Home > > Politieke column: Buurtterreur

Politieke column: Buurtterreur

Politielogo

Een homostel uit Nieuw-West wil de stad verlaten na langdurige bedreiging door de buren, zelfs met de dood. Verschrikkelijk nieuws, dat roept om actie. Vooral ook omdat dit soort buurtterreur niet op zichzelf staat. Het gebeurt vaker dan we denken.

Daan en Willem zijn twee homo’s die samenwonen in Slotervaart, enkele straten verderop van waar ik zelf woon. Een leuke wijk, een deel van stadsdeel Nieuw-West waar het eigenlijk best goed gaat, beter dan in bepaalde gebieden van Osdorp en Slotermeer. Hun oproep op Facebook vorig weekend deed me dan ook schrikken.

Buren zouden het stel op straat uitschelden en doodwensen omdat ze homo zijn. Er worden stenen tegen de ramen gegooid en scherpe voorwerpen in de tuin, waar de hond rondloopt. Hoewel de politie laat weten dat er een goed gesprek is geweest met de buren, is het bedreigde homostel van mening dat er ‘niets’ aan hun situatie wordt gedaan. In hun noodkreet op Facebook zeggen ze weg te willen uit Amsterdam ‘omdat we hier niet veilig zijn’.

Stadsdeel, politie en woningcorporatie lieten direct weten actie te ondernemen, maar dit is volgens het tweetal te laat: zij willen weg. (Overigens: de instanties, waaronder ook Roze in Blauw, hebben een dag later de kwestie iets afgezwakt.) In het algemeen komen pesterijen aan het adres van homoseksuelen relatief vaak voor in Amsterdam, zo blijkt uit eerdere evaluaties van de stedelijke Treiteraanpak. Alleen daarom al verdient de huidige commotie speciale aandacht.

Breder probleem

Tegelijk blijkt uit de reacties die ik krijg dat het probleem breder is. Binnen een paar uur nadat ik me zondag op Twitter had uitgesproken over deze situatie in mijn buurt, klopten meerdere bewoners uit Nieuw-West bij me aan met vergelijkbare treiterverhalen. Zo zijn een moeder en zoon inmiddels uit dezelfde wijk vertrokken vanwege ‘drie jaar terreur’ door een vijftal buurtgezinnen. Een bewoonster elders kreeg stenen door de ruit en vuurwerk en eieren in de tuin, naar eigen vermoeden omdat ze een blanke minderheid vormt in haar multiculturele buurt.

Verder laat een moeder me weten dat haar dochter van school is weggepest en dat de pesters dermate hinderlijk in haar wijk actief zijn dat buurtbewoners hun hond niet durven uitlaten als deze jongeren er rondlopen. Als bestuurscommissie hadden we bovendien recent nog een debat over een groep jongens die ‘s nachts stelselmatig voor overlast zorgt bij het Ecuplein in Osdorp.

Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij bewoners zich machteloos voelen en de indruk hebben dat treiteraars vaak wegkomen met hun gedrag. Graag had ik het anders gezien, maar dit is de realiteit van de straat. Het roept de vraag op in hoeverre de stedelijke Treiteraanpak effect sorteert. Ook kun je je serieus afvragen (en daarom stelt D66 hier vandaag ook politieke vragenover in de bestuurscommissie) of dit alles het gevolg is van bezuinigingen op politie en handhaving.

Zonder te willen zwartepieten over de schuldvraag lijkt de oplossing me helder: een structurele aanpak van pesterijen en bedreigingen is nodig om de stad leefbaarder te maken voor Daan, Willem en veel andere bedreigde bewoners. Zodat niet de slachtoffers moeten verhuizen, maar de daders.

Jeroen Mirck doet als D66-bestuurscommissielid in columns verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam.


36 reacties op "Politieke column: Buurtterreur"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
Tsja, dit is het onomkeerbare resultaat van decennia lang politiek correct wegkijken en een serieus probleem niet willen benoemen, laat staan het echt willen aanpakken.
M. Weijman
-2-  M. Weijman:
Ik ben een 50-jarige inwoner van Osdorp en ik heb 2 opmerkingen n.a.v. je stuk.

