Home > > Geen pistolen voor particulieren

Geen pistolen voor particulieren

Ik dacht nog aan een 1 aprilgrap, de kop in de krant dat het personeel van Brink's Waardetransporten misschien toch zouden worden uitgerust met vuurwapens. Gelukkig lag de waarheid iets genuanceerder: naar aanleiding van een aantal incidenten, waaronder de gewelddadige overval op een geldpakhuis in Amsterdam Zuidoost, waarbij overvallers explosieven gebruikten en de politie beschoten met automatische wapens, deed Brink's een verzoek om z'n geldlopers te mogen uitrusten met een vuurwapen.

Het Ministerie wees dit verzoek af, waarop Brink's zich tot de bestuursrechter wendde. Deze bepaalde op 1 april dat de weigering onvoldoende was onderbouwd en dat het Ministerie van Justitie deze diende te herzien. Dat betekent gelukkig niet dat deze ontheffing onmiddellijk moet worden toegekend, maar wel dat het Ministerie de aanvraag opnieuw in behandeling moet nemen en een eventuele nieuwe weigering beter moet motiveren. En even voor de goede orde: beveiligers met vuurwapens, daar ben ik dus mordicus op tegen.

Gympjes
Even hoe het ook al weer zit: de enigen die in Nederland met een pistool op straat mogen lopen zijn de mannen en vrouwen van de politie. Het gebruik ervan is gebonden aan wetgeving en instructies, en wordt altijd achteraf onafhankelijk getoetst. Feitelijk is dat gebruik slechts in twee gevallen toegestaan: bij de aanhoudingen van personen die verdacht worden van een zeer ernstig misdrijf en/of personen die vuurwapengevaarlijk zijn, en in het geval van noodweer. Voor beide gevallen geldt altijd dat eerst andere middelen moeten zijn uitgesloten.

Geldlopers vangen geen boeven, zij lopen geld. Geen noodzaak dus om ter aanhouding een vuurwapen bij je te dragen. Hoe zit dat bij noodweer? Van de politie wordt verwacht om voorwaarts te gaan en op te treden in situaties waarin wij onze gympjes aan kunnen trekken en er vandoor gaan. Daar hoort bij dat agenten in situaties terecht kunnen komen waarin ze zichzelf of anderen (noodweer gaat verder dan zelf-verdediging) moeten kunnen verdedigen.

Schijnveiligheid
Geldt dat ook voor geldlopers en beveiligers? Nee, het is een overvaller niet om geldlopers te doen, maar om buit. Stampen deskundologen, inclusief de politie, houden ons al vele jaren voor de je bij een overval de beste kans maakt om er onbeschadigd uit te komen als je geen verzet pleegt en keurig doet wat de overvaller zegt, ook al schuurt dat met je rechtvaardigheidsgevoel. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor geldlopers: gewoon afgeven die koffer en je slaapt vanavond gewoon in je eigen bed. Een pistool creëert alleen maar een vals gevoel van veiligheid. Een bepaalde categorie overvallertjes zul je er mee afschrikken, maar een ander deel zal juist eerder geneigd zijn om excessief geweld te gebruiken. En dat was nou net één van de redenen waarom onze staatssecretaris Fred Teeven het verzoek van Brink's niet zo'n goed idee vond.

Brute vuurkracht
De belangrijkste aanleiding om geldlopers en transporteurs te bewapenen, de eerdergenoemde overval in Zuidoost (en een soortgelijke overval in Best) is ook meteen de beste reden om het niet te doen. Hier bleek namelijk dat een overmacht aan politiemensen niet was opgewassen tegen een klein clubje overvallers met automatische, militaire wapens, domweg omdat ze zich niet tegen de brute vuurkracht van deze wapens konden verdedigen. In dat kader vraag ik me dan ook af waarom beveiligers van Brink's, of welke andere waardetransporteur dan ook, dan wél kans zouden hebben om een gewapend treffen te overleven.

