Home > > Arresteer eens een agent!

Arresteer eens een agent!

Bereden Politie

De toenmalige fractievoorzitter van de SP in (voormalig) Stadsdeel Westerpark, Harm-Jan Kamstra doorkruiste de stad laat in de avond, rondrijdend op rolschaatsen en aan zijn arm twee tassen: één met verkiezingsposters en één met behanglijm. Op knappe wijze wist hij ook nog een bezem vast te houden. Aldus plakte hij her en der de oproep aan kiesgerechtigde burgers om toch maar vooral SP te stemmen. Patrouillerende agenten zagen dat en besloten in te grijpen: de SP voorman werd een boete opgelegd wegens illegaal aanplakken en zijn behanglijm werd ter plekke door de goot gespoeld.

Een bij de burgemeester neergelegde klacht over het ruwe gedrag van de agenten leverde het volgende op: de boete aan Kamstra werd kwijtgescholden omdat de wet zegt dat vanaf een week voor de verkiezingen het wildplakken van verkiezingsposters is toegestaan. Bovendien kreeg de betreffende agent een boete voor milieuvervuiling, want het is nu eenmaal verboden milieuonvriendelijke stoffen in het riool te dumpen.

Natuurlijk is het onmogelijk voor elke agent elk onderdeel van de wet (al dan niet vermomd als Algemeen Plaatselijke Verordening) te kennen, maar die uitgebreide kennis wordt wél van burgers verwacht.

Burgers weten dat zij niet harder dan vijftig mogen rijden binnen de bebouwde kom met hun motorfiets, niet over de trambaan mogen gaan en zeker niet stoplichten mogen negeren. Een politie-agent wist dat blijkbaar niet en dus hield ik hem staande waarop hij uitriep: "Kan je [krachtterm] niet opzij gaan? Ik ben van de politie, hoor!"
Waarop ik zei: "Ik ga nog niet opzij maar plaats een burgerarrest want een politievoertuig dat niet in wilde achtervolging is vanwege een misdrijf moet zich gewoon aan de verkeerswet houden."
"Dat is helemaal niet waar want ik ben van de politie!", kon de agent nog uitbrengen, maar inmiddels waren er diverse buurtgenoten getuige van zijn gedrag.

Wat de jonge agent niet wist (en wat ik zelf ook later pas vernam) is dat een burgerarrest niet mogelijk is in het geval van een verkeersovertreding, omdat verkeersovertredingen onder bestuursrecht vallen en niet onder het strafrecht!

Ik vatte de moed op naar zijn nummer en de naam van zijn standplaats te vragen. In eerste instantie weigerde hij die gegevens te geven, maar onder druk van de toeschouwers koos hij eieren voor zijn geld. Ik liet hem daarop gaan. Ik gaf het verhaal door aan het betreffende politiebureau en kreeg later per brief de informatie dat de betreffende agent was berispt en dat er een substantiële geldboete was verrekend met zijn salaris.

En het gaat verder: een scooter van Cition, de particuliere ordehandhavers wat betreft parkeerbeleid, scheurde veel te hard over de stoep, maar ging te snel voor mij om hem staande te kunnen houden.

Waarschijnlijk zijn dit maar incidenten en gelukkig hebben wij hier nog geen 'Amerikaanse toestanden' waarbij een agent kan roepen: "Natuurlijk schoot ik hem met acht kogels dood want hij had een blikje bier gejat en zei dat hij mij wel in elkaar zou slaan als ik hem zou arresteren. Niet mijn schuld dat ik zijn pen voor een mes aanzag."
Maar misschien moet de overheid wat budget regelen voor een opfriscursus voor ordehandhavers.

O, en misschien leuk om te weten: wanneer het paard van een lid van de bereden politie zijn behoefte doet op de openbare weg is de agent volgens afspraak verplicht de uitwerpselen op te ruimen. Tenzij hij natuurlijk in wilde achtervolging is of het incident plaatsvindt op een plek waar nauwelijks burgers er last van kunnen hebben. Zoals een bospad. Let wel: dit is een afspraak dus als een agent er zich niet aan houdt, heeft dat verder geen juridische consequenties.

En als u het – om wat voor reden dan ook – niet kunt laten een agent uit te foeteren, roep dan niet: 'Je bent een.....(lichaamsdeel, dier of combinatie daarvan naar keuze)!' maar roep: 'Ik vind je een...(...)'. Het eerste geval geldt namelijk als belediging van een ambtenaar in functie en het tweede valt onder vrijheid van meningsuiting.