Buurterreur heb ik zien toenemen ná het verdwijnen van de buurthuizen c.q. jongerenclubs. Als reden werd destijds genoemd "omdat deze clubs broeinesten zijn". Dat problematiek zich zou voortzetten op straat was te voorzien.

Autochtone kinderen worden stelselmatig gepest en bedreigd op straat en op school omdat er geen volwassenen, zoals raadsleden of leerkrachten, zijn die dit krachtig veroordelen.

Ik spreek uit ervaring, mijn beide dochters zijn zodanig op de middelbare school gepest dat zij hun opleiding moesten omderbreken in verband met hun welzijn. Dientengevolge zijn zij beiden op hun 16e verjaardag gedagvaard door de gemeente. Dit laatste is typerend voor de houding van gemeente (ook Bureau Leerplicht) met betrekking tot overlast gevende jongeren.
Ik pleit voor een terugkeer van (openbare!) buurthuizen én voor duidelijke richtlijnen op scholen.
Suffie
-3-  Suffie:
Milena, ik mis in je reactie de termen 'theedrinken' en 'linkse hobby'. zo is het niet compleet.
JohnN
-4-  JohnN:
Graag breng ik enige nuancering aan: buren pesten is iets dat wijd verbreid is, en misschien wel van alle tijden. Iets wat afwijkt van het eigen beeld 'hoe men behoort te leven' krijgt vaak de wind van voren. Dat vind je onder alle bevolkingsgroepen. Het 'recht van de sterkste' laat de meerderheid vaak over de schreef gaan. Zelfs in yuppenbuurten, kijk maar eens naar de 'rijdende rechter'. 50% van alle Nederlanders heeft wrijving met zijn buren, zo hoorde ik laatst als resultaat van een peiling.
Steden die groepen van een bepaalde etniciteit massaal in bepaalde wijken huisvesten vragen hierom zodra ze achteraf proberen er iets meer van een mix van te maken. Mixen moet je tijdens het proces doen, niet achteraf.
Milena Tsareva
-5-  Milena Tsareva:
@ -3-
Waarom moeten die termen er toch weer bijgehaald worden? Ik vind ze (zo waar als ze zijn) zo stigmatiserend en confronterend. Dus ik dacht zo: een keertje niet. Maar goed, jij denkt daar blijkbaar anders over.
@ -4-
Blijf vooral wegkijken. Verhef het tot een kunst.
Jeroen Mirck
Dank voor de reacties. Dit stuk schreef ik vorige week al en het leverde me tientallen reacties op van bewoners die zich in de overlast en intimidatie herkennen. Ook Daan heb ik persoonlijk gesproken. Veel slachtoffers hebben inderdaad de indruk dat 'het systeem' niet is berekend op efficiënt ingrijpen.

Natuurlijk heeft John gelijk dat wrijving met je buren geregeld voorkomt, zeker in grote steden. Dat is echter iets anders dan stelselmatige pesterijen en dreigementen. De wijze waarop dat soms wordt weggewuifd verbaast me oprecht. Geluidsoverlast door een te harde tv begrijp ik, maar stenen tegen je ruit vind ik totaal onacceptabel.

