Home > > Meldingsplicht vakantieverhuur, hoe verder?

Meldingsplicht vakantieverhuur, hoe verder?

Blik op Amsterdamse huizen vanuit rondvaartboot - Foto: Alexandra Koch

Goed dat er een registratie- cq meldingsplicht voor vakantieverhuur komt per 1 oktober 2017. Zijn daar alle problemen mee opgelost? Nee natuurlijk niet, er zullen altijd wel mazen in regelgeving blijven, dat is niet uit te sluiten. Maar veel misbruik kan worden voorkomen door enkele simpele randvoorwaarden.
Het zou bijvoorbeeld goed zijn als na aanmelding van vakantieverhuur het betreffende adres gekoppeld wordt aan een uniek registratienummer. Dit unieke registratienummer moet verplicht en zichtbaar worden vermeld op de diverse platforms. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk dat het een geregistreerd vakantieverhuur adres betreft.

Uniek registratienummer

Door gebruik te maken van een uniek registratienummer kunnen ook gemeentelijke belastingen zoals de toeristenbelasting rechtstreeks worden ingehouden en afgedragen als er er een overnachting wordt geboekt. Door dit automatisch via de platforms te doen wordt de administratieve last bij gemeente aanzienlijk minder. Daarnaast zullen de opbrengsten hoger zijn dan wanneer de verhuurder zelf verantwoordelijk is voor de afdracht.

Shortstay

Een shortstay vergunning, ooit bedoeld voor expats die minimaal 7 en maximaal 6 maanden woonruimte zochten, wordt tegenwoordig voor meer dan 80% gebruikt voor vakantieverhuur. De regels voor wat betreft de minimale verblijfsduur van 7 nachten en/of max 4 personen worden ook op grote schaal overtreden.

Of wordt voldaan aan de regels die zijn verbonden aan Shortstay is op de platforms makkelijker tecontroleren als ook wordt gewerkt met een uniek registratienummer. Uiteraard zullen alle regels (vergunning verplicht, min 7 nachten max 6 maanden, max 4 personen) gekoppeld moeten worden aan dit registratienummer, waarbij afdracht van belastingen ook geautomatiseerd kan worden. Nu is het onduidelijk of een adres over een shortstay vergunning beschikt en is controle en handhaving onmogelijk.

Bed and Breakfast

Momenteel is slechts het melden bij de gemeente voldoende. Echter dit is te vrijblijvend en is niet juridisch afdwingbaar. Wat er met de huidige melding gebeurt en hoe e.e.a. wordt getoetst door de gemeente is onduidelijk.

In verband met de afspraken met de gemeente, zet Airbnb de kalender na 60 dagen bij reguliere vakantieverhuur op slot, waardoor een reservering maken onmogelijk is. Het gevolg is dat nieuwe zogenaamde 'BnB’s' de pan uit rijzen omdat bij Bnb de max van 60 dagen niet geldt. Om de 60 dagen limiet te omzeilen wordt er gewoon een nieuwe listing aangemaakt of de huidige wordt aangepast.

In plaats van te kiezen voor 'geheel appartement' kiest men voor 'privé kamer' of 'gedeelde kamer'. Het is daarnaast kinderlijk eenvoudig om je als bnb aan te melden bij de gemeente en na een bevestiging van deze melding kun je Airbnb verzoeken de agenda weer vrij te geven.

Illegaal

Naar schatting is 50% van de huidige BnB’s illegaal. Daarnaast is dit oneerlijke concurrentie voor de serieuze BnB’s die zich wel netjes aan de regels houden. Ook voor deze categorie vakantieverhuur, moeten juridische afdwingbare regels komen en een aanvullende registratie. Om illegale situaties te voorkomen moet veel meer worden toegespitst dat de eigenaar de BnB echt zelf moet exploiteren, er woont en aanwezig moet zijn bij verhuur.

