Home > > Stakende stemmen

Stakende stemmen

Berichten uit de Bestuurscommissie

Voorzittershamer

Staken, dat doen politici niet. Soms staken wel onze stemmen. Het komt zelden voor, maar vorige week stemden in de bestuurscommissie van Nieuw-West evenveel leden vóór als tegen een ingediend amendement: 7-7. In zo’n geval moet er toch altijd een beslissing worden genomen. Hoe gebeurt dat?

Het ging allemaal om een amendement van de nieuwe Multicultureel Plus Partij (M+), ingediend bij de behandeling van het eigen Reglement van Orde van de bestuurscommissie. Partijen hebben recht op een buitengewoon commissielid die de gekozen volksvertegenwoordiger(s) ondersteunt in voorbereidende vergaderingen, maar die zogenoemde ‘duo’s’ moeten volgens het concept-reglement op de kandidatenlijst voor de afgelopen verkiezingen hebben gestaan. M+ wilde het mogelijk maken dat er ook duo’s mogen worden benoemd die níet op de kieslijst prijken.

Ogenschijnlijk een simpele kwestie, waar een simpel ja of nee van alle vijftien aanwezige volksvertegenwoordigers op mogelijk was. Het liep anders. Commissielid Neslihan Bedirhanoğlu van M+, indiener van het amendement, meldde zich tijdens de vergadering ziek af en verliet de zaal. Zodoende kon zij haar eigen amendement niet verdedigen.

Het is lastig om een amendement of motie te behandelen als de indiener er niet is, want dan kunnen tekstsuggesties van andere partijen niet worden toegevoegd. Daar beslist namelijk de indiener over. Daarop bedacht Rien Fraanje (CDA) iets slims: hij diende een tweede amendement in met dezelfde tekst, maar wel met een kleine aanpassing die hij zelf wenselijk achtte. Aangezien het zijn eigen amendement was, hoefde hij geen toestemming van Bedirhanoğlu te vragen. GroenLinks deed hetzelfde. Zo stonden er ineens drie amendementen over dezelfde kwestie op de agenda.

In de vergadering verdedigden CDA, GroenLinks en D66 de gedachtegang van M+ dat buitengewone commissieleden niet per se op de lokale kieslijst hoeven te staan. Wel stellen ze dat kandidaten woonachtig moeten zijn in het stadsdeel waar ze commissiewerk willen gaan doen – hetgeen de twee aangepaste amendementen ook in verschillende bewoordingen bepleiten. Het gaat deze partijen om de intenties van de kandidaten, niet om een positie op een in de toekomst mogelijk al vier jaar oude lijst.

PvdA, VVD en BNW81 denken daar heel anders over. Zij willen dezelfde regels voor duo’s als voor de gekozen volksvertegenwoordigers. Deze partijen vergeten dat duo’s worden benoemd, niet gekozen. Een wezenlijk verschil. Ook vergeten ze dat er in vier jaar tijd veel kan veranderen. ‘Regels zijn regels’ krijgt bij hen voorrang boven het gezond verstand, zo lijkt het.

De voorstanders kregen steun van de SP, de tegenstanders werden gesteund door de Partij van de Ouderen. Aangezien M+ er zelf niet meer was betekende dat een uitslag van 7-7 voor het best geformuleerde amendement. In dat geval beslist de voorzitter van de vergadering, oftewel stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud. En die is van de PvdA, dus tegen.

Formeel helemaal juist, regels zijn regels. Toch is het zuur, want de indiener van het oorspronkelijke voorstel, Neslihan Bedirhanoğlu, zou met haar stem het beslissende verschil hebben gemaakt. CDA’er Fraanje herinnerde Baâdoud daar ook even aan, maar die was onverbiddelijk: regels zijn regels. Jammer, want het zou een mooie overwinning zijn geweest voor nieuwkomer M+. Volgende keer beter, zonder stakende stemmen.

Als D66-bestuurscommissielid doet Jeroen Mirck elke maand verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West.


twee reacties op "Stakende stemmen"

Herbert
-1-  Herbert:
Ik ben een beetje ambivalent over duo-raadsleden. Aan de ene kant had je maar meer stemmen moeten halen om het werk te verdelen, aan de andere kant vind ik dat kleine fracties hun werk ook goed moeten doen.

Wat ik wel raar vind dat iedere gemeente zijn eigen regels mag stellen en verschillende benamingen hanteert.
In de gemeente Haarlemmermeer heet een duo-raadslid een fractie-assistent. In de meeste gemeenten wordt met die titel administratieve ondersteuning bedoeld.
In diezelfde gemeente kan een meerderheid van de raad die benoeming blokkeren. Dat vind ik helemaal raar, je kan ook niet de installatie van een raadslid blokkeren als de geloofsbrieven in orde zijn.

Verder vind ik wel dat een duo op de lijst moet hebben gestaan. Hoewel de stemming plenair is, hij is toch een soort volksvertegenwoordiger.
JohnN
-2-  JohnN:
Ik vind het maar raar waarom de behandeling en stemming niet simpel een weekje uitgesteld kon worden. Zo urgent was het toch niet? Maar zondigen we dan weer tegen het "regels zijn regels" argument waartegen geen oppositie mogelijk is...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.