Interessant punt van M. Weijman: de oude buurthuizen hadden inderdaad een belangrijke functie. Sommige wijken hebben ze nog steeds, maar hun rol is vaak overgenomen door de Huizen van de Wijk. Aangezien die voor alle doelgroepen bedoeld zijn, vinden jongeren ze soms niet interessant om heen te gaan. En wat het pesten van autochtone kinderen op school betreft: daar gaat één van de door mij genoemde voorbeelden over. Inderdaad, dat is totaal verkeerd ingeschat en begeleid door de school. Wellicht uit angst, danwel uit politieke-correctheid. Over dit soort problemen zijn we wat mij betreft absoluut nog niet uitgepraat.
Milena Tsareva
-7-  Milena Tsareva:
En als er dan na het praten (want dat kunnen de politici wel) uiteindelijk ook ooit nog eens echt iets gedaan gaat worden zodat daders i.p.v. slachtoffers de deksel op hun neus krijgen, dan zouden we al een heel eind komen met het terugwinnen van de samenleving (in de breedste zin van het woord). Maar nu ik teruglees wat ik zojuist in de vorige zin schreef, besef ik reeds dat dit in ons wegkijk- en oogkleplandje een utopie zal blijven.
Suffie
-8-  Suffie:
Milena, doe eens een concrete suggestie?
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
Suffie, de "keiharde aanpak" waar politici het altijd over hebben... die is er nooit geweest en daar wacht ik eigenlijk nog steeds op. De invulling daarvan laat zich niet moeilijk raden. Open deurtjes hoeven niet ingetrapt te worden.
Suffie
-10-  Suffie:
Nou Milena, daar ben ik het dus niet mee eens. Vertel eens wat jij bedoelt met 'keiharde aanpak'?
Jeroen Mirck
-11-  Jeroen Mirck:
'Keiharde aanpak' is retoriek van de beste stuurlui aan wal, die vooral praten maar zelf niets doen. Politici staan wel met hun poten in de klei en werken aan opties. Want er is niet één oplossing. Voor meer blauw op straat is geen geld, dus moet je de politie-inzet slim verdelen. De Treiteraanpak werkt alleen in een beperkt aantal gevallen, dus moet je ook andere instrumenten inzetten. De wijkagent of buurtcoördinator is daarbij de sleutel; die moet actief aan de slag met incidenten die de meeste impact hebben, zoals hangjongeren die de buurt terroriseren.

Ik pleit al jaren voor uitbreiding van de buurtveiligheidsteam (of wijkpraktijkteams), waarbij teams van politie, handhaving, woningcorporaties en sociaal werk samen in een wijk actief zijn. Zij bouwen een band op met de buurt en zijn makkelijk aanspreekbaar. Dit draagt aantoonbaar bij aan het verminderen van overlast en burenruzies. Onder de vorige coalitie is hier al op bezuinigd, maar dit moet juist meer prioriteit worden. Dan maar wat minder 'Donkere Dagen Offensieven', dure camera's of preventieve fouilleeracties. Beleid betekent keuzes maken. Keuzes die werken.
Milena Tsareva
-12-  Milena Tsareva:
@ -11-
'Keiharde aanpak' is geen retoriek van de beste stuurlui aan wal, maar wel degelijk die van politici die zich herhaaldelijk verbaasd, verontwaardigd en in dit soort politiek correcte "krachttermen" uitspreken als er weer eens iets onverteerbaars gebeurt (aanslagen, stads-/wijk-/OV-terreur, agressie tegen hulpverleners/werknemers in de publieke ruimte, et cetera. Politici beginnen dan gelijk quasi-emotioneel voor draaiende camera's te pruttelen om het volk een goed gevoel te geven en vooral rustig te houden. In deze zelfde categorie "spierballentaal" valt de zin "Blijf met je poten van onze politici/mensen af (vrij naar Plasterk/Opstelten). Het klinkt allemaal heel dreigend, indrukwekkend en het impliceert/suggereert een vervolg in de vorm van beleids-, wets- en/of strafmaatwijzigingen om bepaalde zaken een halt toe te roepen, maar ER GEBEURT VERDER NIETS. Er hangen nooit consequenties aan, er wordt geen beleid op gemaakt. Een glas, een plas en alles blijft zoals het was. En daarbij is het (ook @ -10-) totaal niet belangrijk dat IK hier zou moeten vertellen wat dat beleid zou moeten zijn. Ik constateer alleen dat we geregeerd worden door holle vaten en dat passend beleid op dit vlak totaal ontbreekt.

