Home > > Gratis parkeren op de Wallen?

Gratis parkeren op de Wallen?

Boete achter voorruit

Vorig jaar schreef de gemeente meer dan tachtigduizend naheffingen uit aan buitenlandse autobezitters. Zestienduizend daarvan werden daadwerkelijk geïnd. Slechts dertig procent van de buitenlanders die met de auto op de Wallen parkeren betaalt parkeergeld. Van de buitenlandse autobezitters die een bekeuring krijgen toegestuurd, betaalt nog geen twintig procent die naheffing. Het lijkt alsof parkeren voor buitenlanders op de Wallen gratis is.

In het centrum van Amsterdam zijn vijftienduizend parkeerplaatsen. Meestal zijn die vol, want de parkeerdruk is hoog. In het hoogseizoen wordt vijftien procent van de parkeerplaatsen bezet door een auto met een buitenlands kenteken. Dat kunnen toeristen zijn, maar ook klussers in de buurt.

Niet betalen lijkt lonend, ook voor Nederlanders. Slechts zestig procent van de Nederlandse parkeerders betaalt parkeergeld. De pakkans is laag en de naheffing is een schamele 40 euro. Amsterdam loopt daardoor jaarlijks zo’n 3 miljoen euro mis aan niet-betaalde naheffingen, berekende AT5 onlangs.

Pas wanneer een auto met buitenlands kenteken twee keer niet heeft betaald, volgt bij de derde gemeentelijke naheffing uiteindelijk een wielklem. Omdat de meeste toeristen zijn toch niet van plan zijn om nog eens in Amsterdam terug te komen, nemen ze dat risico dus voor lief.

Juridisch is het lastig om naheffingen in het buitenland te innen. De gemeente kan bij de meeste landen wel de kentekengegevens inzien, maar heeft geen middelen om de betaling van naheffingen af te dwingen. Dat is anders bij boetes die worden uitgeschreven voor toeristen die slapen in hun auto om een hotel uit te sparen. Daar moet direct worden afgerekend omdat er bij zo’n geval sprake is van een overtreding van de APV.

Wanbetaling is geen nieuw probleem voor de gemeente. In 2015 deed D66 de suggestie om de wielklem sneller in te zetten bij buitenlandse wanbetalers. D66 heeft nu opnieuw om opheldering gevraagd bij de wethouder, dit keer samen met het CDA. Wethouder Litjens van Verkeer wil sneller met wielklemmen gaan werken, maar loopt aan tegen capaciteitsproblemen bij de handhaving. Uit de evaluatie van de parkeermaatregelen op de Groenburgwal blijkt dat extra handhaving helpt om de pakkans te vergroten. Echter, de betalingsmoraal van de buitenlandse parkeerders verbetert hiermee niet.

Buitenlandse gasten beter laten betalen voor een Amsterdamse parkeerplek heeft niets met ongastvrijheid te maken. Zelfs de meest gastvrije kastelein laat zijn gasten ook niet zonder betalen zijn zaak verlaten. Bovendien zal een beter toezicht er uiteindelijk toe moeten leiden dat de parkeerdruk in de binnenstad vermindert, want het is kwalijk dat door het huidige lakse betaalgedrag veel parkeerplekken voor bewoners en ondernemers worden ingepikt door wanbetalers.

Een bijkomend gevolg is dat het zoeken naar een schaarse parkeerplaats resulteert in het eindeloos rondjes rijden. Daar wordt de luchtkwaliteit van de binnenstad niet beter van.