Opvallend is daarbij Brink's argumentatie: in landen waar de medewerkers van Brink's wél een vuurwapen dragen, komen dit soort heftige overvallen vrijwel niet voor. Dat lijkt een prima argument, maar is natuurlijk natte vingerwerk. Althans, ik ga er maar vanuit dat andere factoren, zoals de kwaliteit van de snelwegen als vluchtweg, de bewapening en responstijd van de politie, de statistisch pakkans, de populatie van de plaatselijke overvallers en de afschrikwekkende werking van opgelegde straffen, niet per land als andere mogelijke oorzaken voor dit verschil tegen het licht zijn gehouden. Lijkt me geen basis om een klein leger aan particulieren met een vuurwapen de straat op te sturen.

Commerciële belangen
Wat ik me afvraag is of de veiligheid van het personeel écht het belangrijkste punt is, of misschien ook het behoud van de 'koopwaar'. Brink's, maar ook G4S en andere branchegenoten, zijn namelijk gewoon commerciële bedrijven die er bij iedere geslaagde overval bij inschieten. En de bijbehorende commerciële en financiële belangen zouden wel eens van invloed kunnen zijn op iemands beslissing om wel of niet een vuurwapen te trekken, tenslotte is ook een geldloper maar een werknemer die z'n baas graag tevreden houdt. Daar is op zich niets mis mee, maar wel als die belangen het kwartje naar de verkeerde kant doen vallen op het moment dat ik met m'n kleine zusje langs kom lopen.

Kortom, zullen we het geweldsmonopolie lekker bij de politie laten? Die hebben het er al moeilijk genoeg mee.

Over de rubriek Zakendoen:

In de rubriek Zakendoen worden bedrijven besproken die opvallen. Nieuwe bedrijven, originele of sympathieke bedrijven, maar ook bedrijven waarvan we ons afvragen waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Tips? Stuur ze naar amsterdamcs [at] googlegroups.com.


50 reacties op "Geen pistolen voor particulieren"

JohnN
-1-  JohnN:
Honderd procent eens. Veertig jaar geleden keek ik al verschrikt op toen ik een filiaal van de Bank of America binnenstapte: meteen stond ik oog in oog met een gewapende 'huisbeveiliger', pistool op de heup, rinkelende handboeien. 'Die kant moeten wij niet op', was het eerste wat ik dacht. Geen doorgeladen schietklare vuurwapens in handen van geldlopers, kassières van nachtwinkels, of eigenaren van juwelierswinkeltjes...
Iedere gewelddadigheid lokt erger gewelddadigheid uit, het enige wat je kunt winnen is escalatie.
Karel
-2-  Karel:
Yvette, als je een keer langs de Nederlandsche bank loopt, zul je zien dat de bewakers bij de poort met pistolen lopen. En nee, dat is geen politie of marechaussee. Tijd voor een nieuw stukje met betere argumenten.
Arnoud
-3-  Arnoud:
@Karel: De Nederlandse Bank wordt wél door de Koninklijke Marechaussee bewaakt. Kijk maar hier:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke..
Nieuw stukje is dus niet nodig.
Karel
-4-  Karel:
Arnoud, dat weet ik ook wel. Die auto staat altijd aan de achterkant van de bank. Aan de voorkant staat echter een particuliere bewaker. Met pistool. Tijd voor een nieuwe stukje dus.

p.s. van mij mogen Brinks medewerkers met AK-47 bewapend worden en doe dr ook maar een vlammenwerper bij. Ik geloof niet in geitenwollensokkentypes als Yvette die lekker veilig vanachter dr bureautje de wetenschap in pacht denkt te hebben. Ieder zn mening.
JohnN
-5-  JohnN:
Sorry er ging iets mis. @Karel: Je bent dus voor AK-47 bewapening, Je vindt escalatie naar meer en erger geweld blijkbaar geen bezwaar. Ik zie mensen met zulke opvattingen liefst naar Centraal Afrika vertrekken. Daar gelooft men in AK-47's en vlammenwerpers om conflicten op te lossen, het is er dan ook heel veilig.
Karel
-6-  Karel:
JohnN, tijdens de wapenwedloop met USSR rond 1982 waren er ook types die vonden dat we eenzijdg de kernwapens moesten vernietigen. Anno 2014 vindt zelfs Mient Jan Faber dat achteraf een dwaling. Over 30 jaar word jij misschien ook wakker.
Suffie
-7-  Suffie:
1. DNB is een overheidsinstelling en geen particuliere of commerciële organisatie (NV, 100% in handen van de Nederlandse staat);
2. De beveiliging van de bank is in handen van de dienst BVTR, feitelijk een ambtenarenbaan. Deze mensen zijn echter NIET bewapend.
3. De externe bewaking van de bank is uitbesteed aan de KMAR (in welk pakje dan ook). Zij vallen onder politie en dragen dus een wapen.