@ -10-
Niemand verplicht jou het met iets eens te moeten zijn.
Milena Tsareva
-13-  Milena Tsareva:
Enne... meneer Mirck: "geen geld"? Als er wat "vluchtelingen" op drift raken, ligt er plotseling zomaar een miljard euro klaar met een strikje eromheen. Geld is dus geen probleem in Nederland.
JohnN
-14-  JohnN:
Milena, ik kom in opstand tegen jouw ''wegkijk en oogklep'' etiket dat je niet alleen de hele linkse politiek maar ook mij persoonlijk opplakt. Lekker makkelijk zeg. Het is niet zo dat '''wegkijken'' mijn houding is, integendeel. En in de politiek zijn er zowel van links als rechts fouten gemaakt.

Mijn persoonlijke ''niet-wegkijken' ervaringen: Enkele tientallen jaren geleden al, toen ik in Almere woonde, was daar weer een nieuw overdekt winkelcentrum geopend. Ik liep daar met jonge kinderen en het was er behoorlijk druk. Opeens werd ik bijna geraakt door een Marokkaans Nederlandertje van hooguit een jaar of vijf, die op zijn kinderfiets (waarschijnlijk net de zijwieltjes eraf) slalommend door de drukte racete.
Ik greep hem bij de achterstang zodat hij wel moest stoppen. ''Je mag hier echt niet fietsen'', sprak ik. Het ventje sprong onmiddellijk weer op zijn fietsje, keek mij woedend aan en riep: ''IK doe wat IK wil!'' en racete verder. Ik vond dat ik moest optreden als voorbeeld voor de kinderen die bij mij waren. Maar ik had het beter zonder er aandacht aan te besteden kunnen laten passeren. Niemand viel mij bij, niemand deed iets om het ''klootzakje'' (k*tmarokkaan in opleiding) te beletten zijn tocht voort te zetten. Ik heb me niet alleen lopen afvragen in wat voor sfeer dit kereltje opgroeide, maar ook hoe de uitdrukking ''van kwaad tot erger'' op hem zou uitwerken. Dat hebben de jaren inmiddels aangetoond. Wie zijn kinderen opvoedt in een sfeer van allochtoon isolationisme kweekt een generatie die zich op later leeftijd agressief tegen autochtonen opstelt. Mijn nuancering is dat wij zelf (links en rechts) te gemakkelijk de zaak uit de hand lieten lopen. Links wegens een verkeerde correctheid aan te hangen, rechts omdat men dacht: als we ze nou allemaal op een hoop bij elkaar gooien hebben wij er in onze wijken geen last van.

