Home > > Hoe voorkomen we dat we straks eindeloos in de file staan?

Hoe voorkomen we dat we straks eindeloos in de file staan?

Screenshot

Uit de jaarlijkse Traffic Index van TomTom blijkt dat de vertragingen in het autoverkeer in de Amsterdamse regio in 2016 jaar met twee procent zijn toegenomen in vergelijking met 2015. De vertraging in de stad en op de snelwegen in de regio liep voor Amsterdam in 2016 op tot 22 procent van de reistijd. In de ochtendspits is dit 35 procent, in de avondspits zelfs 52 (2015: respectievelijk 31 en 47 procent). De grootste knelpunten zijn de A1 richting knooppunt Diemen, de Amstelveenseweg en de Overtoom. Op de A1 is doen auto's er zelfs twee keer zo lang over.

Dominante auto

TomTom heeft uitgerekend dat een automobilist die elke dag in de spits van en naar het werk rijdt in 2016 jaar 101 uur stil heeft gestaan. Net als de snelwegen wordt ook de het wegennet binnen de gemeenten in de regio een steeds dringender probleem: in de Amsterdamse regio staan we daar het meeste stil, 34% van de reistijd.
Het is een illusie te verwachten dat automobiliteit in regio de komende jaren afneemt. Autokilometers en autobezit blijven toenemen, zeker bij de oudere generaties, stelt het CBS. De auto is dominant in het personenvervoer in de regio en blijft dat voorlopig nog. 

Concurrentiepositie

De verwachting is dat de economie zal blijven groeien. De groeiende economie leidt tot meer banen en meer vracht en daarmee helaas ook tot meer files nu de infrastructuur te krap is. Onderzoekers van onder meer het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving voorspellen in 2020 voor de Amsterdamse regio 33 procent meer voertuigverlieskilometers. Dat is niet alleen vervelend voor de automoblist, maar ook slecht voor de concurrentiepositie van de regio die sterk afhankelijk is van goed, betrouwbaar en betaalbaar transport naar de Europese klanten.

Minder vrachtverkeer

De Amsterdamse regio, via de Vervoerregio, moet inzetten op het beter benutten van de beschikbare capaciteiten, spitsmijden, betere informatie voor reizigers (zoals in de Praktijkproef Verkeersmanagement Amsterdam), stevig investeren in fiets, voetganger en (aansluiting op het) openbaar vervoer, mobility-as-a-service (met als onderdeel auto-delen) en minder vrachtverkeer.

Koploper

Gelukkig is de regio in Europa koploper op dit gebied. De regio scoort beter dan andere Nederlandse steden in de Traffic Index van TomTom. Maar, gezien de sneller dan verwachte groei van de vracht- en personenmobiliteit mag Amsterdam gerust een tandje bijschakelen in samenwerking met gemeenten in de regio, de provincie en Rijkswaterstaat. Mobiliteit is al lang geen lokaal probleem meer.


vier reacties op "Hoe voorkomen we dat we straks eindeloos in de file staan?"

Suffie
-1-  Suffie:
Files worden niet alleen veroorzaakt door een verzadiging van auto's op de weg, maar ook door het gedrag van automobilisten. In de meeste gevallen dat ik in de file staat wordt deze veroorzaakt door ongevallen, kapotte vrachtauto's of domweg slecht rijden. Ik ben wel benieuwd wat daarin zou kunnen worden geïnvesteerd....
Bram
-2-  Bram:
Als een auto groot of klein kapot is en op de rijbaan blijft staan, dan zit er een sukkel van een chauffeur in. Ik bedoel hoe, stuk moet je wagen zijn dat je hem niet meer op de vluchtstrook krijgt. En bij een vrachtwagen waarbij een luchtslang, knapt zelfs die kan nog naar de kant, hij moet alleen pas remmen als hij van de rijbaan is want hij dan blokkeert in 1 keer. En de ruimte moet het toe laten natuurlijk. Voor de rest moet een ieder zijn plek op de weg kennen, want wat doe je op de derde baan als je weet dat je er na 150mtr. af moet.
Arie van Staveren
-3-  Arie van Staveren:
Het huidige parkeerbeleid (meer en meer garages in de binnenstad) is geen afdoend middel om de groeiende personenmobiliteit het hoofd te bieden. In tegendeel, auto's in ondergrondse garages verminderen niet het spitsuurverkeer in de stad; ze hebben een aantrekkende zuiging en verslechteren de toch al matige luchtkwaliteit. Desondanks gaat gemeente door met nieuwe garages bouwen: nu 3 of misschien 4 en men zoekt naar nog 8 additionele locaties.