Ik stel voor dat Yvette haar stukje even laat staan en dat Karel zich hetzij beter inleest, hetzij een opticiën bezoekt.
Karel
-8-  Karel:
Suffie, stel dat jij gelijk hebt, dan is dat erg zorgwekkend. Als de sodemieter de overige beveiligers uitrusten met een UZI.
JohnN
-9-  JohnN:
@Suffie: Ach door het eerste commentaar van Karel (de kleine?) waarin ''geitenwollensokken'' uit de verstelmand werden opgediept is verdere discussie bij voorbaat zinloos - dus wat maken we ons druk... Over 30 jaar merkt hij misschien dat de visie die hij zo betitelt achteraf zo gek nog niet was, maar dat inzicht zal me een zorg zijn, dan ben ik er toch al niet meer.
Karel
-10-  Karel:
@Suffie: als JohnN (Nitwit?) belooft er niet meer te zijn, huilt slechts de communistische partij met weer een stem minder.
JohnN
-11-  JohnN:
Kernwapens? Communistische partij? Afslag gemist? Het gaat nog steeds over Brinks Geldtransporten lijkt mij.
Arnoud
-12-  Arnoud :
Is het Karel ontgaan dat de communistische partij reeds in 1991 is opgeheven? Is zijn angst voor het communisme zo diep geworteld dat die nog steeds doorwerkt in zijn huidige beleving van de werkelijkheid?

@Suffie: was het niet zo dat de marechaussee valt onder het ministerie van Defensie?
Suffie
-13-  Suffie:
De communistische partij is niet opgeheven, dat is bolsjewistische propaganda om de infiltratie van een stalinistische vijfde kolonne mogelijk te maken. Karel zit vermoedelijk al 30 jaar met een M16 in z'n kelder te wachten tot er iemand een rode vlag op z'n huis zet.
Suffie
-14-  Suffie:
@Arnoud: de Marechaussee valt organisatorisch onde defensie, maar degenen die daarvoor zijn aangewezen vallen operationeel onder de politie. Eigenlijk eten ze dus van twee walletjes.. ;-)
Milena Tsareva
-15-  Milena Tsareva:
Toch merkwaardig om te zien dat hier steeds dezelfde vastgeroeste, zelfingenomen, socialistische karikaturen schouder aan schouder de aanvalsposities innemen zodra iemand het lef heeft zich af te zetten tegen linkse pennenvruchten. Alles wat maar een beetje naar rechts neigt of tegen links dreigt in te gaan, wordt op dit forum niet geduld, maar wordt afgefakkeld. Ik ben het eens met Karel: kwaad moet je met kwaad bestrijden, het liefst zo grondig mogelijk. Overvallers mogen ook niet met wapens rondlopen, maar doen het lekker toch met schijt aan alles en iedereen. Zeg nu niet: daar hebben we de politie voor, want er is geen haan die er naar kraait en ze mogen lekker hun gang gaan in onze verrotte maatschappij. Dus aanpakken die handel, als de politie het niet doet/kan/wil, moeten we het zelf maar doen. Pappen en nathouden hebben we al te lang gedaan. Het resultaat is in de Bijlmer en Amsterdam-West te zien. Kunnen we van 28 maart trouwens geen nationale feestdag maken?
Suffie
-16-  Suffie:
Stuur je voorstel vooral door naar de familie Sanders, Milena. Ik denk dat ze opgetogen zullen reageren.
Milena Tsareva
-17-  Milena Tsareva:
@Suffie
Nee hoor, dat denk ik niet. Maar om een maatschappelijk statement te maken zou het niet verkeerd zijn. Dat verachtelijke tuig mag gerust eens weten dat ze door de samenleving uitgekotst worden.
JohnN
-18-  JohnN:
Zo is het: moord moet met moord vergolden worden. Daar krijgen we eindelijk een maatschappij van waarin het goede leven eindelijk gloort.
In Iran is dat nog goed (sharia)wettig geregeld. Onlangs stak een jongeman een andere jongen van dezelfde leeftijd dood. De rechter sprak uit dat de moeder van het slachtoffer nu het recht had om de moordenaar te (laten) doden. En aldus geschiedde... hé nee, de moeder van het slachtoffer wilde de moeder van de dader dat verdriet niet aandoen en schonk haar genade door van haar "recht" af te zien! Deze vrouw droeg vast en zeker geitenwollen sokken? Nee, sandalen en een lange zwarte burka. Ja sommige islamieten ontwikkelen zich, Amsterdam-west en Den Haag Duindorp ver voorbij.
Arnoud
-19-  Arnoud:
@Milena: wat is dit nu weer voor verongelijkte houding? Karel krijgt hier toch alle ruimte om zijn standpunt te ventileren? En jij mag het hier ook nog eens uitgebreid met hem eens zijn! Schouder aan schouder, zogezegd. Dat er mensen zijn die het niet met jullie eens zijn en hun mening daar tegenover zetten is wellicht een klein ongerief, maar het heeft natuurlijk niets met links of rechts te maken.
Suffie
-20-  Suffie:
"Dat verachtelijke tuig mag gerust eens weten dat ze door de samenleving uitgekotst worden"