Weet je, Milena, ik ben een beetje de wereld rond geweest, nog voor de goedkope vluchten ons massaal gingen vervoeren om de aardkloot te vervuilen. In die tijd zag ik vele Islamitische landen. In woonbuurten waar kinderen rondliepen werden ze gecorrigeerd als ze zich misdroegen. Door ouders, winkeliers, omstanders, politie. Dat doen wij te weinig, misschien gingen die ouders er ten onrechte van uit dat wij ze op straat wel in het gareel zouden houden. Maar als een vijfjarig kind op straat tegen een onbekende volwassene schreeuwt ''IK doe wat IK wil'' is er natuurlijk al vanaf de luiertijd iets mis.
in mijn commentaar -4- wilde ik het wat breder trekken, om niet alleen in de polarisatie autochtone Nederlanders versus instroom uit Noord-Afrika te blijven steken. Pesterijen komen echt onder ALLE groepen voor, zeker wat homofobie betreft. ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren, en dan betrof het nog niet eens provocerende leernichten, maar twee rustige lesbiennes die niemand aanstoot gaven.
Laten we toch beseffen dat elk mens verschilt. En treed corrigerend op in een heel vroeg stadium, nog voor het echte criminelen zijn geworden. In dat later stadium is ''keihard aanpakken'' een loze kreet.
Milena Tsareva
-15-  Milena Tsareva:
@ -14- JohnN
Laat ik je laatste reactie kort samenvatten met de woorden: "Dat doen wij te weinig."
Geweldige conclusie! Daar sluit ik me uiteraard van harte bij aan. Dat zouden we meer moeten doen en volgens mij is "keihard aanpakken" (in allerlei gradaties, maar i.i.g. harder dan de huidige 'pap-en-nathoud-aanpak') daarbij bijzonder gewenst.
Jeroen Mirck
-16-  Jeroen Mirck:
@Milena: Dat er "niets gebeurt" is onzin. Degenen die ervoor zorgen dat er wél iets gebeurt, zijn politici. Niet leunstoelwijsneuzen zoals jij.
JohnN
-17-  JohnN:
@Jeroen: Een veer op eigen hoed steken ziet er wat potsierlijk uit.
@Milena: Keihard aanpakken heeft vele gezichten. Gerechtvaardigd reageren op aantasting van de rechtsorde, lijkt me oke. Maar als ik de wereld beschouw zie ik veel vaker ''keihard aanpakken'' als uitvloeisel van: populariteitsriten, machtshonger, rancune, zelfs platte wraaklust. Turken bekeken we als een rustiger slag dan Marokkanen - met de laatste ontwikkelingen in Turkije heb ik i.i.g. mijn mening herzien. Erdogan en zijn kliek is druk bezig met ''keihard aanpakken'' en voert zijn land zo anderhalve eeuw terug. Toegejuigd door de helft van de bevolking. Wee degene die tot de andere helft behoort. Die moeten zijn ''democratische'' dictatorhand tot in Nederland vrezen. Een goed voorbeeld van ''keihard aanpakken'' zou het zwaar strafbaar stellen van ''Turkenkliklijnen'' en ''Marokkanenkliklijnen'' moeten zijn. Geen tolerantie tegenover feestende Turkse vlaggenzwaaiers die zich agressief opstellen tegen andersdenkenden. Zo hoorde ik wat slappe commentaren van NL journalisten ''dat het nou eenmaal een wat sneller opgewonden slag volk is''. Dan sluit ik mij liever aan bij Marianne Zwagerman die verontwaardigd stelling neemt: we moeten het niet accepteren dat een groep agressief aan een andere groep belet om er een eigen mening op na te houden. Frits Spits gaf een veelzeggendheid-punt aan Rotterdams burgemeester Aboutaleb die verklaarde ''dat Rotterdam van oudsher veel importeert maar dat we niet toelaten dat er mensen zijn die de conflicten uit andere landen bij ons willen importeren''.
Milena Tsareva
-18-  Milena Tsareva:
Neem me niet kwalijk dat ik (vanuit mijn leunstoel) in reactie -16- een typisch voorbeeld van zelfoverschatting en een bevestiging van de maatschappelijk steeds breder heersende gedachte over de groeiende kloof tussen politici en hun achterban zie.