Op dit moment loopt overigens nog onderzoek van de gemeente naar aanleiding van het kentekenonderzoek op de Wallen. De komende periode worden die resultaten gepresenteerd aan bewoners en ondernemers in de buurt. De gemeente gaat in overleg met hen korte en de lange termijn maatregelen voor de buurt uitwerken en doorrekenen. In de zomer moeten de resultaten bekend zijn. Ongetwijfeld zullen daaruit veel discussies volgen over buurtparkeren door bewoners en ondernemers, minder ruimte voor de auto op de Wallen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Wordt vervolgd...


achttien reacties op "Gratis parkeren op de Wallen?"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
Als ik dit zo lees, is het eerste waaraan ik denk: zet de parkeerovertredingen in de APV, zodat direct afgerekend moet worden. Maar dat zal wel te makkelijk en te efficiënt zijn.
Suffie
-2-  Suffie:
Het idee is niet zo gek, Milena. Alleen niet efficiënter. De APV valt namelijk onder het strafrecht en dat maakt het een stuk lastiger omdat je niet meteen kunt innen, maar eerst moet vervolgen. Bij het slapen op de openbare weg ligt dat anders, omdat je dan meteen de overtreders bij da hand hebt. Als je alleen een kenteken hebt wordt dat een stuk ingewikkelder. Het is niet voor niets dat men er ooit voor heeft gekozen om het leeuwendeel van de verkeersovertreding onder het administratief recht te laten vallen.
Milena Tsareva
-3-  Milena Tsareva:
Als ze een wielklem op de buitenlandse auto's zetten waarvan de bestuurders de parkeerregels overtreden hebben, melden de overtreders zich vanzelf. Efficiënter kan het niet.

En dat doen ze volgens de gemeentelijke website al. Alleen met auto's uit landen waarmee Nederland geen kentekeninformatie kan uitwisselen, gebeurt dat pas na twee parkeerbonnen niet betaald te hebben. Komen de parkeerovertreders u uit een land waar Nederland wél kentekeninformatie mee kan uitwisselen, dan krijgen ze pas na vijf openstaande parkeerbonnen een wielklem. Betalingsproblemen die vrij simpel opgelost zouden kunnen worden, worden dus gewoon op z'n Nederlands in stand gehouden door een te softe aanpak.
Suffie
-4-  Suffie:
Ik denk eerder diplomatie, Milena. Landen die merken dat hun ingezetenen teveel worden uitgeknepen door de Nederlandse overheid zeggen maar al te graag hun verdragen op.
JohnN
-5-  JohnN:
Hier moet ik toch krachtig Milena ondersteunen en de wollige advocatuur- cq diplomatieke benadering van Suffie afkeuren. Bij een deel van onze zo gewilde toeristen heerst de indruk dat in Amsterdam alles kan en alles mag. Als je van mensen eerst drie overtredingen op rij onbestraft laat, bevestig je die opvatting, die vervolgens wijd gecommuniceerd wordt onder soortgenoten. Den Haag heeft het gezien met Russische diplomaten die aan de lopende band verkeersovertredingen begaan en de bonnen consequent in de papierbak gooien. Ik haal het niet eens in mijn hoofd met mijn auto de grachtengordel in te gaan om daar naarstig te zoeken naar een parkeerplek die vrijvalt doordat er juist iemand wegrijdt. Die narigheid haal ik me niet op mijn nek tegen de tarieven die voor deze ellende wordt gevraagd. Dat wordt anders wanneer je gewoon maling hebt aan de betaalautomaat en de bonnen verscheurt. Rücksichtlos je auto naast de gracht kwakken? Buitenlands kenteken? Wielklem erop. Opvoedend briefje achter de ruitenwisser en telefoonnummer van de dienst parkeerbeheer. Losgeld: 200 euro voor de huur van de wielklem, moeite van de handhaving + 6% administratiekosten (daar weet het CJIB ook goed mee overweg). Daar zitten de regeringen van de ons bevriende landen heus niet mee hoor. Die hebben het veel te druk met eigen zaken.
Milena Tsareva
-6-  Milena Tsareva:
Goed, de conclusie is dus eigenlijk dat het door Walther Ploos van Amstel aangekaarte probleem relatief makkelijk aan te pakken is, maar dat dat dan weer niet "kan" omdat we vooral internationaal vriendjes met iedereen moeten blijven. Dan blijft er niets anders over om vanuit rechtvaardig- en gelijkheidsbeginselen dan ook maar alle ingezetenen van Nederland voortaan gratis te laten parkeren. Dus niet de één wel en de ander niet.
Suffie
-7-  Suffie:
Dit is geen benadering, John. Dit is Nederlands en internationaal recht.