Hoe het ook zij: als burger bent u niet verplicht uw mond te houden als u een overtreding ziet. Zelfs wanneer die overtreding wordt begaan door een ordehandhaver.


dertien reacties op "Arresteer eens een agent!"

Herbert
-1-  Herbert:
Haha, milieuonvriendelijke stof. Het spul waarmee geplakt bestaat uit water, behangerslijn en waterglas.
Behangerslijm is gewoon aardappelzetmeel eigenlijk hetzelfde wat in een pakje droge soep gaat met dat verschil dat de zetmeel in de soep gerafafineerder is, d.wz. moleculen van dezelfde lengte opdat het niet gaat klonteren. Waterglas wordt gebruikt om de poster te beschermen tegen regen.

Wat betreft die agent, de ontheffing RVV hoort bij het voertuig. Domweg gezegd hij mag alle verkeerstekens negeren, op de stoep rijden enzovoorts. Maar er zijn meer voertuigen die een ontheffing RVV hebben maar meestal beperkt. Denk aan pakjesbezorgers, busjes van KPN en UPC e.d.
Maar die ontheffing moet wel betrekking hebben op het uitvoering van de dienst. Neem je het voertuig mee en ga je op je vrije zaterdag boodschappen doen en je zet je wagen op de stoep, dan ben je wel mooi de sjaak als je betrapt wordt.

Heel ergerlijk voorbeeld van misbruik zag ik een jaar of acht geleden. Politiewagen van bureau 's Gravenzandeplein reed naar de snackbar in de Camperstraat, parkeerde de auto zo dat er niemand meer langs kon en even later kwam er 1 smeris uit met 3 zakken vette bek en 1 smeris om die andere te dekken. Per slot van rekening is het wel in Oost hè!
Terrence
-2-  Terrence:
Dank voor je aanvulling, Herbert! Dat ga ik zeker onthouden. Zouden agenten dat zelf eigenlijk ook weten? Ik denk dat de meeste agenten - net zo min als de meeste burgers - ook niet op de hoogte zijn van alle wetten en regels.
Herbert
-3-  Herbert:
Hoi Terrence,

En normale straatagent houdt zich eigenlijk met 2 dingen bezig: handhaving openbare orde en ingrijpen bij strafbare feiten. Daarin is zijn wetskennis dan ook goed in. Dat hij zijn vingers brandt aan artikelen in de APV vind ik vreemd omdat die in iedere gemeente anders is en ook binnen gemeentes verschillend zijn. Denk aan horeca aan het Rembrandtplein of aan een buurtkroegje in de Baarsjes.
Nu kan je wildplakken nog als vernielen beschouwen.
Vreemd is dat wildplakken in het kader van verkiezingen wel mag. In de APV lees ik er niets over.

M.b.t. vrijstelling RVV 1990, toen ik wel eens met zo'n groen PTT-Telecom wagentje moest rijden, i.v.m. storingen in datacentra. Moest ik eerst een overeenkomst ondertekenen en ik werd door de garagebaas verteld dat die ontheffing een waardevol goed is.
Suffie
-4-  Suffie:
Beste Terrence, ik moet altijd wel een beetje grinniken om je blij naïeve stukjes in de categorie Schrandere Knaap ziekt Duf Ambtenarenvolk. In dit geval vlieg je echt zo ernstig uit de bocht, dat ik er nu toch echt even wat serieuzer op in ga, met name omdat je hier een aantal klok & klepelweetjes etaleert waarmee je anderen ernstig in verlegenheid zou kunnen brengen. Even op een rijtje:

- "Een politie-agent wist dat blijkbaar niet en dus...."

Jammer nou, maar deze politiemeneer had dus wel degelijk gelijk. Zoals Herbert al aangeeft geldt voor de politie een ministeriële vrijstelling voor het volledige RVV. Zij hoeven zich dus niet aan de verkeersregels te houden, zolang ze de vrijstelling maar gebruiken in het kader van hun taakstelling. In dat kader vind ik het altijd wel bijzonder dat mensen zonder enige feitenkennis over politionele taakstellingen en bevoegdheden een oordeel denken te kunnen vormen over het al of niet terecht gebruik maken van bevoegdheden, terwijl ze geen idee hebben welke motieven of welke taken erachter zitten.