@JohnN
Het doet me deugd de voorbeelden van "keihard aanpakken" (en de suggestie deze "zwaar strafbaar" te stellen) te lezen, die je in reactie -17- naar voren brengt. Ik ben ik dat kader heel benieuwd hoeveel te heet gebakerde Turken de afgelopen nachten bekeurd zijn voor het ernstig in gevaar brengen van de verkeersveiligheid, het moedwillig blokkeren van hoofdroutes, onnodig claxonneren en het verstoren van de orde (lees: nachtrust van mensen die overdag wel gewoon dingen te doen hebben)? Misschien kan de heer Mirck dat even voor ons nakijken. Weten we meteen hoeveel de politici/politie daadwerkelijk doen om de baas te blijven in de Nederlandse straten. Ik vrees echter dat we aan de vingers van één hand genoeg hebben om ze te tellen...
Milena Tsareva
-19-  Milena Tsareva:
* ik dat kader = in dat kader
JohnN
-20-  JohnN:
Wat mij opviel: Turkse Duitsers en Turkse Belgen die niet met vlaggen luid schreeuwend op pad gingen om ramen in te gooien en auto's te beschadigen, waren er ook! Maar als de journalist hen vroeg wat zij van de situatie in hun (voormalig) vaderland vonden, bleven ze vriendelijk glimlachend zwijgen, De Erdogan aanhang lijkt de oppositie behoorlijk angst aan te jagen en daar reageert men op door ''onder te duiken''. De generatie vóór mij komt dat bekend voor.
Begrijpelijk hun angst, immers of je je tegenstanders nou als ''untermenschen'' of als ''kankergezwellen'' aanduidt maakt in mijn ogen geen verschil. Ik hoop dat veel mensen die bij het Oekraine referendum tegenstemden om hun houding tegenover het aanklampen met smoezelige regimes duidelijk te maken, ook bedoelden dit uit te strekken tot onze al even smoezelige vrijage met het huidige absolutistische Turkije. Dan is het die ''onze leider, onze vader'' aanhangers tenminste duidelijk hoe de meerderheid in Nederland er over denkt, zonder ons daarbij te verlagen tot onrechtmatige razzia's en opsluitingen zonder vonnis.
Jeroen Mirck
-21-  Jeroen Mirck:
@JohnN: Het was geen veer op mijn eigen hoed, maar een nuancering van het beeld dat 'de' politiek 'niets doet'. Zulk commentaar getuigt van geestelijke luiheid en ongefundeerd populisme. We leven in een vrij land, dus mag eenieder die onzin verkopen. Tegelijk is het mijn goed recht om die onzin te weerleggen.
JohnN
-22-  JohnN:
@Jeroen: In een vrij land is het een politicus ook geoorloofd om af en toe je tegenstanders eens gelijk te geven op een enkel punt waar je (als oplettend waarnemer) het mee eens kunt zijn. Ik blijf genuanceerd ook al zie ik om mij heen steeds meer polarisatie. Soms verschuift mijn opinie, ik blijf niet altijd in een gegraven putje zitten schieten op wie anders denkt dan ik. Wat betreft samenleven met mensen van andere afkomst ben ik bereid om heel veel ruimte te geven. Maar niet zoveel als ''links'' toe bereid was in ruil voor een rode stip in het stemhokje. Toen de ''gastarbeiders'' kwamen zei ''de politiek'' geruststellend: ze komen even een poosje het arbeidsgat helpen opvullen, dan gaan ze weer weg. Daarom maakte niemand zich druk over totale afwezigheid van kennis van de Nederlandse taal. Vervolgens gingen ze niet weg en bevorderden we ''gezinshereniging''. Nooit had men dat met dubbele paspoorten moeten doen, en nooit zonder VOORAF enig bewijs van wil tot integreren door bijvoorbeeld in staat te zijn tot een eenvoudig gesprekje met een immigratie ambtenaar. De Indische buurt kreeg huis aan huis gemeentefolders in alle uitheemse talen behalve de onze. FOUT. Ik heb gewerkt op Scandinavische schepen, ik heb gewerkt in de USA. Nog nooit kwam iemand mij daar welkomstfoldertjes in het Nederlands aandragen.
Hadden we ons wat meer als een serieus immigratieland opgesteld dan waren er geen derde macht verbindingen vanuit voormalige landen van afkomst die zoveel invloed op de rust in onze ONZE! samenleving veroorzaken. Ik ben het helemaal niet eens met de versimpelde ''recht-voor-zijn-raap'' redeneringen van Milena, maar ik durf wel toe te geven dat bepaalde punten van haar ergernis zeker gerechtvaardigd zijn. Eskaders aanhangers van de ''erdocratie'' die vlagzwaaiend dreigend rondtrekken horen opgepakt te worden. Daar zijn we best toe in staat, we gaan immers 28 gevangenissen sluiten, maar we DURVEN het niet omdat we zo'n uitstekende deal hebben geregeld (citaat VVD, bijgevallen door D66) met dezelfde stoppelsnor die nu zijn Nederlandse aanhang aanzet om ook hier de ''kankergezwellen'' uit de maatschappij te verwijderen. Zijn we zo blind? Fouten in het verleden kunnen helaas niet goedgemaakt worden. Nieuwe fouten er bovenop kunnen we wel vermijden. Wie staat daarvoor?
Arnoud
-23-  Arnoud:
Goed verwoord, John. Ik ben het er geheel mee eens. Er komt nog eens bij dat immigranten voor het grootste deel werden gehuisvest in wijken die in sociaal opzicht toch al niet sterk waren. De sociaal zwakste groepen kregen de problemen voor hun kiezen, niet de beter gesitueerden. Eigenlijk valt de negatieve reactie op nieuwe groepen immigranten in bepaalde opzichten dus wel te verklaren.
Jeroen Mirck
-24-  Jeroen Mirck:
@John: Ik ben het met je eens dat het integratiebeleid eind vorige eeuw compleet is ontspoord door verkeerde keuzes en overdreven meebewegen met de nieuwkomers, en dat we daar nog steeds last van hebben.