Daarbij komt dat de bezettingsgraad van diverse/veel? gemeentegarages ronduit slecht is. Jaren lang bedroeg het verlies op garages miljoenen per jaar. Ik vraag me af hoe dat plaatje er nu uit ziet...

Waarom het parkeerbeleid al jaren geleden niet gericht werd op transferia langs de A10 Ring ipv peperdure betonnen bakken (bouwkosten gem. zo'n €60 mln) is en blijft een raadsel. Waarom niet aldaar goedkoop/gratis parkeren voor stadsbewoners op basis van kenteken en dan met frekwent OV verder.

Zelfs het MKB is inmiddels overtuigd dat de vele auto's in de stad niet bevordelijk is voor hun omzet.

De gemeente is mede-ondertekenaar van GreenDeals wat o.a. beoogt autodelen aktief te promoten. Maar daarover blijft het stil in de Stopera. Ja, we hebben Car2Go maar het privé delen moet een forse stimulans krijgen! Zelfs verzekerings maatschappijen spelen hier op in met hun polisvoorwaarden.

Financieel rendement van parkeergarages speelt geen rol in het huidige mobiliteits beleid. Wat nu geldt is maatschappelijk rendement. Transferia langs de A10 Ring beantwoordt daar -hoe vaag en rekbaar dat begrip ook is- volledig aan: betere leefbaarheid; autoluwe binnenstad met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en betere doorstroming van trams en bussen.

Hoogste tijd voor een drastische kanteling. Parkeren in de binnenstad voor vergunninghouders is een luxe/privilege wat de stad zich niet meer kan veroorloven. Helemaal als je bedenkt dat 20% van die auto's vrijwel de hele week stil staan.

Wellicht beginnen met een financiële vergelijking tussen de kosten van het huidige parkeerbeleid en dat van transferia langs de A10 ring + goedkoop/gratis parkeren + goedkoop/gratis OV? Lijkt me een mooie klus voor wethouder Kock's ambtenaren.

*Deze reactie is bijgewerkt op 14 maart 2017*
JohnN
-4-  JohnN:
Het trekken van conclusies uit twee opvolgende jaarcijfers vind ik een zwakke ondersteuning van de veronderstelling in de titel van dit stuk. In de loop van het jaar 2015 zijn er ingrijpende werken in de belangrijkste (hopelijk tijdelijke) hinderfase terecht gekomen. Dat geldt vooral de A1-A10 route op de knooppunten Muiderberg, Diemen en Watergraafsmeer. In 2016 is de hinderperiode op maximaal geweest (we zijn er overigens nog niet vanaf). Dat de TomTom gegevens voor 2016 een verslechtering geven tov 2015 zegt mij dus niets voor de toekomst.
De problemen op de A1/A6/A9 werken in hun effect door op de A10 en A7 en daarmee in hoge mate op de buitenring en uit/op/ritten van Amsterdam.In hoeverre alle verbredingen, nieuwe tunnels,onderdoorgangen en fly overs daarin verbeterend zullen werken in de toekomst zal pas na 2017 aangetoond kunnen worden.
Verder ben ik het eens met Arie dat het beleid voor veel meer parkeerkelders in de binnenstad de bereikbaarheid niet dient, maar eerder contraproductief werkt.
Verder moet ik Suffie bijvallen op het punt van verkeersgedrag. Ik ben een trouw volger van de fileberichten en de vermeldingen van de oorzaken ervan. In de ochtend-/avondfile meldingen vinden ze meestal hun oorzaak in de afsluiting van een of twee rijstroken door aanrijdingen. ik zie het vaak genoeg wanneer het door de oplettendheid van de anderen net goed afloopt: bumperkleven in haast op de linkerbaan en dan plotseling twee files doorsnijden naar een afrit. Hufterigheid die tot aanrijdingen leiden en vervolgens iedereen een uur of langer tot stilstand dwingt moet veel harder aangepakt worden. Al die camera's op de portalen kunnen beter voor dat soort handhaving worden ingezet dan voor het innen van filebelastingen.
ik heb vele jaren in Amerika gereden, dat is alweer erg lang geleden. Maar toen al was daar op de ontsluitings en randwegen van de steden de slogan: "Keep Your Lane". Nooit begrepen waarom dat nooit in Nederland is nagevolgd. Misschien zou bestrijding van asociaal gedrag wel eens de goedkoopste en effectiefste manier van filebestrijding blijken.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.