Op dit moment worden veel van de BnB’s (veelal die niet aan de regels voldoen) gerund door sleutelbedrijven. Vaak betreft dit hele (zolder)verdiepingen en souterrains die zijn omgebouwd tot appartementen met eigen faciliteiten en opgang. Dit was en is uiteraard niet de bedoeling en heeft weinig meer te maken met het idee van een bnb. Door gebrekkige handhaving wordt massaal gebruik gemaakt van dit grijze gebied.

Bij elke BnB zal er allereerst een controle moeten plaatst vinden door de gemeente en brandweer. Elke BnB zou ook een uniek zichtbaar registratienummer moeten krijgen waarmee ook automatisch de afdracht van gemeentebelastingen kan plaatsvinden.

Dertig of zestig dagen vakantieverhuur?

Uiteraard zal dit aantal terug gebracht moeten worden naar dertig dagen om zo de leefbaarheid te beschermen en woningontrekking terug te dringen. De keuze hiervoor zal juridisch goed onderbouwd moeten worden daar wet- en regelgeving onvoldoende duidelijkheid geeft.

Motivatie voor 30 dagen: de gemiddelde vakantie van Nederlanders is immers 13 dagen per jaar volgens CBS statistieken, Bovendien moet vakantieverhuur niet business as usual zijn of worden. Dit is ook nooit het uitgangspunt geweest. Het moet gaan om een incidenteel niet bedrijfmatig verhuur.

Handhaving

De gemeente zal de administratieve puinhoop bij de Dienst Wonen moeten opruimen en moeten zorgen voor goede registratie. Goede handhaving is momenteel onmogelijk. Dienst Juridische Zaken heeft mij te kennen gegeven dat ze soms meer dan een dag (soms zelfs dagen) bezig zijn om alleen al de status (wel/geen vergunning, type vergunning enz) van een verblijf te achterhalen, een tijdrovend klusje. Een van de redenen hiervoor is volgens DJZ gelegen in het feit dat de stadsdelen zijn opgeheven en er geen overdracht heeft plaatsgevonden.

Wonen boven winkels

In bepaalde winkelstraten heeft stadsdeel centrum jarenlang (sinds medio 90) wonen boven winkels gesubsidieerd. Eigenaren van leegstaande (bedrijfs)ruimtes boven winkels kregen subsidie voor het ombouwen van deze ruimtes naar woningen. Op de vraag hoeveel en welke woningen sinds de subsidieregeling zijn toegevoegd aan de woningingvoorraad, komt geen antwoord. Er is dus blijkbaar geen overzicht. Er zijn aanwijzingen dat deze woningen ook voor illegaal vakantieverhuur worden gebruikt.

Host

Indien een verhuurder zich meldt, dan zal indien er gebruikt gemaakt wordt van een host en of sleutelbedrijf deze gegevens ook moeten worden verstrekt voor het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld overlast of brand.

Foto: Alexandra Koch via Pixabay


drie reacties op "Meldingsplicht vakantieverhuur, hoe verder?"

Eric
-1-  Eric:
Dat unieke registratienummer staat uiteraard ook op een openbaar gedeelte van de website van de gemeente Amsterdam met de naam van de registrant en het aantal personen dat maximaal is toegelaten op dit adres. Transparantie voor gasten én bewoners.
G. Augustin
-2-  G. Augustin:
Stadsdelen zijn nog niet opgeheven.
JohnN
-3-  JohnN:
Airbnb is de pest voor typische wereldwijd gewilde toeristensteden als ook Amsterdam. Walther Ploos van Amstel ageert er al jarenlang tegen (qua wildgroei) en zonder veel merkbaar resultaat.Het is als de meeste explosief publieksaantrekkers: de verdiensten komen ib de zakken van de kleine groep profijttrekkers, de last ondergaat een grote meerderheid aan wie de geldstroom voorbijgaat. De discussie moet op een ander niveau worden gevoerd. Met bestuurders (niet alleen stad maar ook landelijk en internationaal). Weg met het aardklooternietigende voor een habbekrats globetrotten door zich met fastfood volstoppend rolkoffervolk. Gewoon betalen voor wat je reis echt kost en dan maar een vakantie minder per jaar. Hier is Amsterdam slachtoffer van haar eigen gekoesterde imago van tolerantie.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.