Overigens gaat mijn column niet over Erdogan, dus is mij onduidelijk waarom we het daar ineens over hebben. Er is veel kritiek op Erdogan vanuit de Nederlandse politiek. Ook is het volstrekt onacceptabel dat hij Turkse Nederlanders indoctrineert om moderne Turken en hun bedrijven te boycotten of lastig te vallen. Daar moet inderdaad tegen worden opgetreden en volgens mij gebeurt dat ook.
Milena Tsareva
-25-  Milena Tsareva:
Hoe gebeurt dat dan? Zwaaien met het foeivingertje? Die "moderne Turken" zijn hun leven niet meer zeker.
JohnN
-26-  JohnN:
@Jeroen: Re -24- De tekst gaat over buurtterreur. Merkwaardig politicus-antwoord om opeens niet te begrijpen waarom nu toch Erdogan ter sprake komt. Even uitleggen: Buurtterreur dreigt als stoppelsnor zijn aanhang hier blijft ophitsen om AK-tegenstanders (moderne Turken?) in onze wijken het leven zuur te maken. Het verband is mij zonneklaar. En ik moet Milena toegeven dat er nog geen echte repressie actie te merken is tegen de schreeuwende vlaggenzwaaiers die hier naartoe verdwaald lijken te zijn vanaf het Taxim plein.
We hebben een fantastische deal gesloten via (naïeve?) Mark Rutte. Erdogan krijgt 3 miljard om de vluchtelingen voor ons tegen te houden. Hij koopt er kogels voor om ze weg te schieten. En dan dat ''meegevoel'' dat er geen vluchtelingen meer hoeven te verdrinken... Niet meer? Ben ik dan zo slecht geïnformeerd???
JohnN
-27-  JohnN:
Goedenavond, politici en rechtshandhavers, ik zag vandaag 3 geradicaliseerde Nederlanders veroordeeld worden tot 6 jaar wegens deelname aan doodslag etc. Bij verstek, want ze verblijven in Syrië, worden niet uitgeleverd en komen zich uiteraard niet uit eigen initiatief melden om hun straf uit te zitten. Voor het paleis van justitie zag ik minstens een dozijn ISIS vaandels demonstreren tegen onze rechtsmacht. Voor zover ik kon zien mochten ze na hun demonstratie ongemoeid naar huis. Als ik me even verplaats in de gedachtewereld van deze rechtstaatgenieters denk ik dat ze zich krom hebben gelachen. Om onze onnozelheid. Als we hier opruiing en moordlust constateren horen er arrestaties gedaan te worden. Dan hebben we ook eens een rechtszitting zonder lege beklaagdenbankjes.
Manfred
-28-  Manfred:
@27 Waar zag je die veroordeling dan? De uitspraak was in de rechtbank van Den Haag. In het filmpje van de NOS zag ik alleen de rechter en geen beelden van een demonstratie buiten. Heb je een linkje naar een filmpje voor me van die demonstratie met die ISIS vlaggen?
Suffie
-29-  Suffie:
Arrestaties om een vlag die we niet kunnen lezen...?
JohnN
-30-  JohnN:
@Suffie: Nee hoor, gewoon de suffie spelen en alles wat tegen westerse waarden is de vrije hand geven?
We zijn te slap en principeloos. Actueel voorbeeld is Turkije: Erdogan's ambassadeur in Nederland verwacht dat Nederland zijn ''kristallnachthorden'' alle medewerking zal geven! Hij bedoelt duidelijk: Om iedereen die niet de AK lijn volgt tot ''kankergezwel'' te verklaren (er zijn altijd heethoofden genoeg om het karwei af te maken).

