Home > > Waar zijn de verdwenen miljoenen van de toeristenbelasting?

Waar zijn de verdwenen miljoenen van de toeristenbelasting?

Begroting 2015

Verhuursite Airbnb groeit snel. Vorig jaar verdubbelde het aantal adressen in Amsterdam tot 10.500. Airbnb gaat nu voor de gemeente Amsterdam de toeristenbelasting innen. Dat is een goede stap, omdat verhuurders, volgens Airbnb, aangeven die aangifte zelf te ingewikkeld vinden. Klaarblijkelijk wordt er al jaren niet betaald... zouden ze dan wel hun inkomsten bij de belasting opgeven?

Ik verbaas me over de inkomsten uit toeristenbelasting in de begroting van de gemeente voor 2015: die dalen met 7 miljoen van 42 naar 35 miljoen. Dat is vreemd.

Amsterdam heeft 25.000 hotelkamers. Met een bezetting van bijna 80% (volgens de sector zelf) betekent dit zo'n 9 tot 10 miljoen 'kamernachten'. In Amsterdam zijn 9 tot 10 miljoen officiële (kamer)overnachtingen. De hotelprijs is volgens de sector 142 euro per nacht. Dat vind ik zelf wat hoog, dus reken eens met 109 euro (dat zijn de cijfers van het Amsterdamse bureau voor Onderzoek en Statistiek). Dan is de omzet van de hotels 1 miljard per jaar. De opbrengsten van toeristenbelasting bij hotels zouden 50 tot 55 miljoen moeten zijn. 

Of is de bezettingsgraad die de hotelsector in de enquetes doorgeeft te hoog en het echte aantal overnachtingen waarvoor ze toeristenbelasting betalen lager? Zijn dan echt meer hotelkamers nodig?

Het aantal overnachtingen in 2013 steeg met 7,5% volgens IAmsterdam en O&S. In 2014 zet die stijging door, omdat er veel kamers zijn bijgekomen en de bezettingsgraad stijgt volgens de sector. Ik snap het niet. Meer kamers, meer overnachtingen zouden toch moeten resulteren in meer toeristenbelasting? Ik mis 15 tot 20 miljoen.

In de 'officieuze sector' wordt zo'n 150 tot 200 miljoen besteed. Dan moet die sector dus ook 7 tot 8 miljoen toeristenbelasting opleveren, juist met die enorme groei van Airbnb en anderen. De inning van toeristenbelasting gebeurt voortaan door Airbnb. Dan zouden de inkomsten uit toeristenbelasting dus moeten stijgen in plaats van dalen. 

Ook de inkomsten uit de heffing op rondvaarttickets dalen: de zogenoemde vermakelijkheidsretributie. Het aantal rondvaartbezoekers stijgt, maar de inkomsten dalen. De sector zelf geeft aan zo'n 4 miljoen tickets te verkopen. Dan zouden de inkomsten 2,5 miljoen moeten zijn in plaats van de nu gebudgetteerde 1,5 miljoen. Er is vast en zeker een goede verklaring voor dit verschil in de begroting.

Het lijkt erop dat ondanks de sterke groei van het toerisme de gemeente toch steeds minder inkomsten binnen krijgt voor bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte. Dat is niet logisch. 

Mogelijk moet het hele systeem van heffingen eens tegen het licht worden gehouden. Bijvoorbeeld een heffing vooraf op basis van het aantal hotelkamers en een vergunningenstelsel voor bed-and-breakfast and short stay waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgerekend met de verhuurder. Bovendien is de vraag waarom ook niet andere pretparkondernemers, zoals de fietsverhuurders, die gebruik maken van de openbare ruimte zouden moeten bijdragen. Daarmee draagt iedere 'ondernemer' in de sector evenredig en eerlijk bij aan de lasten van de gemeente.