Trek je niet een iets te grote broek aan? Ik acht mij onderdeel van de samenleving die jij lijkt te willen vertegenwoordigen, maar heb toch echt andere gedachten.
Milena Tsareva
-21-  Milena Tsareva:
@JohnN
Nee, moord moet niet per sé met moord vergolden worden. Dat schrijf ik overigens ook niet. Maar overvallers, die zich proberen te verrijken door hun medemensen met steek- of vuurwapens te bedreigen of zelfs aan te vallen, mogen van mij direct afgemaakt worden: weg met dat laffe en lage uitschot.

@Suffie
Als ik de laatste tijd zo de reacties op de fora van regionale en landelijke nieuwssites lees, dan mag ik rustig concluderen dat de maatschappij dat verachtelijke tuig uitkotst, ja. Maar jij bent dan één van de uitzonderingen die de regel bevestigt. Jij vindt ze blijkbaar lief.

@Arnoud
Alles goed en wel, maar de auteurs en de reageerders die op deze website bij het meubilair horen, hebben toch echt een behoorlijk linkse inslag. Elk rechts tegengeluid wordt doorgaans 'en bloc' gepareerd. Maar je hebt gelijk: de wat meer rechts georiënteerde reageerders (zoals o.a. Theo, Karel en ikzelf) mogen wel ons zegje doen.
Suffie
-22-  Suffie:
Beste Milena, als jij de reacties op internetfora over dit onderwerp representatief acht voor de complete Nederlandse samenleving is het misschien een mooi plan om eens wat vaker naar buiten te gaan, of in ieder geval eens wat fora te bezoeken die niet overeenkomen met je eigen signatuur.

