat het item rechtenvrij is. Mocht u echter van mening zijn dat bij een bepaalde tekst of beeld inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht, dan verzoeken wij u dit direct aan de redactie te melden. De redactie zal de bijdrage dan onmiddellijk verwijderen.'' Enig denkwerk alvorens je in armen van de KB te storten lijkt me gewenst.
Arnoud
-4-  Arnoud:
John, ik weet niet hoe het bij de KB allemaal is geregeld ten aanzien van materiaal dat in boekvorm verschijnt. Websites zijn vluchtig materiaal en wat dat betreft is het des te meer belangrijk dat ze ergens worden gearchiveerd. De KB zet een disclaimer erbij dat het copyright berust bij de oorspronkelijke auteurs en er staat een link bij. Kortom, door een kopietje bij de KB verandert er niets qua openbaarmaking of copyright. De disclaimer heb ik er niet bij gezet omdat het voor de doorsnee lezer niet interessant is, alleen eventueel voor de medewerkers van AC.
JohnN
-5-  JohnN:
@Arnoud: De KB streeft volledigheid na van alles wat er in NL gepubliceerd wordt. In aanvang gold dat alles in boekvorm. De KB is vooral - vanwege die volledigheid - interessanter voor leners dan de openbare bibliotheken. Er wordt intensief gebruik gemaakt van hun materiaal. Daardoor is het fysieke ex. natuurlijk ook aan slijtage onderhevig, vooral bij oudere uitgaven die niet meer in herdruk komen. Om die reden is al geruime tijd geleden besloten alles te digitaliseren. Dan kun je het onbeperkt uitlenen. Daartoe voorbereid zijn is een proces van vele jaren en nog (lang?) niet klaar. Daarom wordt nu alweer geruime tijd van elke nieuwe uitgave een exemplaar opgevraagd, zodat ze straks niet almaar op achterstand blijven. Die beide digitalisering processen lopen naast elkaar.
Voor de nieuwe uitgaven van mensen die in eigen beheer uitgeven is het resultaat dat geen uitgever ooit nog met hen in zee zal gaan. Alles is immers al digitaal toegankelijk voor iedereen met een abonnementje van de KB. Ik gooi mijn werk niet gratis onbeperkt op straat.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.