Home > > Tanende invloed?

Tanende invloed?

Berichten uit de Bestuurscommissie

Voorzittershamer

Waar gaan jullie als bestuurscommissie nog over? Die vraag krijg ik bijna wekelijks te horen. Logisch, want je merkt aan alles dat de hervorming van de deelraden tot bestuurscommissies heeft geleid tot minder bevoegdheden voor de stadsdeelpolitiek. De stad is meer dan ooit de baas. Toch hebben we meer te zeggen dan je denkt.

Natuurlijk, sommige dingen mogen of kunnen we niet meer zelf doen. Het beste voorbeeld is onze eigen begroting: die stelt de stad op. In overleg met ons, dat gelukkig nog wel. Laatst sprak ik D66-wethouder Udo Kock van Financiën. Hij liet me weten dat we als bestuurscommissie niet meer kunnen schuiven tussen de toegewezen budgetten (zorg, handhaving, enzovoort), maar nog wel bínnen die budgetten. We hebben dus absoluut speelruimte.

Toch lijkt de tanende invloed van de bestuurscommissie de afgelopen maanden te hebben bijgedragen aan het vertrek van drie ervaren fractievoorzitters in Nieuw-West. Direct na de verkiezingen vertrok Michèl Tromp (VVD), niet veel later gevolgd door Paulus de Wilt (GroenLinks). Medio september stopte ook CDA-lijsttrekker Rien Fraanje, vanwege zijn drukke baan als directeur van het wetenschappelijk bureau van zijn partij.

Alledrie mannen met jarenlange ervaring, alledrie mannen ook die allicht hebben gedroomd van een bestuurspost. Hun invloed als ‘gewoon’ commissielid is geringer, maar nog altijd wezenlijk. Daarom vind ik het jammer dat we deze drie routiniers zijn kwijtgeraakt.

Jazeker, steeds meer verantwoordelijkheden verschuiven naar de Stopera, maar het is aan de bestuurscommissie om daar actief te gaan lobbyen. We zijn immers de ogen en oren van het stadsdeel, het ‘verlengd bestuur’. Een sterke commissie kan een krachtig geluid laten horen richting het stadsbestuur. We zijn er om op te komen voor de belangen van Nieuw-West.

Of het nu gaat om veiligheid, onderwijs, economie, de vluchtelingen die hier weer terug zijn of jongeren die als jihad-strijder afreizen naar Syrië (waar D66 vorige week vragen over stelde), we blijven ons als bestuurscommissie erover uitspreken. Want ook al gaan we er formeel misschien niet over, het gaat wel over ons stadsdeel en onze bewoners. Het is dus onze taak om daar iets mee te doen. Reken maar dat we zorgen dat de Stopera ons blijft horen.

Elke maand doet Jeroen Mirck als D66-commissielid verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West.


twee reacties op "Tanende invloed?"

Herbert
-1-  Herbert:
Dat de bestuurscommissies een soort politiek commissariaat zou worden zat er wel in. Niks is zo moeilijk om macht af te staan. En de partijen die nu het college vormen zijn ook geen vrienden van de stadsdelen. De SP niet omdat ze geen macht hadden in de stadsdelen. Die wilde liever ongekozen wijkraden waar ze wel konden heersen. De VVD is altijd tegen geweest, op de stadsdeelbestuurders na en D66 heeft zijn kroongruwelen diep verborgen onder leiding van Dittrich en Pechtold.

In Den Haag was er ook niet zoveel liefde voor de stadsdelen. Dat er nog een vorm van lokaal bestuur is, hebben we te danken aan het CDA. Niet omdat het CDA nu zo gecharmeerd is van stadsdelen maar omdat er in veel grote plattelandsgemeenten vaak dorpsraden zijn. En die zouden dan ook afgeschaft moeten worden.

Overigens typerend dat de BC's de ogen en oren van de Gemeenteraad moeten zijn. Dat zegt is over de afstand tussen de Gemeenteraad en de inwoners.

Geheid dat er zaken goed fout gaan. Denk maar eens aan de decentralisatie van de AWBZ en de WMO. Dat gaat om serieus geld. En dat terwijl het gemiddelde raadslid nog eens het verschil tussen credit en debet kent, laat staan een begroting kan lezen.
Jeroen Mirck
Die dorpsraden zijn eigenlijk wel een leuk verhaal, Herbert: die zijn er door de voorstanders van de stadsdelen (PvdA, D66, GroenLinks) bijgehaald om het CDA in de Tweede Kamer aan het twijfelen te krijgen. Uitgerekend CDA-minister Donner is namelijk de kwade genius achter het plan om de deelraden te schrappen. Dat uitgerekend het CDA dat plan van Donner vervolgens ging afzwakken, was natuurlijk een vermakelijke paradox.

Maar serieus: ik ben blij met lokaal verlengd bestuur omdat het simpelweg ondoenlijk is voor 45 gemeenteraadsleden om altijd maar overal in de stad te zijn en de vinger aan de pols te houden. De raad praat toch vooral over grootstedelijke zaken, niet over de buurt waar jij of ik wonen. Die afstand is er altijd geweest en zal er altijd blijven. Deelraden of bestuurscommissies staan per definitie dichterbij. Dat wil niet zeggen dat we het doorgeefluik zijn van elke lokale klacht, maar we zijn er wel om de selectie te maken van zaken die zo belangrijk zijn dat we ze door moeten spelen naar de gemeenteraad. Dat vind ik een goed systeem.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.