De copykids van de willekeurige dood en verderfzaaiers laten zich dagelijks inspireren zolang onze ''leiders'' geen antwoord hebben op de acties van provocateurs, zoals bijvoorbeeld die IS vlaggenzwaaiers voor het paleis van justitie in Den Haag. Enig idee wat er gebeurt als je een provocerende vlag van de oppositie voor het paleis van Erdogan gaat zwaaien?
De EU weet heel goed het heil van de groeiende economie van de multinationals te bevorderen, het antwoord op ondermijning van ECHTE democratie hebben ze nog steeds niet gevonden, zoeken ze er wel naar? Zo blijft extreem rechts wel groeien dankzij de labbekakkige houding van de macht in NL, GB, F. De enige die ik nog enig voordeel van de twijfel gun is Merkel.
JohnN
-31-  JohnN:
@Manfred: Ik heb het hele item in eerste uitzending gezien, voorlezing van het vonnis door de rechter met aansluitend buitenopnamen voor het justitiegebouw van Den Haag, waarvan je maar even een stukje van de gevel zag door de grote aantallen vaandels. In latere samenvattingen die ik heb gezien was het item ingekort (zelfcensuur? Mag ik niet hopen, dan is het nog erger dan ik dacht, want onze MP zegt dat we in oorlog zijn met IS. Dan is het doen alsof de sympathisanten ervan niet onder ons zijn raar). Misschien kan de NOS opheldering geven.
Milena Tsareva
-32-  Milena Tsareva:
Suffies laatste reactie geeft maar weer aan hoe we in ons slappe en laffe Nederland in het algemeen met structurele en bewuste ondermijning/bedreiging van onze vrijheid omgaan. We kunnen het niet lezen, dus laat maar gaan. Ik ben het volledig met JohnN eens dat onze ''leiders'' geen antwoord hebben op de acties van (gevaarlijke) provocateurs. Geert Wilders zal hier garen bij gaan spinnen op 15 maart 2017.
Suffie
-33-  Suffie:
"Hedenavond onbeperkt Tajine"
Vervolgens keihard naar de vloer gewerkt...
JohnN
-34-  JohnN:
@Suffie: Soms kan ik je verpakte humor wel waarderen, maar op dit onderwerp sla je de plank mis.
Suffie
-35-  Suffie:
Hola, John! Ben ik hier de enige die niet mag extrapoleren?
JohnN
-36-  JohnN:
@Suffie: Als iemand voor onze gerechtsgebouwen staat te demonstreren met zwarte banieren, dan moet daartegen opgetreden worden, ook al zou men in het Arabisch ''halal vlees halve prijs'' er als tekst op gezet hebben (om zich in te dekken). Het doel: minachting van de Nederlandse rechtsorde en sympathie voor de kelensnijders, is duidelijk. Gewoon door de zwarte lappen al.
Hetzelfde geldt al bijna voor de Turkse vlag ''gezwaaid uit vreugde"...? Wanneer dat gepaard gaat met doodsbedreigingen, het werpen van stenen, meevoeren van molotov-cocktails, om politieke andersdenkenden de stuipen op het lijf te jagen. Ook hier is de intentie duidelijk: minachting voor de minderheid, verheerlijking van de razziafanaat in Ankara.
Deze mensen hebben niet begrepen wat democratie en vrijheid van meningsuiting hier betekent: respect voor de ander. We moeten op de bres staan tegen homohaat (topic) dat geldt dan toch precies zo voor andere aanleidingen tot straatterreur?
Ik zou het bijna gelijkstellen met het zwaaien met SS-banieren of swastika-vlaggen voor de Hollandse Schouwburg, daar zal toch ook op zijn minst arrestatie uit voortvloeien? We moeten het importeren van conflicten die onze maatschappij vreemd zijn voorkomen met alles wat ons ten dienste staat.
Extrapoleer wat je wilt, wat er op het ogenblik gaande is is in mijn ogen geen grap.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.