Daar laat ik het maar even bij. Anderen betalen voor colleges....
JohnN
-8-  JohnN:
Dat zal het zijn Suffie, het Nederlands en internationaal recht. Waar wij het beste jongetje van de klas in zijn. Roomser dan de Paus? Zulke uitdrukkingen ontstaan niet voor niets... Het administratieve ''recht'' is alleen uitgevonden voor de eigen ingezetenen die makkelijk ''administratief'' in de lurven gepakt kunnen worden. Volgeautomatiseerd en zeer Kostenefficient. Dat ''recht'' zorgt ervoor dat mensen die in de schulden zitten en een aanslag te laat betalen met een verdubbeling echt in de put gegooid worden. Andere overheden zitten ermee als de Nederlandse overheid hun toerende ingezetenen teveel uitknijpen, dus met zachte hand aaien, uitknijpen doen we met de weerlozen. Daar heb ik geen college voor nodig, dat heeft het leven me allang geleerd.
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
Kortom: het probleem dat hier door Walther Ploos van Amstel tot onderwerp van discussie gemaakt wordt, is een probleem dat men heel simpel KAN oplossen, maar blijkbaar omwille van diplomatie niet WIL oplossen. Dit mag dan in collegezalen onder de noemer "Nederlands en internationaal recht" vallen, in de volksmond heet dit soort gekonkelfoes gewoon onrecht.
JohnN
-10-  JohnN:
@Milena: Ik heb al eerder met Suffie een woordenstrijd gevoerd over de discrepantie tussen de zin en BEDOELING van sommige wetgeving en de praktijk van uitvoering en WERKING ervan. Dat is niet erg, want dit is een discussie platform. Dat is dan wel weer het mooie van dit land. Laat niet verlet dat dit land inderdaad de internationale betrekkingen vaak helemaal voorop stelt boven het algemeen wenselijke. Achterdochtig als ik ben denk ik dat het ook een beetje met verdienmodellen te maken heeft. Hele horden juristen verdienen goed geld met het opsporen van mazen in de wetgeving om ongewenste zaken vrij spel te geven, waarvan de daders kunnen zeggen: ''dat alles wat ze doen wettelijk is toegestaan''. Geen belasting betalen bijvoorbeeld, en lak hebben aan boetes voor overtredingen. Er moeten mazen in de wetten blijven is een opvatting die door Suffie wordt gehuldigd. Hij zegt het zo: ''niet alles moet dichtgeregeld worden''. Daar komen veel mensen mee weg, daarover mag gediscussieerd worden. Gelukkig.
Arnoud
-11-  Arnoud:
Ik geloof niet zo in het argument van internationaal recht en internationale verdragen die door het buitenland opgezegd zouden worden. In dat geval zou ook Nederland zelf die verdragen kunnen opzeggen, want Nederlanders in het buitenland worden ook flink uitgeknepen bij verkeersovertredingen. Vaak is het een kwestie van handje contantje de boete ophoesten.
Maar goed, de parkeerboete is volgens mij gewoon een boete voor het niet betalen van parkeerbelasting. Enkele decennia geleden werd zonder omhaal de wielklem aangelegd en kon je je melden bij een kantoortje om de boete + verwijderingskosten te betalen. Toerist of niet.
Het stapelen van parkeerbonnen is mijns inziens gewoon een kwestie van laks beleid c.q. lakse handhaving. Niet te verantwoorden tegenover de Nederlandse ingezetenen, die wél zonder pardon de eerste boete moeten betalen. Gewoon oneerlijk dus, meten met twee maten. Niet recht praten wat krom is.
Suffie
-12-  Suffie:
Beste John, allereerst mijn excuses! Ik ga er nog wel eens aan voorbij dat mijn reacties door anderen wel eens als wollig kunnen worden ervaren als er geen harde of verontwaardigde opmerkingen in zitten. Wel fijn dat jij mijn opvattingen er uit weet te vissen, daar kan ik namelijk wat mee!

