Home > > Veel vormen van recreatie

Veel vormen van recreatie

Amsterdamse Bos - Foto: Arnoud Hugo

In mijn Almeerse jaren was ik een groot voorstander van het idee van een 'clusterstad', zoals die was ontwikkeld door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Die ging uit van een omringende groenstructuur waarbinnen meerdere kerngebieden voor bewoning onderling met elkaar werden verbonden. Daar zouden ex-Amsterdammers de ambiance van de Gooise dorpen ervaren die ze zich niet konden veroorloven. Meteen volop groen in tegenstelling tot oude kernen, waar pas gaandeweg plantsoenen en parken worden aangelegd. Toekomstige Almeerders hoefden niet eerst in een kale winderige polder te wonen. Lang vóór de grote bouwstroom werden eind jaren zestig op grote schaal bospercelen aangeplant. Het eerst 't Almeerderhout, vergelijkbaar met het Amsterdamse Bos, dat als werkverschaffing in de jaren dertig in de driehoek Amsterdam-Amstelveen-Schiphol kwam. Recreatie was toen bijzaak... In Almere Haven vestigden zich eerst de reeën, toen pas de mensen.

Exploitatierekening
Het oorspronkelijke plan ging het vierkante archief in toen Almere een ambitieuze zelfstandige gemeente werd. De clusterstad in het groen moest een 'bandstad' worden langs A6 en spoorlijn. 
Men zette vraagtekens bij de kosten-baten analyse van de voorhanden bossen en waterpartijen. Tellingen werden gedaan van de 'gebruikers' ervan. Het aantal gebruikers stond in geen enkele verhouding tot de kosten! Dagelijks een handjevol wandelaars en fietsers die er hun rust zochten en vonden. Door een dergelijke benadering konden bossen worden gekapt tot woonwijk en natuurlijke rietoevers verkocht als kavels voor villabouw. De overblijvende bossen en parken moeten grootstedelijk worden onderworpen aan een exploitatierekening. Net als in Amsterdam? 

Motorcrossen
Recreatie is in oorspronkelijke betekenis het zich losmaken van de dagelijkse sleur en zich geestelijk 'herscheppen', zodat je weer een poos bestand bent tegen de eisen van het bestaan. Voor die oorspronkelijke benadering is ruimte en rust nodig, net datgene wat ook flora en fauna als voorwaarde stelt. Daarvoor trekt een stadsbewoner naar het groen. Maar recreatie is tegenwoordig een onmetelijk breed begrip geworden. Van vogeltjes kijken tot motorcrossen of hip-hop springend uit je dak gaan. Daar komen problemen uit voort, zodra je groenstructuren aan exploitatie-rekeningen onderwerpt zullen dingen die geld genereren de overhand krijgen ten koste van andere belangen die zich niet in harde valuta laten becijferen.

Wildgroei
Toen ik in de jaren negentig nog in de Milieuraad van Almere zat maakte ik me al grote zorgen over het feit dat het bestuur steeds meer naar Amsterdam keek voor haar ontwikkeling en waardevolle bestaande ideeën verwierp. Nog vóór de festivals in Amsterdam steeds talrijker werden groeiden al soortgelijke sympathieën onder de bestuurderen van 'de snelst groeiende stad van Nederland'. 
De 'festivalisering' van het groen in en rond Amsterdam werd intussen tot een ware wildgroei. Er is geen stukje groen te vinden waar niet meerdere keren per jaar podia en foodtrucks worden geplant. Met de nodige vervuiling en lawaai. Lang niet iedereen is daar blij mee, maar die hoor je meestal niet, de vroegere recreanten. En omwonenden, die zwijgen om geen hetze over zich heen te krijgen.

In de stadsregio Amsterdam waren er in 2014 driehonderd festivals, de helft daarvan waren van het 'dance' type, dat zich vooral door 120 bps basgedreun kenmerkt. Driehonderd keer werd ergens openbaar groen dagenlang afgesloten en was er 's nachts geluidsoverlast voor de buurt. 

Gestoord
Uit een artikel in het NRC citeer ik Sacha Prins (44) uit Buitenveldert: ''Ik word er gestoord van. Het is een ongelofelijke klereherrie. Zes jaar geleden was het eerste dancefestival in het Amsterdamse Bos, eindelijk eens iets niet voor bejaarden, dacht ik. Nu vraag ik me af of ik zelf bejaard ben''. De buurman, Paul de Vries vult aan: ''Het zijn niet alleen de festivals, dan weer is er een illegaal feest, dan een bedrijfsfeest, dan weer iets van de hockeyclub. Het is alles bij elkaar waar mensen gek van worden''.
De Amsterdammers die in stilte lijden vinden de Partij voor de Dieren als hun bondgenoot. Die heeft er een speerpunt van gemaakt: ''Stop de festivalisering van parken!'' Ze hebben meer waarden dan alleen een economische, vinden ze. ''We knabbelen de laatste rustpunten van de stad op''.


Reageer op "Veel vormen van recreatie"

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.