Home > > Politieke column: Vluchtelingen

Politieke column: Vluchtelingen

Voorzittershamer

Vluchtelingen. Geen onderwerp heeft deze maand zo nadrukkelijk het politieke én publieke debat gedomineerd, en terecht. De oorlog in Syrië, de gammele bootjes op de Middellandse Zee: het laat geen mens onberoerd en schreeuwt om een oplossing. In Europa, in Nederland en ook in Amsterdam.

Nieuw-West was het eerste stadsdeel dat in actie kwam: Sportcentrum Caland in Osdorp huisvestte binnen enkele dagen ruim 300 vluchtelingen. Natuurlijk roept dat ook spanningen op. Zo beklaagde stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (PvdA) zich erover dat Nieuw-West en Zuidoost bovengemiddeld veel opvang voor hun kiezen krijgen. Vreemde timing, want een dag later werd bekend dat juist stadsdeel Zuid een grote, langdurige opvanglocatie opende: de oude gevangenis aan de Havenstraat. Later die week draaide Baâdoud bij: ook nu de vluchtelingen alweer weg zijn uit de Calandhal blijft Nieuw-West beschikbaar voor opvang.

Die solidariteit is terecht, want een grote stad als Amsterdam heeft natuurlijk zijn verantwoordelijkheid voor de snel groeiende stroom vluchtelingen, net zoals ook andere gemeenten naar verhouding hun bijdrage leveren. Nederland houdt zich daarmee aan Europese afspraken, want het is niet meer dan logisch dat de EU hierin samen optrekt. Jammer dat een land als Slowakije de deur juist wil sluiten voor vluchtelingen uit het ergste oorlogsgebied, Syrië. Wie vlucht voor de terroristen van IS verdient onze steun.

Tegelijk komt er ook andere opvang in Nieuw-West: het project Startblok biedt straks containerwoningen op het verlaten sportpark Riekerhaven voor 250 studenten en 250 statushouders, oftewel asielzoekers met een verblijfsstatus. Het laten samenwonen van deze twee groepen bevordert de integratie van statushouders enorm. Bovendien gaat het niet ten koste van het bestaande woningaanbod.

Het mooie is dat initiatief ook van bewoners zelf komt: veel mensen zamelen kleding in of melden zich als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Op al deze manieren neemt Nieuw-West zijn verantwoordelijkheid voor vluchtelingen. Daar ben ik trots op.

Elke maand doet Jeroen Mirck als D66-bestuurscommissielid in een column verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West.


zes reacties op "Politieke column: Vluchtelingen"

Arnoud
-1-  Arnoud:
Stadsdeel Zuid had helaas geen opvang beschikbaar op de Bernard Zweerskade of ten zuiden van de Van Boshuizenstraat. ;-) Wat de laatste betreft gaat Amstelveen gelukkig de leemte opvullen. Honderd meter verderop, bij Kronenburg, komt geloof ik een opvang. Kunnen de rijkere buurten tenminste ook eens kennismaken met het verschijnsel vluchteling. ;-)
JohnN
-2-  JohnN:
Het is als met zoveel dingen. We worden weer eens uiteen getrokken naar twee kampen: of je moet horen bij het kamp dat overloopt van menselijk mededogen en wil liefst iedere nieuwkomer aan het hart drukken, anders hoor je bij het kamp van "rechts" dat in elke asielzoeker een profiteur van de sociale verzorgingsstaat ziet - erger nog: potentieel lid voor de vijfde colonne die de macht gaat overnemen. De laatstgenoemde nog het ergst gepolariseerd door de man die in elke zin het woord tsunami bezigt en hermetische grenzen met hekken onder hoogspanning propageert.
Het geluid van de middenweg zal pas langzaam doorklinken als zich meer en meer azc's vullen.
Ik verafschuw opstokers in eigenbelang die het land rondreizen als Geert, maar ik ben ook niet naïef. Al die moeders met jonge kinderen vervullen mij met mededogen, dan krijg ik hetzelfde gevoel als Angela Merkel moet hebben bewogen, zij herinnert zich nog goed de warmte van West-Berlijn toen de muur viel. Maar al die jonge mannen uit de oorlogsgebieden van nu waar tientallen krijgsheren elkaar bestrijden... hebben we daar als ze eenmaal in ons midden zijn niets van te duchten?... Ze lijken in de meerderheid, immers cameraploegen zoemen liefst in op angstige kleuters en huilende moeders.
Het huisvestingsbeleid is een tijdbom, coa denkt in kostenefficiëncy en wil vooral grote centra met >500 bewoners per eenheid. Dat laat zich het gemakkelijkst realiseren in de "provincie". Maar de vluchtelingen willen graag in de randstad, in de grote steden. Daar precies is een enorm chronisch gebrek aan sociale huurwoningen voor de eigen bevolkingsaanwas. We kennen de situatie en de verantwoordelijken.
De spanningen in een stad als Amsterdam zullen stijgen, het mededogen verminderen. We hebben nu geen leegstaande Bijlmer achter de hand die zich laat vullen.
Herbert
-3-  Herbert:
In COA-termen is de Havenstraat een klein locatie kwam opvang, 400 personen. Wel is het een hele goede locatie, ingericht op mensen die er verblijven. Alle sanitair is bijvoorbeeld nog aanwezig, alle bedden. Verder heb je er veel privacy. Je slaapt met zijn tweeën op 1 cel.