Arnoud, ik denk ook niet dat de Europese Unie ernstig gevaar loopt om uiteen te vallen als er straffer beleid is op het innen van parkeergelden. Het omgooien van parkeerbeleid om meer buitenlanders te kunnen 'pakken' kon in het buitenland echter in sommige steden wel een reden zijn om het eigen beleid eens tegen het licht te houden. Dat soort ambtelijke pesterijtjes heb je al snel als het om centjes gaat, zeker als één van de partijen zou besluiten om het parkeerbeleid onder een ander type wetgeving onder te brengen. Overigens schijnt het wel los te lopen met het uitknijpen van Nederlanders in het buitenland, maar dat is een ander onderwerp. Ik moet tenslotte voorkomen dat ik iets vertel dat als een opinie of standpunt zou kunnen worden gezien.

Milena, als het het hebt over het onderbrengen van parkeerbelasting onder de APV: nee, dat is een stuk lastiger. Allereerst zal de hele administratieve stroom moeten worden omgeleid van belastingtechnisch naar strafrechtelijk. Da's geen pennenstreek. Om wolligheden te voorkomen wil ik jullie motiveren om te bedenken wat dit organisatorisch en financieel voor consequenties heeft. Dan: de parkeerbelasting wordt tegenwoordig op commerciële basis geïnd door Cition. De controleurs van dit bedrijf zijn geen opsporingsambtenaar en mogen dus geen bonnen schrijven inzake de APV. Dan zouden dus óf die controleurs moeten worden omgeschoold tot BOA (over de wenselijkheid om medewerkers van een privaat commercieel bedrijf opsporingsbevoegdheden te geven die aan overheidsorganen toebehoren zal ik mij van enig standpunt onthouden), of Cition zal moeten worden omgebouwd tot cq. worden vervangen door een nieuw op te richten toezichtsorgaan. Even voor John: dit betreft een opsomming van consequenties, mocht je hier een standpunt of mening in ontdekken, dan hoor ik dat graag.

Nog even wat extra info: vorig jaar ontving Amsterdam zo'n 190 miljoen euro aan parkeergelden. Over de vraag of men geprikkeld zou kunnen worden om voor de extra 3 miljoen uit het buitenland verregaande organisatorische maatregelen te treffen verzoek ik jullie een eigen mening te vormen.
Milena Tsareva
-13-  Milena Tsareva:
Het is gewoon erg simpel: gelijke monniken, gelijke kappen. Of je pakt iedereen of je pakt niemand. Regels zouden zonder uitzondering voor iedereen moeten gelden c.q. gehandhaafd worden of, indien dit niet mogelijk blijkt, geschrapt worden. En als voor de eerste optie in mijn vorige zin verregaande maatregelen nodig zouden zijn, impliceert dit dat het huidige systeem ondoordacht is opgezet en ernstige tekortkomingen op het gebied van rechtvaardigheidsprincipes vertoont. Dus ja, in mijn ogen zouden verregaande organisatorische maatregelen meer dan wenselijk zijn. Welk bedrag dat zou opleveren, vind ik m.b.t. dit soort zaken die het rechtvaardigheidsgevoel van burgers kunnen aantasten, van ondergeschikt belang.
Suffie
-14-  Suffie:
Ondergeschikt belang is wat anders dan geen belang, Milena. Een totale reorganisatie om 1,5% meer winst binnen te halen zal weinig enthousiasme opleveren. Aan de andere kant: stel het eens voor, Amsterdam is tenslotte rijk genoeg...

