Home > > Verkeer bestaat bijna niet in Kieswijzer Amsterdam Centrum

Verkeer bestaat bijna niet in Kieswijzer Amsterdam Centrum

Normaal gesproken is een kieswijzer een wijzer waarop de groeperingen en of partijen kunnen zeggen wat voor hen het belangrijkste is. De burger tikt prioriteit in en zo komt men na een aantal vragen op zijn of haar keuze.

Maar wie straks de kieswijzer (online vanaf 21-2) leest voor Amsterdam stadsdeel Centrum, Oost en West gaat lachen. Terwijl iedereen zich ook druk maakt over opengebroken straten, over afsluiten van delen van de binnenstad die burgers niet hebben gevraagd, over de stijgende parkeertarieven en minder bezoek, over plots verdwenen parkeerplaatsen met macro gevolgen voor een buurt, over a-sociaal fietsgedrag en geen handhaving, over niet betaalbare atelierwoningen voor kunstenaars, hult de kieswijzer zich zeker over deze onderwerpen in stilzwijgen. Dit zijn blijkbaar geen items waar men zich druk over zou moeten maken… Wie beslist dat? Wie houdt zijn oor naar de burger toe?

Men kan kiezen uit airbnb en andere vakantieverhuur, drukte vanwege toerisme, aanpak zwerfvuil, verkeersdrukte Valkenburgerstraat, overlast alcohol en drugs en/of aanpak rondrijdende taxi’s en de verkeersdrukte Rozengracht/ Raadhuisstraat.

Twee dingen verschillen bij de gebiedsvragen: in het ene deel is eenzaamheid onder ouderen en sociale huurwoningen (wat dan?) een punt, in het andere gebied veiligheid op uitgaanspleinen en geluidoverlast horeca.
Echter wie in Centrum Oost woont kan eveneens enorm overlast van de horeca en geluid hebben! En wat is er voor verschil dat er in Centrum oost wel eenzaamheid onder ouderen is en in Centrum west  niet?

Kortom, een eenzijdige kieswijzer en daar begint het al mee…  De burgers willen helpen in de bestuurscommissies, meedenken en zelf weten zij waar zij zich druk over willen maken met buurtgenoten, maar alles wordt nu al in een keurslijf gegoten!

De Verkeersgroepen Amsterdam in samenwerking met de Amsterdamse Juffen moeten nog even peinzen hoe hier mee om te gaan. Een opgelegde keuze en geen vrije punten, dat is toch wel een beetje kort door de bocht!


vijf reacties op "Verkeer bestaat bijna niet in Kieswijzer Amsterdam Centrum"

Suffie
-1-  Suffie:
Dus die kieswijzer was al bekend...?
JohnN
-2-  JohnN:
@Suffie: Blijkbaar heeft ''Verkeersgroepen Amsterdam'' al inzage gehad. Morgen kun je zien of Gonny zich terecht al boos maakt.
JohnN
-3-  JohnN:
De ANWB heeft recent een onderzoek gedaan onder fietsende leden. Betreffende de veiligheid voor fietsers in de steden. In de lijst staat Amsterdam bovenaan qua percentage van de geënquêteerde deelnemers die zich zeer onveilig voelen in het stadsverkeer. Dit geldt vooral obstakels en menging met verkeer van sterk verschillende snelheden.
Ik weet niet wanneer het onderzoek heeft plaatsgevonden, gezien de binnenstad recent op enkele routes enige verbeteringen heeft uitgevoerd, maar niettemin lijkt me de negatieve uitslag een reden om te mogen verwachten dat de nieuwe gemeenteraad cq bestuur hier aandacht aan geeft. Dus: verkiezingsprogrammamakers: pak dit op! Hetzelfde probleem gaat m.i. overigens ook op voor voetgangers.
Arnoud
-4-  Arnoud:
Partijen en andere belangengroepen hadden volgens Gonny inderdaad al eerder inzage in de kieswijzer.
Suffie
-5-  Suffie:
Bepalen de partijen dan niet zelf wat er in de kieswijzer komt?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.