Overigens zal ik er geen traan om laten als een gewapende overvaller uit z'n schoenen wordt geschoten, maar dan wel graag door iemand waarvan we op z'n minst mogen vermoeden dat hij of zij het vermogen bezit om daar een enigszins doordachte en verantwoorde beslissing in te nemen. Van mij mogen ze het leger inzetten of de politie uitrusten met hi-speed wapens, maar hou dat schiettuig in godesnaam weg van de man op straat. Of willen we allemaal (de maatschappij?) toe naar een situaties waarin het geoorloofd wordt iedere Marokkaan af te knallen die boos naar je kijkt en waardoor je je -dus- bedreigd voelt? (Stand your ground, lieve mensen. Niet verzonnen...)
Arnoud
-23-  Arnoud :
@Milena: Het is natuurlijk ook een kwestie van optiek: hoe rechtser je zelf bent, des de linkser vind je de anderen. Wanneer je bijvoorbeeld een pleidooi om de bevoegdheid tot wapengebruik alleen bij politie en leger te laten al links vindt, ben je zelf rechtser dan (naar mijn inschatting) de overgrote meerderheid van het parlement. Verder moet ik je helaas meedelen dat je zelf inmiddels ook tot het meubilair van deze site hoort. ;-)
Suffie
-24-  Suffie:
Niet verkeerd om wat meubilair aan de rechterkant neer te zetten, links kun je ondertussen je kont niet keren... ;-)
Milena Tsareva
-25-  Milena Tsareva:
@Suffie
Als de politie het dan maar eens ging doen, maar die zijn er (bijna) nooit op de momenten dat we ze nodig hebben. Ze zijn ook (bijna) nooit toevallig even in de buurt van winkels of instellingen waar veel geld omgaat als het daar mis gaat. Ze rijden liever even een straatje om.
Suffie
-26-  Suffie:
Milena, je vergeet even te vermelden dat ze liever vanachter een boom snelheidsbonnetjes scoren, dan hebben ook daarover de hele reeks gemeenplaatsen gehad.
Suffie
-27-  Suffie:
Overigens zou ik daarover vooral willen verwijzen naar Onze Minister (ook al zo'n linkse rakker!), die zo enthousiast met het uitdunnen van ons politiekorps aan de slag is gegaan.
Milena Tsareva
-28-  Milena Tsareva:
Je hebt gelijk Suffie, de minister werkt linksom of rechtsom ook niet mee. We hebben dus te weinig politie om overvallers direct de straf te geven die ze verdienen (en de politie die er nog wel is, rijdt liever even een andere route), dus moeten andere partijen uitgerust worden met vuurwapens en het liefst zo snel mogelijk. Burgers/ondernemers beginnen nu namelijk zelf het heft in eigen hand te nemen en dat was te verwachten.
Suffie
-29-  Suffie:
Milena, ga eens in de VS kijken wat dit soort bewegingen van eigenrichting met zich meebrengen. Dan laat ik de kinderen die per ongeluk een broertje of zusje doodschieten met papa's pistool even buiten beschouwing....
JohnN
-30-  JohnN:
Hoe diep deze trend treft blijkt uit deze uitgebreide reactiereeks. Als ik voor mezelf probeer een beetje het geheel te overzien, dan stel ik twee dingen vast:
Er is een groep die gefrustreerd is door (vermeend) onvoldoende harde actie tegen diverse vormen van ernstig misdragen in onze maatschappij. Die ziet de oplossing in: dan maar zelf orde op zaken stellen, bijvoorbeeld met behulp van eigen vuurwapenbezit.
De andere groep ziet vooral de gevaren in van (steeds) breder mogelijkheid van geweldsuitoefening, wanneer die zich uitbreidt naar mensen en groepen waarop minder zicht is dan politie en defensie.