- "niet in wilde achtervolging is vanwege een misdrijf...."

Je reinste flauwekul, en dat bedoel ik dus met oordelen zonder enige vorm van feitenkennis. Iemand roept wat onzinnigs en iedereen denkt dat hij daarin een reden heeft om dienders terecht te wijzen op vermeend wangedrag. Feitelijk gaat de vrijstelling heel ver, zolang de desbetreffende diender de noodzaak maar kan uitleggen om bepaalde dingen te doen. Zo is het heel legitiem om over een trambaan te rijden om overzicht te hebben over de rest van het verkeer, iets wat hij een motorrijder niet heeft als hij netjes tussen twee auto's in blijft hangen.

- "Wat de jonge agent niet wist..."

Los van het feit dat ik de relevantie van deze aanname in het stuk niet kan ontdekken, hecht ik er ook geen enkel geloof aan, zoiets als roepen dat een pastoor niet op de hoogte is van het Tweede Testament. De Wet Administratieve Afhandeling Verkeersovertredingen, oftewel de Wet Mulder, met z'n speciale bevoegdheden en dwangmiddelen is voor iedere diender het fundament onder zijn handhavingstaak, samen met de Wetboeken Strafrecht en Strafvordering. Twee toolkits die hij dagelijks gebruikt en toepast. De kans dat je een agent treft die niet kan lezen of schrijven is groter.

- "dat er een substantiële geldboete was verrekend met zijn salaris...."

Dit verhaal komt rechtstreeks uit een hele dikke duim, waarvan ik alleen maar kan hopen dat het niet de jouwe is. Even de feiten:
* Een boete kan alleen worden opgelegd aan de hand van een proces-verbaal, opgemaakt door een bevoegd opsporingsambtenaar. Ik mag er gerust van uitgaan dat dit in dit geval (even afgezien van het bestaan van de vrijstelling) niet het geval is. Een waarneming, klacht of brief van een burger zal nooit tot een boete leiden, domweg omdat deze noch bevoegd is, noch de wettelijke en overtuigende bewijskracht kan leveren.
* Vervolging van een agent die -in of buiten diensttijd- een overtreding pleegt die niet onder de vrijstelling valt, gaat net als bij iedereen via het CJIB. Het CJIB houdt geen "substantiële geldboetes" in van salarissen, maar stuurt netjes een acceptgiro, net als bij iedereen. De werkgever is in deze geen partij en zal alleen geld laten inhouden van een salaris als de betaling na langdurig uitblijven van betaling is uitbesteed aan een deurwaarder, en dan alleen nog in het uiterste geval. Kortom: pure nonsens.
* Overigens kent het ambtenarenrecht wel een straf inhouding van salaris of terugzetting in rang, op te leggen bij zeer zwaar plichtsverzuim. Deze wordt vrijwel alleen toegepast als er sprake is van toegebrachte schade.

- "is de agent volgens afspraak verplicht de uitwerpselen op te ruimen..."

Als het geen consequenties heeft, waarom noem je het dan? En waarom las ik ooit in een reactie van jou op een eerder artikel dat zo'n diender een boete riskeert die van zijn salaris wordt ingehouden?

http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/..

Ook hier even: ruiters zijn niet verplicht om de poep van hun paarden op te ruimen, allereerst omdat het praktisch gewoon gevaarlijk is om poep te scheppen en tegelijkertijd je paard vast te houden, maar ook omdat paardenpoep in tegenstelling tot hondenpoep geen gevaar is voor de volksgezondheid. Omdat het wel netjes is worden uitgestippelde routes van de paardenpolities vaak nagereden om de ergste keutels op te ruimen. Soms doen ze dat zelf, vaak bestaan hier afspraken over met de stadsreiginiging.

- "en het tweede valt onder vrijheid van meningsuiting..."