Nadrukkelijk voorbehoud bij de rubriek Rook & Vuur

Wij horen wel eens wat. En anders verzinnen we het zelf wel. In elk geval gaat het over zaken die door de direct betrokkenen nooit openlijk worden toegegeven.
Want dan is Leiden in last. Of Amsterdam, in dit geval. Daarvoor is deze uiterst dubieuze rubriek. Voor geruchten, verdachtmakingen, vuige roddel en achterklap. Maar daarom soms niet minder waar. Want waar Rook is, is Vuur.


vier reacties op "Waar zijn de verdwenen miljoenen van de toeristenbelasting?"

JohnN
-1-  JohnN:
Ik herinner me nog heel goed het enorme lek bij gemeentelijk parkeerbeheer toen er nog van die meters aan de straat stonden waar je munten in moest gooien. Daar bleken de inkomsten flink afgeroomd te worden. Zou er hiermee iets soortgelijks spelen? Ik heb nog nooit een betaalde overnachting zonder toeristenbelasting kunnen boeken. Of dit ook afgedragen wordt kan ik als klant/toerist niet controleren, daar moet ik maar op vertrouwen...
Eric
-2-  Eric:
Eén reden noem je niet. In 2013 en 2014 werd tijdelijk 5,5% toeristenbelasting geheven. In 2015 is dat weer 5% geworden. Het waarom is mij onduidelijk, maar zal vast iets met de signatuur van de coalitie te maken hebben.
http://www.amsterdam.nl/belastingen/onde..
Klaas
-3-  Klaas:
Ik heb begrepen dat toeristenbelasting uitsluitend overnachtingen betreft van niet-ingeschrevenen die hiervoor moeten betalen. Bij bed en breakfast kunnen de aanbieders er natuurlijk ook voor kiezen om de overnachting niet in rekening te brengen maar wel het ontbijt.
Ik vind het hoogst merkwaardig dat de 'toerist' geen zekerheid heeft dat zijn betaalde belasting werkelijk wordt afgedragen, geen mogelijk heeft tot het indienen van een bezwaar en ook niet de mogelijkeid heeft om de toeristenbelasting persoonlijk aan de gemeente af te dragen.
Walther
-4-  Walther:
Zijn de miljoenen terecht? Een deel in elk geval wel!

Er is in 2014 uiteindelijk 48 miljoen binnen gekomen. Die 48 mln zit in lijn met de 50 tot 55 miljoen die ik zelf eerder had berekend met cijfers van de sector zelf. Dan is de omzet van de hotelsector zo'n 1 mrd per jaar (in overnachtingen). Een aanzienlijk deel van de 'verdwenen' miljoenen is hiermee terecht (voorlopige inkomsten 2014 gingen nog uit van 42 mln).
Vraag aan de wethouder zou kunnen zijn in hoeverre er nu 'volledigheid' in de heffing is geweest in 2014.

Het enige dat nog ontbreekt is de inkomsten van b-and-b en short stay. In de 'officieuze sector' wordt zo'n 150 tot 200 miljoen besteed. Dan moet die sector dus ook 7 tot 8 miljoen toeristenbelasting opleveren (die lijken nu niet binnen te komen), juist met die enorme groei van Airbnb en anderen. Ik ben benieuwd wat dat in 2015 in het laatje gaat brengen nu er een deal is met Airbnb (en waar blijft eigenlijk de deal met de tweede speler Wimdu?).

In de begroting van 2015 wordt nog uitgegaan van 35 mln... dat is aan de lage kant. Met een daling van het tarief, en groei toerisme en nieuwe airbnb belasting, is 50 mln meer in lijn met de verwachtingen.
Vraag aan de wethouder: is er geen aanleiding voor bijstellingen?

Onduidelijk blijft de zogenoemde vermakelijkheidsretributie. Het aantal rondvaartbezoekers stijgt, maar de inkomsten dalen. De sector zelf geeft aan zo'n 4 miljoen tickets te verkopen. Dan zouden de inkomsten 2,5 miljoen moeten zijn in plaats van de nu gebudgetteerde 1,5 miljoen. Er is vast en zeker ook een goede verklaring voor dit verschil in de begroting van 1 mln.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.