Vrij bezit van vuurwapens is iets wat in de VS al geruime tijd een grote zorg is. Het is iets wat in de Amerikaanse burgerrechten is gebleven sinds de vervlogen jaren van de trek naar het westen waarin handhaven van rechtsorde vrijwel geheel afwezig was. Men was op zichzelf aangewezen.
President Obama en veel actievoerders tegen de dramatische gevolgen van het wijd verbreide bezit van vuurwapens willen van die archaïsche wildwest situatie af. Te beginnen met automatische wapens waarmee meer dan 20 schoten zonder te herladen in salvo's kunnen worden afgevuurd. (waartoe ook het favoriete terroristenvuurwapen AK-47 behoort).
Maar (vooral commerciële) belangengroepen als NRA (industrie en importeurs) en de vuurwapen fanatici ("sport") hebben er tot nu toe effectief voor gezorgd dat de VS op dit gebied in de 18e eeuw blijft steken.
In Nederland kijken we (nu nog) met afgrijzen naar de almaar doorgaande reeksen "schoolshootings" ondanks dat je daar nu al jaren overal door detectiepoortjes moet. Het geval van die ene gek in Alphen aan de Rijn is voor ons na twee jaar discussie nog steeds iets wat telkens weer op de agenda komt. Hoe ernstig ook, dit soort incidenten zijn (gelukkig) voor ons nog een grote zeldzaamheid. Wat mij betreft hoop ik dat dit zo blijft. Milena met een verbaal harde aanval op links is mij oneindig veel liever dan Milena met een doorgeladen pistool in haar handtasje, als ik het naar het persoonlijke vlak mag trekken.
Arnoud
-31-  Arnoud :
@Milena: dat de politie liever een blokje omrijdt bij een overval of schietincident is gewoon je reinste borreltafelkletspraat. Klopt niks van. Kijk, hiervan krijgt 'rechts' nu die slechte naam!
Milena Tsareva
-32-  Milena Tsareva:
Nee dat bedoel ik niet, Arnoud. Bij een overval of schietincident komen ze wel degelijk, met veel toeters en bellen en het liefst met zo veel mogelijk eenheden en hoge omes... of liever gezegd NA een overval of schietincident: als altijd te laat, als de daders toch al gevlogen zijn. Ik bedoel met het blokje omrijden dat ze potentiële doelwitten van dit soort tuig liever niet preventief in hun route opnemen. Stel je voor dat ze eens een heterdaadje hebben, dan hebben ze namelijk een serieus probleem... en dat hebben ze liever niet.
Suffie
-33-  Suffie:
Milena, de politie heeft speciale 'roofroutes' ingesteld, in Nieuw West rijdt een gepantserde surveillanceauto rondt en er schijnt zelfs een compleet team alleen maar surveillance in winkelstraten te lopen. Wat wel vervelend is, is dat die rottige overvallers de slechte gewoonte hebben om even te wachten met overvallen tot de politie voorbij is. Misschien moeten ze daar eens mee praten.
Arnoud
-34-  Arnoud:
@Milena: Ik denk dat je onze politiemannen en -vrouwen toch wel onrecht aandoet. Hoe kom je nou toch aan dit soort 'feiten'? Ten eerste lijkt me dat ze liever wél een heterdaadje hebben, want dat scheelt achteraf een hoop werk. Geen opsporing nodig, bewijs meteen rond. Ten tweede zijn er allerlei voorbeelden waarbij de politie zelf direct al onder vuur kwam te liggen, zoals bij de schietpartij in de Staatsliedenbuurt (motoragent ternauwernood ontsnapt aan de dood) en de overval op Brinks. Daarbij moest de achtervolgende politie afhaken omdat ze met automatische wapens onder vuur werden genomen. Geef ze ongelijk, die mensen hebben ook een gezin. En jij denkt dat de bewakers van Brinks dan wél de held waren gaan uithangen met een paar pistooltjes?
Ik zeg: wapens alleen in handen van het daartoe bevoegd gezag. Er circuleren al veel te veel wapens. Kijk naar het verhaal van die juweliersvrouw: ze schiet in paniek door een dichte deur en verwondt daarbij haar eigen man! Voor hetzelfde geld had ze hém in plaats van die overvaller voor z'n kop geschoten. Iedereen die een beetje verstandig nadenkt kan toch inzien dat wie die kant niet op moeten? Lekker, een complete shoot-out bij elke overval, midden in een winkelstraat natuurlijk, extreem hoog risico op onschuldige slachtoffers. Je zal er maar toevallig lopen...
Milena Tsareva
-35-  Milena Tsareva:
@Suffie
Die gepantserde surveillanceauto heeft toch wel van die fijne opvallende blauw/rode strepen op de witte lak zitten? En het winkelstraatteam loopt toch wel in uniform, het liefst in jasjes met zo'n geel schoudervlak of helemaal geel? Dan zou ik ook even wachten tot ze voorbij waren, als ik een overval van plan zou zijn. Schone schijn allemaal.
Suffie
-36-  Suffie:
Dat heet nou een preventieve route, daar vroeg je toch om? Of heb je liever snipers op het dak? Best lastig nog om een probleem naadloos op iemand af te schuiven, niet?
Herbert
-37-  Herbert:
De doodstraf is ij Grondwet verboden en eigenrichting wordt, terecht, fiks bestraft. Daarnaast vind ik principieel dat niemand het recht heeft om iemand anders zijn leven te ontnemen.
Verder hebben we als fatsoenlijke maatschappij bepaald dat we recht laten spreken door een onafhankelijke rechter. Niet alleen onafhankelijk van de staat maar ook geen banden met daders en slachtoffers heeft.