Deze hardnekkige fabel is vooral populair onder middelbare scholieren en eerstejaars studenten maar absolute lariekoek. Ik snap ook niet hoe je dit hier durft te beweren en nodig je vooral uit om het eens te vragen aan de mensen die het ooit hebben uitgeprobeerd en een uurtje later met een illusie armer, een ervaring rijker en met een stafbeschikking of transactievoorstel in hun achterzak het politiebureau uit zijn komen lopen. In welke vorm je het ook giet, het recht op vrije meningsuiting wordt beperkt door de bepalingen in het wetboek van strafrecht. Cruciaal is niet of je al of niet een mening geeft, maar of je al of niet iemand krenkt of kwetst. Voordat je dit soort bakerpraatjes verkoopt is het misschien goed om e.e.a. te toetsen aan de wetgeving of liggende jurisprudentie, voordat je mensen opjut om zichzelf ongewild in hele vervelend situaties te begeven.
Arnoud
-5-  Arnoud:
@Suffie: Het is logisch dat een pastoor niet op de hoogte is van het 'Tweede Testament'. Dat bestaat namelijk niet. Wél het Nieuwe Testament. ;-)
Suffie
-6-  Suffie:
Ooit was ik overtuigd atheïst, maar ik doe er al een tijdje niets meer aan. Ik ga er vanuit dat de boodschap duidelijk is...
Terrence
-7-  Terrence:
Dank je wel, Suffie!

Jammer dat jij geen minister-president bent want het land kan wel iemand gebruiken die alles weet over elk onderwerp en zelf echt helemaal nooit in de fout gaat. Dank je wel voor het mij wijzen op mijn tekortkomingen. Ik wacht (inmiddels al enkele jaren) op een door jou geschreven stuk waarin jij even aangeeft waar het mis gaat in de maatschappij en wat er precies moet verbeteren en hoe dat moet worden bereikt. Uiteraard begeleid door de nodige wetsartikelen en amendementen die jij zo keurig uit je hoofd kent. Laat jij ons even weten wanneer jij dat stuk hier gaat plaatsen? Dan hang ik alvast de vlag uit!

Voor jouw informatie: de agent in kwestie was in overtreding en dat wist zijn chef ook. Jammer dat jij er niet was om hen op hun fouten te wijzen. Zij stellen het altijd op prijs wanneer burgers de wet beter kennen dan de handhavers zelf.
Suffie
-8-  Suffie:
Terrence, ik ga niets schrijven over waar het mis gaat in de maatschappij. Dat laat ik aan jouw fantasie over, daar schijn je nogal waarde aan te hechten.
Terrence
-9-  Terrence:
Maar jij weet het beter dan ik (of wie dan ook), Suffie! Wil jij dan alsjeblieft jouw wijsheid met ons delen? Dan krijgen wij vanzelf een veel betere wereld!
Suffie
-10-  Suffie:
Tjonge, Terrence! Dat is de reactie van een verongelijkt kind dat is betrapt op spieken! Nu heb ík het ineens gedaan!

Terrence, de waarheid is echter dat jij degene bent die weetjes op deze site zet die voor geen meter blijken te kloppen. Weetjes ook, die iedere sukkel die de moeite neemt om even het internet door te wandelen kan ontkrachten als snoeihard verzonnen of onwaar. Je roept maar wat omdat je ergens de klok hebt horen luiden en dan heb je de pest in als iemand je er op wijst dat het niet waar is. En dan ben ik een betweter?

Ik zie hem vanavond al op een politiebureau onder een verhoorlamp zitten, de eerstejaars die is opgepakt voor belediging van een motordiender en alleen heel zachtjes kan uitbrengen: "Ik dacht dat het vrije meningsuiting was, de redactie van Amsterdam Centraal, u weet wel, die onafhankelijke opinie- en discussiesite over Amsterdam, heeft het zelf gezegd. Kijkt u maar hier!" Wil jij dat op je geweten hebben?

Heb je wel eens gedacht aan een opfriscursus voor opiniërende blogredacteurs?
Arnoud
-11-  Arnoud:
In elk geval weet Terrence de discussie flink op gang te helpen. ;-)
@Terrence: Overigens heeft Suffie recent een stukje gepubliceerd op dit weblog, dus wat dat betreft is je wens al in vervulling gegaan. ;-)
Terrence
-12-  Terrence:
Koel! Onder welke naam heeft Suffie het stukje hier gepubliceerd? Want dat stukje wil ik uiteraard gebruiken als ijkpunt voor toekomstige stukje van mijn hand. Iemand die nooit fouten maakt, zaken onjuist beoordeeld en nooit ruimte laat voor interpretatie verdient het natuurlijk om vol in de aandacht te staan. Ik wil het stukje dan ook dolgraag lezen en met de mij bekende wereld delen! ;-)
Suffie
-13-  Suffie:
Terrence, daar heb je mij niet voor nodig. Een beetje vermogen tot zelfreflectie is ruim voldoende.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.