Overigens, je kunt de term 'gelijke monniken, gelijke kappen' ook wat breder zien: in veel vakantielanden komen ook Nederlanders vaak makkelijk weg met hun overtreding omdat onderlinge afspraken ontbreken. Lijkt me ook een soort van evenwicht....
JohnN
-15-  JohnN:
@Milena: Misschien moet je het zo bekijken, als een gegeven van een uitontwikkelde kapitalistische maatschappij. Bij het vergaren van algemene middelen gaat het om de opbrengst van de meerderheid. Dan laat je de minderheid gewoon lopen, of het nu 3 ton is of 3 miljoen. Zolang er bijna 200 miljoen wordt binnengeharkt maakt het niet uit wat er buiten het net blijft. Als je slim bent of vermogend, zorg je dat je daarvan profiteert: denk aan de Russische en andere diplomaten, die honderden zware overtredingen begaan bijvoorbeeld. Denk in groter verband ook aan belasting ''ontwijking'', een ander voorbeeld. In de V.S. verbaasde de vroegere burgemeester van New York zich er over dat zijn secretaresse, die maar een klein percentage van zijn ambtsinkomen verdiende, er netto MEER belasting over betaalde dan hij als topambtsdrager over zijn topsalaris. Geen zeldzaamheid, de verbazing wel... Niet alleen In de V.S., maar nu ook hier (pleidooi voor herstel vrije bankiersbonussen). Sinds Rutte is er in dit land ook steeds meer een neiging om zich niet al te druk te maken over vooral middenklasse en onderklasse, hetgeen de groep die buiten schot weet te blijven als NORMAAL beschouwt. Hun bereidwillig meewerken daaraan door Samsom en Asscher heeft de PvdA de kop gekost. Veel zwaar teleurgestelde mensen die last hebben van de aanslagen op hun rechtvaardigheidsgevoel hebben zich afgekeerd van een maatschappij die zoveel mazen in het onoverzienbaar woud van wetten accomodeert, maar ze zijn ook wars van een dictatuur van altijd gelijkhebbers die evenmin te vertrouwen zijn. Ziedaar een ruwe samenvatting van de politieke verdeeldheid die overal, maar wel heel sterk in Amsterdam heerst.
Het gelijkheidsbeginsel is al lang gestorven, onopgemerkt, stapje voor stapje, bijvoorbeeld door het torpederen van rechtsbijstand door de reeks VVDers op het departement van justitie.
In zo'n samenleving vindt de commercie telkens ongeremd haar weg. Ook niet gehinderd door Don Quichotten als Walther Ploos van Amstel. Toch respect voor die man: ''Frappez, frappez toujours!'' Want Amsterdam is om van te houden, maar te vuil, te vol, te lawaaiig, te druk...
JohnN
-16-  JohnN:
@Suffie: Slotzin: Wel een rare kijk op evenwicht hoor. Het betreft immers niet dezelfde mensen. Als Suffie een overtredingsboete in Frankrijk niet betaalt, wordt hij dan gecompenseerd door JohnN die hetzelfde doet in Duitsland?
Milena Tsareva
-17-  Milena Tsareva:
Suffie, volgens jou zijn de uitgangspunten bij handhaving van parkeerovertredingen dus louter financiële rendabiliteit en een hoge (maar niet volledige en selectieve) dekkingsgraad. Dat de pakkans afhangt van de nationaliteit van de overtreder en van hoe makkelijk/moeilijk boetes geïncasseerd kunnen worden, moeten we volgens jou maar voor lief nemen. Volgens mij is dat gewoon discriminatie. Het zou hier niet moeten gaan over enthousiasme voor 1,5% meer winst, maar over de vraag of het parkeerboetebeleid rechtvaardig is. En dat is het gewoon niet.
Arie van Staveren
-18-  Arie van Staveren:
Binnenkort worden scanauto's ingezet om foutparkeerders te beboeten. Die kunnen ook buitenlandse nummerborden scannen. Geen parkeermeter gevoed, dan melding naar handhaving die dan meteen uitrukt met wielklemmen. En publiceer dat beleid via iAmsterdam. My 2 cents.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.