Maar nu vooral ook even praktisch. Is het leven een paar duizend euro waard om doodgeschoten te worden?
Daarnaast, als je een vuurwapen mag gebruiken moet je met enige regelmatig gaan oefenen. Terecht dat dienders die de test niet halen en ook niet na herkansing geen wapen mogen dragen
De juweliersvrouw die had geschoten deed dat in blinde paniek. Nou niet bepaald een gemoedstoestand om met een vuurwapen om te gaan. Naast dat ze de 2 overvallers heeft doodgeschoten, heeft ze ook haar man in zijn hand geschoten. Iets wat onderbelicht is gebleven in de pers. Een tikkie meer naar links of rechts en ze had ook haar man doodgeschoten.

De oplossing: zorg dat er minder buit te halen valt. Toen de eerste banken overvallen werden kwamen er tralies voor de balie, later kogelvrij glas etc. Het werd een wapenwedloop waarbij je als doelwit altijd een up hill battle voert. Totdat banken inzagen dat minder buit de oplossing is. Zaken als tijdvertraging en veel meer giraal geld. Wordt er nu nog een bank overvallen? Nee, want er is geen cash geld voorradig.
En daarnaast, het aantal overvallen is al fors gedaald de laatste 15 jaar. O.a. door preventie en beter na te denken.
Suffie
-38-  Suffie:
Herbert, in die laatste alinea zit ook het probleem: het kost bedrijven namelijk erg veel geld, terwijl je een pistool in grotere zendingen al voor een paar honderd euro per stuk in de kast hebt liggen.
Herbert
-39-  Herbert:
@Suffie, of het meer geld kost is nog maar de vraag. Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en zijn werkgever aantoonbaar minder middelen heeft besteed aan (veiligheids-)maatregelen, dan gaat hij dat echt voelen. Er wordt gewoon gekeken naar hoeveel de werknemer had kunnen verdienen als hij niet arbeidsongeschikt was geworden. En het verschil mag de werkgever bijpassen. Je bent zo een aantal tonnen verder.

In eerste, tweede en derde instantie zijn overvallers geïnteresseerd in geld. In het geval van een juwelier zijn horloges en juwelen niet echt interessant want die brengen in het zwarte circuit hooguit maar 20% van de verkoopwaarde waard.
En wat winkels doen is het afromen van kassa's. De meeste supermarkten hebben niet meer dan €200,- in kas. Briefjes van €50,- en €20,- worden meestal gelijk afgestort.
Milena Tsareva
-40-  Milena Tsareva:
@Suffie
Wie zegt dat een preventieve route in opvallende tenues en/of voertuigen afgelegd moet worden? En snipers op daken rondom winkelcentra vind ik zo'n gek idee nog niet. Maar dan wel meteen goed raak schieten graag. De brandweer even met de spuit over de vlekken heen en we zijn weer wat vuilnis kwijt.
Suffie
-41-  Suffie:
Kijk even in het woordenboek, Milena: preventie
Milena Tsareva
-42-  Milena Tsareva:
@Suffie
Dat hoef ik niet op te zoeken. Ik ben niet debiel en ken de betekenis van dat woord, maar begrijp niet waar je op doelt. Preventief is verhoedend, voorbehoedend, (voorlopig) voorkomend. Dit hoeft niet op opvallende wijze te gebeuren. Snelheidscontroles zijn ook preventief (om te voorkomen dat de burger te hard rijdt op zogeheten gevaarlijke plekken), maar dan staan ze gek genoeg ook altijd verdekt opgesteld. Dan wel.
Suffie
-43-  Suffie:
Milena, je bent briljant. Meld je op het eerste de beste politiebureau en vertel ze even gedetailleerd hoe je in burger een overval voorkomt.
Milena Tsareva
-44-  Milena Tsareva:
Veel overvallen kunnen niet voorkomen worden. Veel (niet alle) overvallers kunnen wel voorgoed geëlimineerd worden met de juiste strategie (en dat is niet met een felgeel jasje stoer een rondje door een winkelcentrum lopen). Waar een wil is, is een weg. Maar de wil lijkt er niet te zijn.
Suffie
-45-  Suffie:
Milena, wat je de politie dus feitelijk verwijt is dat ze handelen volgens de huidige rechtsregels en niet conform jouw denkbeelden. Dat je daarbij alle realiteit uit het oog verliest (al of niet willens en wetens) schijnt je niet te deren. Jij wilt graag dat de politie overvallers afschiet en als ze het niet doen, omdat onze rechtstaat daar niet op is ingericht, vind je het maar sukkels?