Aan de Flierbosdreef (780 en de Oliphant (850) is de scheiding maar een kamerscherm. Je collega ligt 1 meter naast je te ruften en te rochelen.

De noodopvang moet je zien als een dependance van Ter Apel. De bedoeling is dat de mensen binnen 72 uur de noodopvang verlaten en dan naar een AZC gaan. In de praktijk duurt het vaak iets langer. Een gezin is vaak iets lastiger te plaatsen dan een eenling.
In de noodopvang gebeuren een aantal zaken. Allereerst de mensen weer op adem en tot rust laten komen, medisch onderzoek, identificatie en registratie en een intake bij de IND.
Het voordeel van de Syriërs is dat bijna alle volwassenen wel originele ID-papieren hebben, al dan niet verlopen. Dat maakt de doorlooptijd voor die mensen wat sneller.
Somaliërs hebben bijna nooit een ID omdat daar geen overheid is.
Mensen uit Eritrea hebben meestal ook geen papieren omdat het aanvragen van een ID daar als zeer verdacht wordt beschouwd. Eritrea heeft een van de wreedste dictaturen ter wereld.

En JohnN, volgens mij haal je een paar zaken door elkaar. Kan me voorstellen want de media maken er een potje van in hun berichtgeving.
War we het hier over hebben is de (nood)opvang. Zeg maar de incheckbalie van de asielprocedure. Daarna gaan ze naar een AZC en die ligt wel in de provincie. Als het blijkt dat asielzoekers niet aan het rampokken slaan zijn de gemeenten en gemeenschappen wel blij met zo'n AZC omdat die mensen met hun karig leefgeld nu net de lokale supermarkt open houden en de buslijn in stand te houden.
(In de jaren '90 kwam het dorp Slagharen in opstand omdat in een leegstaand klooster enkele honderden asielzoekers werden opgenomen. Toen het centrum werd gesloten kwamen ze weer in opstand. Ze wilden dat het AZC bleef.)

Nu terug naar Amsterdam. Amsterdam heeft geen AZC en er is ook geen sprake dat er eentje komt.

5 jaar geleden ging 75% van het woningaanbod naar mensen die een urgentieverklaring hadden. Mensen uit de maatschappelijke opvang (daklozen), vluchtelingen met een status en stadsverniewingsurgenten.
Dat is sinds 5 jaar anders. Mensen uit de MO en vluchtelingen krijgen een woning aangeboden en daar moeten ze het mee doen. Accepteer je de aangeboden woningen niet? Dan word je uit de procedure gemikt en dan zoek je het zelf maar uit. Stadsverniewingsurgenten zijn er bijna niet meer.
Arnoud
-4-  Arnoud:
@Herbert: informatief betoog, Herbert. Waarvoor dank! Het lijk bijna of je er werkt. ;-)
JohnN
-5-  JohnN:
@Herbert: Wat De Key gaat doen met de Riekerhaven lijkt mij een tussenvorm: Startblok - containerwoningen voor vluchtelingen met aspirant asylstatus die uit de noodopvang plaats voor weer nieuwkomers moeten maken. Geen echte woningen, zulke units, de vnl. Syriërs zullen daar ook wel weer zsm uit weg willen. Het is geen "campus" zoals De Key zegt, maar in feite een azc-situatie. Zeker wanneer het eenlingen betreft die een gezinshereniging aanvraag gehonoreerd kunnen krijgen komen deze weer op de gewone sociale huurmarkt terecht. In Amsterdam, niet in de "provincie". Wie denkt dat alles op zijn pootjes terechtkomt met wat hulp van de charitas is in mijn ogen wat te optimistisch.
Herbert
-6-  Herbert:
@John, er worden van de 500 woningen (24m2) 250 bestemd voor asielzoekers en 250 voor andere jongeren. Ik weet niet wat de maximum leeftijd is.

Iedereen krijgt een campuscontract. Dat is een tijdelijk contract van 5 jaar. Bij studentenhuisvesting zie je dat meer. Bijvoorbeeld na 6 maanden na je afstuderen moet je weg.
De mensen die daar gaan wonen moeten zich bij Woningnet inschrijven. De periode in het AZC telt mee voor de opbouw van je rechten. Maar je krijgt geen urgentiebewijs, hooguit als er sprake is van een ernstige handicap. Maar dan kom je, denk ik, ook niet in aanmerking voor deze woningen.

De kans op nareis acht ik gering. Dat had namelijk al gekund toen die jongeren in het AZC zaten en een verblijfsvergunning kregen.

Het complex staat er tijdelijk, 9 jaar. Maar tijdelijk kan in Amsterdam zo een paar decennia duren
Die 250 woningen zijn een onderdeel van de 1300 woningen die Amsterdam moet leveren van het Rijk.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.