Ik vind je steeds enger worden..!
Milena Tsareva
-46-  Milena Tsareva:
@Suffie
Als jij dat eng vindt, ben ik inderdaad heel eng. Nog vele malen enger dan brute overvallers die het leven van onschuldige en hardwerkende mensen verwoesten. Zodra vriendjes van tijdens hun misdaad doodgeschoten overvallers zich dusdanig gesterkt voelen om te gaan demonstreren tegen degene die geschoten heeft en met grote smoelen en misselijkmakende spandoeken de overvallers in een slachtofferrol proberen te manoeuvreren, is het de hoogste tijd dat de wetten hier inderdaad heel snel ingrijpend aangepast worden. Dat moment hebben we helaas al gehad. Het is niet 5 voor, maar kwart over 12.
Theo
-47-  Theo:
Milena, ik heb je gemist.
Buiten mijzelf vertrouw ik eigenlijk niemand met een vuurwapen, en zou me absoluut niet veiliger voelen met gewapende particuliere beveiligers in de publieke ruimte of verveelde triggerhappy snipers boven mijn hoofd die mijn bewegingen verdacht zouden kunnen vinden.
Wapenbezit schept behoefte aan een doelwit.
Voorkomen is beter dan genezen. Dus sluit de grenzen, zet in op een daadkrachtig uitzettingsbeleid en als we daarvoor uit de EU moeten treden; des te beter. Hoog tijd om weer eens op eigen benen te staan. En minder, minder, minder wapens over de hele linie.
Anders kan ik net zo goed in de USA gaan wonen.
Milena Tsareva
-48-  Milena Tsareva:
Hey Theo! De optie van daadkrachtig beleid m.b.t. vooral criminele Marokkanen acht ik niet reëel. Daar hebben ze de ballen niet voor in Den Haag. Het woord krachtig kunnen ze daar alleen uitspreken, maar niet in praktijk brengen. Dus dan maar gericht schieten. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee, met dat mislukte, onaangepaste soort mensen.
Theo
-49-  Theo:
Maar zo'n geneesmiddel brengt evenveel risico mee voor de patiënt.
De juweliersvrouw in Deurne bijvoorbeeld had naar eigen zeggen in blinde paniek geschoten; Dwars door de deur heen, daarna door de kier van de deur. De kogels vlogen dus wild in het rond en het is een wonder dat ze niet zichzelf of haar eigen man heeft geraakt.
Ik zelf zou dan eerder pleiten voor verdovende wapens om daders uit te schakelen, zoals zenuwgas of tasers, en Wildwest-toestanden hier nog zo lang mogelijk uitstellen.

Maar zonder politieke wil en de poorten wagenwijd voor al het schuim der aarde zijn we sowieso verloren.
Milena Tsareva
-50-  Milena Tsareva:
@Theo
Ja, natuurlijk ben ik het met jou en al die anderen (zelfs Suffie) eens dat meer vuurwapens in handen van meer mensen niet de meest ideale oplossing is. Maar als de overheid het laat afweten, problemen steeds maar met de mantel der liefde blijft bedekken en wetten blijft maken waar crimineel Amsterdam-West hartelijk om lacht, laat het de goedwillende burgers dus feitelijk in de steek. De overheid laat de burgers die er inmiddels helemaal klaar mee zijn, geen keus meer. Deze burgers zullen andere wegen gaan bewandelen, zoals de juweliersvrouw in Deurne deed. Kwestie van tijd en gewenning. Ook dat zullen we op den duur weer normaal gaan vinden. Jammer, heel jammer, maar Den Haag kiest hier zelf voor met de slappe aanpak van deze zwaar onderschatte problematiek gedurende de laatste decennia.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.